Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Povina 323

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
648 558€ 539 159€ 528 574€ 566 318€ 567 911€ 576 883€ 589 257€ 609 774€ 610 396€ 655 869€ 684 128€ 710 513€ 314 642€ 320 802€ 331 100€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
603 815€ 488 571€ 503 209€ 520 625€ 538 041€ 555 698€ 574 458€ 592 223€ 584 001€ 609 394€ 635 892€ 662 760€ 275 265€ 282 009€ 293 517€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
603 815€ 488 571€ 503 209€ 520 625€ 538 041€ 555 698€ 574 458€ 592 223€ 584 001€ 609 394€ 635 892€ 662 760€ 275 265€ 282 009€ 293 517€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€ 361€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
601 233€ 485 432€ 502 848€ 520 264€ 537 680€ 555 337€ 573 101€ 590 866€ 582 645€ 609 033€ 635 421€ 661 809€ 267 361€ 273 625€ 277 501€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 222€ 2 777€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€ 590€ 1 070€ 1 550€ 9 182€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
995€ 995€ 995€ 0€ 0€ 0€ 6 473€ 6 473€ 6 473€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
44 743€ 50 588€ 25 364€ 44 772€ 26 959€ 21 184€ 11 047€ 11 534€ 18 274€ 42 256€ 43 536€ 36 686€ 35 603€ 36 475€ 30 206€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 142€ 776€ 834€ 597€ 423€ 855€ 402€ 773€ 528€ 367€ 419€ 414€ 342€ 745€ 144€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 142€ 776€ 834€ 597€ 423€ 855€ 402€ 773€ 528€ 367€ 419€ 414€ 342€ 745€ 144€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 14 191€ 12 957€ 6 471€ 5 520€ 5 876€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 14 191€ 12 957€ 6 471€ 5 520€ 5 876€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
32€ 32€ 32€ 32€ 32€ 0€ 0€ 0€ 900€ 900€ 900€ 900€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
32€ 32€ 32€ 32€ 32€ 0€ 0€ 0€ 900€ 900€ 900€ 900€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
9€ 4€ 4 417€ 3 906€ 3 831€ 4 016€ 4 161€ 4 144€ 4 135€ 7 222€ 9 597€ 7 268€ 6 693€ 6 518€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 88€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 77€ 38€ 32€ 3 127€ 1 911€ 1 264€ 822€ 590€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 707€ 1 707€ 1 703€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9€ 23€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4€ 4 417€ 3 906€ 3 807€ 4 016€ 4 085€ 4 101€ 4 103€ 4 095€ 7 686€ 4 297€ 4 157€ 4 137€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
43 592€ 49 812€ 24 495€ 39 726€ 22 598€ 16 467€ 6 596€ 6 599€ 13 603€ 23 564€ 22 037€ 19 304€ 21 573€ 22 261€ 23 544€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
43 592€ 49 812€ 24 495€ 39 716€ 22 598€ 16 467€ 6 596€ 6 599€ 13 603€ 23 564€ 22 037€ 19 304€ 21 573€ 22 261€ 23 491€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
921€ 2 911€ 3 752€ 6 017€ 8 121€ 4 219€ 4 700€ 11 067€ 3 774€ 2 318€ 7 377€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
755€ 778€ 0€ 843€ 974€ 1 063€ 625€ 698€ 607€ 366€ 203€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
166€ 2 133€ 3 752€ 5 174€ 7 146€ 3 157€ 4 075€ 10 369€ 3 167€ 1 952€ 7 174€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
