Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Služby mesta Piešťany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
999 123€ 1 294 544€ 737 240€ 648 123€ 803 752€ 738 742€ 677 340€ 678 785€ 736 969€ 766 503€ 733 123€ 816 937€ 858 115€ 781 776€ 814 627€ 805 869€
02
501
Spotreba materiálu
374 530€ 369 112€ 358 617€ 266 756€ 389 453€ 381 668€ 315 437€ 308 449€ 338 716€ 327 084€ 280 520€ 305 207€ 334 227€ 283 241€ 282 737€ 280 666€
03
502
Spotreba energie
535 476€ 840 606€ 301 603€ 315 991€ 344 603€ 286 155€ 293 497€ 299 280€ 330 417€ 372 001€ 388 430€ 442 383€ 453 668€ 428 805€ 458 801€ 447 951€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
110€ 214€ 82€ 60€ 105€ 43€ 114€ 114€ 54€ 237€ 47€ 88€ 150€ 50€ 247€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
89 007€ 84 613€ 76 938€ 65 316€ 69 591€ 70 876€ 68 293€ 71 056€ 67 722€ 67 364€ 63 937€ 69 300€ 70 132€ 69 580€ 73 039€ 77 005€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
531 015€ 457 205€ 469 903€ 342 989€ 445 659€ 436 341€ 326 104€ 364 567€ 446 420€ 472 866€ 423 265€ 417 878€ 397 552€ 457 575€ 399 248€ 372 194€
07
511
Opravy a udržiavanie
372 890€ 287 954€ 346 740€ 164 029€ 297 933€ 289 052€ 222 122€ 244 441€ 350 218€ 387 833€ 342 696€ 342 157€ 305 385€ 357 350€ 308 707€ 288 313€
08
512
Cestovné
1 489€ 1 052€ 563€ 251€ 904€ 1 024€ 708€ 1 806€ 585€ 539€ 784€ 197€ 805€ 933€ 1 316€ 1 707€
09
513
Náklady na reprezentáciu
671€ 423€ 404€ 249€ 285€ 305€ 161€ 109€ 422€ 360€ 490€ 478€ 430€ 397€ 495€ 459€
10
518
Ostatné služby
155 966€ 167 775€ 122 196€ 178 460€ 146 536€ 145 960€ 103 113€ 118 211€ 95 194€ 84 134€ 79 295€ 75 046€ 90 932€ 98 895€ 88 730€ 81 715€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 628 561€ 2 459 410€ 2 368 117€ 2 197 523€ 1 999 397€ 1 682 332€ 1 520 823€ 1 487 854€ 1 374 605€ 1 336 272€ 1 241 209€ 1 236 469€ 1 290 817€ 1 247 672€ 1 217 974€ 1 150 116€
12
521
Mzdové náklady
1 809 165€ 1 709 969€ 1 648 599€ 1 548 726€ 1 384 377€ 1 160 873€ 1 046 193€ 1 010 869€ 940 349€ 912 493€ 845 315€ 849 618€ 883 219€ 861 673€ 835 282€ 790 152€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
613 645€ 579 912€ 557 683€ 495 823€ 469 310€ 393 028€ 356 961€ 339 897€ 321 720€ 311 380€ 289 553€ 289 083€ 299 475€ 285 421€ 278 926€ 264 439€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
22 045€ 23 830€ 22 850€ 21 215€ 17 385€ 11 902€ 10 802€ 10 957€ 11 179€ 11 510€ 11 377€ 11 434€ 11 110€ 11 481€ 11 735€ 12 148€
15
527
Zákonné sociálne náklady
181 262€ 144 497€ 137 746€ 130 762€ 126 861€ 115 218€ 106 095€ 125 155€ 100 707€ 100 063€ 94 149€ 86 152€ 96 737€ 88 842€ 91 462€ 80 844€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 444€ 1 201€ 1 240€ 997€ 1 464€ 1 311€ 771€ 976€ 650€ 827€ 815€ 181€ 276€ 255€ 569€ 2 533€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
82 133€ 75 507€ 85 612€ 66 771€ 66 760€ 64 771€ 64 742€ 64 455€ 65 264€ 65 312€ 81 117€ 71 506€ 77 758€ 57 545€ 58 002€ 53 632€
18
531
Daň z motorových vozidiel
762€ 753€ 719€ 596€ 584€ 580€ 548€ 527€ 520€ 524€ 524€ 556€ 556€ 487€ 592€ 388€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
38 065€ 31 680€ 37 365€ 20 128€ 18 028€ 18 392€ 18 392€ 18 466€ 18 466€ 18 453€ 19 079€ 17 819€ 18 772€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
43 306€ 43 075€ 47 528€ 46 046€ 48 148€ 45 799€ 45 802€ 45 461€ 46 278€ 46 336€ 61 514€ 53 132€ 58 430€ 57 058€ 57 410€ 53 244€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
