Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 4 000 € Nezisková organizácia Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: V rámci podporeného projektu pripravila Nezisková organizácia Voices v Trenčíne 5 podujatí série Na vlastných nohách o rozmanitých spôsoboch realizácie tvorivých nápadov umožňujúcich nám robiť to, čo máme radi a na čom nám záleží. V dvojhodinovom moderovanom programe rečníčky a rečníci rozprávali o svojej práci a skúsenostiach z nej. Hosťami boli profesionáli z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni či technologickí inovátori, komunitní lídri a odborníci z humanitných či prírodovedných disciplín. Podujatia podporujú rozvoj prezentačných a podnikateľských zručností, samostatnosť, ľudskosť a zodpovednosť. Rozhovory medzi účastníkmi pomáhajú vzniku nových spoluprác, prispievajú k rozvoju komunity a zvyšujú ekonomický potenciál mesta. Finančné prostriedky boli využité na prenájom priestorov, koordináciu podujatí a ich komunikáciu.
e) podpora vzdelávania 3 250 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Nezisková organizácia Indícia zorganizovala už 11.ročník konferencie Učíme pre život 2019. Najväčšie odborné podujatie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie, každoročne prináša inšpirujúce príbehy, ukážky dobrej praxe, nápady na inovácie a hlavne stretnutia a diskusie všetkých zainteresovaných strán. Od učiteľov, riaditeľov škôl, cez mimovládne organizácie až po poslancov či pracovníkov štátnych inštitúcií. Počas 3 dní si 458 účastníkov z celého Slovenska i zo zahraničia vypočulo od 132 prispievateľov počas 94 hodín až 103 odborných príspevkov, zúčastnilo sa zaujímavých workshopov či diskutovalo s odborníkmi na niektorú z problematík v oblasti vzdelávania. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie ubytovania a stravy organizátorov a lektorov, prenájom priestorov na konanie konferencie a náklady spojené s jej koordináciou a logistikou.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Nadácia Pontis vďaka grantu Nadácie Orange mohla udržať 3 EDUpointy – miesta šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. V rámci týchto EDUpointov sa podarilo zorganizovať 34 vzdelávacích aktivít pre 744 učiteľov a učiteliek. Zároveň Nadácia Pontis mohla otvoriť 3 nové EDUpointy v Nitre, Žiline a v Poprade. Počas roka Nadácia Pontis zorganizovala pre 16 organizácií 3-dňový EDUcamp, na ktorom si organizácie vďaka mentorom definovali cesty na šírenie svojich projektov do škôl. 5 organizácií postúpilo do EDUakcelerátora – 3 mesačného mentoringovo-vzdelávacieho akcelerátora, v rámci ktorého získali expertné konzultácie a financie na šírenie svojich vzdelávacích prístupov. Financie boli využité na personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Návrat; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Občianske združenie Návrat od svojho vzniku v roku 1993 mení systém starostlivosti o ohrozené deti a presadzuje do praxe rodinné modely starostlivosti o deti opustené. Zámerom projektu Dieťa v bezpečí je zvýšiť vnímavosť a kompetentnosť dospelých ľudí na potreby detí v ohrozujúcich situáciách a podporiť ich odhodlanie na tieto potreby reagovať. V roku 2019 sa združenie zameralo na náhradných rodičov a učiteľov v snahe zvýšiť šance na skutočnú inklúziu detí s ťažkými životnými príbehmi. Vytvorila sa web stránka skola.navrat.sk, bola vydaná publikácia Školák z náhradnej rodiny, zrealizovali sa semináre pre učiteľov Atlas bezpečia v rôznych regiónoch Slovenska. Odborníci z Návratu poskytli poradenstvo a podporu rodinám, ktoré to najviac potrebovali a podporili kompetenciu učiteľov. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady viažuce sa na koordináciu a komunikáciu projektu a odborné poradenstvo, tvorbu web stránky a príručky.
