Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
152 416 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
152 416 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
152 416 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 844 € 19 397 € 29 222 € 5 900 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 844 € 19 397 € 29 222 € 5 900 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
232 € 132 € 269 € 37 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 612 € 19 265 € 28 953 € 5 863 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
476 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
476 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
155 735 € 19 397 € 29 222 € 5 900 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
10 940 € 19 397 € 29 222 € 5 900 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
19 397 € 29 222 € 5 900 € 4 324 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-8 457 € -9 825 € 23 322 € 1 576 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
144 795 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
144 795 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
155 735 € 19 397 € 29 222 € 5 900 €