Spoločnosť SAI CLUB JU - JUTSU bola založená 16. júna 2005

  • IČO 37975153
  • Sídlo SAI CLUB JU - JUTSU
    03601 Martin
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví