Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Banskobystrický samosprávny kraj

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
562 116€ 856 488€ 884 937€ 399 040€ 198 693€ 147 274€ 154 022€ 161 739€ 163 284€ 533 226€ 430 359€ 315 835€ 605 537€ 954 292€ 1 108 739€
02
501
Spotreba materiálu
379 617€ 686 789€ 782 093€ 309 175€ 109 363€ 57 189€ 74 719€ 82 707€ 89 906€ 436 191€ 306 237€ 181 260€ 402 320€ 659 553€ 821 140€
03
502
Spotreba energie
182 499€ 169 699€ 102 844€ 89 866€ 89 331€ 90 085€ 79 304€ 79 032€ 73 377€ 97 036€ 124 121€ 134 575€ 203 217€ 294 739€ 287 599€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
19 040 843€ 22 838 494€ 17 210 337€ 18 973 629€ 14 467 390€ 14 628 170€ 13 193 065€ 12 445 162€ 14 166 688€ 13 719 790€ 14 688 938€ 13 352 712€ 14 312 029€ 14 436 317€ 14 437 282€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 806 953€ 16 840 876€ 14 446 938€ 16 320 835€ 12 799 458€ 13 353 807€ 11 830 744€ 11 087 638€ 12 798 555€ 11 417 957€ 11 652 519€ 11 417 939€ 11 768 254€ 11 116 952€ 6 917 549€
08
512
Cestovné
49 299€ 15 618€ 12 940€ 29 530€ 14 810€ 9 661€ 15 464€ 13 270€ 11 593€ 17 795€ 18 966€ 18 149€ 179 550€ 216 645€ 238 874€
09
513
Náklady na reprezentáciu
87 164€ 36 186€ 24 904€ 41 182€ 21 144€ 9 682€ 9 748€ 10 740€ 9 442€ 23 877€ 43 362€ 46 164€ 39 263€ 89 207€ 32 742€
10
518
Ostatné služby
4 097 427€ 5 945 815€ 2 725 554€ 2 582 082€ 1 631 979€ 1 255 019€ 1 337 109€ 1 333 514€ 1 347 098€ 2 260 161€ 2 974 091€ 1 870 461€ 2 324 963€ 3 013 514€ 7 248 117€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 667 702€ 7 539 739€ 5 561 194€ 4 377 364€ 3 333 822€ 2 881 891€ 2 654 475€ 2 926 060€ 3 149 296€ 3 246 735€ 3 358 757€ 3 239 259€ 3 233 481€ 3 854 307€ 3 617 604€
12
521
Mzdové náklady
6 719 006€ 5 214 477€ 3 789 627€ 2 980 482€ 2 207 121€ 1 955 832€ 1 746 317€ 1 959 612€ 2 047 314€ 2 243 126€ 2 354 456€ 2 209 072€ 2 306 277€ 2 866 753€ 2 664 540€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 520 567€ 2 008 832€ 1 507 707€ 1 202 383€ 892 557€ 787 386€ 722 112€ 797 514€ 833 117€ 876 397€ 881 715€ 864 380€ 745 887€ 826 728€ 793 694€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
50 636€ 39 985€ 27 852€ 24 614€ 21 975€ 20 428€ 16 377€ 22 141€ 19 737€ 22 414€ 22 291€ 22 299€ 25 185€ 39 514€ 38 779€
15
527
Zákonné sociálne náklady
377 493€ 276 444€ 236 007€ 169 884€ 212 169€ 118 246€ 169 669€ 146 793€ 249 128€ 104 797€ 100 294€ 143 507€ 156 131€ 121 312€ 120 591€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
138 180€ 140 141€ 108 867€ 124 197€ 92 886€ 94 679€ 136 365€ 99 614€ 94 031€ 104 073€ 98 261€ 102 403€ 64 515€ 59 031€ 60 654€
18
531
Daň z motorových vozidiel
563€ 555€ 472€ 472€ 565€ 275€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
122 534€ 130 080€ 100 638€ 84 979€ 86 562€ 86 317€ 85 908€ 87 139€ 81 629€ 88 118€ 89 080€ 78 275€ 57 663€ 57 387€ 55 501€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 646€ 10 061€ 8 229€ 39 218€ 6 323€ 7 799€ 49 901€ 12 003€ 12 402€ 15 484€ 8 616€ 23 854€ 6 852€ 1 645€ 5 153€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 681 713€ 1 341 389€ 1 023 351€ 1 032 502€ 1 045 819€ 784 251€ 2 349 867€ 1 696 793€ 1 077 075€ 3 830 234€ 1 518 637€ 2 556 657€ 9 067 187€ 2 146 919€ 4 770 046€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
