Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
778 761€ 842 523€ 520 941€ 571 739€ 540 246€ 487 354€ 442 643€ 390 562€ 409 526€ 434 962€ 406 342€ 1 185 152€ 1 271 590€
02
502
Spotreba energie
173 782€ 200 007€ 277 925€ 287 175€ 270 995€ 293 250€ 292 886€ 285 679€ 305 124€ 334 019€ 354 334€ 354 204€ 373 760€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
109 195€ 344 962€ 484 268€ 327 952€ 265 522€ 253 685€ 231 991€ 170 336€ 71 832€ 97 451€ 80 658€ 61 939€ 44 911€
05
512
Cestovné
28 155€ 27 998€ 27 335€ 28 155€ 28 573€ 27 946€ 32 703€ 45 268€ 26 282€ 21 746€ 42 072€ 39 135€ 24 036€
06
513
Náklady na reprezentáciu
5 993€ 4 190€ 6 000€ 6 000€ 5 987€ 6 098€ 5 800€ 6 000€ 8 033€ 6 699€ 6 961€ 3 626€ 184€
07
518
Ostatné služby
324 757€ 306 109€ 320 918€ 378 622€ 306 654€ 317 008€ 301 969€ 289 488€ 250 001€ 232 355€ 343 941€ 557 774€ 134 533€
08
521
Mzdové náklady
5 114 227€ 4 413 016€ 3 894 893€ 3 861 147€ 3 384 039€ 2 976 378€ 2 660 347€ 2 197 379€ 1 838 301€ 1 743 277€ 1 690 905€ 1 735 630€ 1 867 342€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 711 130€ 1 501 284€ 1 304 109€ 1 300 616€ 1 146 767€ 1 002 116€ 838 082€ 729 058€ 626 655€ 602 848€ 568 136€ 600 143€ 621 936€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
24 038€ 23 344€ 22 736€ 24 578€ 24 992€ 24 252€ 18 754€ 15 896€ 15 860€ 15 265€ 14 603€ 16 726€ 19 254€
11
527
Zákonné sociálne náklady
457 123€ 148 551€ 245 880€ 98 341€ 67 673€ 51 537€ 56 738€ 45 719€ 84 385€ 41 084€ 30 997€ 89 536€ 124 702€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 440€ 1 440€ 1 635€ 1 635€ 1 865€ 1 874€ 1 910€ 1 910€ 2 379€ 2 542€ 2 907€ 2 983€ 2 983€
15
538
Ostatné dane a poplatky
8 360€ 7 689€ 9 494€ 8 635€ 479€ 162€ 1 684€ 17€ 466€ 372€ 1 015€ 488€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 495€ 0€ 615€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
34€ 0€ 1 600€ 0€ 0€ 0€ 330€ 40€ 0€ 0€ 17€ 2€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 100€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 975€ 15 519€ 20 037€ 19 621€ 8 203€ 796€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
54 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 18 806€ 43 999€ 15 682€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
26 782€ 21 830€ 20 641€ 19 661€ 17 133€ 23 316€ 23 706€ 34 086€ 24 579€ 29 500€ 21 380€ 9 791€ 14 986€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
280 339€ 304 970€ 307 428€ 278 128€ 291 757€ 325 781€ 327 296€ 302 429€ 335 859€ 283 370€ 240 226€ 240 855€ 297 055€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13€ 0€ 0€ 1 044€ 0€ 146€ 6 057€ 0€ 30 148€ 35 376€ 37 424€ 82 311€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
500€ 0€ 0€ 6 000€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9 099 341€ 8 147 916€ 7 446 467€ 7 199 428€ 6 372 987€ 5 840 877€ 5 274 097€ 4 534 704€ 4 049 545€ 3 889 067€ 3 843 420€ 4 981 295€ 4 797 374€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
8 594 778€ 7 894 660€ 7 545 385€ 7 266 104€ 6 481 947€ 5 940 253€ 5 357 752€ 4 528 463€ 3 878 648€ 3 717 102€ 3 554 823€ 4 116 020€ 4 282 673€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€ 123€ 125€ 98€ 84€ 68€ 91€ 165€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
28 117€ 207 197€ 1 665€ 0€ 2 382€ 4 457€ 7 144€ 7 058€ 0€ 0€ 2 114€ 62 549€ 149€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
121 298€ 197 548€ 135 920€ 162 435€ 134 585€ 152 951€ 115 230€ 120 890€ 145 345€ 148 474€ 148 940€ 114 528€ 68 170€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 479€ 11 366€ 0€ 10 122€ 0€ 3 960€ 27 902€ 0€ 168 672€ 99 521€ 272 428€ 247 628€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
46 304€ 42 405€ 42 539€ 36 648€ 36 648€ 36 648€ 36 648€ 36 648€ 34 521€ 28 460€ 28 738€ 34 082€ 1 013€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 300€ 3 300€ 0€ 2 600€ 0€ 17 190€ 22 200€ 5 000€ 28 400€ 11 500€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 150€ 400€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
12 834€ 11 777€ 11 604€ 15 897€ 19 732€ 10 677€ 6 990€ 6 235€ 5 434€ 18 324€ 16 541€ 6 828€ 36 636€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
418 671€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195 590€ 1 853€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 225 481€ 8 365 253€ 7 740 563€ 7 491 606€ 6 678 394€ 6 149 006€ 5 568 978€ 4 721 619€ 4 237 718€ 4 040 515€ 4 035 151€ 4 777 317€ 4 390 658€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
126 140€ 217 337€ 294 096€ 292 177€ 305 407€ 308 128€ 294 881€ 186 915€ 188 173€ 151 448€ 191 731€ -203 978€ -406 716€
76
591
Daň z príjmov
6 557€ 10 024€ 5 475€ 9 059€ 6 957€ 11 318€ 15 360€ 8 656€ 23 739€ 21 072€ 45 124€ 21 231€ 224€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
119 583€ 207 314€ 288 621€ 283 118€ 298 450€ 296 811€ 279 521€ 178 260€ 164 434€ 130 377€ 146 607€ -225 209€ -406 940€