Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Čeľadice 87

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
65 813€ 61 047€ 54 855€ 75 264€ 65 922€ 71 149€ 67 834€ 54 622€ 58 565€ 48 228€ 37 388€ 34 372€
02
501
Spotreba materiálu
42 788€ 40 522€ 38 119€ 53 009€ 42 829€ 48 558€ 38 623€ 26 795€ 33 440€ 27 731€ 13 436€ 13 322€
03
502
Spotreba energie
23 024€ 20 525€ 16 736€ 22 255€ 23 093€ 22 591€ 29 212€ 27 826€ 25 125€ 20 497€ 23 952€ 21 050€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
9 461€ 7 617€ 9 846€ 12 153€ 64 683€ 48 387€ 7 526€ 6 558€ 5 451€ 3 844€ 2 535€ 3 155€
07
511
Opravy a udržiavanie
823€ 3 711€ 4 577€ 8 212€ 61 555€ 47 244€ 6 389€ 5 593€ 4 263€ 184€ 542€ 1 511€
08
512
Cestovné
132€ 49€ 49€ 60€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
8 505€ 3 858€ 5 219€ 3 881€ 2 955€ 1 143€ 1 137€ 965€ 1 188€ 3 660€ 1 993€ 1 644€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
448 893€ 372 130€ 351 570€ 342 990€ 294 924€ 277 994€ 259 287€ 226 428€ 192 847€ 171 137€ 164 641€ 130 871€
12
521
Mzdové náklady
324 123€ 265 082€ 250 172€ 247 661€ 209 050€ 195 462€ 184 648€ 161 676€ 139 822€ 124 222€ 119 054€ 94 080€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
110 143€ 92 433€ 88 438€ 83 582€ 70 759€ 68 256€ 64 397€ 56 620€ 46 309€ 41 714€ 40 210€ 32 114€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 627€ 14 614€ 12 960€ 11 747€ 15 115€ 14 275€ 10 242€ 8 133€ 6 716€ 5 201€ 5 377€ 4 677€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 045€ 0€ 977€ 1 011€ 0€ 905€ 0€ 70€ 56€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 045€ 0€ 977€ 1 011€ 0€ 905€ 0€ 70€ 56€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
21 997€ 20 904€ 20 784€ 18 768€ 16 165€ 29 963€ 27 478€ 29 660€ 27 560€ 21 371€ 20 329€ 22 402€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 997€ 20 904€ 20 784€ 18 768€ 16 165€ 14 667€ 14 352€ 14 159€ 12 124€ 11 940€ 12 149€ 16 425€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 15 296€ 13 126€ 15 501€ 15 436€ 9 431€ 8 180€ 5 977€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 977€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 15 296€ 13 126€ 15 501€ 15 436€ 9 431€ 8 180€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
668€ 805€ 846€ 782€ 849€ 608€ 540€ 602€ 686€ 503€ 565€ 574€
47
568
Ostatné finančné náklady
668€ 805€ 846€ 782€ 849€ 608€ 540€ 602€ 686€ 503€ 565€ 574€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 500€ 12 800€ 2 327€ 5 800€ 8 300€ 7 370€ 6 000€ 5 638€ 4 700€ 5 421€ 6 340€ 3 983€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
8 500€ 12 800€ 2 327€ 5 800€ 8 300€ 7 370€ 6 000€ 5 638€ 4 700€ 5 421€ 6 340€ 3 983€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
555 332€ 475 302€ 441 272€ 455 757€ 451 820€ 436 482€ 368 664€ 324 413€ 289 809€ 250 574€ 231 854€ 195 357€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
26 874€ 29 958€ 28 842€ 27 596€ 29 058€ 27 698€ 23 550€ 20 573€ 19 512€ 15 894€ 16 243€ 14 078€
67
602
Tržby z predaja služieb
26 874€ 29 958€ 28 842€ 27 596€ 29 058€ 27 698€ 23 550€ 20 573€ 19 512€ 15 894€ 16 243€ 14 078€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 500€ 1 018€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 018€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 17 045€ 11 377€ 25 161€ 10 522€ 6 676€ 6 188€ 5 977€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 17 045€ 11 377€ 25 161€ 10 522€ 6 676€ 6 188€ 5 977€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 17 045€ 11 377€ 25 161€ 10 522€ 6 676€ 6 188€ 5 977€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2€ 5€ 4€ 2€ 8€ 12€ 6€ 4€ 17€
102
662
Úroky
2€ 5€ 4€ 2€ 8€ 12€ 6€ 4€ 17€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
521 999€ 447 642€ 416 321€ 473 848€ 421 672€ 398 866€ 331 397€ 284 438€ 274 374€ 227 341€ 199 054€ 157 280€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
144 780€ 123 320€ 107 217€ 107 453€ 99 600€ 95 106€ 87 611€ 80 062€ 77 100€ 58 421€ 58 130€ 39 805€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
19 776€ 18 683€ 18 563€ 16 547€ 13 980€ 12 446€ 12 131€ 11 938€ 28 364€ 11 940€ 12 149€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
353 872€ 303 418€ 288 077€ 302 207€ 305 517€ 253 285€ 227 934€ 190 067€ 167 324€ 155 321€ 128 775€ 117 475€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 221€ 2 221€ 2 221€ 46 221€ 2 221€ 37 699€ 2 221€ 2 221€ 186€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 350€ 243€ 1 420€ 354€ 330€ 1 500€ 150€ 1 400€ 1 659€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
548 873€ 479 100€ 445 163€ 502 465€ 467 779€ 437 945€ 380 210€ 315 542€ 300 574€ 249 429€ 221 278€ 171 375€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-6 459€ 3 798€ 3 891€ 46 708€ 15 959€ 1 463€ 11 546€ -8 871€ 10 765€ -1 145€ -10 576€ -23 982€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 2€ 1€ 1€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-6 459€ 3 798€ 3 891€ 46 707€ 15 958€ 1 463€ 11 546€ -8 872€ 10 763€ -1 146€ -10 577€ -23 982€