272 414€ 279 442€ 98 377€ 163 433€ 365 641€ 130 321€ 778 933€ 411 961€ 54 777€ 3 342 859€ 825 024€ 1 749 715€ 813 875€ 1 579 221€ 2 907 572€
23
542
Predaný materiál
1 153€ 1 129€ 78€ 65€ 322€ 601€ 580€ 145€ 1 112€ 206€ 563€ 91€ 165€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
21€ 58€ 3 538€ 20 285€ 458 387€ 5€ 71€ 18€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
919€ 555€ 2 550€ 152 952€ 240€ 1 089€ 18 632€ 7 643€ 108€ 0€ 69€ 10€ 121€ 48 443€
26
546
Odpis pohľadávky
1 441€ 48 177€ 2 000€ 4 088€ 3 133€ 5 996€ 3 128€ 197 788€ 649 662€ 8 853€ 75 378€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 402 921€ 1 006 836€ 922 468€ 865 332€ 523 060€ 650 087€ 1 568 098€ 1 245 314€ 532 705€ 481 121€ 689 302€ 608 860€ 7 602 783€ 558 277€ 1 735 990€
28
549
Manká a škody
2 844€ 6 379€ 505€ 1 425€ 19 850€ 0€ 0€ 294€ 358€ 2 498€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
19 111 947€ 44 776 655€ 43 139 536€ 37 926 014€ 19 371 978€ 10 155 073€ 11 457 346€ 14 852 772€ 12 027 064€ 9 667 164€ 13 286 890€ 21 066 789€ 13 870 014€ 8 340 451€ 8 682 035€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 226 955€ 9 313 976€ 9 745 167€ 10 206 494€ 10 104 517€ 9 904 017€ 9 572 119€ 8 644 640€ 8 435 393€ 7 957 491€ 7 727 067€ 7 671 790€ 7 794 547€ 7 887 492€ 8 117 993€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 884 992€ 35 458 286€ 33 314 866€ 27 713 755€ 9 259 183€ 240 123€ 1 880 062€ 6 170 508€ 3 547 124€ 1 695 617€ 5 546 355€ 13 382 415€ 5 722 215€ 452 959€ 564 042€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 84 570€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 744 881€ 35 274 283€ 32 250 331€ 27 698 415€ 9 254 814€ 143 843€ 1 826 801€ 5 946 074€ 3 365 662€ 1 686 001€ 5 544 748€ 4 061 689€ 2 130 809€ 451 288€ 479 472€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
140 111€ 184 002€ 1 064 536€ 15 340€ 4 369€ 96 280€ 53 261€ 224 434€ 181 462€ 9 616€ 1 607€ 9 320 726€ 3 591 406€ 1 671€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
4 393€ 79 502€ 5 765€ 8 278€ 10 933€ 5 165€ 37 625€ 44 548€ 14 056€ 13 468€ 12 583€ 353 253€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
4 393€ 79 502€ 5 765€ 8 278€ 10 933€ 5 165€ 37 625€ 44 548€ 14 056€ 13 468€ 12 583€ 353 253€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
750 104€ 287 117€ 359 229€ 461 289€ 540 905€ 559 053€ 806 404€ 811 772€ 996 918€ 1 444 981€ 1 080 563€ 1 184 718€ 1 927 531€ 1 105 202€ 1 094 474€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
298 746€ 431 521€ 22 572€ 0€ 143 078€ 0€ 0€
42
562
Úroky
101 951€ 73 965€ 146 430€ 246 363€ 323 938€ 395 030€ 469 518€ 583 847€ 769 251€ 766 147€ 833 828€ 993 038€ 1 574 979€ 1 065 934€ 959 165€
43
563
Kurzové straty
44€ 1€ 13€ 11€ 6€ 5€ 62€ 19€ 19€ 3€ 8€ 12€ 15€ 400€ 994€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
349 363€ 213 150€ 212 787€ 214 916€ 216 961€ 164 019€ 336 823€ 227 906€ 227 648€ 247 311€ 224 155€ 191 668€ 209 459€ 38 868€ 134 315€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
222 027 622€ 77 754 876€ 73 238 733€ 68 419 046€ 77 556 863€ 75 460 961€ 80 134 974€ 70 163 150€ 68 192 394€ 67 510 054€ 70 815 370€ 68 077 810€ 60 540 640€ 66 602 979€ 63 237 752€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
