Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola Lednické Rovne

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
55 936€ 49 628€ 47 617€ 52 433€ 45 792€ 46 498€ 51 390€ 52 522€ 45 782€ 48 121€ 52 876€ 25 411€
02
501
Spotreba materiálu
39 524€ 32 707€ 27 701€ 30 360€ 23 680€ 25 316€ 27 203€ 25 327€ 19 376€ 29 709€ 31 270€ 6 475€
03
502
Spotreba energie
16 412€ 16 921€ 19 916€ 22 073€ 22 111€ 21 182€ 24 187€ 27 195€ 26 406€ 18 412€ 21 606€ 18 936€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
7 596€ 10 511€ 6 954€ 4 648€ 12 176€ 10 957€ 12 611€ 6 090€ 10 969€ 4 727€ 5 648€ 11 097€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 036€ 52€ 106€ 89€ 887€ 1 704€ 1 487€ 2 378€ 1 181€ 1 503€ 2 098€ 447€
08
512
Cestovné
40€ 45€ 12€ 30€ 104€ 49€ 241€ 20€ 413€ 259€ 1 853€ 2 566€
10
518
Ostatné služby
5 520€ 10 414€ 6 836€ 4 530€ 11 186€ 9 204€ 10 884€ 3 692€ 9 375€ 2 965€ 1 697€ 8 084€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
246 627€ 210 633€ 187 876€ 167 594€ 159 219€ 162 639€ 150 165€ 135 901€ 133 183€ 133 502€ 135 298€ 137 758€
12
521
Mzdové náklady
176 276€ 153 375€ 137 648€ 122 628€ 116 276€ 113 246€ 109 578€ 99 581€ 97 379€ 98 389€ 100 338€ 101 950€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
62 298€ 53 680€ 48 388€ 43 180€ 41 154€ 39 761€ 38 629€ 34 575€ 34 232€ 33 722€ 33 915€ 34 601€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 991€ 1 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 062€ 2 554€ 1 840€ 1 786€ 1 789€ 9 632€ 1 958€ 1 745€ 1 572€ 1 391€ 1 045€ 1 207€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
25€ 20€ 20€ 21€ 0€ 0€ 20€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
25€ 20€ 20€ 21€ 0€ 0€ 20€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
66€ 0€ 0€ 1€ 5€ 73€ 163€ 6 771€ 0€ 8 118€ 8 794€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 63€ 163€ 6 771€ 0€ 8 118€ 8 794€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
622€ 0€ 0€ 0€ 697€ 698€ 6 020€ 698€ 2 866€ 2 327€ 1 828€ 3 216€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
622€ 0€ 0€ 0€ 697€ 698€ 698€ 698€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 322€ 0€ 2 866€ 2 327€ 1 828€ 3 216€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 322€ 0€ 2 866€ 2 327€ 1 828€ 3 216€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
621€ 648€ 484€ 463€ 448€ 450€ 459€ 492€ 507€ 459€ 391€ 437€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
621€ 648€ 484€ 463€ 448€ 450€ 459€ 492€ 507€ 459€ 391€ 437€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
28 724€ 13 824€ 21 395€ 13 403€ 7 698€ 8 423€ 9 102€ 19 725€ 9 044€ 18 033€ 17 793€ 13 876€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
28 724€ 13 824€ 21 395€ 13 403€ 7 698€ 8 423€ 9 102€ 19 725€ 9 044€ 18 033€ 17 793€ 13 876€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
340 217€ 285 265€ 264 346€ 238 562€ 226 035€ 229 737€ 229 929€ 222 251€ 202 351€ 215 287€ 222 628€ 191 795€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
15 358€ 19 117€ 16 889€ 16 204€ 17 019€ 17 734€ 17 067€ 16 920€ 14 202€ 18 362€ 15 093€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
15 358€ 19 117€ 16 889€ 16 204€ 17 019€ 17 734€ 17 067€ 16 920€ 14 202€ 18 362€ 15 093€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
28 725€ 11 174€ 15 604€ 12 026€ 7 061€ 9 042€ 9 099€ 19 723€ 9 044€ 10 033€ 10 327€ 18 803€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 725€ 11 174€ 15 604€ 12 026€ 7 061€ 9 042€ 9 099€ 19 723€ 9 044€ 10 033€ 10 327€ 18 803€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 322€ 0€ 2 866€ 80€ 2 154€ 5 840€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 322€ 0€ 2 866€ 80€ 2 154€ 5 840€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 322€ 0€ 2 866€ 80€ 2 154€ 5 840€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 49€ 77€ 92€ 0€ 0€ 3€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 4€ 1€ 0€ 0€ 0€ 3€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 75€ 92€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
295 866€ 251 005€ 227 695€ 208 547€ 205 653€ 206 556€ 205 189€ 172 870€ 167 234€ 184 739€ 191 368€ 172 989€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
279 653€ 244 928€ 221 986€ 202 362€ 199 043€ 199 541€ 189 731€ 160 503€ 161 556€ 169 570€ 174 432€ 169 475€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
622€ 0€ 0€ 0€ 697€ 698€ 698€ 698€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 056€ 6 077€ 5 709€ 6 185€ 5 913€ 6 318€ 14 761€ 11 669€ 5 678€ 7 169€ 9 469€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
535€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 000€ 7 467€ 3 514€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
339 949€ 281 295€ 260 188€ 236 777€ 229 734€ 238 659€ 231 404€ 212 455€ 190 652€ 215 288€ 222 628€ 191 795€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-268€ -3 970€ -4 159€ -1 784€ 3 699€ 8 922€ 1 475€ -9 796€ -11 699€ 1€ 0€ 0€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-268€ -3 970€ -4 159€ -1 784€ 3 699€ 8 921€ 1 474€ -9 796€ -11 699€ 1€ 0€ 0€