Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
183 218€ 196 914€ 117 146€ 152 777€ 168 955€ 157 998€ 637 808€ 123 062€ 83 200€ 152 460€
02
502
Spotreba energie
182 170€ 289 372€ 386 031€ 396 096€ 383 629€ 389 277€ 369 220€ 353 969€ 390 474€ 406 198€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
58 901€ 84 114€ 72 229€ 80 313€ 38 350€ 153 956€ 142 160€ 228 579€ 35 060€ 555 221€
05
512
Cestovné
12 463€ 10 442€ 71 691€ 47 966€ 56 381€ 52 294€ 38 363€ 34 560€ 38 433€ 29 160€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 236€ 3 905€ 8 742€ 10 780€ 9 495€ 14 586€ 4 703€ 10 591€ 6 663€ 7 316€
07
518
Ostatné služby
301 149€ 293 818€ 308 419€ 302 194€ 269 192€ 337 345€ 385 251€ 320 866€ 317 876€ 303 187€
08
521
Mzdové náklady
3 983 906€ 3 745 054€ 3 466 023€ 3 052 540€ 2 929 003€ 2 844 406€ 2 622 954€ 2 210 665€ 2 028 807€ 2 047 304€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 259 663€ 1 190 645€ 1 093 178€ 1 541 002€ 950 100€ 932 307€ 710 719€ 661 415€ 646 129€ 626 181€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
35 516€ 32 573€ 29 827€ 26 775€ 24 460€ 12 160€ 5 538€ 4 502€ 4 289€ 3 961€
11
527
Zákonné sociálne náklady
75 578€ 65 374€ 66 172€ 52 859€ 54 573€ 56 775€ 49 551€ 37 688€ 31 364€ 45 369€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€ 516€ 398€ 555€ 336€
14
532
Daň z nehnuteľností
3 484€ 3 484€ 3 118€ 5 370€ 3 989€ 10 815€ 1 479€ 4 780€ 4 780€ 4 765€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 181€ 9 823€ 9 830€ 11 537€ 10 849€ 11 217€ 11 337€ 9 741€ 11 891€ 10 271€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 120€ 87€ 443€ 9 641€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 32 183€ 390€ 2 193€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 246€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
2 868€ 3 264€ 2 384€ 2 417€ 4 185€ 3 715€ 79€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
590 991€ 469 214€ 624 302€ 520 650€ 355 509€ 284 968€ 243 233€ 234 572€ 220 920€ 199 566€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 315 459€ 1 405 994€ 1 631 252€ 2 471 989€ 1 615 292€ 1 845 352€ 1 088 360€ 963 891€ 960 729€ 950 423€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 50 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
181 147€ 336 073€ 271 811€ 285 335€ 394 794€ 383 046€ 402 970€ 426 148€ 424 097€ 582 856€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
6 088€ 6 088€ 2 003€ 1 976€ 2 657€ 6 020€ 20 310€ 6 963€ 11 360€ 11 860€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
67 244€ 2 115€ 54 057€ 35 810€ 38 665€ 31 515€ 26 800€ 2 730€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 269 262€ 8 148 268€ 8 218 217€ 9 049 078€ 7 342 278€ 7 528 973€ 6 763 633€ 5 635 563€ 5 226 270€ 5 936 432€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
128 210€ 212 242€ 412 053€ 413 498€ 463 868€ 412 434€ 347 371€ 340 791€ 348 196€ 343 711€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
70€ 65€ 94€ 117€ 126€ 63€ 62€ 103€ 97€ 167€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 301€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
3 199€ 4 824€ 4 824€ 832 200€ 12 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
406 627€ 426 132€ 387 871€ 403 070€ 411 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
861 467€ 853 437€ 1 377 275€ 1 922 937€ 1 002 152€ 1 608 730€ 1 209 210€ 959 297€ 1 307 854€ 1 013 929€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
41 605€ 15 578€ 22 856€ 20 883€ 16 096€ 25 209€ 17 680€ 13 238€ 30 920€ 31 177€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 4 986€ 8 973€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 635€ 1 553€ 3 268€ 2 674€ 3 302€ 5 075€ 4 102€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
7 164 279€ 6 630 097€ 6 031 811€ 5 457 140€ 5 420 650€ 5 436 076€ 5 187 856€ 4 352 075€ 4 070 024€ 4 569 450€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
8 609 092€ 8 148 913€ 8 249 024€ 9 066 404€ 7 344 211€ 7 501 774€ 6 780 166€ 5 679 390€ 5 770 976€ 5 972 319€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
339 830€ 645€ 30 807€ 17 326€ 1 933€ -27 199€ 16 532€ 43 827€ 544 706€ 35 887€
76
591
Daň z príjmov
13€ 12€ 124€ 150€ 279€ 52€ 3 637€ 2 548€ 2 490€ 527€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
339 817€ 633€ 30 683€ 17 176€ 1 653€ -27 251€ 12 895€ 41 278€ 542 217€ 35 360€