Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Staškov č.364

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
45 987€ 40 555€ 36 755€ 35 621€ 31 067€ 33 176€ 30 510€ 36 062€ 33 899€ 31 343€ 39 559€ 34 422€
02
501
Spotreba materiálu
33 852€ 30 569€ 26 130€ 23 792€ 20 988€ 22 588€ 19 012€ 23 073€ 22 161€ 22 174€ 30 021€ 24 895€
03
502
Spotreba energie
12 134€ 9 986€ 10 626€ 11 830€ 10 079€ 10 588€ 11 498€ 12 989€ 11 738€ 9 169€ 9 538€ 9 527€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
5 221€ 8 883€ 4 450€ 3 688€ 3 564€ 4 735€ 3 331€ 4 315€ 3 417€ 5 245€ 8 672€ 10 788€
07
511
Opravy a udržiavanie
456€ 3 690€ 268€ 225€ 215€ 1 921€ 422€ 1 733€ 1 027€ 1 334€ 6 339€ 3 751€
08
512
Cestovné
81€ 33€ 34€ 0€ 0€ 18€ 0€ 40€ 19€ 26€ 84€ 100€
09
513
Náklady na reprezentáciu
22€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
4 661€ 5 132€ 4 149€ 3 462€ 3 348€ 2 796€ 2 908€ 2 541€ 2 371€ 3 885€ 2 249€ 6 937€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
212 967€ 188 939€ 179 179€ 135 811€ 115 550€ 117 774€ 106 946€ 97 772€ 98 851€ 94 388€ 91 930€ 88 064€
12
521
Mzdové náklady
153 228€ 134 413€ 128 162€ 95 543€ 82 235€ 83 591€ 76 137€ 69 691€ 68 447€ 67 310€ 66 045€ 63 932€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
53 665€ 46 213€ 44 273€ 33 483€ 28 657€ 29 465€ 26 733€ 24 423€ 24 109€ 23 218€ 22 764€ 22 174€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 248€ 3 540€ 2 298€ 1 534€ 1 529€ 1 584€ 1 439€ 1 044€ 852€ 873€ 881€ 929€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 826€ 4 773€ 4 446€ 5 251€ 3 128€ 3 133€ 2 638€ 2 613€ 5 443€ 2 987€ 2 240€ 1 029€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
216€ 192€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
216€ 192€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
224€ 561€ 947€ 754€ 402€ 443€ 480€ 254€ 102€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
224€ 561€ 947€ 754€ 402€ 443€ 480€ 254€ 102€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
15 427€ 15 423€ 15 459€ 10 697€ 8 410€ 16 030€ 18 348€ 19 176€ 18 743€ 17 777€ 17 177€ 18 622€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 427€ 15 423€ 15 459€ 10 697€ 8 410€ 16 030€ 15 874€ 15 874€ 15 874€ 15 850€ 15 804€ 15 800€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 2 474€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 2 822€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 474€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 2 822€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
318€ 355€ 424€ 287€ 314€ 287€ 247€ 247€ 248€ 221€ 158€ 232€
47
568
Ostatné finančné náklady
318€ 355€ 424€ 287€ 314€ 287€ 247€ 247€ 248€ 221€ 158€ 232€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
14 721€ 21 324€ 13 356€ 8 143€ 6 633€ 6 100€ 5 667€ 5 216€ 4 977€ 4 959€ 4 259€ 4 547€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
13 788€ 17 810€ 10 337€ 8 143€ 5 907€ 5 765€ 5 667€ 5 216€ 4 977€ 4 959€ 4 259€ 4 547€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
932€ 3 514€ 3 019€ 0€ 726€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
294 641€ 275 695€ 250 039€ 194 807€ 166 535€ 178 856€ 165 450€ 163 229€ 160 615€ 154 187€ 161 857€ 156 675€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
25 265€ 30 288€ 26 530€ 23 266€ 20 967€ 20 692€ 18 808€ 18 651€ 17 413€ 15 507€ 14 520€ 17 128€
67
602
Tržby z predaja služieb
25 265€ 30 288€ 26 530€ 23 266€ 20 967€ 20 692€ 18 808€ 18 651€ 17 413€ 15 507€ 14 520€ 17 128€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
114€ 1 176€ 1 944€ 1 363€ 0€ 0€ 0€ 287€ 180€ 206€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
114€ 1 176€ 1 944€ 1 363€ 0€ 0€ 0€ 287€ 180€ 206€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 1 291€ 1 560€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 1 291€ 1 560€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 3 302€ 2 869€ 1 927€ 1 373€ 1 291€ 1 560€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 1€ 1€ 5€ 4€ 3€ 7€ 0€
102
662
Úroky
0€ 1€ 1€ 1€ 5€ 4€ 3€ 7€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
267 673€ 236 754€ 223 544€ 169 209€ 145 753€ 158 181€ 144 050€ 141 715€ 139 349€ 136 548€ 145 936€ 136 692€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
233 860€ 216 475€ 203 341€ 154 100€ 132 452€ 137 293€ 119 513€ 120 963€ 119 138€ 116 741€ 125 022€ 120 892€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
15 427€ 15 423€ 15 459€ 10 697€ 8 410€ 16 030€ 15 874€ 15 874€ 15 874€ 15 850€ 15 804€ 15 800€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
17 900€ 4 695€ 4 384€ 4 262€ 4 740€ 4 693€ 8 537€ 4 808€ 4 337€ 3 957€ 5 110€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
486€ 162€ 361€ 150€ 151€ 165€ 126€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
293 053€ 268 218€ 252 018€ 193 838€ 166 721€ 178 874€ 166 160€ 163 527€ 158 873€ 153 637€ 161 754€ 155 380€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-1 588€ -7 478€ 1 979€ -969€ 187€ 18€ 710€ 298€ -1 742€ -550€ -103€ -1 295€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-1 588€ -7 478€ 1 979€ -969€ 187€ 17€ 710€ 297€ -1 743€ -551€ -104€ -1 295€