Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
50 349€ 36 240€ 63 780€ 23 698€ 26 555€
03
504
Predaný tovar
8 615€ 1 552€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 496€ 3 459€ 591€ 342€ 304€
05
512
Cestovné
233€ 95€ 306€ 439€ 28€
06
513
Náklady na reprezentáciu
380€ 156€ 18€ 23€
07
518
Ostatné služby
128 391€ 91 105€ 141 735€ 94 234€ 102 455€
08
521
Mzdové náklady
85 516€ 78 594€ 44 215€ 39 177€ 38 429€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
29 610€ 27 289€ 14 714€ 13 321€ 12 950€
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 065€ 2 794€ 2 126€ 1 733€ 1 611€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 450€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
195€ 184€ 84€ 100€
15
538
Ostatné dane a poplatky
9€ 9€ 80€ 16€ 16€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 66€
20
545
Kurzové straty
462€ 482€ 116€ 124€ 66€
21
546
Dary
999€ 940€ 7 454€ 1 238€ 684€
24
549
Iné ostatné náklady
613€ 570€ 333€ 332€ 672€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 681€ 2 647€ 3 932€ 4 583€ 6 650€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
5 098 977€ 4 802 979€ 3 878 353€ 3 391 692€ 3 277 564€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 413 590€ 5 049 543€ 4 157 838€ 3 571 018€ 3 468 084€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
6 214€ 7 972€ 12 441€ 332€ 332€
41
604
Tržby za predaný tovar
21 629€ 2 591€ 0€
53
644
Úroky
1 001€ 1 176€ 270€ 1 026€ 495€
54
645
Kurzové zisky
0€ 29€
55
646
Prijaté dary
4 651€ 3 220€ 1 397€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 1 983€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 300€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
134 624€ 111 640€ 94 632€ 58 064€ 48 194€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4 759 435€ 4 543 916€ 3 518 641€ 2 872 180€ 2 718 996€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
562 623€ 499 166€ 489 546€ 507 944€ 543 214€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 494 477€ 5 171 665€ 4 116 926€ 3 439 546€ 3 311 260€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
80 887€ 122 121€ -40 912€ -131 472€ -156 824€
76
591
Daň z príjmov
4 441€ 2 036€ 2 293€ 258€ 157€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
76 446€ 120 086€ -43 205€ -131 730€ -156 981€