Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
156 015 € 125 113 € 125 267 € 198 791 € 113 447 € 135 988 € 101 997 € 107 328 € 91 254 € 85 700 € 79 325 € 78 205 €
02
501
Spotreba materiálu
124 894 € 98 326 € 95 396 € 164 357 € 82 097 € 97 794 € 68 158 € 59 644 € 61 980 € 58 507 € 43 506 € 50 820 €
03
502
Spotreba energie
31 121 € 26 787 € 29 871 € 34 434 € 31 350 € 38 194 € 33 839 € 47 684 € 29 274 € 27 193 € 35 819 € 27 385 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
23 034 € 45 832 € 41 506 € 69 873 € 90 862 € 21 006 € 19 206 € 15 804 € 18 672 € 22 494 € 12 463 € 14 240 €
07
511
Opravy a udržiavanie
12 784 € 4 885 € 34 699 € 68 170 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
08
512
Cestovné
81 € 544 € 780 € 40 € 0 € 0 € 685 € 263 € 66 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
23 034 € 32 966 € 36 077 € 34 394 € 22 652 € 21 006 € 19 206 € 15 119 € 18 409 € 22 428 € 12 463 € 14 240 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
742 184 € 597 368 € 547 494 € 510 631 € 489 185 € 453 757 € 440 982 € 401 163 € 380 640 € 366 293 € 348 633 € 332 105 €
12
521
Mzdové náklady
545 975 € 434 920 € 381 500 € 372 113 € 357 915 € 332 337 € 321 638 € 295 702 € 281 267 € 269 171 € 258 807 € 244 506 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
181 178 € 153 281 € 157 336 € 131 322 € 126 500 € 118 437 € 113 015 € 100 507 € 93 045 € 92 494 € 83 820 € 83 649 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 031 € 9 167 € 8 658 € 7 196 € 4 770 € 2 983 € 6 329 € 4 190 € 6 149 € 4 628 € 6 006 € 3 950 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 765 € 179 € 0 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 904 € 7 462 € 9 795 € 9 377 € 9 389 € 10 586 € 9 217 € 9 685 € 9 951 € 7 404 € 9 115 € 10 688 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 € 0 € 49 € 7 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
47 € 60 € 0 € 1 020 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 904 € 7 462 € 9 748 € 9 317 € 9 340 € 9 559 € 9 217 € 9 685 € 9 951 € 7 404 € 9 115 € 10 688 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
33 266 € 15 436 € 14 103 € 13 093 € 11 737 € 22 768 € 32 259 € 44 730 € 19 408 € 19 208 € 22 935 € 29 542 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
33 266 € 15 436 € 14 103 € 13 093 € 11 737 € 22 768 € 20 379 € 32 850 € 7 908 € 7 908 € 10 635 € 15 302 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 14 240 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 983 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 10 257 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
9 € 74 € 12 € 2 € 6 € 3 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
9 € 74 € 12 € 2 € 6 € 3 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
90 868 € 17 296 € 17 620 € 16 415 € 10 214 € 8 005 € 7 597 € 0 € 6 255 € 5 043 € 3 177 € 9 460 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
90 868 € 17 296 € 17 620 € 16 415 € 10 214 € 8 005 € 7 597 € 0 € 6 255 € 5 043 € 3 177 € 9 460 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 052 271 € 808 508 € 755 793 € 818 255 € 724 846 € 652 112 € 611 263 € 578 713 € 526 180 € 506 142 € 475 648 € 474 240 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
70 777 € 60 791 € 68 250 € 57 118 € 60 226 € 58 346 € 53 919 € 40 545 € 44 132 € 37 539 € 35 634 € 43 086 €
67
602
Tržby z predaja služieb
70 777 € 60 791 € 68 250 € 57 118 € 60 226 € 58 346 € 53 919 € 40 545 € 44 132 € 37 539 € 35 634 € 43 086 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
15 518 € 17 296 € 9 406 € 11 883 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
15 518 € 17 296 € 9 406 € 11 883 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 14 257 € 13 344 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 14 257 € 13 344 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 348 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 11 880 € 11 880 € 11 500 € 11 300 € 12 300 € 14 257 € 996 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
965 976 € 730 421 € 676 094 € 737 623 € 658 669 € 590 849 € 539 158 € 519 572 € 464 354 € 454 896 € 419 807 € 427 138 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
286 525 € 178 041 € 153 303 € 151 665 € 141 574 € 139 885 € 125 911 € 126 380 € 131 780 € 129 726 € 112 551 € 110 702 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
18 589 € 8 674 € 7 341 € 7 018 € 6 033 € 12 095 € 20 379 € 32 850 € 7 908 € 7 908 € 10 635 € 7 601 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
646 185 € 536 944 € 508 688 € 572 865 € 505 359 € 428 196 € 392 868 € 360 192 € 323 161 € 315 862 € 296 621 € 301 135 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 677 € 6 762 € 6 762 € 6 075 € 5 704 € 10 673 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 150 € 1 505 € 1 400 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 700 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 052 271 € 808 508 € 753 749 € 806 625 € 718 895 € 661 075 € 604 957 € 571 617 € 519 786 € 504 735 € 469 698 € 483 568 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-2 044 € -11 630 € -5 951 € 8 962 € -6 305 € -7 096 € -6 394 € -1 407 € -5 950 € 9 328 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-2 044 € -11 630 € -5 951 € 8 962 € -6 305 € -7 096 € -6 394 € -1 407 € -5 950 € 9 328 €