e) podpora vzdelávania 8 500 € Post Bellum SK; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Zámerom občianskeho združenia Post Bellum SK je, aby žiaci a študenti spoznali históriu vlastného národa a dokázali tak čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti, ktorá́ so sebou prináša napríklad vzrastajúcu podporu fašizmu, krajne pravicovému násiliu, rasizmu a podobne. Verí v silu zážitkového vzdelávania ako plnohodnotnej vzdelávacej metódy, vďaka ktorej si účastníci a účastníčky informácie nielen zapamätajú, ale tiež pochopia ich význam a kontext. V rámci projektu bolo zrealizovaných 20 zážitkových workshopov na základných školách pod názvom Rozhodovanie a na stredných školách pod názvom Iba sme sa narodili. Financie boli použité na personálne zabezpečenie workshopov, kancelárske potreby, dizajn a tlač veľkoformátových bannerov putovnej výstavy.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Liga za duševné zdravie SR; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Cieľom projektu Internet a technológie v rukách detí- pokračovanie bolo naučiť deti bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, počítač a hlavne internet. Projekt sa zameriaval na pozitívne využitie internetu a zvýšenie počítačovej gramotnosti. Počas celého roka 2019 boli školení žiaci zo základných a stredných škôl, učitelia, rodičia a aj budúci pedagógovia a psychológovia. Do aktivít boli zapojené školy z celého Slovenska. Aktivity v rámci projektu pôsobia preventívne, pričom sa očakáva nielen prevencia nežiadúcich javov, ako je napr. závislosť či kyberšikana, ale aj prehĺbenie vedomostí rodičov. Materiály vytvorené v rámci projektu slúžiace na komunikáciu s cieľovými skupinami sú uverejnené na stránke www.detinanete.sk. Finančné prostriedky boli využité na personálne a organizačné zabezpečenie prednášok, komunikáciu a vytvorenie odborných materiálov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Detský čin roka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Projekt Detský čin roka 2019 je školský projekt zameraný na netradičnú výchovu etickej výchovy. V reálnych životných príbehoch deti zachraňujú, ochraňujú, pomáhajú, skrášľujú, podávajú ruku slabším. V roku 2019 až 67 326 detí v 703 školách čítalo príbehy o dobre počas vyučovacieho procesu a učili sa cez reálne príbehy iných detí pochopiť čo je dobré, ako pomôcť, ako ochrániť ľudí i prírodu. Detské hlasy rozhodli, ktoré skutky získali ocenenie Detský čin roka 2019. Občianske združenie Detský čin roka naviac odborne pripravilo 5 modelových hodín etickej výchovy s využitím reálnych príbehov o dobrých skutkoch detí na základe novej verzie iŠVP - Škola dobrých skutkov, ktoré budú voľne dostupné online v roku 2020 a tiež zostavilo inšpiratívny manuál pre prácu s deťmi na školách a v rôznych mimovládnych organizáciách - Násobilka dobrých skutkov. Finančné prostriedky boli využité na náklady spojené s komunikáciou, propagáciou a personálnym zabezpečením jednotlivých procesov v priebehu projektu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Víziou Fondu pre transparentné Slovensko je podporovať aktivity neziskového sektora, ktoré prispievajú k tomu, aby Slovensko bolo právnym štátom - predvídateľným a férovým. Cieľom je podporovať projekty zamerané na systémové zmeny, ktoré napomáhajú eliminovaniu korupcie a únosu štátu a zabezpečujú verejnú kontrolu a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony i etické normy. Príspevok Nadácie Orange v roku 2019 smeroval k podpore občianskeho združenia Slovensko.digital. Hlavným cieľom ich iniciatívy Red flags 3.0 je zvýšiť transparentnosť IT projektov, povedomie o realizovaných veľkých IT projektoch verejnej správy, identifikovať ich rizikové miesta a pomocou systematických hodnotení tlačiť na ich odstránenie. Vďaka projektu bolo možné naďalej systematicky sledovať a informovať o tom, ako sa plánujú použiť finančné zdroje z eurofondov a komunikovať s gestormi projektov o kritických miestach IT projektov a ich možných zlepšeniach. Do komunikácie s úradmi sa podarilo zapojiť aj predstaviteľov IT firiem, ktoré majú potenciál zapojiť sa priamo do vývoja riešení. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie personálnych nákladov odborných analytikov.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Program Komenského inštitút vzdeláva, prepája a inšpiruje učiteľky a učiteľov z celého Slovenska, ktorí chcú robiť zmenu na sebe, svojom učení a na svojich školách. V rámci projektu sa zúčastňovali vzdelávacích workshopov, študijnej cesty na inšpiratívne pražské školy, absolventi realizovali regionálne akcie a mali možnosť byť súčasťou mentoringového programu. Po prvý krát sa v rámci realizovaného projektu podarilo zorganizovať aj Alumni workshop pre absolventov Komenského a Sokratovho inštitútu, kde sa mohli tieto skupiny po prvýkrát prepojiť. Regionálne akcie sú zároveň veľmi silný spôsob, ako dostávať témy a inšpiráciu Komenského inštitútu ďalej k učiteľom naprieč Slovenskom. Finančné prostriedky boli využité na náklady spojené s realizáciou workshopov, študijnou cestou učiteľov na pražské školy, regionálne akcie absolventov a lektorné.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Vĺčatá.sk; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Rodičia a učitelia sa vďaka činnosti občianskeho združenia Vĺčatá a ich webstránke už od roku 2014 dozvedajú stále viac o množstve hier, ktoré majú pre deti hodnotu, či už výchovnú, vzdelávaciu alebo estetickú. Okrem toho ich informujú o technológiách a ich nástrahách ale hlavne pozitívnych stránkach. V rámci projektu Šírenie povedomia o pozitívnych aspektoch hier a technológií tím z Vĺčatá.sk zvýšil počet článkov, čím sa pomoc a podpora v týchto témach dostane k väčšiemu počtu ľudí. Zároveň s prednáškami ďalej navštevovali učiteľov a rodičov po celom Slovensku a zlepšovali tak povedomie o tom, čo do veľkej miery tvorí svet dnešných detí. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie tvorby obsahu webovej stránky, prednášky, komunikáciu a založenie a chod detskej redakcie, v rámci ktorej majú možnosť prispievať recenziami aj stredoškolskí študenti.
