Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
122 116€ 114 630€ 129 689€ 99 846€ 95 157€ 85 116€ 82 224€ 96 566€ 94 213€ 84 006€ 83 391€ 80 743€ 88 047€ 98 478€ 103 144€
02
501
Spotreba materiálu
76 481€ 86 718€ 102 792€ 69 089€ 73 417€ 65 134€ 62 991€ 64 813€ 66 295€ 51 496€ 50 063€ 51 164€ 61 214€ 70 756€ 75 178€
03
502
Spotreba energie
45 636€ 27 912€ 26 897€ 30 757€ 21 740€ 19 981€ 19 232€ 31 752€ 27 918€ 32 510€ 33 328€ 29 579€ 26 833€ 27 723€ 27 966€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
49 618€ 49 010€ 37 467€ 35 751€ 26 790€ 23 267€ 26 887€ 22 186€ 22 661€ 18 612€ 15 888€ 20 021€ 26 830€ 34 831€ 44 009€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 744€ 22 995€ 18 088€ 11 437€ 7 228€ 5 837€ 5 962€ 5 572€ 5 039€ 4 138€ 2 200€ 6 230€ 11 535€ 646€ 5 619€
08
512
Cestovné
4 373€ 2 952€ 2 958€ 4 484€ 5 522€ 4 445€ 5 110€ 4 169€ 4 039€ 2 688€ 2 139€ 1 640€ 1 441€ 1 273€ 1 037€
09
513
Náklady na reprezentáciu
73€ 18€ 93€ 56€ 97€ 63€ 97€ 35€ 26€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
30 429€ 23 045€ 16 328€ 19 775€ 13 942€ 12 921€ 15 717€ 12 411€ 13 557€ 11 781€ 11 550€ 12 151€ 13 854€ 32 912€ 37 352€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 224 474€ 1 160 035€ 1 181 080€ 1 004 497€ 782 434€ 738 884€ 662 988€ 601 471€ 611 331€ 598 878€ 549 063€ 506 017€ 454 509€ 446 535€ 392 253€
12
521
Mzdové náklady
867 330€ 820 786€ 839 786€ 709 895€ 553 539€ 520 909€ 467 228€ 426 423€ 435 088€ 426 572€ 390 705€ 361 167€ 323 151€ 319 528€ 282 810€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
301 899€ 286 517€ 290 916€ 248 035€ 193 394€ 182 124€ 163 200€ 148 163€ 150 989€ 148 189€ 136 825€ 125 894€ 112 223€ 110 132€ 98 113€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 292€ 10 857€ 11 239€ 10 368€ 8 046€ 7 046€ 4 983€ 3 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
42 953€ 41 875€ 39 139€ 36 198€ 27 455€ 28 805€ 27 577€ 23 690€ 25 254€ 24 116€ 21 534€ 18 957€ 19 135€ 16 875€ 11 331€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 149€ 2 155€ 1 939€ 1 193€ 1 150€ 1 203€ 1 192€ 1 290€ 1 510€ 1 180€ 3 824€ 1 345€ 2 297€ 1 070€ 8 210€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
189€ 189€ 235€ 86€ 131€ 131€ 103€ 139€ 125€ 139€ 121€ 103€ 113€ 275€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 960€ 1 966€ 1 705€ 1 107€ 1 019€ 1 072€ 1 089€ 1 151€ 1 385€ 1 041€ 3 703€ 1 242€ 2 185€ 795€ 8 210€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
84 747€ 131 353€ 75 797€ 81 382€ 136 464€ 80 455€ 85 875€ 217 390€ 98 463€ 85 236€ 89 885€ 71 033€ 65 986€ 29 509€ 21 580€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 10 921€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 125€ 1 078€ 1 045€ 1 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
61 122€ 4 209€ 47 523€ 572€ 1 248€ 135 115€ 13 652€ 1 450€ 0€ 0€ 5 899€ 4 950€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
84 747€ 70 231€ 71 588€ 80 257€ 87 863€ 78 838€ 83 544€ 82 275€ 84 795€ 83 786€ 89 885€ 71 033€ 60 088€ 24 559€ 10 492€
28
549
Manká a škody
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
25 605€ 24 342€ 37 265€ 43 272€ 34 525€ 36 405€ 37 920€ 39 576€ 58 240€ 88 915€ 42 987€ 42 034€ 51 233€ 58 679€ 59 132€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 605€ 24 342€ 23 307€ 22 303€ 19 965€ 21 458€ 21 630€ 22 056€ 21 876€ 19 433€ 24 673€ 23 133€ 24 653€ 24 600€ 18 675€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
