Spoločnosť Klub Bežcov Stropkov bola založená 20. septembra 2006

  • IČO 42037603
  • DIČ 2022285452
  • Sídlo Klub Bežcov Stropkov
    Kukučínova 898/6 09101 Stropkov
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví