Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola obchodu a služieb

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
136 531 € 137 330 € 136 213 € 145 746 € 127 313 € 118 738 € 118 819 € 116 320 € 138 632 € 174 305 € 162 719 €
02
501
Spotreba materiálu
77 189 € 74 545 € 75 001 € 100 097 € 69 266 € 64 852 € 54 205 € 63 649 € 73 082 € 92 338 € 95 618 €
03
502
Spotreba energie
59 342 € 62 785 € 61 211 € 45 649 € 58 047 € 53 887 € 64 614 € 52 670 € 65 550 € 81 968 € 67 101 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
30 286 € 16 094 € 15 792 € 54 519 € 26 888 € 18 509 € 59 649 € 38 153 € 45 264 € 27 875 € 28 500 €
07
511
Opravy a udržiavanie
20 099 € 6 851 € 5 218 € 1 962 € 3 480 € 11 500 € 19 919 € 16 939 € 32 594 € 12 031 € 10 673 €
08
512
Cestovné
721 € 269 € 147 € 153 € 7 108 € 587 € 4 540 € 413 € 801 € 943 € 1 028 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
30 € 30 € 27 € 9 € 30 € 40 € 54 € 90 € 22 €
10
518
Ostatné služby
9 436 € 8 974 € 10 398 € 52 404 € 16 273 € 6 413 € 35 160 € 20 760 € 11 815 € 14 811 € 16 777 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
405 667 € 393 776 € 376 347 € 423 040 € 413 432 € 355 500 € 346 211 € 368 887 € 416 093 € 435 337 € 437 731 €
12
521
Mzdové náklady
295 870 € 286 257 € 273 139 € 308 563 € 300 968 € 257 089 € 250 543 € 267 336 € 304 428 € 319 470 € 317 772 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
101 561 € 98 744 € 94 400 € 105 306 € 103 875 € 89 187 € 86 413 € 93 007 € 103 006 € 105 288 € 107 494 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 236 € 8 775 € 8 808 € 9 171 € 8 589 € 9 224 € 9 255 € 8 543 € 8 660 € 10 580 € 12 464 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
671 € 696 € 718 € 787 € 617 € 767 € 758 € 684 € 655 € 776 € 807 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
98 € 98 € 98 € 98 € 98 € 98 € 98 € 90 € 90 € 94 € 102 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
573 € 598 € 620 € 689 € 519 € 669 € 661 € 594 € 565 € 682 € 705 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
249 € 216 € 26 € 80 € 94 € 526 € 2 414 € 5 424 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 598 € 1 080 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
80 € 0 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 432 € 763 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
249 € 216 € 26 € 0 € 94 € 94 € 1 053 € 4 344 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
30 509 € 24 953 € 27 107 € 32 795 € 35 254 € 45 259 € 49 268 € 49 486 € 49 552 € 58 341 € 59 137 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 509 € 24 953 € 27 107 € 32 795 € 35 254 € 40 118 € 41 985 € 42 638 € 40 536 € 41 163 € 38 923 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 17 178 € 20 215 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 20 215 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 17 178 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 € 2 € 40 € 63 € 69 € 357 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
2 € 2 € 40 € 63 € 69 € 357 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 7 € 0 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 7 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
603 665 € 573 099 € 556 392 € 656 913 € 603 503 € 538 775 € 574 788 € 573 663 € 650 791 € 699 117 € 694 675 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
69 539 € 70 987 € 75 886 € 91 192 € 93 654 € 85 691 € 78 450 € 71 141 € 74 498 € 85 565 € 99 652 €
67
602
Tržby z predaja služieb
69 539 € 70 987 € 75 886 € 91 192 € 93 654 € 85 691 € 78 450 € 71 141 € 74 498 € 85 565 € 99 652 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
5 592 € 6 289 € 6 426 € 6 550 € 5 991 € 6 973 € 7 060 € 6 032 € 5 615 € 6 868 € 7 447 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
5 592 € 6 289 € 6 426 € 6 550 € 5 991 € 6 973 € 7 060 € 6 032 € 5 615 € 6 868 € 7 447 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
17 336 € 16 306 € 11 863 € 13 € 320 € 3 822 € 2 720 € 12 369 € 1 729 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
320 € 2 904 € 864 € 12 190 € 1 660 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
17 336 € 16 306 € 11 863 € 13 € 0 € 918 € 1 857 € 179 € 69 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 17 178 € 19 064 € 15 579 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 17 178 € 19 064 € 15 579 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 17 178 € 19 064 € 15 579 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
268 € 250 € 318 € 3 610 € 84 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 18 € 41 € 83 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
268 € 250 € 301 € 3 569 € 1 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
513 841 € 482 140 € 465 086 € 560 440 € 501 658 € 440 972 € 483 935 € 485 971 € 563 547 € 609 251 € 540 524 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
39 321 € 43 418 € 34 005 € 30 215 € 26 433 € 18 797 € 18 265 € 35 861 € 28 553 € 42 243 € 32 099 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
25 885 € 22 649 € 22 671 € 25 109 € 29 897 € 33 304 € 36 479 € 37 654 € 38 105 € 41 730 € 39 692 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
448 335 € 416 073 € 408 410 € 501 840 € 438 295 € 388 871 € 393 091 € 396 451 € 496 889 € 523 618 € 468 423 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
300 € 3 276 € 7 032 € 36 100 € 16 004 € 0 € 1 660 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 310 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
606 308 € 575 722 € 559 260 € 658 194 € 606 443 € 540 919 € 576 880 € 576 233 € 663 877 € 736 727 € 665 014 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
2 643 € 2 624 € 2 868 € 1 282 € 2 940 € 2 144 € 2 093 € 2 569 € 13 087 € 37 610 € -29 661 €
136
591
Splatná daň z príjmov
1 333 € 1 390 € 1 313 € 1 180 € 1 134 € 1 032 € 979 € 1 190 € 1 340 € 2 633 € 2 734 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 310 € 1 234 € 1 555 € 101 € 1 807 € 1 112 € 1 114 € 1 380 € 11 746 € 34 977 € -32 394 €