13 958€ 20 969€ 14 560€ 14 947€ 16 290€ 17 520€ 36 364€ 69 482€ 18 314€ 18 901€ 26 580€ 34 079€ 40 456€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 000€ 31 967€ 18 314€ 4 481€ 15 276€ 12 162€ 20 885€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 958€ 20 969€ 14 560€ 14 947€ 16 290€ 17 520€ 22 364€ 37 515€ 0€ 14 420€ 11 304€ 21 917€ 19 571€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 981€ 2 751€ 2 489€ 1 416€ 2 159€ 2 562€ 2 255€ 2 713€ 3 841€ 1 734€ 2 302€ 2 620€ 3 155€ 3 584€ 20€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 981€ 2 751€ 2 489€ 1 416€ 2 159€ 2 562€ 2 255€ 2 713€ 3 841€ 1 734€ 2 302€ 2 620€ 3 155€ 3 584€ 20€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 957€ -10 454€ -14 181€ -2 844€ 12 791€ 16 423€ 28 158€ 29 886€ 32 825€ 57 883€ 12 842€ 14 721€ 5 972€ 8 475€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
172€ 4 009€ 3 954€ 3 170€ 4 865€ 9 614€ 4 227€ 3 691€ 6 670€ 4 497€ 6 474€ 5 330€ 5 322€ 6 691€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
5 784€ -14 463€ -18 135€ -6 014€ 7 926€ 6 808€ 23 931€ 26 195€ 26 155€ 53 387€ 6 368€ 9 390€ 650€ 1 784€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 517 646€ 1 484 276€ 1 455 271€ 1 253 176€ 1 075 834€ 980 682€ 915 763€ 1 009 351€ 920 146€ 911 386€ 845 225€ 736 656€ 706 777€ 678 658€ 636 822€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
80€ 895€ 598€ 543€ 446€ 510€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
80€ 895€ 598€ 543€ 446€ 510€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 196€ 3 959€ 7 008€ 26 812€ 28 309€ 32 891€ 28 158€ 29 886€ 32 825€ 26 269€ 27 954€ 25 481€ 27 443€ 27 536€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 332€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 196€ 3 959€ 7 008€ 26 812€ 28 309€ 32 891€ 28 158€ 29 886€ 32 825€ 26 269€ 27 954€ 25 481€ 27 443€ 27 204€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
61 122€ 3 704€ 32 427€ 989€ 136 261€ 45 619€ 19 764€ 19 840€ 15 276€ 18 061€ 25 835€ 11 290€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
61 122€ 3 704€ 32 427€ 989€ 136 261€ 45 619€ 19 764€ 19 840€ 15 276€ 18 061€ 25 835€ 11 290€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 000€ 31 967€ 18 314€ 4 481€ 15 276€ 12 162€ 20 885€ 11 290€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
61 122€ 3 704€ 32 427€ 989€ 122 261€ 13 652€ 1 450€ 15 359€ 0€ 5 899€ 4 950€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 516 446€ 1 426 478€ 1 450 208€ 1 235 666€ 1 016 823€ 952 435€ 881 885€ 829 310€ 839 616€ 809 315€ 768 108€ 702 987€ 659 406€ 634 483€ 588 774€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 488 791€ 1 398 203€ 1 419 859€ 1 213 363€ 996 858€ 929 357€ 860 255€ 806 253€ 817 536€ 789 157€ 742 851€ 676 541€ 633 874€ 608 012€ 556 704€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
25 605€ 24 342€ 23 307€ 22 303€ 19 965€ 21 458€ 21 630€ 22 056€ 21 876€ 19 433€ 24 673€ 23 133€ 24 653€ 24 600€ 29 597€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
2 050€ 3 933€ 7 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 620€ 1 001€ 204€ 725€ 584€ 3 313€ 880€ 1 872€ 2 473€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 523 642€ 1 487 600€ 1 457 872€ 1 242 675€ 1 076 062€ 980 745€ 915 845€ 993 728€ 915 121€ 861 904€ 815 113€ 746 814€ 703 491€ 688 207€ 628 111€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 996€ 3 324€ 2 600€ -10 501€ 228€ 63€ 82€ -15 622€ -5 025€ -49 482€ -30 112€ 10 159€ -3 286€ 9 550€ -8 711€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 996€ 3 324€ 2 600€ -10 501€ 228€ 63€ 82€ -15 622€ -5 025€ -49 482€ -30 112€ 10 159€ -3 286€ 9 550€ -8 711€