Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
55 109 € 48 438 € 53 118 € 36 757 € 37 692 € 40 083 € 29 048 € 37 794 € 35 975 € 52 338 € 52 387 €
02
501
Spotreba materiálu
32 352 € 20 991 € 28 459 € 12 083 € 18 022 € 17 061 € 7 147 € 20 302 € 18 661 € 27 842 € 31 845 €
03
502
Spotreba energie
22 758 € 27 447 € 24 659 € 24 675 € 19 670 € 23 021 € 21 901 € 17 492 € 17 314 € 24 496 € 20 542 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
17 243 € 22 752 € 16 381 € 7 582 € 17 158 € 11 580 € 9 163 € 6 988 € 9 723 € 5 599 € 7 557 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 197 € 14 108 € 8 763 € 1 617 € 8 794 € 2 965 € 3 844 € 2 390 € 5 294 € 2 521 € 2 374 €
08
512
Cestovné
0 € 8 € 117 € 0 € 0 € 0 € 123 € 5 € 177 € 22 €
10
518
Ostatné služby
16 046 € 8 643 € 7 609 € 5 848 € 8 364 € 8 616 € 5 319 € 4 475 € 4 424 € 2 901 € 5 161 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
394 217 € 365 825 € 336 748 € 323 188 € 297 698 € 282 834 € 264 403 € 251 805 € 243 141 € 223 724 € 209 591 €
12
521
Mzdové náklady
285 469 € 265 064 € 244 153 € 233 282 € 215 755 € 206 112 € 193 101 € 183 624 € 177 139 € 162 631 € 151 565 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
99 068 € 91 594 € 84 317 € 81 444 € 74 798 € 71 102 € 65 433 € 62 528 € 59 723 € 54 324 € 52 065 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 680 € 9 167 € 8 277 € 8 462 € 7 145 € 5 620 € 5 869 € 5 653 € 6 279 € 6 769 € 5 961 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0 € 0 € 20 € 115 € 0 € 7 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
0 € 0 € 20 € 115 € 0 € 7 € 0 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 199 € 402 € 1 043 € 1 233 € 2 516 € 1 664 € 1 179 € 1 342 € 847 € 807 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 773 € 807 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 € 977 € 951 € 930 € 906 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 194 € 402 € 66 € 282 € 1 586 € 758 € 1 175 € 1 342 € 74 € 0 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
12 598 € 12 598 € 12 598 € 15 572 € 29 539 € 31 677 € 32 738 € 32 298 € 30 443 € 15 591 € 15 330 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 598 € 12 598 € 12 598 € 15 572 € 29 539 € 27 267 € 27 267 € 26 975 € 25 518 € 9 899 € 7 389 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 4 410 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 7 941 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 941 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 4 410 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
811 € 608 € 412 € 395 € 366 € 1 621 € 617 € 454 € 325 € 719 € 1 044 €
47
568
Ostatné finančné náklady
811 € 608 € 412 € 395 € 366 € 1 621 € 617 € 454 € 325 € 719 € 1 044 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
15 025 € 11 039 € 11 309 € 4 778 € 1 799 € 1 499 € 1 108 € 1 280 € 12 169 € 13 624 € 4 827 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
15 025 € 11 039 € 11 309 € 4 778 € 1 799 € 1 499 € 1 108 € 1 280 € 12 169 € 923 € 4 827 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 701 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
497 203 € 461 259 € 430 969 € 389 316 € 385 505 € 371 924 € 338 741 € 331 805 € 333 118 € 312 442 € 291 543 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
4 061 € 3 080 € 2 920 € 2 415 € 1 487 € 1 291 € 1 108 € 1 280 € 8 314 € 13 624 € 4 827 €
67
602
Tržby z predaja služieb
4 061 € 3 080 € 2 920 € 2 415 € 1 487 € 1 291 € 1 108 € 1 280 € 8 314 € 13 624 € 4 827 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
10 964 € 7 959 € 8 390 € 2 364 € 312 € 208 € 0 € 0 € 3 855 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 964 € 7 959 € 8 390 € 2 364 € 312 € 208 € 0 € 0 € 3 855 € 0 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 4 410 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 4 410 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 4 410 € 5 471 € 5 323 € 4 925 € 5 692 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
481 477 € 449 267 € 420 824 € 384 124 € 383 382 € 367 047 € 331 744 € 326 152 € 316 134 € 301 480 € 277 711 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
127 307 € 120 292 € 96 782 € 81 680 € 77 948 € 72 219 € 66 184 € 64 674 € 63 502 € 70 380 € 68 687 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
12 598 € 12 598 € 12 598 € 15 572 € 29 539 € 27 267 € 27 267 € 26 975 € 25 518 € 9 899 € 7 407 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
341 572 € 316 377 € 311 444 € 286 871 € 275 895 € 267 561 € 238 293 € 234 503 € 227 114 € 221 201 € 201 617 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
496 502 € 460 306 € 432 134 € 388 902 € 389 590 € 374 017 € 338 175 € 332 357 € 333 995 € 315 104 € 282 538 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-701 € -953 € 1 164 € -414 € 4 086 € 2 093 € -566 € 552 € 877 € 2 662 € -9 005 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-701 € -953 € 1 164 € -414 € 4 086 € 2 093 € -566 € 552 € 877 € 2 662 € -9 005 €