Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajský stavebný úrad v Žiline [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 033€ 2 446 575€ 4 730 919€ 7 433 898€ 5 621 028€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 118€ 5 999€ 12 632€ 23 471€ 39 487€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 118€ 5 999€ 12 632€ 23 471€ 39 487€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
5 118€ 3 802€ 6 668€ 11 240€ 11 636€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 2 196€ 5 964€ 12 232€ 27 851€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
254€ 2 438 217€ 4 716 643€ 7 408 617€ 5 579 508€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
254€ 276€ 205€ 191€ 165€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
254€ 276€ 205€ 191€ 165€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 2 437 941€ 4 716 438€ 7 408 426€ 5 579 343€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 2 437 941€ 4 716 438€ 7 408 426€ 5 579 343€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 661€ 2 360€ 1 643€ 1 810€ 2 033€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 661€ 2 360€ 1 643€ 1 810€ 2 033€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 033€ 2 446 575€ 4 730 919€ 7 433 898€ 5 621 028€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-14 128€ -26 422€ -26 318€ -33 134€ -24 909€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-14 128€ -26 422€ -26 318€ -33 134€ -24 909€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-26 422€ -26 318€ -33 134€ -24 909€ -24 648€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
12 293€ -103€ 6 815€ -8 224€ -261€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
19 812€ 2 472 997€ 4 757 237€ 7 467 032€ 5 645 937€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
13 406€ 27 687€ 26 919€ 34 013€ 26 205€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
13 406€ 27 687€ 26 919€ 34 013€ 26 205€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
5 118€ 5 999€ 12 632€ 23 471€ 39 487€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
5 118€ 5 999€ 12 632€ 23 471€ 39 487€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 813€ 931€ 1 066€ 867€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 813€ 931€ 1 066€ 867€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 288€ 2 438 498€ 4 716 755€ 7 408 482€ 5 579 378€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 287€ 1 370€ 1 248€ 1 121€ 902€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 2 437 128€ 4 715 507€ 7 387 502€ 5 578 476€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 0€ 15 686€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 4 172€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 350€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 350€ 0€ 0€ 0€ 0€