Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 047 248€ 2 545 808€ 2 650 614€ 2 217 495€ 1 527 999€ 1 473 048€ 1 542 981€ 1 058 411€
02
502
Spotreba energie
527 658€ 449 652€ 159 545€ 162 238€ 183 347€ 137 791€ 163 246€ 158 619€
03
504
Predaný tovar
2 060 469€ 1 563 236€ 1 440 558€ 1 149 006€ 1 233 135€ 1 070 417€
04
511
Opravy a udržiavanie
172 368€ 126 773€ 86 423€ 76 736€ 67 697€ 62 819€ 35 154€ 42 460€
05
512
Cestovné
9 758€ 7 839€ 5 432€ 4 415€ 11 971€ 13 885€ 12 639€ 11 490€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 664€ 1 195€ 1 738€ 1 614€ 996€ 1 804€ 344€ 577€
07
518
Ostatné služby
333 507€ 297 160€ 286 866€ 262 622€ 235 873€ 249 847€ 321 409€ 325 841€
08
521
Mzdové náklady
6 802 450€ 6 578 199€ 5 583 065€ 4 812 681€ 4 575 081€ 4 005 266€ 2 344 556€ 2 282 904€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 352 552€ 2 045 344€ 1 934 914€ 1 673 958€ 1 589 740€ 1 392 813€ 808 413€ 739 036€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
70 533€ 58 546€ 57 337€ 47 731€ 47 572€ 42 794€ 19 547€ 17 517€
11
527
Zákonné sociálne náklady
224 501€ 183 782€ 160 052€ 170 857€ 119 302€ 116 089€ 55 107€ 81 947€
12
528
Ostatné sociálne náklady
5 502€ 6 880€ 5 944€ 8 678€ 10 005€ 2 198€
13
531
Daň z motorových vozidiel
547€ 528€ 506€ 500€ 515€ 565€ 747€ 786€
14
532
Daň z nehnuteľností
21 433€ 18 210€ 30 058€ 30 272€ 21 958€ 21 958€ 6 461€ 6 460€
15
538
Ostatné dane a poplatky
14 755€ 12 729€ 13 221€ 9 935€ 6 143€ 7 312€ 5 944€ 7 211€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
57 567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 327€ 0€ 0€ 0€ 570€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 17 411€ 0€ 0€ 141€ 1 469€
19
544
Úroky
15 028€ 10 800€ 8 965€ 9 885€ 4 904€ 4 854€ 9 221€ 10 147€
20
545
Kurzové straty
0€ 5€ 2€ 0€ 7€ 4€ 62€ 53€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
57 309€ 0€ 0€ 844€ 10 918€ 13 518€ 1 191€ 83€
23
548
Manká a škody
472€ 653€ 1 371€ 609€ 484€ 509€ 8 630€
24
549
Iné ostatné náklady
39 983€ 107 504€ 159 989€ 62 902€ 80 579€ 98 110€ 109 559€ 114 569€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
289 671€ 262 939€ 388 557€ 401 440€ 487 441€ 518 505€ 526 748€ 517 851€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 4 872€ 0€ 631€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
37€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
969€ 604€ 908€ 1 011€ 547€ 805€ 680€ 734€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
16 106 015€ 14 278 729€ 12 993 477€ 11 105 428€ 10 221 084€ 9 235 622€ 5 972 639€ 5 378 833€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
13 624 562€ 10 866 342€ 10 474 419€ 9 615 244€ 8 489 556€ 7 699 257€ 5 611 965€ 5 072 245€
41
604
Tržby za predaný tovar
2 255 772€ 1 721 677€ 1 583 544€ 1 270 695€ 1 358 024€ 1 179 891€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 8 055€ 0€ 0€ 1 513€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 0€ 3 415€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 267€ 465€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 5€ 30€
55
646
Prijaté dary
7 472€ 105 893€ 14 829€ 5 143€ 2 231€ 405€ 80€ 1 434€
56
647
Osobitné výnosy
13 686€ 0€ 0€ 0€ 14 279€ 19 606€ 3 036€ 1 604€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
36 277€ 143 988€ 63 300€ 25 490€ 70 420€ 92 190€ 239 625€ 179 837€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 167€ 91 290€ 0€ 12 500€ 24 788€ 2 583€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 18€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
12 229€ 11 987€ 12 377€ 12 803€ 18 732€ 11 448€ 42 817€ 50 752€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
15 600€ 18 544€ 18 150€ 16 558€ 16 244€ 15 991€ 21 972€ 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 783€ 6 118€ 8 150€ 7 597€ 3 660€ 1 500€ 355€ 847€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
11 369€ 6 193€ 4 087€ 7 460€ 9 757€ 12 948€ 6 475€ 5 254€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
129 076€ 1 401 192€ 746 478€ 142 145€ 182 351€ 189 684€ 203 300€ 109 080€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
16 109 826€ 14 282 101€ 13 016 626€ 11 111 189€ 10 227 754€ 9 247 710€ 6 135 362€ 5 426 162€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
3 811€ 3 371€ 23 148€ 5 761€ 6 671€ 12 089€ 162 723€ 47 329€
76
591
Daň z príjmov
1 285€ 423€ 22 582€ 5 305€ 6 506€ 11 471€ 644€ 699€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 526€ 2 949€ 566€ 456€ 165€ 618€ 162 079€ 46 630€