Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
86 166€ 91 103€ 78 187€ 88 643€ 85 268€ 82 127€ 76 765€ 91 651€ 83 241€ 81 049€ 80 620€ 44 816€
02
501
Spotreba materiálu
62 422€ 69 864€ 55 244€ 61 628€ 62 749€ 56 025€ 49 800€ 57 827€ 54 692€ 55 229€ 54 598€ 27 021€
03
502
Spotreba energie
23 745€ 21 239€ 22 942€ 27 015€ 22 518€ 26 102€ 26 966€ 33 824€ 28 549€ 25 820€ 26 022€ 17 795€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
129 851€ 61 429€ 75 000€ 87 091€ 51 140€ 40 147€ 37 610€ 31 759€ 35 566€ 36 036€ 33 344€ 26 955€
07
511
Opravy a udržiavanie
90 369€ 23 727€ 39 342€ 54 191€ 15 997€ 8 442€ 2 399€ 2 402€ 3 657€ 1 701€ 921€ 8 144€
08
512
Cestovné
399€ 385€ 446€ 517€ 579€ 306€ 382€ 365€ 0€ 0€ 33€ 102€
10
518
Ostatné služby
39 082€ 37 317€ 35 212€ 32 383€ 34 565€ 31 400€ 34 829€ 28 992€ 31 909€ 34 335€ 32 391€ 18 710€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
582 299€ 465 249€ 425 772€ 380 725€ 318 830€ 286 829€ 294 609€ 299 251€ 290 623€ 286 003€ 301 453€ 147 707€
12
521
Mzdové náklady
425 829€ 341 799€ 312 074€ 279 428€ 236 193€ 211 330€ 209 607€ 218 380€ 213 847€ 211 202€ 218 665€ 109 075€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
145 568€ 117 357€ 107 763€ 96 035€ 79 461€ 73 095€ 74 814€ 75 458€ 73 906€ 72 164€ 74 848€ 37 147€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 717€ 6 094€ 5 934€ 5 261€ 3 176€ 2 404€ 10 188€ 5 414€ 2 871€ 2 637€ 7 940€ 1 484€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 20€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 20€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
90€ 3 302€ 147€ 95€ 812€ 723€ 2 391€ 138€ 0€ 14€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 650€ 30€ 0€ 1€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 198€ 627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90€ 104€ 87€ 95€ 162€ 96€ 2 391€ 108€ 0€ 13€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
11 139€ 11 247€ 6 824€ 7 452€ 7 261€ 6 929€ 16 783€ 17 600€ 18 998€ 21 007€ 17 368€ 17 880€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 297€ 6 405€ 6 824€ 7 452€ 7 261€ 6 799€ 6 875€ 6 480€ 6 482€ 8 774€ 11 044€ 6 638€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 842€ 4 842€ 130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 842€ 4 842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 222€ 882€ 1 058€ 1 075€ 2 600€ 3 031€ 5 464€ 4 266€ 4 311€ 4 116€ 5 280€ 3 756€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 222€ 882€ 1 058€ 1 075€ 2 600€ 3 031€ 5 464€ 4 266€ 4 311€ 4 116€ 5 280€ 3 756€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
183 187€ 181 276€ 178 517€ 176 969€ 181 889€ 179 305€ 180 282€ 153 271€ 138 503€ 117 821€ 93 390€ 44 936€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
182 337€ 175 853€ 169 321€ 169 609€ 174 319€ 174 344€ 172 500€ 153 271€ 138 503€ 117 821€ 93 390€ 44 936€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
850€ 5 423€ 9 196€ 7 360€ 7 570€ 4 961€ 7 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
993 953€ 814 489€ 765 505€ 742 050€ 647 800€ 599 090€ 614 027€ 597 937€ 571 262€ 546 047€ 531 454€ 286 051€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
188 029€ 183 035€ 174 996€ 175 733€ 180 304€ 179 048€ 171 984€ 151 458€ 138 478€ 117 788€ 93 187€ 44 936€
67
602
Tržby z predaja služieb
188 029€ 183 035€ 174 996€ 175 733€ 180 304€ 179 048€ 171 984€ 151 458€ 138 478€ 117 788€ 93 187€ 44 936€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 075€ 852€ 848€ 239€ 27€ 208€ 424€ 0€ 0€ 33€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6€ 15€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 075€ 852€ 848€ 239€ 22€ 193€ 424€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€ 2 966€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€ 2 966€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€ 2 966€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
85€ 48€ 1 989€ 1 389€ 0€ 33€ 169€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
85€ 48€ 1 989€ 1 389€ 0€ 33€ 169€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 25€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 25€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
803 204€ 626 741€ 595 034€ 567 880€ 462 517€ 433 764€ 419 758€ 428 215€ 420 667€ 414 581€ 437 565€ 226 906€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
793 699€ 618 405€ 587 024€ 559 418€ 453 751€ 426 197€ 409 966€ 421 601€ 413 832€ 405 536€ 425 653€ 219 185€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 701€ 5 809€ 6 228€ 6 856€ 6 665€ 6 203€ 6 128€ 5 733€ 5 735€ 5 959€ 3 657€ 1 693€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 356€ 94€ 47€ 184€ 309€ 24€ 0€ 0€ 0€ 701€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
596€ 596€ 596€ 596€ 596€ 596€ 747€ 747€ 747€ 2 815€ 7 388€ 4 887€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 852€ 1 838€ 1 139€ 825€ 1 196€ 744€ 2 917€ 134€ 353€ 271€ 167€ 1 141€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
991 233€ 810 851€ 770 883€ 744 462€ 643 275€ 622 795€ 605 060€ 594 001€ 571 403€ 538 726€ 542 197€ 274 808€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-2 720€ -3 638€ 5 378€ 2 412€ -4 525€ 23 705€ -8 967€ -3 936€ 141€ -7 321€ 10 742€ -11 242€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-2 720€ -3 638€ 5 378€ 2 412€ -4 525€ 23 705€ -8 967€ -3 936€ 141€ -7 321€ 10 742€ -11 242€