Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
263 820€ 253 762€ 275 114€ 287 152€ 294 696€ 289 782€ 293 186€ 326 774€ 342 911€ 364 223€ 344 165€ 365 011€ 364 575€ 379 772€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
125 907€ 145 927€ 162 694€ 180 105€ 183 550€ 191 148€ 209 503€ 231 559€ 249 326€ 255 859€ 280 532€ 303 665€ 315 763€ 340 363€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
125 907€ 145 927€ 162 694€ 180 105€ 183 550€ 191 148€ 209 503€ 231 559€ 249 326€ 255 859€ 280 532€ 303 665€ 315 763€ 340 363€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€ 19 480€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
98 252€ 116 880€ 132 254€ 148 273€ 150 326€ 168 721€ 183 848€ 202 676€ 217 215€ 235 827€ 254 439€ 271 500€ 276 974€ 294 950€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
8 176€ 9 568€ 10 960€ 12 352€ 13 744€ 2 947€ 6 175€ 9 403€ 12 631€ 552€ 6 613€ 12 685€ 19 309€ 25 933€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
135 655€ 105 578€ 110 329€ 106 387€ 111 146€ 98 633€ 83 603€ 95 214€ 92 167€ 108 364€ 63 633€ 61 346€ 48 812€ 39 409€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 785€ 1 975€ 252€ 246€ 233€ 170€ 252€ 262€ 702€ 754€ 754€ 363€ 508€ 527€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
7 785€ 1 975€ 252€ 246€ 233€ 170€ 252€ 262€ 702€ 754€ 754€ 363€ 508€ 527€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
17 640€ 36 207€ 43 916€ 38 036€ 31 650€ 39 917€ 39 356€ 52 644€ 16 138€ 9 978€ 2 432€ 2 117€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
17 640€ 36 207€ 43 916€ 38 036€ 31 650€ 39 917€ 39 356€ 52 644€ 16 138€ 9 770€ 2 207€ 1 883€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 208€ 225€ 234€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
127 870€ 103 603€ 92 438€ 69 934€ 66 998€ 60 428€ 51 701€ 55 036€ 52 109€ 54 966€ 46 741€ 51 006€ 45 873€ 36 765€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
127 870€ 103 603€ 92 438€ 69 934€ 66 998€ 60 428€ 51 701€ 55 036€ 52 109€ 54 966€ 46 741€ 51 006€ 45 873€ 36 765€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 258€ 2 257€ 2 091€ 659€ 80€ 1 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 258€ 2 257€ 2 091€ 659€ 80€ 1 419€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
263 820€ 253 762€ 275 114€ 287 152€ 294 696€ 289 782€ 293 186€ 326 774€ 342 911€ 364 223€ 344 165€ 365 011€ 364 575€ 379 772€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-4 117€ -7 440€ -10 041€ 461€ 233€ 170€ 87€ -14 665€ -32 003€ -20 036€ -5 284€ -15 443€ -12 157€ -21 707€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-4 117€ -7 440€ -10 041€ 461€ 233€ 170€ 87€ -14 665€ -32 003€ -20 036€ -5 284€ -15 443€ -12 157€ -21 707€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-7 440€ -10 041€ 461€ 233€ 170€ 87€ 15 709€ -9 640€ 17 479€ 10 075€ -15 443€ -12 157€ -21 707€ -12 996€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 324€ 2 600€ -10 501€ 228€ 63€ 82€ -15 622€ -5 025€ -49 482€ -30 112€ 10 159€ -3 286€ 9 550€ -8 711€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
255 917€ 255 137€ 281 691€ 283 163€ 293 065€ 288 439€ 292 046€ 339 664€ 374 137€ 382 956€ 347 762€ 376 098€ 375 371€ 400 193€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
14 000€ 31 967€ 18 314€ 4 481€ 15 276€ 12 162€ 20 885€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
14 000€ 31 967€ 18 314€ 4 481€ 15 276€ 12 162€ 20 885€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
125 907€ 145 927€ 180 334€ 216 312€ 227 466€ 229 184€ 241 153€ 271 476€ 288 681€ 308 503€ 296 670€ 313 435€ 317 970€ 342 245€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
17 640€ 36 207€ 43 916€ 38 036€ 31 650€ 39 917€ 39 356€ 52 644€ 16 138€ 9 770€ 2 207€ 1 883€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
125 907€ 145 927€ 162 694€ 180 105€ 183 550€ 191 148€ 209 503€ 231 559€ 249 326€ 255 859€ 280 532€ 303 665€ 315 763€ 340 363€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 131€ 5 858€ 3 149€ 1 317€ 1 417€ 1 077€ 1 079€ 1 053€ 919€ 1 015€ 1 055€ 313€ 299€ 1 847€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 131€ 5 858€ 3 149€ 1 317€ 1 417€ 1 077€ 1 079€ 1 053€ 919€ 1 015€ 1 055€ 313€ 299€ 1 847€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
123 879€ 103 352€ 98 209€ 65 534€ 64 181€ 58 178€ 49 813€ 53 136€ 52 570€ 55 124€ 45 556€ 47 073€ 44 939€ 35 215€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
164€ 926€ 2 157€ 2 476€ 494€ 0€ 0€ 1 641€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
8 764€ 11 265€ 13 807€ 444€ 0€ 1 064€ 737€ 728€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
280€ 256€ 171€ 147€ 558€ 478€ 331€ 305€ 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
61 222€ 49 170€ 44 694€ 34 500€ 33 958€ 32 125€ 27 955€ 30 083€ 29 388€ 30 231€ 25 909€ 27 756€ 30 837€ 23 161€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
41 780€ 33 273€ 30 757€ 23 644€ 23 169€ 21 416€ 18 584€ 18 835€ 18 007€ 18 953€ 15 745€ 16 034€ 10 996€ 8 656€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 354€ 6 908€ 6 300€ 4 318€ 4 016€ 3 658€ 2 779€ 2 986€ 2 740€ 3 464€ 2 345€ 2 546€ 2 378€ 1 757€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 019€ 6 065€ 3 464€ 3 528€ 1 399€ 1 173€ 1 053€ 1 774€ 778€ 1 303€ 1 687€ 4 357€ 1 362€ 1 286€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 019€ 6 065€ 3 464€ 3 528€ 1 399€ 1 173€ 1 053€ 1 774€ 778€ 1 303€ 1 687€ 4 357€ 1 362€ 1 286€