Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
671 850€ 746 935€ 489 505€ 657 780€ 535 749€ 626 248€ 340 871€ 527 599€ 530 479€ 485 578€ 526 748€ 479 613€ 470 293€ 448 472€ 469 983€ 355 218€
02
501
Spotreba materiálu
459 400€ 525 929€ 345 930€ 507 476€ 384 877€ 480 541€ 193 338€ 359 343€ 354 084€ 304 235€ 325 089€ 294 071€ 280 089€ 278 089€ 284 729€ 230 757€
03
502
Spotreba energie
212 449€ 221 006€ 143 575€ 150 304€ 150 871€ 145 708€ 147 532€ 168 256€ 176 395€ 181 343€ 201 659€ 185 541€ 190 204€ 170 383€ 185 254€ 124 461€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
168 547€ 376 867€ 264 819€ 106 171€ 257 275€ 185 018€ 462 838€ 92 150€ 141 655€ 200 649€ 88 078€ 81 930€ 80 183€ 86 540€ 87 432€ 88 540€
07
511
Opravy a udržiavanie
15 002€ 227 233€ 64 909€ 23 300€ 180 998€ 50 451€ 145 774€ 16 408€ 71 522€ 131 137€ 12 188€ 10 488€ 12 038€ 9 220€ 12 667€ 31 077€
08
512
Cestovné
744€ 180€ 49€ 249€ 332€ 150€ 536€ 1 328€ 599€ 1 291€ 909€ 350€ 187€ 170€ 385€
10
518
Ostatné služby
152 802€ 149 454€ 199 911€ 82 822€ 76 028€ 134 236€ 316 914€ 75 206€ 68 805€ 68 913€ 74 599€ 70 533€ 67 795€ 77 133€ 74 596€ 57 078€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 001 856€ 3 458 721€ 3 512 042€ 3 206 399€ 2 637 027€ 2 022 591€ 1 805 614€ 1 701 257€ 1 458 095€ 1 368 162€ 1 238 577€ 1 108 172€ 1 071 596€ 1 044 838€ 1 031 737€ 735 429€
12
521
Mzdové náklady
2 714 144€ 2 490 302€ 2 543 430€ 2 324 666€ 1 904 696€ 1 482 077€ 1 326 401€ 1 239 650€ 1 071 131€ 1 004 143€ 902 940€ 810 497€ 776 170€ 755 565€ 745 709€ 535 366€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
932 395€ 852 446€ 866 984€ 797 419€ 679 019€ 506 367€ 452 927€ 425 570€ 367 025€ 346 243€ 313 910€ 279 946€ 272 311€ 260 521€ 261 716€ 189 371€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 197€ 13 194€ 11 571€ 9 416€ 3 170€ 2 370€ 2 460€ 2 220€ 2 330€ 1 183€ 1 425€ 1 170€ 2 849€ 5 239€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
340 120€ 102 779€ 90 058€ 74 899€ 50 142€ 31 777€ 23 826€ 33 817€ 17 609€ 16 592€ 20 302€ 16 559€ 20 266€ 23 512€ 24 311€ 10 692€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 771€ 8 994€ 9 640€ 8 800€ 7 804€ 7 496€ 7 701€ 7 720€ 7 501€ 10 745€ 9 214€ 8 391€ 12 855€ 2 351€ 2 238€ 2 268€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 338€ 2 935€ 541€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 935€ 2 312€ 2 312€ 2 222€ 2 260€
20
538
Ostatné dane a poplatky
11 433€ 6 059€ 9 100€ 5 865€ 4 869€ 4 560€ 4 766€ 4 785€ 4 565€ 7 810€ 6 279€ 5 456€ 10 544€ 40€ 17€ 7€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
15 136€ 14 642€ 22 852€ 7 363€ 13 021€ 31 685€ 4 710€ 19 892€ 5 935€ 122€ 86€ 177€ 4€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
195€ 126€ 4€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
39€ 1 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
7 883€ 14 604€ 22 849€ 5 965€ 12 747€ 31 611€ 4 638€ 19 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 252€ 161€ 74€ 72€ 74€ 5 740€ 122€ 86€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
3€ 148€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
135 257€ 124 270€ 192 713€ 113 806€ 150 964€ 185 096€ 33 695€ 30 865€ 43 197€ 31 158€ 80 687€ 95 168€ 71 555€ 69 218€ 63 161€ 55 638€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100 428€ 86 451€ 83 167€ 75 384€ 66 928€ 46 245€ 24 781€ 22 976€ 36 699€ 30 723€ 25 877€ 17 776€ 16 145€ 14 388€ 13 938€ 10 405€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
34 829€ 37 819€ 109 546€ 38 422€ 84 035€ 138 851€ 8 914€ 7 889€ 6 498€ 435€ 54 811€ 77 392€ 55 410€ 54 830€ 49 223€ 45 233€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
26 339€ 30 692€ 109 546€ 27 611€ 29 812€ 20 605€ 8 914€ 7 889€ 6 498€ 435€ 54 811€ 71 724€ 55 410€ 54 830€ 49 223€ 45 233€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 490€ 7 127€ 10 811€ 54 224€ 118 246€ 5 668€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
188€ 5 408€ 5 415€ 5 428€ 3 968€ 4 075€ 3 661€ 3 766€ 5 878€ 7 221€ 8 638€ 6 815€ 6 634€ 6 020€ 4 516€ 5 568€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
