Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Hronské Kľačany 322

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
68 528€ 49 099€ 49 471€ 55 047€ 54 387€ 54 466€ 66 397€ 52 392€ 55 245€ 54 067€ 55 845€ 52 564€
02
501
Spotreba materiálu
45 409€ 27 391€ 25 082€ 25 388€ 33 280€ 34 680€ 35 930€ 26 372€ 19 752€ 34 986€ 24 554€ 25 391€
03
502
Spotreba energie
23 118€ 21 708€ 24 390€ 29 659€ 21 107€ 19 785€ 30 467€ 26 021€ 35 493€ 19 081€ 31 291€ 27 009€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
12 836€ 6 559€ 18 713€ 34 206€ 893€ 6 522€ 3 320€ 6 877€ 7 108€ 22 510€ 5 977€ 22 410€
07
511
Opravy a udržiavanie
285€ 72€ 0€ 490€ 415€ 1 794€ 593€ 1 568€ 392€ 4 217€ 2 002€ 18 699€
08
512
Cestovné
3 619€ 835€ 820€ 825€ 405€ 74€ 67€ 41€ 192€ 107€ 280€ 474€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€
10
518
Ostatné služby
8 932€ 5 652€ 17 893€ 32 892€ 73€ 4 653€ 2 660€ 5 268€ 6 524€ 18 186€ 3 695€ 3 224€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
300 618€ 266 315€ 260 015€ 247 989€ 227 335€ 203 235€ 203 058€ 190 054€ 183 773€ 197 427€ 191 326€ 185 562€
12
521
Mzdové náklady
220 838€ 196 571€ 192 601€ 181 993€ 167 393€ 149 580€ 144 047€ 140 552€ 137 276€ 146 483€ 142 117€ 135 359€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
75 615€ 67 731€ 65 661€ 62 792€ 58 118€ 52 094€ 49 675€ 46 209€ 45 188€ 49 218€ 47 580€ 45 752€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 164€ 2 014€ 1 753€ 3 204€ 1 824€ 1 560€ 9 337€ 3 293€ 1 309€ 1 726€ 1 629€ 4 451€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 0€ 0€ 488€ 1 066€ 328€ 697€ 1 161€ 772€ 1 314€ 2 410€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 488€ 1 066€ 328€ 697€ 1 161€ 772€ 1 314€ 2 410€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0€ 2 253€ 2 253€ 2 697€ 15 740€ 10 494€ 4 897€ 17 334€ 11 506€ 0€ 12 205€ 12 330€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 2 253€ 2 253€ 2 697€ 15 740€ 10 494€ 0€ 5 247€ 5 247€ 0€ 6 948€ 12 330€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 897€ 12 088€ 6 259€ 0€ 5 257€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 897€ 12 088€ 6 259€ 0€ 5 257€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 055€ 2 875€ 474€ 478€ 381€ 344€ 256€ 263€ 558€ 1 763€ 1 278€ 1 209€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 055€ 2 875€ 474€ 478€ 381€ 344€ 256€ 263€ 558€ 1 763€ 1 277€ 1 209€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
35 277€ 37 472€ 8 314€ 6 713€ 5 803€ 12 491€ 8 737€ 0€ 348€ 0€ 323€ 3 036€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
35 277€ 29 059€ 6 603€ 6 381€ 5 803€ 7 336€ 8 737€ 0€ 348€ 0€ 323€ 3 036€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 8 413€ 1 711€ 332€ 0€ 5 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
418 518€ 364 573€ 339 240€ 347 131€ 305 027€ 288 617€ 286 992€ 267 618€ 259 699€ 276 539€ 268 268€ 279 521€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
28 584€ 26 575€ 25 499€ 24 798€ 24 569€ 25 658€ 28 862€ 18 125€ 17 337€ 17 890€ 18 645€ 17 374€
67
602
Tržby z predaja služieb
28 584€ 26 575€ 25 499€ 24 798€ 24 569€ 25 658€ 28 862€ 18 125€ 17 337€ 17 890€ 18 645€ 17 374€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 036€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 036€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 1 700€ 1 709€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 917€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 1 700€ 1 709€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 917€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 878€ 12 088€ 6 259€ 506€ 4 751€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 878€ 12 088€ 6 259€ 506€ 4 751€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 878€ 12 088€ 6 259€ 506€ 4 751€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
378 527€ 344 601€ 298 889€ 305 149€ 292 272€ 263 531€ 253 789€ 237 592€ 236 431€ 260 745€ 219 535€ 261 107€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
77 942€ 69 888€ 46 408€ 57 754€ 40 049€ 46 597€ 50 066€ 33 665€ 36 095€ 55 647€ 41 286€ 63 472€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 2 253€ 2 253€ 2 697€ 15 740€ 10 494€ 0€ 5 247€ 5 247€ 0€ 6 948€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
300 586€ 271 460€ 250 229€ 244 698€ 235 983€ 206 141€ 203 723€ 198 350€ 194 539€ 204 848€ 169 413€ 197 635€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 000€ 0€ 0€ 500€ 300€ 0€ 330€ 550€ 250€ 1 888€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
407 111€ 372 876€ 326 097€ 329 947€ 316 841€ 294 068€ 294 738€ 261 976€ 254 274€ 283 386€ 242 097€ 281 517€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-11 407€ 8 302€ -13 143€ -17 184€ 11 814€ 5 451€ 7 746€ -5 642€ -5 425€ 6 847€ -26 171€ 1 996€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-11 407€ 8 302€ -13 143€ -17 184€ 11 814€ 5 451€ 7 746€ -5 642€ -5 425€ 6 847€ -26 171€ 1 996€