Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prešovský samosprávny kraj

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
611 351€ 648 677€ 309 061€ 332 279€ 517 050€ 541 075€ 855 522€ 413 673€ 719 239€ 661 395€ 753 007€ 834 252€
02
501
Spotreba materiálu
473 577€ 546 527€ 202 238€ 208 630€ 408 576€ 423 325€ 728 391€ 280 736€ 609 875€ 557 729€ 737 627€ 626 410€
03
502
Spotreba energie
137 774€ 102 150€ 106 823€ 123 649€ 108 474€ 117 751€ 127 131€ 132 937€ 109 364€ 103 666€ 15 380€ 207 841€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 232 847€ 1 875 456€ 2 052 826€ 1 638 706€ 3 044 391€ 2 065 078€ 1 241 512€ 1 248 883€ 1 491 457€ 1 433 626€ 1 538 808€ 1 596 024€
07
511
Opravy a udržiavanie
221 371€ 86 894€ 172 431€ 54 924€ 270 290€ 444 710€ 320 887€ 195 016€ 554 636€ 83 732€ 61 542€ 150 724€
08
512
Cestovné
94 135€ 84 354€ 60 697€ 72 863€ 75 614€ 68 967€ 55 045€ 62 660€ 60 375€ 77 610€ 90 026€ 139 280€
09
513
Náklady na reprezentáciu
95 950€ 76 198€ 61 610€ 49 521€ 41 482€ 39 468€ 37 924€ 46 735€ 49 914€ 30 788€ 47 836€ 41 939€
10
518
Ostatné služby
1 821 390€ 1 628 009€ 1 758 088€ 1 461 398€ 2 657 004€ 1 511 933€ 827 656€ 944 473€ 826 533€ 1 241 495€ 1 339 404€ 1 264 081€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
6 677 604€ 5 402 617€ 5 013 878€ 4 168 015€ 4 282 899€ 3 541 232€ 3 782 849€ 3 705 728€ 3 787 123€ 3 454 248€ 3 430 974€ 3 482 536€
12
521
Mzdové náklady
4 611 371€ 3 674 612€ 3 441 984€ 2 835 587€ 2 923 264€ 2 394 745€ 2 678 141€ 2 635 966€ 2 688 302€ 2 562 394€ 2 553 174€ 2 438 423€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 747 401€ 1 451 826€ 1 331 346€ 1 127 817€ 1 155 611€ 934 369€ 926 588€ 898 369€ 920 165€ 733 556€ 727 644€ 906 981€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
77 026€ 62 294€ 68 651€ 56 616€ 58 522€ 48 964€ 48 676€ 46 767€ 50 344€ 45 131€ 42 530€ 38 415€
15
527
Zákonné sociálne náklady
241 806€ 213 886€ 171 898€ 147 995€ 145 502€ 163 154€ 129 443€ 124 627€ 128 312€ 113 167€ 107 626€ 98 717€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
19 149€ 115 982€ 16 751€ 20 880€ 19 501€ 44 957€ 18 301€ 16 593€ 8 720€ 3 725€ 16 655€ 375 348€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
12 224€ 11 919€ 9 878€ 10 819€ 10 006€ 15 919€ 7 486€ 8 060€ 4 686€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 925€ 104 063€ 6 874€ 10 061€ 9 495€ 29 038€ 10 815€ 8 532€ 4 034€ 3 725€ 16 655€ 375 348€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 688 737€ 1 486 327€ 3 839 679€ 1 606 427€ 1 053 915€ 847 643€ 628 228€ 1 205 409€ 769 764€ 911 495€ 1 213 879€ 1 466 531€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
172 340€ 209 393€ 2 683 108€ 700 994€ 46 502€ 159€ 330€ 366 401€ 172 451€ 0€ 144 472€ 1 454 325€
23
542
Predaný materiál
4 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
36€ 16€ 250€ 30€ 0€ 0€ 2€ 1 381€ 12 206€
26
546
Odpis pohľadávky
25 255€ 371€ 1 358€ 37 251€ 106 213€ 46 572€ 468 154€ 360 045€ 355 396€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 490 567€ 1 276 838€ 1 156 201€ 905 397€ 1 006 038€ 809 983€ 517 626€ 792 436€ 129 158€ 551 448€ 712 630€ 0€
28
549
Manká a škody
