Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Jána Korca, Trnava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 43 650 € Peter Tomášek Trnava - príspevok na financovanie terapie biofeedback pre dcéru, Zuzana Ondrišová Hlohovec - príspevok na rehabilitácie pre syna, Lucia Santorisová Handlová - príspevok na rehabilitácie pre syna, Hospic milosrdných sestier Trenčín - príspevok na kúpu liekov, zdravotníckeho materiálu, Noémi Čižmárová Nové Zámky - príspevok na dofinancovanie špeciálneho bicykla pre dcéru, Romana Beňačková Dolné Vestenice - príspevok na zakúpenie glukózových senzorov, Jana Melicherová Trnava - príspevok na liečbu dcéry, Andrea Drgoňová Jaslovské Bohunice - príspevok na liečbu dcéry, Magdaléna Dubničková Rohožník - príspevok na liečbu a rehabilitácie dcéry, Silvester Hužovič Križovany - príspevok na rehabilitácie pre syna, Mária Krivošíková Kľačany pri Trnave - príspevok na terapeutické pomôcky a liečbu pre dvojičky, Jana Žigmundová Topoľčany - príspevok na liečbu pre dcéru, Veronika Lerche Topoľčianky - príspevok na kúpu špeciálneho kočíka pre dcéru, Miroslava Pavúčková Trnava - príspevok na dofinancovanie vozíka pre syna, Rehamed Piešťany - príspevok na činnosť ambulancií, SPS Spoločnosť Parkinson Slovensko Klub: Trnava - Hlohovec - Piešťany - príspevok na činnosť združenia, Na trati Trnava - príspevok na fyzioterapeutický pobyt detí
b) podpora a rozvoj športu 17 200 € Život na vlnách Levice - príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu, TJ Elán Trnava - príspevok na „Cykloturistickú non stop jazdu Trnava – Rysy“, Andrej Markovics Nová Dedinka - príspevok na financovanie letného judo tábora pre deti, Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava - dievčatá - príspevok na činnosť klubu, OZ TK WELCOME Trnava - príspevok na podporu činnosti klubu, Michal Štubňa Bratislava - príspevok na úhradu nákladov na prípravu reprezentácie v zjazdovom lyžovaní, Tenisový Klub TENNis FUN Banská Bystrica - príspevok na činnosť a materiálne zabezpečenie klubu, Veslársky Klub Sĺňava Piešťany - príspevok na nákup a rekonštrukciu lodí pre mládež
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 900 € OZ Humánum Zavar - príspevok na relaxačný pobyt pre klientov zariadenia, Anna Suchánková Senica - pomoc v ťažkej životnej situácií, Spoločnosť pre zmysluplný život Trnava - príspevok na rekonštrukciu priestorov pre denný stacionár pre osoby s poruchou autistického spektra, Alan Alexander OZ Bratislava - príspevok na činnosť združenia, Pavol Barčák Zeleneč - pomoc v ťažkej životnej situácií, HIT Trnava OZ - podpora Moniky Šimkovej v ťažkej životnej sitácii, Štefánia Marienková Veselé - pomoc v ťažkej životnej situácii, Centrum Naša Chalúpka Partizánske - príspevok na činnosť združenia, Ľubica Ráczová Piešťany - pomoc v ťažkej životnej situácii, Tomáš Horváth Trnava - pomoc v ťažkej životnej situácii
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 800 € Klub slovenského folklóru Mestečko Leopoldov - príspevok na činnosť klubu, Commercium Bratislava - príspevok na realizáciu projektu "Dni slovenskej kultúry v Maďarsku", Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami Bratislava - príspevok na podporu umelcov, OZ a.g. Martina Dzúra Liptovský Mikuláš - Ploštín - príspevok na činnosť združenia, Kanadsko-Slovenská obchodná komora Bratislava - príspevok na vydanie knihy Štefan Boleslav Roman – Uránový kráľ, Cesta pomoci, o.z. Piešťany - príspevok na usporiadanie podujatia Krojovaný Anna Bál 2022
e) podpora vzdelávania 8 400 € Anton Repa Veľké Uherce - príspevok na vytvorenie železničného modelu pre SPŠ dopravnú v Trnave, Michal Petrikovič Jacovce - príspevok na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Soňa Ivanovičová Trnava - príspevok na štúdium v zahraničí, ZŠ s MŠ Vančurova Trnava - príspevok na podporu enviromentálneho projektu "Sadíme v záhradke", Gertler Ľubomíra Bratislava - príspevok na štúdium pre syna v husľovej triede vo Švajčiarsku, OZ pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany - príspevok na podporu slávnostnej akadémie pri príležitosti 85. výročia založenia gymnázia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Michal Petruška Piešťany - príspevok na druhý ročník Bee Press Photo a príspevok na vydávanie časopisu Dymák - propagácia včely medonosnej a včelárenia
h) veda a výskum 2 000 € Amavet Asociácia pre mládež, vedu a techniku Bratislava - príspevok na 24. ročník súťaže mladých vedátorov
Spolu 101 450 €