Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
175 451 € 115 641 € 136 940 € 112 691 € 136 365 € 147 394 € 172 106 €
02
501
Spotreba materiálu
97 982 € 33 904 € 58 358 € 41 474 € 57 832 € 45 004 € 85 953 €
03
502
Spotreba energie
77 469 € 81 737 € 78 582 € 71 216 € 78 534 € 102 390 € 86 153 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
263 245 € 218 903 € 278 044 € 301 065 € 321 829 € 333 185 € 339 437 €
07
511
Opravy a udržiavanie
33 030 € 14 030 € 54 575 € 56 436 € 20 686 € 12 661 € 41 737 €
08
512
Cestovné
8 065 € 5 137 € 30 712 € 4 678 € 2 687 € 11 728 € 17 492 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
531 € 490 € 528 € 534 € 438 € 414 € 742 €
10
518
Ostatné služby
221 620 € 199 246 € 192 230 € 239 417 € 298 019 € 308 383 € 279 466 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
2 383 911 € 2 041 545 € 1 894 212 € 1 894 104 € 2 248 689 € 2 052 543 € 1 940 532 €
12
521
Mzdové náklady
1 642 774 € 1 419 404 € 1 322 121 € 1 333 354 € 1 505 793 € 1 454 821 € 1 371 451 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
569 837 € 490 853 € 450 418 € 455 580 € 511 967 € 492 142 € 467 444 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
26 944 € 22 275 € 13 552 € 8 621 € 13 946 € 6 966 € 6 141 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
142 215 € 108 385 € 105 362 € 96 549 € 216 984 € 98 615 € 95 495 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 141 € 629 € 2 759 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
5 040 € 5 187 € 4 748 € 4 749 € 4 718 € 5 195 € 5 296 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 732 € 2 757 € 2 663 € 2 684 € 2 722 € 3 203 € 3 299 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 309 € 2 430 € 2 084 € 2 064 € 1 996 € 1 991 € 1 997 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
29 637 857 € 30 031 420 € 29 203 728 € 28 953 734 € 36 340 746 € 32 278 690 € 27 844 303 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 150 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
583 355 € 185 578 € 306 131 € 145 989 € 109 966 € 462 015 € 95 710 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29 054 501 € 29 845 843 € 28 895 447 € 28 807 746 € 36 230 779 € 31 816 676 € 27 748 593 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
122 475 € 212 295 € 251 981 € 216 328 € 252 674 € 301 926 € 1 007 402 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 344 € 63 354 € 125 155 € 134 816 € 148 041 € 131 570 € 161 699 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
60 131 € 148 941 € 126 826 € 81 513 € 104 633 € 170 356 € 845 703 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 246 € 47 013 € 55 315 € 47 312 € 44 596 € 46 299 € 44 813 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
55 885 € 101 928 € 71 511 € 34 200 € 60 037 € 124 057 € 800 891 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
8 797 € 4 484 € 7 337 € 9 793 € 9 658 € 9 895 € 5 264 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 35 € 198 €
47
568
Ostatné finančné náklady
8 797 € 4 484 € 7 337 € 9 793 € 9 658 € 9 859 € 5 066 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
389 376 € 284 040 € 309 963 € 267 916 € 294 782 € 282 265 € 366 201 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
184 380 € 200 404 € 171 967 € 186 258 € 179 231 € 187 390 € 242 585 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
204 996 € 83 636 € 137 997 € 81 658 € 115 552 € 94 875 € 123 616 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
32 986 151 € 32 913 515 € 32 086 953 € 31 760 381 € 39 609 462 € 35 411 094 € 31 680 541 €
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
373 765 € 253 410 € 296 490 € 237 412 € 272 873 € 267 492 € 357 871 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
630 € 329 € 0 € 0 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13 506 € 17 980 € 15 670 € 34 638 € 33 317 € 11 850 € 817 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
360 259 € 234 800 € 280 491 € 202 773 € 239 556 € 255 642 € 357 055 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
673 726 € 269 778 € 367 233 € 220 591 € 180 127 € 522 793 € 101 406 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
673 726 € 269 778 € 367 233 € 220 591 € 180 127 € 522 793 € 101 406 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
47 013 € 55 315 € 47 312 € 44 163 € 46 299 € 44 813 € 25 977 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
626 713 € 214 463 € 319 921 € 176 428 € 133 827 € 477 980 € 75 429 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 € 17 € 21 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 0 € 11 € 0 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 7 € 21 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
31 953 913 € 32 294 374 € 31 342 172 € 31 270 635 € 39 101 649 € 34 494 829 € 30 373 463 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
31 891 569 € 32 231 020 € 31 196 017 € 31 135 819 € 38 953 608 € 34 353 150 € 30 202 317 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
62 344 € 63 354 € 125 155 € 134 816 € 148 041 € 131 570 € 161 699 €
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 0 € 10 109 € 9 447 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
21 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
33 001 403 € 32 817 562 € 32 005 895 € 31 728 638 € 39 554 649 € 35 285 132 € 30 832 761 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
15 252 € -95 953 € -81 057 € -31 744 € -54 812 € -125 962 € -847 779 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
15 252 € -95 953 € -81 057 € -31 744 € -54 812 € -125 962 € -847 779 €