Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
166 702 € 164 639 € 91 552 € 80 702 € 91 932 € 104 398 € 95 477 € 80 460 € 90 931 € 73 664 € 39 600 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
131 301 € 135 035 € 63 912 € 54 412 € 60 316 € 66 752 € 73 569 € 61 273 € 67 823 € 43 133 € 18 935 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
131 301 € 135 035 € 63 912 € 54 412 € 60 316 € 66 752 € 73 569 € 61 273 € 67 823 € 43 133 € 18 935 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
37 828 € 37 828 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
85 558 € 87 192 € 51 683 € 54 412 € 60 316 € 66 752 € 73 188 € 60 235 € 66 126 € 40 777 € 18 731 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
7 915 € 10 015 € 12 229 € 0 € 0 € 0 € 381 € 1 038 € 1 697 € 2 356 € 204 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
35 401 € 29 604 € 27 640 € 26 290 € 31 616 € 37 646 € 21 908 € 19 187 € 23 108 € 30 531 € 20 665 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
589 € 608 € 473 € 666 € 653 € 647 € 877 € 1 126 € 1 070 € 1 377 € 1 153 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
589 € 608 € 473 € 666 € 653 € 647 € 877 € 1 126 € 1 070 € 1 377 € 1 153 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
178 € 476 € 0 € 383 € 10 473 € 15 025 € 30 € 0 € 0 € 9 201 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 233 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
108 € 275 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
70 € 201 € 0 € 150 € 10 473 € 15 025 € 0 € 0 € 0 € 9 201 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
34 633 € 28 520 € 27 168 € 25 242 € 20 489 € 21 973 € 21 001 € 18 061 € 22 038 € 19 953 € 19 512 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
34 554 € 28 428 € 26 941 € 25 016 € 20 351 € 21 893 € 20 888 € 18 000 € 22 012 € 19 908 € 19 465 €
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
79 € 60 € 227 € 182 € 122 € 52 € 77 € 14 € 0 € 21 € 12 €
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
0 € 32 € 0 € 44 € 16 € 28 € 36 € 47 € 26 € 24 € 35 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
166 702 € 164 639 € 91 552 € 80 702 € 91 932 € 104 398 € 95 477 € 80 460 € 90 931 € 73 664 € 39 600 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 151 € -2 230 € 1 438 € 1 644 € 1 720 € 1 790 € -7 821 € -7 658 € -6 849 € -3 731 € -5 087 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 151 € -2 230 € 1 438 € 1 644 € 1 720 € 1 790 € -7 821 € -7 658 € -6 849 € -3 731 € -5 087 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-2 473 € -209 € 650 € 1 152 € 1 720 € 1 790 € -7 821 € -7 658 € -6 849 € -3 731 € -5 087 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
4 624 € -2 021 € 788 € 493 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
164 551 € 166 869 € 90 114 € 79 058 € 90 212 € 102 608 € 103 298 € 88 118 € 97 780 € 77 395 € 44 687 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 0 € 10 473 € 15 025 € 11 363 € 10 506 € 8 708 € 9 222 € 7 063 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 10 473 € 15 025 € 11 363 € 10 506 € 8 708 € 9 222 € 7 063 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
131 380 € 135 127 € 64 138 € 54 871 € 60 332 € 66 780 € 73 619 € 61 274 € 67 823 € 43 132 € 18 935 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 32 € 227 € 459 € 16 € 28 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
131 380 € 135 095 € 63 912 € 54 412 € 60 316 € 66 752 € 73 569 € 61 274 € 67 823 € 43 132 € 18 935 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
381 € 372 € 419 € 779 € 494 € 620 € 428 € 292 € 691 € 833 € 917 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
381 € 372 € 419 € 779 € 494 € 620 € 428 € 292 € 691 € 833 € 917 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
32 790 € 31 370 € 25 557 € 23 409 € 18 912 € 20 183 € 17 888 € 16 046 € 20 558 € 24 208 € 17 772 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
509 € 2 596 € 0 € 0 € 0 € 377 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
4 717 € 2 963 € 246 € 87 € 54 € 180 € 0 € 0 € 0 € 5 657 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17 772 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
16 121 € 15 084 € 14 405 € 13 563 € 11 065 € 11 471 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 571 € 11 901 € 15 278 € 13 740 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
9 629 € 9 116 € 8 990 € 8 066 € 6 705 € 6 948 € 6 147 € 4 145 € 5 280 € 4 811 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 814 € 1 611 € 1 915 € 1 693 € 1 089 € 1 207 € 1 170 € 0 € 0 € 0 € 0 €