e) podpora vzdelávania 8 000 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Občianske združenie ETP Slovensko pôsobí od roku 2001 v marginalizovaných rómskych komunitách. Vzdeláva deti a študentov v štyroch komunitných centrách na východnom Slovensku – Rankovciach, Starej Ľubovni – Podsadku, vo Veľkej Ide a v Košiciach na Luníku IX. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít v komunitných centrách je od roku 2016 lokálny a online mentorský program Schopné deti zameraný na vytvorenie, podporu a posilnenie kamarátskych vzťahov medzi lokálnymi aj dobrovoľnými online mentormi a chránencami. Program prepája ľudí z majority s deťmi z chudobných komunít, pomáha búrať predsudky a budovať sociálny kapitál účastníkov programu. Vďaka zážitkovým vzdelávacím táborom rozširuje vedomosti, sociálne a životné zručnosti chránencov. Pravidelné monitorovanie projektových aktivít, poskytovanej pomoci a výsledkov sú navyše získavané konkrétne informácie a exaktné dáta pre pravidelné informovanie verejnosti o programe a úspechoch chránencov prostredníctvom web stránok a sociálnych sietí. Finančné prostriedky boli využité na pokrytie personálnych nákladov na koordináciu mentorského programu.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Edulienka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Zakladatelia občianskeho združenia Edulienka už piaty rok poskytujú podporu rodičom detí na individuálnom vzdelávaní. Od roku 2015 vedú na dennej báze deti v inkluzívnej vzdelávacej skupine, ktorú v súčasnosti tvorí 80 detí vo veku 6 až 13 rokov. Záujem o moderné vzdelávanie rešpektujúce potreby detí (vrátane špeciálnych potrieb) narastá. Cieľom projektu preto bolo na jednej strane vypracovať podrobný opis vzdelávacieho modelu a metodické materiály pre nových záujemcov o založenie podobnej skupiny a na druhej strane posilniť vzdelávací model smerom dovnútra prípravou metodík vybraných predmetov a skvalitňovaním poskytovania spätnej väzby smerom k deťom a rodičom. Pomôžu k vytvoreniu štandardov priestoru, ktorý poskytne možnosť plnohodnotného vzdelávania rešpektujúceho špecifické požiadavky detí a rodičov a budú príkladom dobrej praxe pri tvorbe inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Finančné prostriedky boli využité na personálne náklady spojené s tvorbou metodík.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Truc sphérique; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Občianske združenie Truc sphérique vzniklo v roku 1998. V súčasnosti prevádzkuje Stanicu Žilina-Záriečie pôsobiacu ako prepojenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a kolektívu aktivistov a čerstvo zrekonštruovaný kultúrny priestor Novej Synagógy- Kunsthalle Žilina. Projekt Tvorivá Stanica oživil kultúrne centrum a Novú synagógu desiatkami komunitných a tvorivých aktivít pre širokú verejnosť. Špeciálna pozornosť sa venovala deťom, ktoré mohli prostredníctvom tvorivých aktivít tráviť čas spoločne s umelcami. Po prvý krát boli zapojené aj deti postihnuté extrémnou chudobou a vylúčením, ktoré si mohli nájsť nových kamarátov a niečo nové sa pri tom naučiť. Okrem toho sa podporila tvorba a prezentácia komunity mladých umelcov. Finančné prostriedky boli použité na personálne, technické a materiálové zabezpečenie tvorivých dielní.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 7 000 € Bona Fide, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Zámerom projektu občianskeho združenia Bona Fide je budovať komunitný program tak, aby Tabačka Kulturfabrik bola miestom pre stretávanie sa, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov - otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach. Okrem oblasti súčasného umenia, komunitné aktivity rozširujú spektrum programov Tabačky do iných oblastí - cestovanie, kvízy, svetové jazyky, LGBT, zdravie a ekologický životný štýl, aktivizmus, sebarozvoj, komunikácia, programy pre deti a rodičov atď. Priestor je otvorený pre jednotlivcov, združenia, aj neformálne iniciatívy, ktoré tu môžu prezentovať a zdieľať svoje nápady. Finančné prostriedky boli použité na personálne a materiálne zabezpečenie projektových aktivít.