74 933 666€ 67 321 702€ 63 877 183€ 61 977 181€ 50 936 947€ 47 015 791€ 45 550 823€ 43 352 098€ 42 910 153€ 41 116 847€ 43 209 598€ 45 667 494€ 44 204 257€ 51 911 704€ 49 438 765€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
5 003 491€ 1 142 932€ 358 940€ 706 249€ 492 214€ 546 045€ 453 219€ 326 712€ 837 020€ 212 646€ 251 148€ 350 133€ 498 985€ 618 438€ 462 400€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
140 797 998€ 7 962 973€ 6 545 561€ 5 735 617€ 26 127 703€ 27 899 125€ 34 130 931€ 26 484 340€ 24 445 221€ 26 180 561€ 27 354 624€ 22 060 183€ 15 837 398€ 14 072 837€ 13 336 588€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 292 467€ 1 327 269€ 2 457 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
272 980 226€ 155 534 898€ 141 526 183€ 131 713 083€ 116 608 356€ 104 711 352€ 110 886 519€ 103 157 062€ 99 866 748€ 100 056 258€ 105 277 775€ 109 896 183€ 103 620 935€ 97 499 500€ 97 008 586€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 599€ 400 991€ 49 193€ 67€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 599€ 400 991€ 49 193€ 67€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
149 710 974€ 136 080 042€ 130 683 525€ 131 719 449€ 119 072 380€ 106 698 965€ 98 780 989€ 87 448 303€ 79 200 504€ 75 175 438€ 72 512 431€ 71 585 151€ 61 621 361€ 73 156 480€ 72 734 835€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
149 670 843€ 136 048 210€ 130 652 101€ 131 672 976€ 119 027 282€ 106 644 921€ 98 731 031€ 87 384 307€ 79 127 700€ 75 098 671€ 72 451 260€ 71 537 619€ 61 571 966€ 73 117 414€ 72 700 208€
82
633
Výnosy z poplatkov
40 131€ 31 832€ 31 424€ 46 473€ 45 098€ 54 044€ 49 958€ 63 997€ 72 804€ 76 767€ 61 172€ 47 532€ 49 395€ 39 067€ 34 627€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 646 000€ 1 494 965€ 1 475 750€ 1 822 513€ 2 177 997€ 2 296 539€ 1 915 761€ 2 686 321€ 1 256 743€ 13 660 382€ 2 180 744€ 2 193 829€ 1 164 562€ 3 974 535€ 10 543 782€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
894 076€ 815 809€ 281 398€ 283 715€ 576 013€ 789 381€ 1 171 338€ 1 010 308€ 147 693€ 7 495 623€ 1 068 150€ 1 081 554€ 782 417€ 3 071 124€ 10 057 299€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 195€ 114€ 60€ 1 039€ 278€ 65€ 322€ 363€ 748€ 2 345€ 1 202€ 6 715€ 442€ 26 581€ 178€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
66 745€ 2 270€ 7 805€ 11 167€ 5 109€ 92€ 5 820€ 619 275€ 4 968€ 1 751€ 2 866€ 1 033€ 3 223€ 111€ 44€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 111€ 9 131€ 5 170€ 4 150€ 4 530€ 3 021€ 11 530€ 14 961€ 17 328€ 0€ 0€ 0€ 2 823€ 9 853€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 678 874€ 667 641€ 1 181 318€ 1 522 441€ 1 592 068€ 1 503 981€ 726 750€ 1 041 414€ 1 086 006€ 6 160 663€ 1 108 526€ 1 104 527€ 378 480€ 873 896€ 476 408€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
95 620 465€ 481 883€ 5 139 322€ 1 070 364€ 338 790€ 2 080 815€ 6 214 386€ 916 429€ 717 851€ 1 414 536€ 3 826 501€ 2 158 245€ 399 454€ 626 105€ 364 483€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
95 471 316€ 481 846€ 5 139 322€ 1 070 364€ 338 790€ 2 080 815€ 6 147 998€ 916 429€ 707 394€ 1 316 480€ 3 663 902€ 2 129 363€ 399 454€ 626 105€ 60 692€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 84 281€ 60 692€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
