Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
92 323€ 72 321€ 66 254€ 57 559€ 56 985€ 57 746€ 57 451€ 64 128€ 67 325€ 89 546€ 61 051€ 32 980€
02
501
Spotreba materiálu
67 978€ 48 851€ 45 518€ 40 830€ 39 372€ 41 828€ 39 118€ 42 942€ 46 436€ 67 361€ 36 745€ 13 292€
03
502
Spotreba energie
24 345€ 23 470€ 20 736€ 16 729€ 17 613€ 15 919€ 18 333€ 21 186€ 20 889€ 22 185€ 24 306€ 19 688€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
11 228€ 18 871€ 13 662€ 8 920€ 9 628€ 7 955€ 9 870€ 8 463€ 14 084€ 17 940€ 5 279€ 5 714€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 387€ 7 837€ 908€ 0€ 0€ 0€ 1 017€ 4 042€ 10 219€ 13 866€ 2 278€ 1 632€
08
512
Cestovné
67€ 81€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 26€ 229€ 320€ 265€ 119€
10
518
Ostatné služby
9 773€ 10 953€ 12 754€ 8 920€ 9 628€ 7 931€ 8 853€ 4 395€ 3 636€ 3 754€ 2 736€ 3 963€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
377 905€ 334 053€ 289 524€ 247 319€ 230 745€ 226 461€ 204 359€ 188 758€ 191 063€ 189 754€ 187 309€ 179 407€
12
521
Mzdové náklady
269 642€ 233 704€ 202 297€ 175 432€ 163 661€ 160 298€ 144 548€ 133 013€ 133 635€ 132 496€ 132 199€ 127 740€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
93 023€ 81 496€ 70 397€ 59 654€ 55 066€ 55 013€ 50 805€ 46 447€ 48 421€ 49 221€ 47 719€ 42 200€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 124€ 2 500€ 2 566€ 2 370€ 2 217€ 2 098€ 1 922€ 1 076€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 116€ 16 353€ 14 264€ 9 863€ 9 801€ 9 052€ 7 084€ 8 222€ 9 007€ 8 037€ 7 391€ 9 467€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
218€ 369€ 303€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
218€ 369€ 303€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
9 315€ 376€ 301€ 448€ 414€ 318€ 47€ 66€ 83€ 166€ 66€ 133€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 315€ 376€ 301€ 448€ 414€ 318€ 17€ 66€ 83€ 166€ 66€ 133€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
3 864€ 3 734€ 659€ 3 130€ 5 904€ 16 909€ 21 842€ 17 033€ 17 055€ 14 539€ 13 550€ 11 325€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 864€ 3 734€ 659€ 3 130€ 5 904€ 6 436€ 6 817€ 6 829€ 6 549€ 5 830€ 4 328€ 4 262€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 473€ 15 025€ 10 204€ 10 506€ 8 709€ 9 222€ 7 063€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 473€ 15 025€ 10 204€ 10 506€ 8 709€ 9 222€ 7 063€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
896€ 1 030€ 592€ 502€ 490€ 460€ 437€ 438€ 497€ 625€ 372€ 401€
47
568
Ostatné finančné náklady
896€ 1 030€ 592€ 502€ 490€ 460€ 437€ 438€ 497€ 625€ 372€ 401€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
24 691€ 23 785€ 21 805€ 17 690€ 17 162€ 16 966€ 11 719€ 10 708€ 8 553€ 6 794€ 6 935€ 9 367€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
24 691€ 23 785€ 21 773€ 17 690€ 16 930€ 16 966€ 11 719€ 10 678€ 8 553€ 6 794€ 6 935€ 9 367€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 32€ 0€ 233€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
520 438€ 454 539€ 393 099€ 335 619€ 321 329€ 326 816€ 305 725€ 289 595€ 298 660€ 319 364€ 274 562€ 239 327€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
59 798€ 55 177€ 48 782€ 44 324€ 44 099€ 45 252€ 38 954€ 37 395€ 43 845€ 53 706€ 28 668€ 13 406€
67
602
Tržby z predaja služieb
59 798€ 55 177€ 48 782€ 44 324€ 44 099€ 45 252€ 38 954€ 37 395€ 43 845€ 53 706€ 28 668€ 13 406€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
156€ 1 157€ 2 834€ 884€ 0€ 0€ 0€ 611€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
156€ 1 157€ 2 834€ 884€ 0€ 0€ 0€ 611€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 473€ 15 025€ 10 204€ 0€ 9 222€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 473€ 15 025€ 10 204€ 0€ 9 222€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 473€ 15 025€ 10 204€ 0€ 9 222€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
461 624€ 402 828€ 339 463€ 291 198€ 277 720€ 271 091€ 251 745€ 241 386€ 254 815€ 256 436€ 245 894€ 225 921€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
437 080€ 388 973€ 329 789€ 277 710€ 261 762€ 254 885€ 229 441€ 228 200€ 240 821€ 242 881€ 207 537€ 216 714€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 864€ 3 734€ 659€ 3 130€ 5 904€ 6 436€ 6 817€ 6 727€ 6 549€ 5 830€ 4 328€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 729€ 8 729€ 7 461€ 7 786€ 8 139€ 8 272€ 13 866€ 6 458€ 7 445€ 7 725€ 34 029€ 9 207€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 952€ 1 392€ 1 555€ 2 571€ 1 915€ 1 498€ 1 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
521 578€ 459 163€ 391 078€ 336 407€ 321 822€ 326 816€ 305 725€ 289 595€ 298 660€ 319 364€ 274 562€ 239 327€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 139€ 4 624€ -2 021€ 788€ 493€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 139€ 4 624€ -2 021€ 788€ 493€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€