Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
3 636€ 3 651€ 10 026€ 7 509€ 6 526€ 9 350€ 5 867€ 11 867€ 13 495€ 5 833€ 6 632€ 5 633€
02
501
Spotreba materiálu
1 250€ 1 465€ 6 795€ 3 813€ 2 837€ 6 422€ 2 165€ 8 244€ 10 001€ 2 812€ 3 400€ 2 218€
03
502
Spotreba energie
2 385€ 2 186€ 3 231€ 3 696€ 3 688€ 2 928€ 3 703€ 3 623€ 3 494€ 3 021€ 3 232€ 3 414€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
3 608€ 4 902€ 4 455€ 4 807€ 6 650€ 9 411€ 6 437€ 11 456€ 9 259€ 8 498€ 5 487€ 210 458€
07
511
Opravy a udržiavanie
28€ 14€ 122€ 221€ 3 183€ 1 337€ 194€ 218€ 192 637€
08
512
Cestovné
95€ 182€ 136€ 163€ 396€ 957€ 843€ 417€ 100€ 221€ 362€ 671€
10
518
Ostatné služby
3 513€ 4 720€ 4 319€ 4 616€ 6 239€ 8 332€ 5 373€ 7 856€ 7 822€ 8 084€ 4 906€ 17 150€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
197 079€ 182 863€ 219 242€ 195 780€ 181 096€ 182 809€ 166 074€ 138 599€ 131 985€ 144 334€ 112 157€ 97 803€
12
521
Mzdové náklady
140 450€ 126 752€ 156 022€ 139 064€ 129 750€ 130 666€ 118 913€ 98 943€ 93 821€ 102 750€ 79 553€ 69 200€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
47 951€ 44 287€ 53 246€ 47 954€ 44 551€ 44 859€ 41 161€ 34 136€ 32 444€ 35 569€ 27 795€ 24 128€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 303€ 1 974€ 2 366€ 1 718€ 398€ 412€ 478€ 478€ 471€ 438€ 485€ 511€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 374€ 9 850€ 7 608€ 7 044€ 6 396€ 6 872€ 5 522€ 5 041€ 5 249€ 5 577€ 4 325€ 3 964€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
109€ 59€ 59€ 175€ 109€ 67€ 59€ 111€ 59€ 59€ 59€ 61€
20
538
Ostatné dane a poplatky
109€ 59€ 59€ 175€ 109€ 67€ 59€ 111€ 59€ 59€ 59€ 61€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 463€ 3 560€ 4 584€ 4 584€ 3 709€ 1 628€ 4 883€ 5 278€ 4 222€ 3 557€ 4 766€ 3 340€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 463€ 3 560€ 4 584€ 4 584€ 3 709€ 1 628€ 588€ 588€ 588€ 588€ 1 518€ 1 480€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 295€ 4 690€ 3 634€ 2 969€ 3 248€ 1 860€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 295€ 4 690€ 3 634€ 2 969€ 3 248€ 1 860€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
601€ 617€ 545€ 546€ 281€ 226€ 103€ 107€ 7€ 231€ 2€ 2€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
601€ 617€ 545€ 546€ 281€ 226€ 103€ 107€ 7€ 231€ 2€ 2€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
294€ 187€ 540€ 121€ 29€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
294€ 187€ 540€ 121€ 29€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
206 789€ 195 838€ 239 450€ 213 522€ 198 369€ 203 491€ 183 452€ 167 417€ 159 027€ 162 512€ 129 209€ 317 297€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
294€ 187€ 540€ 121€ 29€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
294€ 187€ 540€ 121€ 29€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
4 295€ 4 690€ 3 634€ 2 969€ 3 248€ 1 860€ 2 224€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
4 295€ 4 690€ 3 634€ 2 969€ 3 248€ 1 860€ 2 224€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 3 248€ 1 860€ 2 224€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 295€ 4 690€ 3 634€ 2 969€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
206 244€ 195 928€ 238 677€ 213 544€ 198 361€ 203 588€ 179 052€ 162 687€ 155 215€ 159 119€ 126 571€ 315 561€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
204 781€ 192 368€ 234 093€ 208 960€ 194 652€ 201 960€ 178 464€ 162 099€ 154 627€ 158 531€ 125 053€ 314 081€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 463€ 3 560€ 4 584€ 4 584€ 3 709€ 1 628€ 588€ 588€ 588€ 588€ 1 518€ 1 480€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
206 538€ 196 115€ 239 217€ 213 664€ 198 361€ 207 883€ 183 771€ 166 321€ 158 184€ 162 367€ 128 537€ 317 786€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-251€ 278€ -233€ 142€ -8€ 4 392€ 319€ -1 096€ -843€ -145€ -672€ 489€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-251€ 278€ -233€ 142€ -8€ 4 392€ 319€ -1 096€ -843€ -145€ -672€ 489€