Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Jána Korca

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Jána Korca, Trnava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 62 750 € Michaela Dodecká Košice - príspevok na liečbu pre dcéru, SMILE Trnava - príspevok na pomoc pri liečbe detí s transplantovanou kostnou dreňou v rámci projektu Pomáhame s úsmevom, Michaela Kajanovičová Mojzesovo - príspevok na liečbu dcéry, Lenka Nečeporuková Hriňová - príspevok na liečbu syna, Ivana Vaniaková Čakany - príspevok na liečbu syna, Na trati Trnava - príspevok na zriadenie špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra, Peter Mydlárik Ružindol - príspevok na delfinoterapiu pre syna, Andrea Lattáková Trnava - príspevok na liečbu syna, Slovenská myelómová spoločnosť Bratislava - príspevok na usporiad. a organiz. relaxačno – rehabilitač. pobytov v kúpeľoch Nimnica pre pacientov a ich rodinných príslušníkov, Silvester Hužovič Križovany - príspevok na liečbu syna, Denisa Javorčeková Bratislava - príspevok na skenar terapiu pre syna, Svetoslav Peško Modra - príspevok na liečbu dcéry, Zuzana Gorčíková Dojč - príspevok na rehabilitácie pre syna, Katarína Hošeková Handlová - príspevok na rehabilitácie pre syna, Daniela Čerepaňová Brestovany - príspevok na kúpeľnú liečbu pre syna, Iveta Kováčiková Prievidza - príspevok na liečbu pre syna, Petra Straková Dolná Súča - príspevok na rehabilitácie pre syna, Possibilitas Piešťany - príspevok na dostavbu nového rehabilitačného centra, Possibilitas Piešťany - príspevok na projekt NJK - Possibilitas - rehabilitačná liečba pre 24 osôb, Jana Mikulášová Trnava - príspevok na hipoterapiu pre syna, Lucia Minarčíková Nitra - príspevok na rehabilitácie pre dcéru, Andrea Drgoňová Jaslovské Bohunice - príspevok na rehabilitácie pre dcéru, Jana Melicherová Trnava - príspevok na rehabilitácie pre dcéru, Zuzana Vargová Štúrovo - príspevok na rehabilitácie pre syna, Radka Ondrejech Trnava - príspevok na rehabilitácie pre dcéru, Alena Čambálová Trnava - príspevok na liečbu pre dcéru, MUDr. Lenka Majdišová Veselé - príspevok na zdravotnú starostlivosť pre dvojičky, Ing. Eva Zajacová Trnavá Hora - príspevok na rehabilitácie pre dcéru, Rehamed Piešťany - príspevok na nájomné za ordinácie, Denisa Kollárová Trnava - príspevok na liečbu dcéry, Silvia Petrová Hlohovec - príspevok na liečbu syna, Mária Csonková Komárno - príspevok na liečbu dcéry,
b) podpora a rozvoj športu 36 392,16 € Klub tanečného športu KTŠ TYRNAVIA Trnava - príspevok na športovú prípravu tanečného páru Kurinec - Lenčešová, ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom - príspevok na organizáciu 7. ročníka súťaže O moraviansku Venušu, Kalokagatia na Slovensku OZ Trnava - príspevok na prípravu Kalokagatie 2018 - Olympiády detí a mládeže v Trnave, HOBA Bratislava - príspevok na aktivity hokejového klubu HOBA Bratislava, KST Viktória Trnava - príspevok na činnosť klubu, Ing. Radovan Hipík Trnava - príspevok na športovú prípravu tanečného páru Hipík - Rábarová, Tenisový Klub TENNis FUN Banská Bystrica - príspevok na usporiadanie a organizáciu tenisového turnaja „DETI DEŤOM S NADÁCIOU JÁNA KORCA“, TJ Elán Trnava - príspevok na 40. ročník „Cykloturistickej non-stop jazdy Trnava – Rysy“, Trnavská šachová škola Trnava - príspevok na činnosť združenia, Mária Kýšková Bratislava - príspevok na športovú činnosť syna - canoe, Ing. Peter Drobný Kátlovce - príspevok na športovú činnosť syna v športovej streľbe, Zápasnícky klub Slávia Komárno - príspevok na zakúpenie vzpieračskej sady, Inline Hockey Slovakia Bratislava Patrik Szabo - príspevok na rozvoj Inline hokeja, Michal Oško Závažná Poruba - príspevok na podujatie Šprint triatlon 2018, FBC Páv Piešťany - príspevok na štartovné a poplatky zväzu, TJ Družstevník Dolný Lopašov - príspevok na rozvoj mládežníckeho športu, Kristína Salczerová Trnava - príspevok na súťaže v klasických a elektronických šipkách, TJ SLÁVIA STU, Oddiel syngronizovaného plávania Bratislava - príspevok na podporu športového oddielu, Zoltán Papp Komárno - príspevok na vesliarsky trenažér pre mladých športovcov, Hokejový klub HBC Piešťany - príspevok na prevádzku hokejového klubu, OZ Candy Klub florbalový klub - oddiel FBC 11 Trnava - príspevok na činnosť oddielu FBC 11, Európska hokejová akadémia M.Š. Slovakia (EHA) Bratislava - príspevok na medzinárodný hokejový turnaj Miroslav Šatan International Invite U 13 2006 AAA Ice hockey tournament, MIVAX-SK Rybník - príspevok na zakúpenie športového vybavenia, Peter Učeň Piešťany - príspevok na zabezpečenie hokejovej sezóny pre vnuka, OZ Slávia Trnava - príspevok na športové podujatia, Okresný úrad Komárno - príspevok na vecné dary do súťaže mladých záchranárov, TJ Družstevník Dolný Lopašov - príspevok na rozvoj mládežníckeho futbalu, Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, o.z. - príspevok na činnosť klubu, Andrea Machalová Kriváň - príspevok na športovú činnosť, ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom - príspevok na športovú akciu pre deti "O Moraviansku Venušu",