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 6 000 € Nadácia Cvernovka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Netradičná knižnica Kabinet pomalosti v kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka sprístupnila verejnosti fond kvalitných, vyberaných a vzácnych kníh (vyše 3 000 zväzkov). Pre širokú kultúrnu verejnosť zorganizovala 80 podujatí z oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, architektúry, fotografie, histórie, filozofie, dizajnu, módy a psychológie. Predstavila známe i neznáme osobnosti, netradičné prístupy, propaguje pomalé (hlboké, sústredené) čítanie, písanie i premýšľanie a slušnú, zmysluplnú komunikáciu. Kabinet pomalosti združuje otvorenú komunitu niekoľkých desiatok pravidelných účinkujúcich a návštevníkov, pritiahol pozornosť vyše 5 000 záujemcov, ktorí ho v roku 2019 navštívili a naďalej pravidelne sledujú. Finančné prostriedky boli využité na organizačné a personálne zabezpečenie podujatí (dramaturgia, moderovanie, lektori, kurátori, pozvaní umelci).
e) podpora vzdelávania 12 000 € Nové školstvo; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Zámerom spoločného projektu občianskeho združenia Nové školstvo, Nadácie Milana Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry je detailne identifikovať potreby troch vybraných škôl a školských komunít, vyvinúť podporné služby a pilotne ich otestovať v reálnom prostredí. Podporný servis sa týka nielen obsahu vzdelávania, ale aj jeho foriem a prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímania rozhodnutí, foriem spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v škole a hodnotenia procesov a výstupov. Vďaka poskytovaniu podporného servisu trom základným školám a komunitám je možné vyhodnocovať ich dopad na vzdelávacie výsledky i klímu školy. Na základe toho sa špecifikujú potrebné výkony a kvantifikujú náklady na ich poskytovanie v prípade ich systémového zavedenia v celej sieti základných škôl na Slovensku. Vďaka merateľným ukazovateľom projekt ukazuje, ako z neho môžu ťažiť všetky deti pri učení sa, vedenie školy pri riadení, učitelia pri vyučovaní a škola spolu s rodičmi pri vzájomnej spolupráci na zlepšovaní vzdelávacích výsledkov detí. Zároveň ukazuje, ako môže škola pri svojom pôsobení zlepšovať kvalitu života na lokálnej úrovni a ako môže štát pri investovaní do ľudských zdrojov a podporných služieb pre školy zvyšovať kvalitu vzdelávania a ďalších verejných služieb v krajine. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a personálne zabezpečenie plánovaných aktivít projektu, priebežných evaluácií, okrúhlych stolov a verejných komisií a prípravu pravidelného newslettra
e) podpora vzdelávania 13 500 € MESA10; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Projekt To dá rozum, ktorý iniciovala organizácia MESA10 ako reakciu na znižujúcu sa kvalitu slovenského školstva, sa v roku 2019 zameral na finalizáciu analýz mapujúcich problémy slovenského školstva v oblasti nízkej aktuálnosti obsahu a foriem vzdelávania; výberu, prípravy a rozvoja učiteľov a odborných zamestnancov; v oblasti nedostatočnej schopnosti vzdelávacieho systému reflektovať rôznorodosť potrieb detí a mladých ľudí; nesúladu jednotlivých stupňov vzdelávania, malej priestupnosti jednotlivých prúdov vzdelávania a nepripravenosti absolventov na trh práce; ako aj v oblasti neefektívnosti v spravovaní školstva a nedostatkov v jeho financovaní, vrátane problémov spojených s kvalitou vzdelávania. Analýzy, vychádzajúce z vlastného kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu, realizovaného v rokoch 2017 – 2018, boli verejnosti predstavené v októbri 2019 v rámci série odborných konferencií, na interaktívnej webstránke a prostredníctvom médií. V rámci projektu sa realizovali viaceré študijné cesty do zahraničia za účelom získania podrobnejších informácií o príkladoch dobrej praxe. Aktivity projektu vyústia do rámcového návrhu zmeny vzdelávania, ktorý bude stáť na dátach o tom, čo sú problémy a ich príčiny v našom školstve a ako sa s takýmito problémami vyrovnali v iných krajinách, ako aj na nových trendoch v technológiách, či demografickom vývoji. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady, odborné oponovanie analýz, editovanie textov a realizáciu konferencií.