724€ 10 217€ 6 123€ 10 628€ 782€ 924€ 560€ 775€ 1 676€ 5 417€ 2 373€ 819€ 1 431€ 1 977€ 2 112€ 4 644€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 6 590€ 9€ 5€ 307€ 32€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 2€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
194€ 3 056€ 144€ 728€ 103€ 60€ 57€ 330€ 60€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ 831€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 133€ 2 193€ 8 567€ 67€ 3€ 4 365€ 0€ 0€ 449€ 799€ 1 031€ 2 777€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
531€ 438€ 3 778€ 1 333€ 674€ 617€ 433€ 719€ 1 311€ 992€ 2 373€ 815€ 982€ 1 143€ 1 081€ 1 034€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 314 641€ 1 479 735€ 1 554 498€ 1 345 118€ 1 118 061€ 1 059 647€ 1 068 367€ 1 103 642€ 1 041 163€ 933 601€ 939 843€ 882 254€ 855 808€ 486 782€ 127 134€ 129 291€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 304 223€ 1 472 837€ 1 545 633€ 1 336 530€ 1 107 420€ 1 052 115€ 1 062 255€ 1 094 442€ 1 032 107€ 919 459€ 898 493€ 832 500€ 816 880€ 447 017€ 94 398€ 96 230€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 418€ 6 897€ 8 865€ 8 589€ 10 641€ 7 532€ 6 112€ 9 200€ 9 056€ 14 143€ 41 350€ 49 753€ 38 928€ 39 765€ 32 736€ 33 061€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 940€ 6 547€ 8 636€ 6 631€ 9 700€ 6 791€ 5 706€ 9 034€ 8 910€ 7 123€ 7 365€ 8 585€ 6 492€ 7 425€ 5 151€ 6 085€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 33 984€ 38 764€ 31 299€ 29 269€ 27 585€ 26 976€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
478€ 350€ 229€ 1 958€ 941€ 741€ 405€ 166€ 146€ 7 020€ 0€ 2 404€ 1 137€ 3 071€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 297€ 9 908€ 9 316€ 5 723€ 5 819€ 5 394€ 10 769€ 21 724€ 18 538€ 20 118€ 20 258€ 19 178€ 17 843€ 20 674€ 17 121€ 14 753€
43
563
Kurzové straty
0€ 31€ 104€ 2€ 8€ 30€ 34€ 14€ 9€ 5€ 24€ 32€ 76€ 42€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 297€ 9 877€ 9 212€ 5 723€ 5 817€ 5 386€ 10 739€ 21 724€ 18 504€ 20 104€ 20 249€ 19 173€ 17 819€ 20 642€ 17 045€ 14 711€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 569 494€ 5 786 526€ 5 230 809€ 4 616 874€ 4 440 230€ 3 988 150€ 3 668 707€ 3 721 803€ 3 684 634€ 3 600 090€ 3 441 189€ 3 445 041€ 3 499 324€ 3 054 001€ 2 636 218€ 2 530 499€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 084 600€ 965 191€ 861 399€ 680 687€ 538 829€ 480 422€ 467 663€ 459 646€ 453 379€ 442 556€ 417 947€ 389 510€ 376 418€ 378 815€ 502 380€ 513 733€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
125€ 3 435€ 2 791€ 9 333€ 5 467€ 4 777€ 4 932€ 4 500€ 4 826€ 6 446€ 6 689€ 6 501€ 4 129€ 4 615€ 3 605€ 5 144€
67
602
Tržby z predaja služieb
906 934€ 791 773€ 690 661€ 535 457€ 395 882€ 344 488€ 338 795€ 331 204€ 328 446€ 317 757€ 298 701€ 262 622€ 251 043€ 250 255€ 366 958€ 372 458€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
177 541€ 169 983€ 167 947€ 135 897€ 137 480€ 131 158€ 123 935€ 123 941€ 120 107€ 118 354€ 112 557€ 120 387€ 121 246€ 123 945€ 131 817€ 136 131€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
426€ 85€ 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
426€ 85€ 909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