576€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 031 998€ 1 739 053€ 1 648 769€ 2 161 335€ 1 153 453€ 1 590 103€ 1 183 851€ 2 166 589€ 1 866 015€ 3 461 221€ 3 128 343€ 1 953 235€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 208 177€ 1 424 106€ 1 441 160€ 1 915 195€ 1 043 349€ 794 143€ 856 406€ 1 551 227€ 1 261 040€ 2 178 502€ 1 157 401€ 1 881 171€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 784 381€ 314 948€ 207 609€ 246 140€ 90 104€ 683 943€ 327 446€ 615 361€ 604 975€ 1 282 719€ 1 970 942€ 72 064€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 72 064€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 409 370€ 309 835€ 204 555€ 243 663€ 90 104€ 594 799€ 327 446€ 615 361€ 604 975€ 745 969€ 1 215 166€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
375 011€ 5 113€ 3 055€ 2 476€ 89 144€ 0€ 0€ 536 749€ 755 776€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
39 440€ 20 000€ 112 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39 440€ 20 000€ 112 016€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
475 509€ 470 396€ 349 097€ 268 308€ 156 003€ 179 140€ 191 900€ 484 651€ 749 266€ 502 484€ 5 708 038€ 1 736 240€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 4 979 088€ 0€
42
562
Úroky
449 512€ 441 567€ 316 101€ 235 264€ 130 916€ 142 313€ 133 328€ 438 800€ 693 303€ 378 200€ 698 661€ 1 604 550€
43
563
Kurzové straty
5€ 10€ 18€ 14€ 0€ 299€ 5 214€
47
568
Ostatné finančné náklady
25 997€ 28 829€ 32 972€ 33 044€ 25 087€ 36 826€ 58 338€ 45 833€ 55 817€ 124 284€ 29 910€ 126 010€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
20€ 224€ 0€ 132€ 0€ 80€ 466€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
109 383 876€ 98 731 579€ 94 793 438€ 88 350 928€ 86 347 920€ 84 911 584€ 80 001 573€ 82 889 132€ 81 103 592€ 73 051 001€ 75 632 501€ 73 494 241€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
74 202 488€ 67 332 330€ 64 889 366€ 61 219 097€ 58 286 582€ 55 946 388€ 54 682 410€ 56 179 312€ 55 276 240€ 49 980 215€ 53 566 847€ 57 610 863€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 344 948€ 554 891€ 414 672€ 421 308€ 1 376 620€ 1 356 031€ 1 001 182€ 996 204€ 852 186€ 251 469€ 482 941€ 374 442€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
33 836 440€ 30 844 353€ 29 489 361€ 26 710 437€ 26 684 588€ 27 609 085€ 24 317 981€ 25 713 616€ 24 975 166€ 22 819 316€ 21 582 713€ 15 508 936€
61
587
Náklady na ostatné transfery
4€ 39€ 86€ 130€ 81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
126 121 071€ 110 470 088€ 108 023 500€ 98 546 880€ 96 575 131€ 93 720 812€ 87 903 737€ 92 130 657€ 90 495 175€ 83 479 194€ 91 422 204€ 84 938 407€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
6 415€ 5 739€ 3 100€ 46 970€ 121 371€ 167 283€ 101 746€ 147 516€ 135 625€ 136 461€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 415€ 5 739€ 3 100€ 46 970€ 121 071€ 167 283€ 101 746€ 147 516€ 135 625€ 136 461€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
141 640 066€ 127 688 334€ 114 077 051€ 105 523 827€ 93 264 050€ 83 864 624€ 80 372 814€ 77 594 919€ 75 161 697€ 64 570 672€ 75 816 468€ 74 754 007€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
141 545 935€ 127 628 093€ 114 012 752€ 105 471 967€ 93 212 257€ 83 781 324€ 80 296 931€ 77 542 275€ 75 110 074€ 64 518 619€ 75 771 414€ 74 730 495€
82
633
Výnosy z poplatkov
94 131€ 60 241€ 64 299€ 51 861€ 51 793€ 83 300€ 75 883€ 52 644€ 51 623€ 52 054€ 45 054€ 23 512€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
603 739€ 157 145€ 2 260 214€ 1 782 605€ 617 079€ 1 095 050€ 804 088€ 1 221 509€ 1 215 214€ 3 548 804€ 3 110 683€ 5 435 095€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