188€ 5 408€ 5 415€ 5 428€ 3 968€ 4 075€ 3 661€ 3 766€ 5 878€ 7 221€ 8 638€ 6 815€ 6 634€ 6 020€ 4 515€ 5 568€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 219 345€ 1 090 429€ 931 387€ 1 107 553€ 928 529€ 791 615€ 934 272€ 978 446€ 1 011 302€ 983 490€ 984 803€ 885 693€ 781 237€ 683 462€ 579 542€ 438 661€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 120 725€ 941 166€ 860 650€ 1 042 697€ 957 672€ 894 015€ 879 441€ 895 883€ 886 866€ 860 245€ 870 937€ 798 861€ 735 706€ 655 383€ 564 771€ 433 423€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
98 620€ 149 264€ 70 737€ 64 855€ -29 143€ -102 400€ 54 831€ 82 563€ 124 436€ 123 245€ 113 866€ 86 832€ 45 531€ 28 079€ 14 771€ 5 238€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 226 950€ 5 826 266€ 5 428 374€ 5 213 300€ 4 534 338€ 3 853 823€ 3 593 361€ 3 361 694€ 3 204 041€ 3 087 125€ 2 936 832€ 2 665 959€ 2 494 357€ 2 340 901€ 2 238 609€ 1 681 322€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
963 057€ 898 812€ 795 729€ 986 352€ 971 416€ 923 892€ 916 454€ 972 205€ 1 000 142€ 971 473€ 971 094€ 869 686€ 776 805€ 680 931€ 579 295€ 436 292€
67
602
Tržby z predaja služieb
963 057€ 898 812€ 795 729€ 986 352€ 971 416€ 923 892€ 916 454€ 972 205€ 1 000 142€ 971 473€ 971 094€ 869 686€ 776 805€ 680 931€ 579 295€ 436 292€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
257 824€ 188 485€ 124 625€ 126 087€ 10 462€ 11 480€ 18 191€ 21 630€ 8 205€ 8 848€ 10 896€ 13 010€ 1 559€ 705€ 176€ 2 324€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
103€ 154€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
148€ 117€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
257 824€ 188 485€ 124 625€ 125 939€ 10 242€ 11 480€ 18 037€ 21 630€ 8 141€ 8 848€ 10 896€ 13 010€ 1 559€ 705€ 176€ 2 324€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
38 576€ 124 149€ 53 880€ 35 776€ 29 721€ 8 914€ 7 889€ 6 498€ 6 102€ 54 811€ 71 724€ 55 410€ 54 830€ 49 223€ 45 233€ 12 379€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
38 576€ 124 149€ 53 880€ 35 776€ 29 721€ 8 914€ 7 889€ 6 498€ 6 102€ 54 811€ 71 724€ 55 410€ 54 830€ 49 223€ 45 233€ 12 379€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 692€ 109 546€ 27 611€ 29 812€ 20 605€ 8 914€ 7 889€ 6 498€ 435€ 54 811€ 71 724€ 55 410€ 54 830€ 49 223€ 45 233€ 12 379€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 883€ 14 604€ 26 269€ 5 965€ 9 116€ 5 668€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 918€ 29€ 23€ 23€ 10€ 10€ 16€ 16€ 22€ 22€ 22€ 48€ 31€ 72€ 45€
102
662
Úroky
1 918€ 29€ 23€ 23€ 10€ 10€ 16€ 16€ 22€ 22€ 22€ 48€ 31€ 71€ 45€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
4 918 396€ 4 672 675€ 4 408 939€ 4 093 176€ 3 544 588€ 2 919 103€ 2 716 329€ 2 347 990€ 2 179 930€ 2 156 547€ 1 897 430€ 1 719 721€ 1 636 386€ 1 590 370€ 1 591 249€ 1 186 203€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 220 619€ 4 268 561€ 3 811 281€ 3 758 320€ 3 396 212€ 2 824 202€ 2 643 777€ 2 247 659€ 2 107 138€ 2 076 271€ 1 832 854€ 1 688 078€ 1 579 779€ 1 567 168€ 1 575 777€ 1 175 498€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
98 357€ 84 646€ 81 496€ 73 655€ 65 119€ 44 436€ 24 343€ 22 307€ 36 484€ 30 688€ 25 842€ 23 409€ 16 111€ 14 354€ 13 903€ 10 379€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
566 957€ 311 954€ 506 070€ 236 566€ 57 450€ 38 087€ 38 561€ 76 051€ 34 641€ 43 154€ 19 077€ 6 257€ 39 539€ 8 652€ 589€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 112€ 1 112€ 1 112€ 1 170€ 1 251€ 1 251€ 104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
30 392€ 5 709€ 8 420€ 22 906€ 23 998€ 10 569€ 9 210€ 1 304€ 1 451€ 6 399€ 19 622€ 1 942€ 923€ 161€ 945€ 299€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
959€ 693€ 559€ 559€ 559€ 559€ 334€ 669€ 215€ 35€ 34€ 34€ 34€ 34€ 34€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 179 771€ 5 884 121€ 5 383 202€ 5 241 414€ 4 556 209€ 3 863 398€ 3 658 873€ 3 348 339€ 3 194 395€ 3 191 701€ 2 951 166€ 2 657 849€ 2 469 627€ 2 321 260€ 2 216 026€ 1 637 243€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-47 179€ 57 855€ -45 172€ 28 114€ 21 872€ 9 575€ 65 512€ -13 355€ -9 647€ 104 576€ 14 335€ -8 110€ -24 730€ -19 640€ -22 583€ -44 079€
136
591
Splatná daň z príjmov
365€ 5€ 4€ 4€ 2€ 2€ 3€ 3€ 4€ 4€ 4€ 9€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-47 544€ 57 855€ -45 177€ 28 110€ 21 867€ 9 573€ 65 510€ -13 358€ -9 650€ 104 572€ 14 330€ -8 114€ -24 739€ -19 640€ -22 583€ -44 079€