Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KVIZART, o. z. [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  16.5.2019
 • Likvidátor PaedDr. Božena Zlatošová (Fyzická osoba)
  Smaragdová 619/7
  01009  Žilina
 • Spoločnosť v likvidácii KVIZART, o. z. „v likvidácii"
  IČO: 42061954
  A. Rudnaya 97
  010 01  Žilina
 • Iný register Zapísaný v MV SR číslo VVS/1-900/90-31092

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že občianske združenie vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 25.4.2019, na základe rozhodnutia snemu zo dňa 25.4.2019

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)