Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV"

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Hokejový klub Púchov o. z., Púchov'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Nákup materiálu 5 274 € hokejová výstroj
Mzda 4 037 € zamestnanci
Réžia 24 102 € cestovné,doprava,nájom,poštovné
Odvody 42 € platby do fondov
Spolu 33 455 €
Výrok auditora

Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti občianskeho združenia "HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV" k 31.12.2012 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Ing. Marián Petrovič - audítor SKAu ev.č. licencie 711