Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
137 873€ 83 973€ 91 204€ 97 119€ 88 172€ 100 768€ 114 130€
02
501
Spotreba materiálu
86 195€ 38 378€ 42 111€ 47 848€ 35 931€ 43 012€ 62 797€
03
502
Spotreba energie
51 678€ 45 595€ 49 093€ 49 271€ 52 241€ 57 756€ 51 333€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
360 993€ 332 594€ 326 681€ 314 716€ 361 812€ 348 394€ 258 461€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 226€ 6 809€ 7 587€ 21 315€ 5 415€ 33 988€ 9 209€
08
512
Cestovné
8 691€ 6 735€ 6 602€ 3 609€ 5 717€ 5 012€ 9 774€
09
513
Náklady na reprezentáciu
490€ 1 761€ 2 675€ 4 042€ 4 634€ 778€ 558€
10
518
Ostatné služby
322 585€ 317 289€ 309 816€ 285 750€ 346 046€ 308 617€ 238 919€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 678 026€ 1 442 098€ 1 326 801€ 1 331 194€ 1 563 582€ 1 467 295€ 1 380 719€
12
521
Mzdové náklady
1 154 744€ 1 007 064€ 929 253€ 936 539€ 1 061 724€ 1 034 840€ 972 284€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
400 540€ 351 716€ 321 494€ 325 741€ 363 116€ 354 114€ 334 843€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 266€ 4 122€ 3 816€ 3 626€ 5 102€ 5 016€ 2 742€
15
527
Zákonné sociálne náklady
118 475€ 78 239€ 70 365€ 65 287€ 133 640€ 73 325€ 70 850€
16
528
Ostatné sociálne náklady
957€ 1 873€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 062€ 4 000€ 4 135€ 3 281€ 3 353€ 3 347€ 4 891€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 388€ 2 396€ 2 383€ 1 557€ 1 557€ 1 594€ 1 594€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 674€ 1 604€ 1 751€ 1 724€ 1 796€ 1 753€ 3 296€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 873 049€ 22 329 897€ 22 646 688€ 21 606 868€ 26 719 917€ 20 638 946€ 18 723 009€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 443€ 0€ 0€ 3 764€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
157€ 112 642€ 429 252€ 143 645€ 1 300 923€ 54 379€ 174 489€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 872 892€ 22 217 254€ 22 206 988€ 21 463 224€ 25 418 994€ 20 580 803€ 18 548 520€
28
549
Manká a škody
5€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
145 653€ 125 796€ 314 290€ 241 632€ 204 863€ 228 138€ 181 110€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 030€ 30 122€ 108 168€ 110 208€ 112 822€ 121 554€ 152 887€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
115 623€ 95 673€ 206 122€ 131 424€ 92 041€ 106 584€ 28 223€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 019€ 34 699€ 28 650€ 30 480€ 25 982€ 38 133€ 28 223€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
110 603€ 60 975€ 177 471€ 100 944€ 66 059€ 68 451€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 189€ 1 951€ 2 280€ 3 277€ 4 619€ 4 945€ 5 530€
43
563
Kurzové straty
191€ 101€ 393€ 167€ 585€ 242€ 339€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 998€ 1 850€ 1 887€ 3 110€ 4 034€ 4 703€ 5 191€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
329 532€ 230 453€ 323 314€ 189 619€ 161 260€ 132 318€ 270 457€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
218 205€ 169 095€ 254 639€ 170 982€ 144 940€ 101 354€ 144 137€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
111 327€ 61 358€ 68 675€ 18 638€ 16 319€ 30 964€ 126 320€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
24 536 376€ 24 550 761€ 25 035 393€ 23 787 706€ 29 107 577€ 22 924 150€ 20 938 306€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
313 105€ 263 897€ 481 739€ 268 833€ 210 524€ 190 138€ 261 986€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 700€ 0€ 0€ 7 510€ 3 319€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
34 238€ 8 370€ 12 670€ 15 786€ 30 488€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
278 867€ 255 527€ 444 369€ 253 047€ 180 035€ 182 628€ 258 667€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
182 145€ 168 837€ 478 780€ 191 369€ 677 598€ 92 300€ 208 008€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
182 145€ 168 837€ 478 780€ 191 369€ 677 598€ 92 300€ 208 008€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 699€ 28 650€ 30 480€ 25 982€ 37 228€ 28 223€ 25 007€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
147 446€ 140 186€ 448 300€ 165 388€ 640 370€ 64 077€ 183 001€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
15€ 102€ 3€ 72€ 38€ 120€ 2€
103
663
Kurzové zisky
15€ 102€ 3€ 72€ 38€ 120€ 2€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
24 116 061€ 24 113 760€ 24 071 883€ 23 319 011€ 27 565 248€ 22 635 894€ 20 471 257€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
23 989 450€ 24 020 204€ 23 853 651€ 23 147 346€ 27 358 693€ 22 442 766€ 20 294 693€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
30 030€ 30 122€ 118 612€ 110 208€ 112 822€ 125 318€ 152 887€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
96 581€ 63 434€ 99 620€ 61 457€ 93 733€ 67 811€ 23 677€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
24 611 326€ 24 546 596€ 25 032 406€ 23 779 285€ 28 453 407€ 22 918 453€ 20 941 253€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
74 950€ -4 165€ -2 988€ -8 421€ -654 170€ -5 697€ 2 947€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
74 950€ -4 165€ -2 988€ -8 421€ -654 170€ -5 697€ 2 947€