648 558€ 539 159€ 528 574€ 566 318€ 567 911€ 576 883€ 589 257€ 609 774€ 610 396€ 655 869€ 684 128€ 710 513€ 314 642€ 320 802€ 331 100€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-18 185€ -21 789€ -38 651€ -33 895€ -18 271€ -25 516€ -30 921€ -28 254€ -21 848€ -20 486€ -17 872€ -17 405€ -8 426€ -10 772€ -9 221€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-18 185€ -21 789€ -38 651€ -33 895€ -18 271€ -25 516€ -30 921€ -28 254€ -21 848€ -20 486€ -17 872€ -17 405€ -8 426€ -10 772€ -9 221€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-21 789€ -38 651€ -33 895€ -18 271€ -25 516€ -30 921€ -28 254€ -21 848€ -21 447€ -18 740€ -17 402€ -14 900€ -10 536€ -9 224€ -7 092€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 604€ 16 863€ -4 757€ -15 623€ 7 245€ 5 406€ -2 667€ -6 406€ -401€ -1 746€ -470€ -2 505€ 2 110€ -1 548€ -2 129€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
664 522€ 558 170€ 567 060€ 600 000€ 585 998€ 601 288€ 619 403€ 635 172€ 629 808€ 674 659€ 700 479€ 726 049€ 320 903€ 328 568€ 340 312€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 20 603€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 7 878€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 20 603€ 19 941€ 11 700€ 9 001€ 11 259€ 7 878€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
619 680€ 508 604€ 527 899€ 562 591€ 558 250€ 573 533€ 594 701€ 613 539€ 607 042€ 628 992€ 656 060€ 689 027€ 287 486€ 292 643€ 308 510€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
176€ 2 133€ 3 752€ 5 174€ 7 246€ 3 157€ 4 075€ 10 521€ 3 297€ 2 058€ 4 377€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
619 669€ 503 869€ 521 285€ 538 701€ 556 117€ 573 533€ 590 948€ 608 365€ 599 796€ 625 836€ 651 986€ 678 506€ 284 189€ 290 585€ 304 133€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
11€ 4 734€ 6 614€ 23 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 172€ 2 978€ 2 425€ 961€ 1 051€ 815€ 391€ 583€ 125€ 1 547€ 486€ 355€ 943€ 1 431€ 463€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 172€ 2 978€ 2 425€ 961€ 1 051€ 815€ 391€ 583€ 125€ 1 547€ 454€ 323€ 911€ 1 399€ 463€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 32€ 32€ 32€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
41 643€ 46 564€ 36 712€ 36 421€ 26 678€ 26 920€ 24 294€ 21 031€ 22 623€ 23 499€ 23 972€ 24 967€ 23 473€ 23 235€ 23 461€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
168€ 106€ 36€ 55€ 685€ 1 227€ 34€ 52€ 2 252€ 30€ 34€ 232€ 1 374€ 22€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 617€ 655€ 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 379€ 3 731€ 1 990€ 3 043€ 1 793€ 1 050€ 831€ 81€ 172€ 205€ 2 783€ 4 904€ 2 669€ 1 137€ 658€
163
12.
Zamestnanci (331)
21 854€ 23 578€ 19 560€ 18 740€ 14 094€ 14 334€ 12 594€ 12 121€ 12 594€ 12 011€ 12 120€ 11 770€ 12 059€ 12 368€ 13 233€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 731€ 15 824€ 12 464€ 11 982€ 8 938€ 9 005€ 8 131€ 7 069€ 7 955€ 7 667€ 7 362€ 7 224€ 7 373€ 7 265€ 8 074€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 511€ 3 431€ 2 593€ 2 620€ 1 798€ 1 847€ 1 511€ 1 109€ 1 196€ 1 150€ 1 020€ 1 035€ 1 140€ 1 091€ 1 474€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 656€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
26€ 25€ 23€ 27€ 20€ 20€ 18€ 19€ 17€ 18€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
26€ 25€ 23€ 27€ 20€ 20€ 18€ 19€ 17€ 18€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 222€ 2 777€ 165€ 213€ 184€ 1 111€ 775€ 2 856€ 2 436€ 1 696€ 1 521€ 1 869€ 2 165€ 3 006€ 9€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
165€ 213€ 184€ 869€ 186€ 1 102€ 191€ 38€ 36€ 0€ 11€ 784€ 9€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 222€ 2 777€ 241€ 590€ 1 754€ 2 245€ 1 658€ 1 485€ 1 869€ 2 154€ 2 222€ 0€