Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„Bytový dom 2099", Hrancova 2099, 022 01 Čadca v likvidácii [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  31.1.2017
 • Likvidátor Jozef Sventek (Fyzická osoba)
  Hrancova 2099/5
  02201  Čadca
 • Spoločnosť v likvidácii ,,Bytový dom 2099", Hrancova 2099, 022 01 Čadca v likvidácii
  IČO: 42065933
  Hrancova ulica 2099
  022 01  Čadca
 • Iný register Zapísaný v Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej správy, Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov číslo 26/2008

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 12.1.2017, na základe rozhodnutia Zhromaždenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov ,,Bytový dom 2099", Hrancova 2099, 022 01 Čadca zo dňa 29.12.2016

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
Jozef Sventek (Fyzická osoba)
Hrancova 2099/5
02201  Čadca

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
31.1.2017
Rozhodnutie Likvidácia Čadca Žilinský