Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola a Materská škola Hlboké nad Váhom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
6 301€ 6 162€ 5 353€ 6 506€ 7 656€ 7 093€ 9 081€ 6 170€ 5 073€ 5 355€ 10 000€ 12 186€
02
501
Spotreba materiálu
1 799€ 1 741€ 1 856€ 1 880€ 3 086€ 2 816€ 2 725€ 1 224€ 62€ 622€ 3 169€ 7 317€
03
502
Spotreba energie
4 502€ 4 421€ 3 498€ 4 626€ 4 570€ 4 277€ 6 348€ 4 946€ 5 011€ 4 733€ 5 022€ 4 869€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 1 809€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
4 596€ 4 710€ 3 149€ 2 123€ 2 175€ 3 332€ 1 885€ 2 297€ 2 129€ 88 026€ 121 897€ 3 098€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 1 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 86 000€ 119 870€ 0€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€
10
518
Ostatné služby
4 596€ 3 045€ 3 149€ 2 123€ 2 175€ 3 332€ 1 885€ 2 297€ 2 018€ 2 026€ 2 027€ 3 092€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
103 157€ 98 617€ 90 920€ 96 708€ 90 216€ 89 986€ 87 176€ 83 953€ 80 333€ 76 592€ 77 632€ 78 349€
12
521
Mzdové náklady
77 190€ 71 536€ 67 772€ 68 434€ 66 406€ 62 838€ 62 317€ 61 328€ 59 362€ 57 137€ 58 936€ 58 874€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
24 799€ 24 890€ 22 244€ 23 542€ 22 779€ 26 059€ 21 897€ 20 465€ 19 611€ 18 186€ 17 455€ 18 202€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
113€ 1 108€ 109€ 247€ 320€ 304€ 416€ 516€ 560€ 616€ 580€ 701€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 054€ 1 083€ 794€ 4 485€ 711€ 785€ 2 545€ 1 166€ 800€ 653€ 661€ 572€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 845€ 5 863€ 6 206€ 6 884€ 5 386€ 7 702€ 6 621€ 8 826€ 9 750€ 7 680€ 3 972€ 2 848€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 845€ 5 863€ 6 206€ 6 884€ 5 386€ 7 702€ 6 621€ 8 826€ 9 750€ 7 680€ 3 972€ 2 848€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 344€ 0€ 1 578€ 2 947€ 5 775€ 239€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 578€ 2 947€ 5 775€ 239€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
593€ 507€ 492€ 417€ 2 674€ 409€ 385€ 325€ 797€ 247€ 355€ 419€
47
568
Ostatné finančné náklady
593€ 507€ 492€ 417€ 2 674€ 409€ 385€ 325€ 198€ 247€ 355€ 419€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 599€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 235€ 1 154€ 2 113€ 2 509€ 1 175€ 1 210€ 1 290€ 1 320€ 910€ 1 400€ 1 400€ 1 030€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 235€ 1 154€ 2 113€ 2 509€ 1 175€ 1 210€ 1 290€ 1 320€ 910€ 1 400€ 1 400€ 1 030€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
122 727€ 117 013€ 108 233€ 115 148€ 109 281€ 109 731€ 111 783€ 102 891€ 100 570€ 182 247€ 221 031€ 98 169€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 235€ 920€ 1 160€ 1 440€ 1 175€ 1 210€ 1 290€ 1 320€ 910€ 1 400€ 1 400€ 1 725€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 235€ 920€ 1 160€ 1 440€ 1 175€ 1 210€ 1 290€ 1 320€ 910€ 1 400€ 1 400€ 1 725€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 630€ 953€ 1 069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 630€ 953€ 1 069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
121 492€ 115 463€ 106 120€ 113 251€ 108 680€ 107 322€ 105 134€ 101 571€ 99 660€ 180 832€ 219 699€ 96 319€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
78 266€ 74 237€ 55 441€ 54 653€ 52 145€ 50 975€ 47 193€ 45 584€ 44 401€ 40 934€ 38 407€ 34 489€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 578€ 2 947€ 5 775€ 238€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
43 123€ 40 979€ 50 456€ 58 477€ 55 948€ 56 348€ 57 942€ 55 988€ 53 681€ 136 826€ 174 517€ 60 331€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
103€ 247€ 223€ 121€ 587€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125€ 1 000€ 1 261€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
122 727€ 117 013€ 108 233€ 115 760€ 109 855€ 113 877€ 106 424€ 102 891€ 100 570€ 182 232€ 221 099€ 98 044€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-0€ 0€ 0€ 612€ 574€ 4 146€ -5 358€ 0€ 0€ -15€ 68€ -125€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-0€ 0€ 0€ 612€ 574€ 4 146€ -5 358€ 0€ 0€ -15€ 68€ -125€