Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa katastra Nitra [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
302 593€ 295 781€ 166 552€ 201 581€ 187 747€
02
501
Spotreba materiálu
191 646€ 184 022€ 62 868€ 91 278€ 95 002€
03
502
Spotreba energie
110 947€ 111 760€ 103 685€ 110 303€ 92 744€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 187 366€ 1 506 227€ 1 263 215€ 1 173 317€ 790 275€
07
511
Opravy a udržiavanie
15 019€ 9 973€ 5 447€ 5 825€ 6 907€
08
512
Cestovné
1 613€ 1 598€ 858€ 1 324€ 2 058€
09
513
Náklady na reprezentáciu
378€ 218€ 183€ 506€ 443€
10
518
Ostatné služby
1 170 356€ 1 494 438€ 1 256 727€ 1 165 662€ 780 868€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 750 257€ 2 753 529€ 3 082 248€ 2 961 178€ 2 697 736€
12
521
Mzdové náklady
1 918 773€ 1 942 964€ 2 159 260€ 2 114 053€ 1 946 622€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
668 907€ 679 625€ 740 290€ 727 527€ 670 010€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 7€ 13€
15
527
Zákonné sociálne náklady
162 577€ 130 941€ 182 698€ 119 590€ 81 090€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
7 855€ 6 740€ 8 526€ 4 518€ 2 775€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 787€ 2 430€ 2 772€ 2 750€ 2 775€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 068€ 4 310€ 5 755€ 1 768€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
7 816€ 10 785€ 17 118€ 5 693€ 4 019€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 511€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 633€ 2 114€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 580€ 7 240€ 13 808€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 236€ 3 545€ 1 799€ 5 059€ 1 905€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
347 873€ 320 404€ 277 063€ 323 087€ 238 482€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
150 325€ 159 528€ 137 994€ 138 002€ 136 100€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
197 548€ 160 876€ 139 069€ 185 084€ 102 382€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
84 321€ 36 355€ 87 936€ 104 765€ 102 382€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
113 227€ 124 521€ 51 133€ 80 319€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 883€ 1 203€ 2 204€ 6 714€ 576€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 883€ 1 203€ 2 204€ 6 713€ 576€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 65€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 65€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
800 131€ 159 379€ 1 115 031€ 919 875€ 305 373€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 72 923€ 33 367€ 29 636€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
792 946€ 159 379€ 1 042 108€ 886 507€ 210 920€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
7 185€ 0€ 0€ 1€ 64 817€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
5 405 774€ 5 054 049€ 5 932 023€ 5 595 961€ 4 226 982€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
217 494€ 244 373€ 151 304€ 123 289€ 141 843€
67
602
Tržby z predaja služieb
217 494€ 244 373€ 151 304€ 123 289€ 141 843€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
14 124€ 8 776€ 10 916€ 8 929€ 5 975€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 745€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 7€ 69€ 395€ 83€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 121€ 8 769€ 9 102€ 8 534€ 5 892€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
70 463€ 109 358€ 175 773€ 103 500€ 97 743€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
70 463€ 109 358€ 175 773€ 103 500€ 97 743€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 355€ 87 936€ 104 765€ 102 382€ 97 743€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
34 108€ 21 422€ 71 008€ 1 118€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
4 976 874€ 4 793 050€ 5 611 765€ 5 331 733€ 3 967 306€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
4 190 360€ 4 633 522€ 4 602 382€ 4 393 974€ 3 704 650€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
150 325€ 159 528€ 139 504€ 138 002€ 136 100€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
636 189€ 0€ 869 879€ 799 757€ 126 557€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
5 278 955€ 5 155 557€ 5 949 758€ 5 567 451€ 4 212 867€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-126 818€ 101 508€ 17 735€ -28 510€ -14 114€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-126 818€ 101 508€ 17 735€ -28 510€ -14 114€