Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
837€ 1 327€ 12 381€ 12 458€ 11 742€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
594€
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
594€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
837€ 733€ 12 381€ 12 458€ 11 742€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
570€ 494€ 491€ 346€ 129€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
267€ 239€ 11 890€ 12 112€ 11 613€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
69€ 64€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
69€ 64€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
906€ 1 391€ 12 381€ 12 458€ 11 742€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
906€ 1 267€ 12 023€ 12 458€ 11 742€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
1 391€ 12 023€ 12 458€ 12 024€ 11 960€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-485€ -10 756€ -435€ 434€ -218€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
0€ 123€ 358€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
123€ 358€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
123€ 358€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
906€ 1 391€ 12 381€ 12 458€ 11 742€