Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
67 896€ 95 949€ 66 029€
02
502
Spotreba energie
26 854€ 27 908€ 20 199€
04
511
Opravy a udržiavanie
233€ 874€ 1 985€
06
513
Náklady na reprezentáciu
25€ 89€
07
518
Ostatné služby
31 066€ 39 306€ 37 854€
08
521
Mzdové náklady
218 600€ 198 461€ 189 063€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
66 347€ 61 238€ 60 917€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
5 117€
11
527
Zákonné sociálne náklady
6 149€ 6 575€
12
528
Ostatné sociálne náklady
100€
13
531
Daň z motorových vozidiel
124€ 124€ 124€
15
538
Ostatné dane a poplatky
841€ 182€ 75€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
46€ 133€ 23€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 628€ 1 595€
23
548
Manká a škody
2 194€
24
549
Iné ostatné náklady
675€ 590€ 532€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 950€ 628€ 384€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
436 402€ 435 420€ 383 860€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
366 116€ 307 933€ 299 729€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
3 165€ 3 768€ 4 548€
53
644
Úroky
2€ 3€ 2€
55
646
Prijaté dary
1 513€ 630€
58
649
Iné ostatné výnosy
279€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
200€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
10 000€ 7 786€ 10 456€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
572€ 2 943€
73
691
Dotácie
177 876€ 124 498€ 115 866€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
557 159€ 446 073€ 434 653€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
120 758€ 10 653€ 50 793€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
120 758€ 10 653€ 50 793€