94 940 933€ 140 169€ 5 136 455€ 1 064 033€ 143 843€ 2 072 069€ 6 145 405€ 860 352€ 697 230€ 1 302 792€ 3 643 805€ 2 089 772€ 388 653€ 541 824€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
530 383€ 341 677€ 2 867€ 6 331€ 194 947€ 8 746€ 2 593€ 56 077€ 10 164€ 13 687€ 20 097€ 39 591€ 10 801€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
149 149€ 37€ 66 388€ 10 457€ 98 056€ 162 599€ 28 882€ 0€ 0€ 303 791€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
149 149€ 37€ 66 388€ 10 457€ 98 056€ 162 599€ 28 882€ 0€ 0€ 303 791€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 248 778€ 385 331€ 7 927€ 7 772€ 5 577€ 3 676€ 3 149€ 22 274€ 3 755€ 571 535€ 59 864€ 37 222€ 173 849€ 107 033€ 206 020€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
150 650€ 170 100€ 23 300€ 0€ 1€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5 112€ 9 235€ 7 927€ 7 772€ 5 577€ 3 676€ 3 149€ 2 147€ 3 755€ 2 795€ 36 441€ 37 149€ 31 013€ 106 759€ 205 923€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 256€ 69€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 800 000€ 20 127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
293 016€ 376 096€ 398 640€ 124€ 73€ 142 835€ 19€ 28€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 67€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 67€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
20 622 588€ 17 268 658€ 16 844 966€ 15 153 720€ 15 074 870€ 15 085 548€ 14 928 713€ 15 133 996€ 13 898 218€ 15 957 604€ 14 343 548€ 14 224 768€ 12 004 229€ 9 928 174€ 11 178 133€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 706 662€ 3 722 874€ 3 012 678€ 70 127€ 87 658€ 75 101€ 116 242€ 1 001 345€ 366 735€ 2 321 038€ 1 393 168€ 1 184 375€ 596 113€ 227 369€ 283 852€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
838 976€ 2 038 899€ 2 519 793€ 3 595 199€ 3 604 852€ 3 551 594€ 3 471 443€ 3 005 763€ 2 512 951€ 2 539 531€ 1 918 807€ 1 541 975€ 939 604€ 1 705 100€ 1 743 706€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
311 674€ 193 985€ 24 216€ 0€ 0€ 62 442€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
982 010€ 0€ 0€ 169 613€ 235 456€ 167 709€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 718€ 1 798€ 7€ 20€ 1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
17 936€ 2 055€ 0€ 0€ 13 560€ 22 275€ 31 565€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
13 765 330€ 11 312 900€ 11 288 278€ 11 488 394€ 11 382 361€ 11 450 136€ 11 339 230€ 11 124 826€ 11 018 532€ 11 097 015€ 11 029 773€ 11 498 418€ 10 222 897€ 7 737 974€ 8 951 301€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
270 848 805€ 155 710 879€ 154 151 490€ 149 773 817€ 136 669 615€ 126 165 544€ 121 842 997€ 106 207 323€ 95 077 071€ 106 779 495€ 92 923 089€ 90 199 814€ 75 764 446€ 87 841 521€ 95 027 387€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 131 421€ 175 982€ 12 625 307€ 18 060 734€ 20 061 259€ 21 454 191€ 10 956 479€ 3 050 261€ -4 789 677€ 6 723 237€ -12 354 686€ -19 696 369€ -27 856 489€ -9 657 978€ -1 981 199€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 649€ 80 733€ 1 504€ 1 475€ 1 058€ 696€ 596€ 406€ 712€ 529€ 1 056€ 5 496€ 4 612€ 17 693€ 17 751€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 134 070€ 95 248€ 12 623 803€ 18 059 260€ 20 060 201€ 21 453 495€ 10 955 882€ 3 049 855€ -4 790 389€ 6 722 708€ -12 355 742€ -19 701 865€ -27 861 101€ -9 675 672€ -1 998 950€