Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MODRÝ KAMEŇ

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
3 386€ 1 398€ 3 933€ 4 243€ 7 520€ 5 101€ 5 169€ 4 722€ 5 781€ 6 745€ 7 102€
02
501
Spotreba materiálu
3 386€ 1 398€ 2 326€ 1 029€ 4 306€ 1 887€ 1 955€ 1 508€ 2 567€ 3 758€ 4 749€
03
502
Spotreba energie
0€ 0€ 1 607€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 2 987€ 2 353€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
7 612€ 4 132€ 5 723€ 2 636€ 3 550€ 3 049€ 2 635€ 4 338€ 4 194€ 3 311€ 3 745€
07
511
Opravy a udržiavanie
240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 165€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
76€ 36€ 49€ 109€ 108€ 58€ 118€ 159€ 50€ 66€ 48€
09
513
Náklady na reprezentáciu
163€ 75€ 196€ 130€ 133€ 122€ 57€ 140€ 425€ 67€ 101€
10
518
Ostatné služby
7 133€ 4 021€ 5 478€ 2 396€ 3 309€ 2 863€ 2 461€ 4 039€ 3 554€ 3 178€ 3 596€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
237 738€ 199 572€ 156 502€ 120 573€ 118 990€ 110 094€ 108 147€ 104 709€ 96 483€ 90 650€ 75 381€
12
521
Mzdové náklady
174 303€ 145 166€ 113 382€ 85 544€ 85 322€ 79 779€ 78 365€ 74 671€ 69 437€ 65 899€ 56 905€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
57 637€ 48 418€ 37 839€ 29 155€ 29 175€ 26 617€ 25 531€ 25 632€ 23 508€ 21 250€ 17 788€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 798€ 5 989€ 5 281€ 5 874€ 4 494€ 3 698€ 4 250€ 4 406€ 3 538€ 3 114€ 348€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 387€ 340€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
85€ 85€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
85€ 85€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
50€ 53€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
50€ 53€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 712€ 2 884€ 2 610€ 3 042€ 664€ 0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 712€ 2 884€ 2 610€ 3 042€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 712€ 2 884€ 2 610€ 3 042€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
428€ 325€ 351€ 327€ 317€ 294€ 291€ 255€ 341€ 387€ 443€
47
568
Ostatné finančné náklady
428€ 325€ 351€ 327€ 317€ 294€ 291€ 255€ 341€ 387€ 443€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
21 643€ 16 705€ 13 614€ 11 098€ 11 830€ 8 726€ 7 590€ 5 687€ 7 586€ 7 222€ 7 852€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
21 643€ 16 705€ 13 586€ 11 083€ 11 830€ 8 726€ 7 570€ 5 687€ 7 586€ 7 222€ 7 852€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 28€ 15€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
270 941€ 222 269€ 180 123€ 138 910€ 142 267€ 130 975€ 126 716€ 122 321€ 117 427€ 108 979€ 94 523€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
21 167€ 15 745€ 12 539€ 11 098€ 11 829€ 8 726€ 7 590€ 5 687€ 7 586€ 7 222€ 7 851€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 167€ 15 745€ 12 539€ 11 098€ 11 829€ 8 726€ 7 590€ 5 687€ 7 586€ 7 222€ 7 851€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
406€ 849€ 1 344€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
406€ 849€ 1 344€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 712€ 2 884€ 2 610€ 3 042€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 712€ 2 884€ 2 610€ 3 042€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 712€ 2 884€ 2 610€ 3 042€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
249 370€ 205 319€ 166 881€ 127 332€ 130 579€ 118 219€ 116 011€ 114 316€ 106 966€ 101 757€ 86 672€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
248 999€ 205 319€ 166 881€ 125 963€ 127 897€ 113 347€ 116 011€ 114 316€ 106 966€ 101 757€ 86 672€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
371€ 0€ 0€ 1 370€ 2 682€ 4 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
270 942€ 221 913€ 180 764€ 138 605€ 146 120€ 129 828€ 126 211€ 123 045€ 114 582€ 108 979€ 94 523€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1€ -356€ 640€ -305€ 3 853€ -1 147€ -505€ 724€ -2 845€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1€ -356€ 640€ -305€ 3 853€ -1 147€ -505€ 724€ -2 845€ 0€ 0€