c) poskytovanie sociálnej pomoci 19 450 € Jana Kiššová Hlohovec - podpora v ťažkej životnej situácii, Stanislava Miklášová Dubnica nad Váhom - podpora v ťažkej životnej situácii, Mgr. Dana Dzimková Levoča - príspevok na kúpu auta, Mária Kosová Bošáca - podpora v ťažkej životnej situácii, Nikola Geryková Trnava - príspevok na špeciálnu stoličku na sedenie, Marián Štefunko Abrahám - príspevok na úpravu domu na bezbariérový, OZ Integrácia Prešov - príspevok na činnosť združenia, OZ Silnejší slabším Trenčín - príspevok na činnosť združenia, OZ Humánum Zavar - príspevok na vybavenia DSS, Komunitné centrum Mýtne Ludany - Obec Mýtne Ludany - príspevok na činnosť zariadenia, Eva Miklovičová Veselé - podpora v ťažkej životnej situácii, Jozefína Baginová Pruské - podpora v ťažkej životnej situácii, Jana Žigmundová Topoľčany - podpora v ťažkej životnej situácii, Mária Krivošíková Kľačany pri Trnave - podpora v ťažkej životnej situácii, Súkromné centrum voľného času Modra - príspevok na letný denný tábor, Anna Tomšíková Liptovský Mikuláš - podpora v ťažkej životnej situácii, OZ Milan Štefánik Kráľová pri Senci - podpora benefičného podujatia pre mentálne postihnutých, Centrum Naša Chalúpka Partizánske - príspevok na činnosť združenia, OZ Strom Trnava - príspevok na realizáciu II. Ročníka Plesu Stromovákov, Henrich Žille Brestovany - príspevok na dofinancovanie kúpy auta pre ZŤP dcéru, Detský domov Piešťany - príspevok na spríjemnenie Vianoc deťom,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 900 € Reflexy Trnava- príspevok na medzinárodnú výstavu umenia handicapovaných umelcov, OZ Detský folklórny súbor DFS Inovček Hlohovec - príspevok na organizáciu benefičného koncertu pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, Cesta pomoci, o.z. Piešťany - príspevok na organizáciu kultúrnej verejno-prospešnej akcie Krojovaný Anna bál 2018, Doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD. Bratislava - príspevok na vydanie knihy Náboženstvo a etika, Slovenský spevácky zbor Adoremus Vráble - príspevok na podporu činnosti zboru, Trnavské osvetové stredisko Trnava - príspevok na cyklus kreatívnych workshopov na tému "Tvorbu dokumentu a mikroportrétu", OZ Centrum mesta Piešťany - príspevok na projekt CITYFEST Piešťany 2018, Simonne Jurčová Trnava - príspevok na vydanie knihy "Trnava - prechádzka v čase", RJAR Bratislava - príspevok na vydanie knihy Juraja Štaffu, Dubova Colonorum Sedliacka Dubová - príspevok na podporu záchrany kostolíka sv. Kozmu a Damiána nad obco Sedliacka Dubová na Orave, Farnosť Kátlovce - príspevok na generálnu opravu zvonov, Miroslav Béreš - Úsmev pre druhých oz Piešťany - príspevok na obnovu kartuziánskeho kláštora v Slovenskom raji, Rímskokatol. cirkev Farnosť Najsvätejšej trojice Chtelnica - príspevok na opravu kostola - renovácia fasády, OZ Iskierka Trnava - príspevok na vianočný večierok združenia, OZ Ex Libris Ad Personam Hlohovec - príspevok na výtvarnú súťaž, Trnavské osvetové stredisko Trnava - príspevok na organizáciu 50. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby "Trnavská paleta 2018", Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica Nova - príspevok na prípravu osláv 50. výročia založenia, Rímskokatol. cirkev Farnosť Najsvätejšej trojice Chtelnica - príspevok na opravu horného kostola - renovácia fasády, Obec Chtelnica - príspevok na rozvoj obce, Ľuboš Špirko Bratislava - príspevok na vydanie knihy Woman Geometry,
e) podpora vzdelávania 11 530 € ForPress Nitrianske tlačiarne Nitra - príspevok na vydanie monografie prof. Ing. Miloša Musila, CSc. "Analýza seizmickej odolnosti nádob s kvapalinou", RZ pri Materskej škole 8. mája Piešťany - príspevok na zveľadenie priestorov MŠ, Martin Janiček Sereď - príspevok na poplatok za štúdium na LF UK v Bratislave v akademickom roku 2018/2019, Prof. Ing. František Janíček, PhD. Sereď - príspevok na štúdium pre Mgr. Zaura Shakhmardanova , Ľubomíra Gertler Bratislava - príspevok na štúdium huslí na ZakharBron Academy v Interlakene vo Švajčiarsku pre syna,
Spolu 151 022,16 €