Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske

2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
48 135€ 30 005€ 31 117€ 41 145€ 41 710€ 43 388€ 39 082€
02
502
Spotreba energie
158 584€ 166 651€ 173 409€ 181 743€ 225 232€ 212 045€ 221 394€
04
511
Opravy a udržiavanie
144 452€ 118 089€ 122 642€ 104 662€ 542 328€ 861 705€ 679 780€
05
512
Cestovné
553€ 405€ 53€ 328€ 56€ 77€ 38€
06
513
Náklady na reprezentáciu
240€ 321€ 232€ 279€ 496€ 459€ 478€
07
518
Ostatné služby
56 499€ 43 513€ 39 723€ 36 699€ 90 157€ 63 383€ 75 765€
08
521
Mzdové náklady
253 248€ 264 671€ 261 984€ 239 910€ 248 497€ 242 732€ 229 573€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
87 969€ 93 100€ 92 021€ 83 077€ 84 070€ 79 641€ 76 404€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
2 978€ 3 355€ 2 180€ 2 260€ 2 900€ 3 189€ 2 920€
11
527
Zákonné sociálne náklady
18 247€ 18 050€ 17 559€ 17 993€ 16 972€ 16 938€ 19 700€
13
531
Daň z motorových vozidiel
607€ 542€ 478€ 457€ 446€ 422€ 422€
15
538
Ostatné dane a poplatky
789€ 2 497€ 2 387€ 6 832€ 8 382€ 6 765€ 9 182€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
4€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 253€ 7 778€
23
548
Manká a škody
29€
24
549
Iné ostatné náklady
13 069€ 27 992€ 30 513€ 34 005€ 21 370€ 20 437€ 22 618€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 565€ 1 602€ 11€ 3 747€ 4 732€ 4 670€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 207€
28
554
Predaný materiál
4€ 46€ 29€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
75€ -14€ -3 167€ 16 909€ 30 001€ -591€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
788 934€ 770 897€ 774 284€ 761 438€ 1 303 276€ 1 587 213€ 1 389 248€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
299 132€ 412 182€ 440 268€ 407 992€ 433 534€ 426 319€ 425 733€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
2 378€ 1 303€ 1 453€ 2 334€ 2 613€ 2 229€ 3 537€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 866€ 1 544€ 2 295€ 2 124€ 1 617€ 1 920€ 1 433€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
2 936€ 6 804€ 7 413€ 9 946€ 46 104€ 21 049€ 13 368€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
6 646€ 8 466€ 15 579€ 7 325€ 3 886€ 3 062€
53
644
Úroky
40€ 995€ 16 363€ 10 933€ 7 951€
58
649
Iné ostatné výnosy
211 112€ 81 167€ 62 199€ 65 913€ 564 810€ 850 070€ 686 551€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25€ 41€ 78€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3€ 3€ 3€
62
654
Tržby z predaja materiálu
4€ 18€ 33€
73
691
Dotácie
265 000€ 254 100€ 250 000€ 265 000€ 257 321€ 290 266€ 271 869€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
789 071€ 765 566€ 779 272€ 761 669€ 1 326 332€ 1 605 869€ 1 410 478€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
137€ -5 331€ 4 988€ 231€ 23 057€ 18 656€ 21 230€
76
591
Daň z príjmov
40€ 1 817€ 189€ 3 109€ 2 077€ 1 508€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
96€ -5 331€ 3 170€ 43€ 19 948€ 16 579€ 19 722€