Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.08.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
8 758€ 33 441€ 24 809€ 29 337€ 32 758€ 30 914€ 35 163€ 39 289€ 40 319€ 48 846€ 52 759€ 44 102€ 58 520€
02
501
Spotreba materiálu
4 696€ 14 158€ 12 679€ 12 229€ 14 273€ 17 541€ 16 941€ 21 670€ 19 746€ 31 287€ 29 406€ 23 588€ 39 666€
03
502
Spotreba energie
4 062€ 19 282€ 12 130€ 17 107€ 18 485€ 13 373€ 18 222€ 17 620€ 20 572€ 17 559€ 23 353€ 20 514€ 18 854€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
3 406€ 6 004€ 5 754€ 8 418€ 9 314€ 6 093€ 14 624€ 5 532€ 6 711€ 8 461€ 53 413€ 18 361€ 10 359€
07
511
Opravy a udržiavanie
680€ 1 363€ 1 337€ 3 422€ 4 712€ 1 818€ 8 653€ 1 393€ 2 178€ 2 967€ 48 446€ 13 017€ 4 853€
08
512
Cestovné
110€ 351€ 226€ 186€ 267€ 276€ 496€ 478€ 602€ 208€ 97€ 347€ 452€
10
518
Ostatné služby
2 617€ 4 290€ 4 191€ 4 810€ 4 335€ 3 999€ 5 475€ 3 661€ 3 931€ 5 286€ 4 870€ 4 997€ 5 054€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
257 192€ 272 496€ 243 127€ 230 472€ 222 633€ 206 516€ 196 690€ 191 876€ 196 331€ 205 440€ 216 744€ 224 442€ 208 002€
12
521
Mzdové náklady
189 312€ 198 690€ 177 576€ 166 729€ 160 129€ 148 305€ 141 184€ 136 889€ 140 891€ 147 899€ 155 615€ 161 816€ 150 487€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
63 733€ 68 135€ 59 912€ 57 823€ 56 231€ 52 145€ 49 672€ 48 196€ 48 270€ 50 508€ 52 479€ 54 588€ 51 112€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 052€ 450€ 463€ 424€ 392€ 381€ 390€ 371€ 367€ 405€ 451€ 729€ 1 919€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 095€ 5 221€ 5 176€ 5 496€ 5 880€ 5 684€ 5 444€ 6 034€ 5 971€ 5 150€ 6 855€ 6 704€ 4 472€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 386€ 832€ 1 478€ 1 344€ 605€ 12€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
7€ 15€ 13€ 10€ 23€ 25€ 25€ 24€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7€ 15€ 13€ 10€ 23€ 25€ 25€ 24€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
181€ 744€ 931€ 1 228€ 1 411€ 1 476€ 1 659€ 1 964€ 2 353€ 3 037€ 2 884€ 3 131€ 2 752€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
181€ 744€ 931€ 1 228€ 1 411€ 1 476€ 1 659€ 1 964€ 2 346€ 3 037€ 2 884€ 3 131€ 2 752€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 040€ 3 060€ 3 060€ 4 584€ 4 584€ 4 584€ 4 584€ 17 622€ 16 378€ 21 516€ 22 034€ 17 745€ 17 690€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 040€ 3 060€ 3 060€ 4 584€ 4 584€ 4 584€ 4 584€ 4 584€ 4 668€ 4 002€ 3 052€ 3 052€ 3 624€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 038€ 11 710€ 17 514€ 18 982€ 14 693€ 14 066€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 038€ 11 710€ 17 514€ 18 982€ 14 693€ 14 066€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
612€ 919€ 881€ 798€ 804€ 777€ 803€ 797€ 705€ 680€ 774€ 865€ 1 002€
47
568
Ostatné finančné náklady
612€ 919€ 881€ 798€ 804€ 777€ 803€ 797€ 705€ 680€ 774€ 865€ 1 002€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 772€ 9 309€ 13 508€ 5 427€ 5 350€ 6 075€ 5 180€ 4 514€ 4 062€ 4 514€ 3 058€ 3 223€ 7 269€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 772€ 9 309€ 13 508€ 5 427€ 5 350€ 6 075€ 5 180€ 4 514€ 4 062€ 4 514€ 3 005€ 3 223€ 7 269€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
274 967€ 325 987€ 292 083€ 280 275€ 276 878€ 256 460€ 258 729€ 261 618€ 266 882€ 292 494€ 351 666€ 311 869€ 305 594€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 841€ 9 309€ 13 099€ 14 147€ 15 596€ 16 289€ 14 896€ 15 471€ 16 364€ 16 939€ 16 063€ 17 227€ 21 730€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 841€ 9 309€ 13 099€ 14 147€ 15 596€ 16 289€ 14 896€ 15 471€ 16 364€ 16 939€ 16 063€ 17 227€ 21 730€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
40€ 48€ 1 131€ 1 466€ 2 259€ 0€ 23€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 686€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
40€ 48€ 1 131€ 1 466€ 2 259€ 0€ 23€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 686€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 413€ 11 710€ 17 514€ 18 982€ 14 693€ 14 066€ 7 972€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 413€ 11 710€ 17 514€ 18 982€ 14 693€ 14 066€ 7 972€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 413€ 11 710€ 17 514€ 18 982€ 14 693€ 14 066€ 7 972€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 2€ 8€ 31€ 20€ 24€ 33€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 2€ 2€ 8€ 31€ 20€ 24€ 33€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
272 971€ 316 446€ 277 735€ 264 740€ 258 353€ 240 151€ 233 468€ 234 191€ 236 547€ 254 023€ 321 622€ 278 952€ 275 016€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
43 078€ 94 118€ 68 639€ 45 936€ 42 611€ 44 184€ 45 452€ 42 247€ 42 080€ 42 041€ 49 323€ 52 484€ 59 389€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
693€ 1 039€ 1 039€ 1 553€ 1 553€ 1 553€ 1 553€ 1 553€ 2 956€ 2 953€ 2 951€ 2 951€ 2 950€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
227 854€ 219 268€ 206 036€ 214 220€ 211 158€ 191 383€ 183 432€ 187 359€ 189 466€ 207 980€ 269 247€ 223 416€ 212 003€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 347€ 2 021€ 2 021€ 3 031€ 3 031€ 3 031€ 3 031€ 3 031€ 1 712€ 1 049€ 101€ 101€ 674€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 333€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
275 853€ 325 802€ 291 965€ 280 353€ 276 208€ 256 443€ 260 801€ 261 373€ 270 433€ 289 976€ 352 398€ 310 269€ 305 437€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
886€ -185€ -119€ 79€ -670€ -17€ 2 072€ -245€ 3 551€ -2 518€ 732€ -1 600€ -157€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 4€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
886€ -185€ -119€ 79€ -670€ -18€ 2 072€ -245€ 3 550€ -2 523€ 728€ -1 600€ -157€