Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
117 146€ 152 777€ 168 955€ 157 998€ 637 808€ 123 062€ 83 200€ 152 460€
02
502
Spotreba energie
386 031€ 396 096€ 383 629€ 389 277€ 369 220€ 353 969€ 390 474€ 406 198€
04
511
Opravy a udržiavanie
72 229€ 80 313€ 38 350€ 153 956€ 142 160€ 228 579€ 35 060€ 555 221€
05
512
Cestovné
71 691€ 47 966€ 56 381€ 52 294€ 38 363€ 34 560€ 38 433€ 29 160€
06
513
Náklady na reprezentáciu
8 742€ 10 780€ 9 495€ 14 586€ 4 703€ 10 591€ 6 663€ 7 316€
07
518
Ostatné služby
308 419€ 302 194€ 269 192€ 337 345€ 385 251€ 320 866€ 317 876€ 303 187€
08
521
Mzdové náklady
3 466 023€ 3 052 540€ 2 929 003€ 2 844 406€ 2 622 954€ 2 210 665€ 2 028 807€ 2 047 304€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 093 178€ 1 541 002€ 950 100€ 932 307€ 710 719€ 661 415€ 646 129€ 626 181€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
29 827€ 26 775€ 24 460€ 12 160€ 5 538€ 4 502€ 4 289€ 3 961€
11
527
Zákonné sociálne náklady
66 172€ 52 859€ 54 573€ 56 775€ 49 551€ 37 688€ 31 364€ 45 369€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 465€ 516€ 398€ 555€ 336€
14
532
Daň z nehnuteľností
3 118€ 5 370€ 3 989€ 10 815€ 1 479€ 4 780€ 4 780€ 4 765€
15
538
Ostatné dane a poplatky
9 830€ 11 537€ 10 849€ 11 217€ 11 337€ 9 741€ 11 891€ 10 271€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 17€ 120€ 87€ 443€ 9 641€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 32 183€ 390€ 2 193€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 246€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
2 384€ 2 417€ 4 185€ 3 715€ 79€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
624 302€ 520 650€ 355 509€ 284 968€ 243 233€ 234 572€ 220 920€ 199 566€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 631 252€ 2 471 989€ 1 615 292€ 1 845 352€ 1 088 360€ 963 891€ 960 729€ 950 423€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 50 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
271 811€ 285 335€ 394 794€ 383 046€ 402 970€ 426 148€ 424 097€ 582 856€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 003€ 1 976€ 2 657€ 6 020€ 20 310€ 6 963€ 11 360€ 11 860€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
54 057€ 35 810€ 38 665€ 31 515€ 26 800€ 2 730€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 218 217€ 9 049 078€ 7 342 278€ 7 528 973€ 6 763 633€ 5 635 563€ 5 226 270€ 5 936 432€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
412 053€ 413 498€ 463 868€ 412 434€ 347 371€ 340 791€ 348 196€ 343 711€
53
644
Úroky
94€ 117€ 126€ 63€ 62€ 103€ 97€ 167€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 38€ 301€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
4 824€ 832 200€ 12 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
387 871€ 403 070€ 411 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 377 275€ 1 922 937€ 1 002 152€ 1 608 730€ 1 209 210€ 959 297€ 1 307 854€ 1 013 929€
64
656
Výnosy z použitia fondu
22 856€ 20 883€ 16 096€ 25 209€ 17 680€ 13 238€ 30 920€ 31 177€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
8 973€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€ 13 886€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 268€ 2 674€ 3 302€ 5 075€ 4 102€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
6 031 811€ 5 457 140€ 5 420 650€ 5 436 076€ 5 187 856€ 4 352 075€ 4 070 024€ 4 569 450€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
8 249 024€ 9 066 404€ 7 344 211€ 7 501 774€ 6 780 166€ 5 679 390€ 5 770 976€ 5 972 319€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
30 807€ 17 326€ 1 933€ -27 199€ 16 532€ 43 827€ 544 706€ 35 887€
76
591
Daň z príjmov
124€ 150€ 279€ 52€ 3 637€ 2 548€ 2 490€ 527€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
30 683€ 17 176€ 1 653€ -27 251€ 12 895€ 41 278€ 542 217€ 35 360€