Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana zelených Slovenska

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
199 € 104 € 73 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
199 € 104 € 73 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
1 € 1 € 1 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
198 € 103 € 72 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
199 € 104 € 73 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
199 € 104 € 73 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
104 € 73 € 29 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
95 € 31 € 44 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
199 € 104 € 73 €