Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
56€ 173 329€ 1 290€ 201€ 171€
06
513
Náklady na reprezentáciu
452€ 2 347€ 45€ 692€ 1 307€
07
518
Ostatné služby
992€ 5 687€ 3 399€ 1 040€ 405€
08
521
Mzdové náklady
360€ 0€ 692€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 0€ 418€
15
538
Ostatné dane a poplatky
4€ 76€ 190€
24
549
Iné ostatné náklady
69€ 75€ 66€ 73€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 1 490€ 3 620€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 500€ 181 795€ 4 809€ 3 565€ 6 877€
Výnosy
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
0€ 700€
58
649
Iné ostatné výnosy
485€ 2 583€ 352€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 3 399€ 6 658€
70
664
Prijaté členské príspevky
531€ 4 582€ 3 322€
73
691
Dotácie
163 875€ 600€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 015€ 171 039€ 4 374€ 3 999€ 6 659€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-485€ -10 756€ -435€ 434€ -218€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-485€ -10 756€ -435€ 434€ -218€