Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 778 201€ 2 478 884€ 2 481 354€ 2 351 029€ 1 719 319€ 1 744 129€ 2 105 765€ 2 110 775€ 2 391 399€ 2 555 065€ 2 463 298€ 2 361 686€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 150 004€ 1 214 499€ 1 264 563€ 1 322 969€ 1 395 651€ 1 469 934€ 1 608 571€ 1 715 125€ 1 846 791€ 1 995 103€ 2 144 945€ 2 281 686€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 150 004€ 1 214 499€ 1 264 563€ 1 322 969€ 1 395 651€ 1 469 934€ 1 608 571€ 1 715 125€ 1 846 791€ 1 995 103€ 2 144 945€ 2 281 686€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€ 4 999€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 123 605€ 1 190 562€ 1 257 518€ 1 309 408€ 1 375 993€ 1 442 485€ 1 575 468€ 1 708 451€ 1 837 497€ 1 970 291€ 2 103 085€ 2 234 518€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
12 988€ 18 939€ 2 046€ 4 111€ 5 353€ 8 288€ 9 086€ 1 676€ 4 295€ 19 813€ 36 861€ 42 169€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
8 412€ 4 451€ 9 307€ 14 163€ 19 019€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
627 404€ 1 263 692€ 1 216 101€ 1 027 348€ 322 724€ 273 258€ 496 145€ 395 531€ 544 489€ 559 843€ 318 235€ 79 805€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
6 913€ 7 320€ 12 600€ 16 631€ 9 753€ 12 175€ 28 302€ 7 862€ 9 540€ 19 975€ 16 405€ 16 930€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
6 913€ 7 320€ 12 600€ 16 631€ 9 753€ 12 175€ 28 302€ 7 862€ 9 540€ 19 975€ 16 405€ 16 930€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
329 651€ 981 840€ 927 842€ 763 449€ 13 969€ 13 942€ 9 226€ 5 470€ 2 900€ 280€ 65€ 29€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
22 780€ 22 808€ 21 360€ 19 027€ 13 911€ 10 788€ 8 952€ 5 398€ 2 820€ 250€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
139€ 2 486€ 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
65 955€ 241 829€ 242 855€ 198 438€ 3 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
64€ 64€ 59€ 66€ 151€ 71€ 80€ 30€ 65€ 29€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
240 778€ 714 717€ 663 563€ 545 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
290 839€ 274 531€ 275 659€ 247 268€ 299 002€ 247 141€ 458 617€ 382 198€ 532 049€ 539 588€ 301 765€ 62 846€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
290 839€ 274 531€ 275 659€ 247 268€ 299 002€ 247 141€ 458 617€ 382 198€ 532 049€ 539 588€ 301 765€ 62 846€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
793€ 693€ 689€ 712€ 943€ 936€ 1 048€ 119€ 119€ 119€ 119€ 196€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
793€ 693€ 689€ 712€ 943€ 936€ 1 048€ 119€ 119€ 119€ 119€ 196€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 778 201€ 2 478 884€ 2 481 354€ 2 351 029€ 1 719 319€ 1 744 129€ 2 105 765€ 2 110 775€ 2 391 399€ 2 555 065€ 2 463 298€ 2 361 686€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-415 347€ 9 137€ 27 926€ 231 505€ 37 030€ 19 211€ -35 241€ -71 451€ -57 197€ -43 860€ -58 481€ -22 400€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-415 347€ 9 137€ 27 926€ 231 505€ 37 030€ 19 211€ -35 241€ -71 451€ -57 197€ -43 860€ -58 481€ -22 400€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
9 137€ 27 926€ 231 505€ 37 030€ 19 211€ -24 636€ -71 451€ -57 197€ -43 860€ -58 481€ -22 400€ -16 638€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-424 484€ -18 789€ -203 579€ 194 475€ 17 819€ 43 847€ 36 210€ -14 255€ -13 337€ 14 621€ -36 081€ -5 763€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 193 548€ 2 469 748€ 2 453 420€ 2 119 524€ 1 682 289€ 1 724 918€ 2 141 006€ 2 182 226€ 2 438 547€ 2 595 577€ 2 521 780€ 2 384 087€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
72 265€ 71 820€ 59 708€ 60 886€ 45 485€ 38 698€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 60 886€ 45 485€ 38 698€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
72 265€ 71 820€ 59 708€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 215 989€ 1 458 644€ 1 507 418€ 1 322 969€ 1 395 651€ 1 473 022€ 1 608 694€ 1 715 125€ 1 846 791€ 1 995 103€ 2 144 945€ 2 281 686€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
65 985€ 244 145€ 242 855€ 3 088€ 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
1 150 004€ 1 214 499€ 1 264 563€ 1 322 969€ 1 395 651€ 1 469 934€ 1 608 571€ 1 715 125€ 1 846 791€ 1 995 103€ 2 144 945€ 2 281 686€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
5 353€ 6 633€ 7 100€ 4 822€ 132 475€ 133 604€ 284 842€ 235 226€ 484 897€ 434 847€ 301 765€ 62 846€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 353€ 6 633€ 7 100€ 4 822€ 3 214€ 1 216€ 1 960€ 429€ 943€ 2 056€ 1 318€ 1 019€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
129 261€ 132 388€ 282 882€ 234 797€ 483 954€ 432 791€ 300 447€ 61 827€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
972 207€ 1 004 471€ 938 901€ 791 734€ 154 163€ 118 292€ 175 205€ 160 055€ 47 151€ 104 741€ 29 585€ 857€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
17 549€ 21 563€ 6 780€ 3 202€ 1 314€ 2 733€ 4 188€ 0€ 0€ 29 585€ 857€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
704 362€ 751 908€ 700 801€ 583 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 430€ 8 793€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
101 204€ 106 577€ 100 501€ 99 103€ 1 236€ 14 726€ 28 785€ 99 397€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
83 316€ 69 341€ 72 973€ 59 388€ 93 774€ 54 390€ 91 349€ 2 380€ 2 556€ 4 506€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
292€ 0€ 0€ 54 452€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
51 367€ 42 926€ 45 309€ 36 487€ 40 199€ 36 549€ 41 708€ 35 493€ 34 557€ 35 541€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
14 408€ 11 864€ 12 538€ 9 753€ 17 640€ 9 894€ 11 933€ 9 804€ 10 038€ 10 242€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7€ 0€ 10 048€ 3 348€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
7€ 0€ 10 048€ 3 348€ 0€ 0€