Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
152 416€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
152 416€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
152 416€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 844€ 19 397€ 29 222€ 5 900€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 844€ 19 397€ 29 222€ 5 900€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
232€ 132€ 269€ 37€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 612€ 19 265€ 28 953€ 5 863€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
476€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
476€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
155 735€ 19 397€ 29 222€ 5 900€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
10 940€ 19 397€ 29 222€ 5 900€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
19 397€ 29 222€ 5 900€ 4 324€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-8 457€ -9 825€ 23 322€ 1 576€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
144 795€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
144 795€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
155 735€ 19 397€ 29 222€ 5 900€