44 661€ 61 297€ 1 738 182€ 736 092€ 250 376€ 609 651€ 277 711€ 418 785€ 881 448€ 1 034 067€ 890 008€ 3 893 941€
85
642
Tržby z predaja materiálu
5 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 644€ 274€ 5 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 400€ 39€ 2 200€ 260€ 800€ 9 465€ 7 990€ 143 748€ 1 230€ 2 353€ 552€ 94€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
556 678€ 95 809€ 519 832€ 1 040 609€ 365 629€ 475 934€ 507 467€ 658 975€ 332 536€ 2 512 384€ 2 220 123€ 1 541 059€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
314 534€ 211 171€ 258 693€ 144 205€ 156 695€ 974 379€ 781 307€ 828 626€ 2 189 499€ 224 240€ 164 569€ 162 532€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
314 534€ 211 171€ 258 693€ 144 205€ 156 695€ 974 379€ 781 307€ 828 626€ 2 189 499€ 224 240€ 164 569€ 162 532€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 53 068€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
287 881€ 209 348€ 254 628€ 135 667€ 47 958€ 937 015€ 648 335€ 520 196€ 1 499 277€ 89 430€ 137 173€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
26 653€ 1 822€ 4 065€ 8 539€ 108 737€ 37 365€ 132 972€ 308 430€ 690 222€ 134 810€ 27 396€ 109 464€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
657€ 2 467€ 18 636€ 11 084€ 15 628€ 25 812€ 74 799€ 123 842€ 138 619€ 129 001€ 269 415€ 11 190 251€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
102
662
Úroky
657€ 2 467€ 18 636€ 11 074€ 15 628€ 25 812€ 74 799€ 123 703€ 138 451€ 128 989€ 269 413€ 803 544€
103
663
Kurzové zisky
0€ 166€ 11€ 0€ 1 269 597€
108
668
Ostatné finančné výnosy
10€ 139€ 3€ 1€ 1€ 9 117 110€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
12 785 866€ 14 641 560€ 9 295 786€ 10 169 128€ 11 928 114€ 10 518 300€ 9 585 525€ 9 296 818€ 9 572 750€ 11 453 935€ 6 441 643€ 8 711 045€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 10€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 698 001€ 735 168€ 548 753€ 336 570€ 3 034 475€ 2 230 441€ 1 876 315€ 1 329 664€ 2 671 498€ 4 303 471€ 658 194€ 717 962€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 541 404€ 936 124€ 1 587 833€ 1 232 578€ 1 391 626€ 1 242 073€ 742 770€ 1 450 013€ 815 853€ 531 025€ 515 268€ 2 251 459€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
171 466€ 108 615€ 314 299€ 251 441€ 329 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 113€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
8 926€ 6 503€ 6 672€ 6 756€ 6 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
8 683€ 4 699€ 109€ 569€ 0€ 0€ 144€ 2 023€ 9 424€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 041€ 738€ 10 555€ 753€ 2€ 47€ 115€ 140€ 140€ 190€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 356 344€ 12 854 411€ 6 822 975€ 8 340 921€ 7 165 386€ 7 045 786€ 6 966 440€ 6 517 095€ 6 085 274€ 6 619 155€ 5 266 018€ 5 731 780€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
155 351 277€ 142 706 415€ 125 913 480€ 117 677 820€ 106 102 938€ 96 645 448€ 91 720 280€ 89 213 230€ 88 413 403€ 80 063 114€ 85 802 778€ 100 252 929€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
29 230 206€ 32 236 327€ 17 889 981€ 19 130 940€ 9 527 807€ 2 924 635€ 3 816 543€ -2 917 428€ -2 081 771€ -3 416 080€ -5 619 426€ 15 314 522€
136
591
Splatná daň z príjmov
431€ 9€ 20€ 30€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
29 230 206€ 32 235 896€ 17 889 972€ 19 130 920€ 9 527 776€ 2 924 611€ 3 816 542€ -2 917 428€ -2 081 771€ -3 416 080€ -5 619 426€ 15 314 522€