6 030€ 0€ 13€ 349€ 4 314€ 300€ 204€ 222€ 130€ 333€ 426€ 304€ 270€ 353€ 523€ 564€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 13€ 349€ 207€ 300€ 204€ 222€ 130€ 333€ 426€ 304€ 270€ 353€ 523€ 564€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
6 030€ 0€ 0€ 4 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
157 092€ 131 698€ 165 847€ 176 545€ 129 463€ 147 483€ 149 441€ 122 950€ 116 896€ 128 495€ 129 952€ 120 955€ 120 861€ 118 558€ 942€ 12 556€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 100€ 20€ 956€ 1 426€ 199€ 563€ 170€ 12€ 19€ 1 382€ 401€ 527€ 503€ 289€ 45€ 100€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 301€ 1 039€ 938€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 50€ 724€ 824€ 332€ 0€ 0€ 10€ 11 080€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
146 992€ 131 377€ 163 852€ 174 182€ 129 246€ 146 920€ 149 271€ 122 937€ 116 828€ 126 329€ 128 727€ 120 096€ 120 358€ 118 269€ 887€ 1 376€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 547€ 8 769€ 9 639€ 18 244€ 6 814€ 5 878€ 9 130€ 8 910€ 7 126€ 45 715€ 47 656€ 38 573€ 36 694€ 33 438€ 34 086€ 27 231€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 547€ 8 769€ 9 639€ 18 244€ 6 814€ 5 878€ 9 130€ 8 910€ 7 126€ 45 715€ 47 656€ 38 573€ 36 694€ 33 438€ 34 086€ 27 231€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 547€ 8 636€ 6 631€ 9 700€ 6 791€ 5 706€ 9 034€ 8 910€ 7 123€ 7 365€ 8 585€ 6 492€ 7 425€ 5 151€ 6 085€ 1 385€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 33 984€ 38 764€ 31 299€ 29 269€ 27 585€ 26 977€ 24 393€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 133€ 3 008€ 8 544€ 23€ 171€ 96€ 3€ 4 365€ 307€ 782€ 0€ 702€ 1 024€ 1 453€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
21€ 0€ 523€ 1€ 103€ 23€ 48€ 40€ 29€ 464€ 220€ 206€ 1 231€ 629€
102
662
Úroky
1€ 0€ 422€ 103€ 23€ 48€ 40€ 29€ 464€ 220€ 206€ 1 231€ 615€
103
663
Kurzové zisky
20€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 825 549€ 4 765 122€ 4 339 543€ 3 789 609€ 3 387 767€ 3 367 124€ 3 150 439€ 3 238 933€ 3 199 179€ 3 085 630€ 2 880 185€ 2 973 124€ 2 978 886€ 2 530 012€ 2 168 483€ 2 041 578€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 582 007€ 3 387 571€ 2 896 354€ 2 543 342€ 2 358 123€ 2 384 141€ 2 153 835€ 2 204 733€ 2 206 364€ 2 196 493€ 2 013 930€ 2 155 218€ 2 154 414€ 2 072 009€ 2 078 697€ 1 946 342€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 185 174€ 1 372 097€ 1 443 189€ 1 245 439€ 1 029 644€ 982 602€ 996 604€ 1 032 581€ 989 958€ 884 893€ 866 254€ 817 905€ 807 756€ 441 323€ 89 786€ 95 236€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
58 278€ 5 454€ 0€ 829€ 2 857€ 4 243€ 0€ 0€ 16 716€ 16 680€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
90€ 0€ 0€ 381€ 1 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 080 266€ 5 870 865€ 5 377 873€ 4 665 435€ 4 067 187€ 4 001 309€ 3 776 877€ 3 830 683€ 3 776 759€ 3 702 769€ 3 476 195€ 3 522 930€ 3 513 349€ 3 061 382€ 2 707 645€ 2 596 291€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
510 772€ 84 339€ 147 063€ 48 561€ -373 043€ 13 159€ 108 170€ 108 880€ 92 124€ 102 680€ 35 006€ 77 889€ 14 025€ 7 381€ 71 427€ 65 792€
136
591
Splatná daň z príjmov
55 955€ 16 934€ 28 005€ 22 701€ 14 224€ 14 120€ 27 437€ 27 486€ 26 793€ 21 870€ 22 214€ 5 287€ 4 157€ 5 791€ 8 907€ 14 869€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
454 817€ 67 405€ 119 059€ 25 860€ -387 267€ -961€ 80 734€ 81 394€ 65 331€ 80 810€ 12 791€ 72 602€ 9 868€ 1 590€ 62 520€ 50 923€