Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Hlavná 144, Hostice - Gesztete

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
99 621€ 100 047€ 95 217€ 95 496€ 104 774€ 95 595€ 103 287€ 84 486€ 89 800€ 81 334€ 80 855€ 66 273€ 69 362€
02
501
Spotreba materiálu
84 672€ 83 362€ 79 741€ 83 179€ 91 174€ 76 917€ 89 902€ 70 838€ 76 206€ 67 478€ 70 199€ 56 210€ 58 355€
03
502
Spotreba energie
14 949€ 16 685€ 15 477€ 12 317€ 13 600€ 18 677€ 13 385€ 13 648€ 13 594€ 13 856€ 10 656€ 10 063€ 11 007€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
17 057€ 29 507€ 19 708€ 25 129€ 25 415€ 14 947€ 16 360€ 20 086€ 11 016€ 11 087€ 12 077€ 15 223€ 8 135€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 396€ 13 631€ 4 906€ 11 256€ 5 001€ 4 536€ 6 644€ 12 355€ 1 691€ 3 902€ 6 763€ 10 705€ 1 693€
08
512
Cestovné
268€ 511€ 416€ 428€ 369€ 376€ 290€ 223€ 230€ 89€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
10 392€ 15 365€ 14 386€ 13 446€ 20 045€ 10 035€ 9 426€ 7 508€ 9 095€ 7 096€ 5 314€ 4 518€ 6 442€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
530 514€ 466 923€ 426 656€ 403 968€ 394 206€ 376 788€ 357 836€ 318 624€ 270 890€ 252 767€ 242 377€ 243 924€ 217 457€
12
521
Mzdové náklady
393 589€ 340 288€ 309 934€ 291 995€ 284 227€ 273 966€ 263 531€ 233 345€ 198 715€ 185 138€ 177 592€ 181 191€ 159 616€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
127 216€ 116 619€ 105 915€ 100 412€ 99 606€ 94 236€ 89 648€ 80 665€ 69 490€ 65 289€ 62 016€ 62 733€ 55 513€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 709€ 10 016€ 10 807€ 11 561€ 10 372€ 8 585€ 4 656€ 4 614€ 2 686€ 2 340€ 2 769€ 0€ 2 328€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
896€ 26 444€ 22 768€ 23 576€ 27 330€ 23 333€ 25 045€ 28 237€ 29 403€ 30 045€ 27 274€ 26 956€ 35 450€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 617€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
582€ 26 444€ 22 768€ 23 576€ 27 330€ 23 333€ 25 045€ 28 237€ 29 403€ 30 045€ 27 274€ 26 956€ 34 833€
28
549
Manká a škody
315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 720€ 853€ 1 039€ 2 152€ 1 839€ 1 773€ 1 880€ 6 279€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 720€ 853€ 1 039€ 2 152€ 1 839€ 1 773€ 1 880€ 575€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 704€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 704€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 696€ 1 349€ 1 505€ 1 450€ 1 757€ 1 278€ 1 362€ 1 158€ 968€ 482€ 1 258€ 545€ 538€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 696€ 941€ 1 097€ 1 450€ 1 757€ 1 278€ 1 362€ 1 158€ 968€ 482€ 1 258€ 545€ 538€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 408€ 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 908€ 8 778€ 7 599€ 8 162€ 11 612€ 6 461€ 2 194€ 792€ 1 195€ 4 244€ 688€ 951€ 3 927€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 908€ 8 778€ 7 599€ 8 162€ 11 612€ 6 461€ 2 194€ 792€ 1 195€ 4 244€ 688€ 951€ 3 927€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
654 693€ 633 048€ 573 454€ 557 782€ 565 153€ 519 122€ 506 937€ 454 423€ 405 424€ 381 798€ 366 302€ 355 752€ 341 148€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
10 157€ 40 138€ 40 618€ 41 909€ 42 387€ 41 399€ 36 048€ 32 975€ 33 966€ 32 045€ 30 990€ 28 183€ 28 009€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 157€ 40 138€ 40 618€ 41 909€ 42 387€ 41 399€ 36 048€ 32 975€ 33 966€ 32 045€ 30 990€ 28 183€ 28 009€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 716€ 1 730€ 1 680€ 3 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 646€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 716€ 1 730€ 1 680€ 3 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 646€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 967€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 967€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 967€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
644 536€ 592 194€ 531 105€ 523 481€ 518 693€ 475 694€ 463 057€ 421 448€ 371 459€ 348 105€ 335 314€ 327 546€ 304 591€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
124 761€ 129 256€ 117 517€ 109 919€ 108 548€ 77 098€ 78 201€ 57 030€ 27 486€ 8 940€ 215€ 0€ 3 038€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 720€ 853€ 0€ 1 137€ 1 839€ 1 773€ 0€ 575€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
513 123€ 450 801€ 401 581€ 401 036€ 397 823€ 397 875€ 384 003€ 364 418€ 342 836€ 337 326€ 333 326€ 327 546€ 300 978€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 652€ 12 137€ 12 007€ 12 526€ 12 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
654 693€ 633 048€ 573 454€ 567 069€ 564 606€ 517 093€ 499 105€ 454 423€ 405 424€ 381 796€ 366 304€ 355 729€ 339 567€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
0€ 0€ 0€ 9 287€ -547€ -2 029€ -7 832€ 0€ 0€ -2€ 2€ -23€ -1 581€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 6€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
0€ 0€ 0€ 9 287€ -547€ -2 029€ -7 832€ 0€ 0€ -2€ 1€ -23€ -1 587€