Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o. "v likvidácii"

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 079€ 3 129€ 6 394€
02
502
Spotreba energie
54 108€ 50 190€ 44 820€
03
504
Predaný tovar
966€ 8 735€ 6 943€
04
511
Opravy a udržiavanie
11 808€ 1 304€ 18 528€
05
512
Cestovné
916€ 1 342€ 1 828€
06
513
Náklady na reprezentáciu
998€ 1 323€ 641€
07
518
Ostatné služby
40 824€ 37 299€ 52 177€
08
521
Mzdové náklady
49 712€ 52 135€ 57 474€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
16 741€ 16 995€ 18 743€
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 160€ 2 874€ 3 133€
13
531
Daň z motorových vozidiel
150€ 139€ 139€
15
538
Ostatné dane a poplatky
379€ 333€ 269€
18
543
Odpísanie pohľadávky
150€ 80€
21
546
Dary
462€ 469€ 329€
24
549
Iné ostatné náklady
144€ 185€ 175€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 961€ 6 493€ 7 222€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
7€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
37€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
188 594€ 183 025€ 218 890€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
29 729€ 29 799€
40
602
Tržby z predaja služieb
33 007€ 9 242€ 8 499€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 875€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
56€ 53€ 53€
53
644
Úroky
1€ 3€ 2€
55
646
Prijaté dary
222€
58
649
Iné ostatné výnosy
2 555€ 3 097€ 2 758€
64
656
Výnosy z použitia fondu
5 701€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
21 665€ 15 228€ 18 869€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
200€ 1 400€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
300€
70
664
Prijaté členské príspevky
200€ 249€ 280€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
95€ 75€
73
691
Dotácie
152 457€ 98 976€ 146 734€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
212 631€ 156 958€ 214 233€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
24 036€ -26 067€ -4 657€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
24 036€ 26 067€ -4 657€