Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Vlkanová

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
64 563€ 69 830€ 80 867€ 52 821€ 57 135€ 45 584€ 45 841€ 46 410€ 46 153€ 48 645€ 42 382€ 34 094€
02
501
Spotreba materiálu
47 155€ 51 006€ 59 659€ 34 977€ 40 490€ 31 024€ 30 350€ 30 139€ 28 963€ 34 373€ 27 712€ 20 489€
03
502
Spotreba energie
17 408€ 18 824€ 21 208€ 17 845€ 16 645€ 14 560€ 15 492€ 16 272€ 17 190€ 14 272€ 14 670€ 13 605€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
21 722€ 18 153€ 12 883€ 16 672€ 12 206€ 14 321€ 12 021€ 13 608€ 14 656€ 13 975€ 10 466€ 8 301€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 312€ 1 358€ 1 703€ 1 466€ 604€ 985€ 957€ 2 856€ 3 524€ 591€ 1 340€ 870€
08
512
Cestovné
151€ 150€ 196€ 1 829€ 631€ 1 581€ 801€ 1 276€ 1 826€ 1 251€ 0€ 387€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
20 258€ 16 638€ 10 984€ 13 377€ 10 971€ 11 755€ 10 263€ 9 476€ 9 286€ 12 133€ 9 126€ 7 044€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
341 267€ 269 688€ 216 893€ 201 275€ 181 131€ 161 488€ 153 141€ 141 851€ 142 180€ 131 759€ 130 587€ 106 850€
12
521
Mzdové náklady
249 534€ 194 249€ 155 249€ 141 125€ 130 086€ 116 582€ 109 358€ 102 538€ 103 305€ 93 593€ 94 364€ 76 260€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
83 449€ 68 232€ 54 495€ 54 183€ 44 703€ 39 546€ 38 844€ 35 017€ 33 596€ 32 316€ 30 844€ 25 120€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
936€ 1 003€ 1 901€ 1 079€ 1 820€ 878€ 343€ 320€ 247€ 464€ 558€ 551€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 298€ 5 589€ 4 409€ 4 080€ 4 004€ 3 609€ 4 216€ 3 959€ 3 539€ 3 176€ 3 306€ 4 246€
16
528
Ostatné sociálne náklady
50€ 615€ 839€ 809€ 518€ 873€ 381€ 17€ 1 493€ 2 210€ 1 515€ 673€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 60€ 97€ 144€ 0€ 124€ 162€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 60€ 97€ 144€ 0€ 124€ 162€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
785€ 190€ 250€ 158€ 60€ 0€ 224€ 131€ 43€ 0€ 71€ 339€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
42€ 25€ 32€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
713€ 164€ 159€ 138€ 42€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29€ 0€ 58€ 20€ 10€ 0€ 224€ 131€ 31€ 0€ 71€ 339€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
4 036€ 4 522€ 1 698€ 2 955€ 2 138€ 1 043€ 9 274€ 10 826€ 7 499€ 2 873€ 306€ 11 380€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 036€ 4 522€ 1 698€ 2 955€ 2 138€ 1 043€ 907€ 907€ 306€ 306€ 306€ 6 511€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 367€ 9 919€ 7 193€ 2 567€ 0€ 4 869€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 869€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 367€ 9 919€ 7 193€ 2 567€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 395€ 1 746€ 1 482€ 1 250€ 1 296€ 1 163€ 1 389€ 3 212€ 1 219€ 1 092€ 1 113€ 845€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 395€ 1 746€ 1 482€ 1 250€ 1 293€ 1 163€ 1 389€ 3 212€ 1 219€ 1 092€ 1 113€ 845€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
17 189€ 22 978€ 10 770€ 8 137€ 8 812€ 9 799€ 5 883€ 6 348€ 5 998€ 5 762€ 3 737€ 4 544€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
17 189€ 22 978€ 10 770€ 8 137€ 8 812€ 9 799€ 5 883€ 6 348€ 5 998€ 5 762€ 3 737€ 4 544€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
450 957€ 387 107€ 324 843€ 283 269€ 262 828€ 233 397€ 227 833€ 222 483€ 217 892€ 204 106€ 188 786€ 166 515€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
16 939€ 24 614€ 21 372€ 20 669€ 19 391€ 15 761€ 16 406€ 18 167€ 19 585€ 18 666€ 21 532€ 19 561€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 939€ 24 614€ 21 372€ 20 669€ 19 391€ 15 761€ 16 406€ 18 167€ 19 585€ 18 666€ 21 532€ 19 561€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
17 189€ 23 823€ 11 646€ 9 115€ 8 812€ 9 799€ 5 883€ 6 348€ 5 998€ 5 762€ 3 737€ 4 544€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
17 189€ 23 823€ 11 646€ 9 115€ 8 812€ 9 799€ 5 883€ 6 348€ 5 998€ 5 762€ 3 737€ 4 544€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 367€ 9 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 143€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 367€ 9 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 143€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 143€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 8 367€ 9 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 3€ 16€ 15€ 14€ 11€ 11€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 3€ 16€ 15€ 14€ 11€ 11€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
412 667€ 338 093€ 291 467€ 252 676€ 236 298€ 203 133€ 195 676€ 194 611€ 188 858€ 183 145€ 170 366€ 141 233€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
191 823€ 173 009€ 140 468€ 122 405€ 115 742€ 105 743€ 101 037€ 104 148€ 97 198€ 96 962€ 85 923€ 73 000€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
209 412€ 160 561€ 149 301€ 127 316€ 118 418€ 94 967€ 93 000€ 89 556€ 91 354€ 85 877€ 84 137€ 68 233€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 770€ 4 522€ 1 698€ 2 948€ 2 011€ 2 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 7€ 128€ 128€ 907€ 907€ 306€ 306€ 306€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
446 795€ 386 529€ 324 485€ 282 460€ 264 503€ 237 062€ 227 886€ 219 141€ 214 456€ 207 587€ 195 646€ 169 492€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-4 163€ -579€ -358€ -808€ 1 675€ 3 665€ 53€ -3 341€ -3 436€ 3 481€ 6 860€ 2 977€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-4 163€ -579€ -358€ -808€ 1 674€ 3 664€ 53€ -3 343€ -3 438€ 3 481€ 6 860€ 2 977€