Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
218 024€ 227 994€ 245 385€ 257 259€ 227 507€ 189 133€ 185 734€ 191 914€ 208 800€ 171 176€ 192 731€ 200 254€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
176 912€ 198 909€ 211 351€ 232 135€ 206 903€ 154 695€ 166 108€ 177 689€ 191 848€ 159 554€ 171 494€ 183 644€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
176 912€ 198 909€ 211 351€ 232 135€ 206 903€ 154 695€ 166 108€ 177 689€ 191 848€ 159 554€ 171 494€ 183 644€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€ 9 299€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
160 046€ 179 736€ 199 430€ 219 124€ 192 802€ 139 504€ 153 579€ 167 654€ 181 729€ 149 351€ 161 207€ 173 063€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
7 567€ 9 874€ 2 622€ 3 712€ 4 802€ 5 892€ 3 230€ 736€ 820€ 904€ 988€ 1 282€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
41 112€ 29 084€ 34 034€ 25 124€ 20 603€ 34 438€ 19 626€ 14 225€ 16 952€ 11 622€ 21 237€ 16 610€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
876€ 786€ 498€ 638€ 327€ 497€ 404€ 325€ 248€ 178€ 249€ 132€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
876€ 786€ 498€ 638€ 327€ 497€ 404€ 325€ 248€ 178€ 249€ 132€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 150€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 150€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
40 236€ 28 299€ 33 535€ 24 486€ 20 276€ 33 941€ 19 222€ 13 900€ 16 704€ 11 444€ 8 838€ 16 478€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
40 236€ 28 299€ 33 535€ 24 486€ 20 276€ 33 941€ 19 222€ 13 900€ 16 704€ 11 444€ 8 838€ 16 478€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
218 024€ 227 994€ 245 385€ 257 259€ 227 507€ 189 133€ 185 734€ 191 914€ 208 800€ 171 176€ 192 731€ 200 254€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
43 632€ 50 091€ 46 293€ 45 948€ -759€ -16 718€ -18 181€ -29 727€ -20 854€ -31 617€ 169 598€ 180 175€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
43 632€ 50 091€ 46 293€ 45 948€ -759€ -16 718€ -18 181€ -29 727€ -20 854€ -31 617€ 169 598€ 180 175€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
50 091€ 46 293€ 42 402€ -759€ -16 718€ -18 181€ -29 727€ -20 854€ -31 617€ -30 471€ 180 175€ 204 157€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-6 459€ 3 798€ 3 891€ 46 707€ 15 958€ 1 463€ 11 546€ -8 872€ 10 763€ -1 146€ -10 577€ -23 982€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
61 332€ 78 417€ 96 984€ 109 708€ 125 410€ 145 733€ 157 436€ 173 616€ 183 620€ 198 357€ 15 878€ 18 748€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 17 045€ 13 126€ 25 161€ 20 183€ 11 422€ 8 180€ 5 977€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 17 045€ 13 126€ 25 161€ 20 183€ 11 422€ 8 180€ 5 977€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
34 731€ 54 507€ 73 190€ 91 753€ 108 300€ 113 872€ 126 318€ 135 678€ 147 616€ 175 980€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
34 731€ 54 507€ 73 190€ 91 753€ 108 300€ 113 872€ 126 318€ 135 678€ 147 616€ 175 980€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 252€ 1 929€ 2 237€ 3 804€ 2 110€ 1 478€ 1 906€ 202€ 341€ 189€ 153€ 765€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
4 252€ 1 929€ 2 237€ 3 804€ 2 110€ 1 478€ 1 906€ 202€ 341€ 189€ 153€ 765€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
22 350€ 21 981€ 21 558€ 14 151€ 15 000€ 13 338€ 16 086€ 12 575€ 15 480€ 10 766€ 7 545€ 12 006€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2€ 1 170€ 99€ 0€ 0€ 0€ 650€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 58€ 91€ 25€
163
12.
Zamestnanci
(331))
10 215€ 11 258€ 10 779€ 6 712€ 5 647€ 6 323€ 8 596€ 6 769€ 8 615€ 5 818€ 4 503€ 7 380€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
9 138€ 8 670€ 8 681€ 6 001€ 5 910€ 5 557€ 6 214€ 5 014€ 6 089€ 3 663€ 2 315€ 4 154€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 997€ 2 053€ 2 098€ 1 436€ 1 323€ 1 359€ 1 174€ 793€ 774€ 577€ 636€ 447€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
113 060€ 99 486€ 102 108€ 101 604€ 102 857€ 60 119€ 46 479€ 48 024€ 46 034€ 4 436€ 7 255€ 1 331€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
18 302€ 9 681€ 9 706€ 7 773€ 6 943€ 6 765€ 6 103€ 5 772€ 1 688€ 4 264€ 7 191€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
94 758€ 89 805€ 92 402€ 93 830€ 95 914€ 53 354€ 40 376€ 42 252€ 44 346€ 172€ 64€ 1 331€