e) podpora vzdelávania 22 000 € Connect o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Budovanie technických zručností je v dnešnej jedným z hlavných faktorov úspechu. Lab už 3 roky aj vďaka spolupráci s Nadáciou Orange tvorí kreatívny priestor pre širokú verejnosť. V rámci projektu umožnil každému nahliadnuť a vyskúšať si, že tvoriť pomocou moderných technológií a postupov nie je vôbec až také ťažké. V rámci projektu navštívilo dielňu aj 200 študentov základných a stredných škôl a na pravidelných krúžkoch zvedavých detí sa zúčastňovalo 15-20 mladých ľudí do 20 rokov, ktorí sa pod vedením lektorov naučili ovládať jednotlivé stroje v dielni. Účastníci sú vďaka tejto skúsenosti schopní využiť svoje zručnosti či už v rámci trhu práce, alebo na začatie svojho podnikania, čim si aj Lab rozširuje komunitu svojich členov. Finančné prostriedky boli využité na personálne a technické zabezpečenie chodu dielne.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Človek v ohrození, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Projekt Jeden svet 2019 na školách priniesol k žiakom, študentom a verejnosti diskusiu o demokratických hodnotách a ľudských právach prostredníctvom kvalitných dokumentárnych filmov. Premietanie dokumentárnych filmov bolo sprevádzané odbornými edukačnými materiálmi a diskusiami pre viac ako 1 400 žiakov. Vďaka novej interaktívnej webovej stránke si mohli študenti o filmoch prezerať materiály aj sami a učitelia si po registrácii mohli k samotným filmom stiahnuť aj ďalšie didaktické a propagačné materiály. Finančné prostriedky boli použité na koordináciu školských projekcií, programovanie webovej stránky, didaktické a propagačné materiály pre školy a prenájom priestorov na projekcie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 000 € Stará jedáleň; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Skupina dobrovoľníkov z bratislavských Krasňan a Rače pracuje už dva roky na rekonštrukcii a otvorení jedinečného komunitného centra Stará jedáleň, ktoré bude primárne ponúkať voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Okrem toho bude však aj komunitným priestorom slúžiacim na akékoľvek nápady členov sídliskovej komunity, ktoré budú viesť k rozšíreniu kultúrnych, pohybových a komunitných možností vyžitia. Jedná sa o spoločné úsilie niekoľkých aktívnych rodičov a organizácií Rodinné centrum Ráčik a Mládež ulice a v ostatnom období aj občianskeho združenia Ako doma, ktorí viac ako desať rokov pôsobia v bratislavskej Rači a tvoria program pre deti a celú miestnu komunitu. Cieľom projektu bolo dokončiť rozsiahlu rekonštrukciu budovy na sídlisku a otvoriť ju pre mladých, susedov a celé sídlisko. Popri samotných rekonštrukčných prácach boli organizované aj kultúrne a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra. Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s osvetlením priestorov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 000 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Nezávislé kultúrne centrum Záhrada z Banskej Bystrice od roku 2010 prevádzkuje budovu a priľahlý záhradný park, ktorý slúži ako verejný priestor. Zámerom projektu bolo nadviazať na predchádzajúce aktivity týkajúce sa revitalizácie záhradného parku a možnosti rekonštrukcie interiéru kultúrneho centra. Vytvorilo sa nové zázemie pre hosťujúcich umelcov a hostí - rezidentov ako aj inštalované zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb verejnosti (technické zabezpečenie podujatí). Hlavnou aktivitou projektu bola organizácia druhého ročníka multižánrového festivalu Kre:pí, ktorého cieľom je priblížiť súčasné umenie a žáner performance art širokej verejnosti a komunitám. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu a výrobu konštrukcie schodov do podkrovia, čo nadväzuje na rozširovanie možností využitia priestorov kultúrneho centra.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Slovenská debatná asociácia; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Slovenská debatná asociácia (SDA) pracuje na zlepšovaní a zväčšovaní siete debatných klubov, aby sa debata mohla dostať k čo najväčšiemu počtu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. V rámci projektu bolo možné zaviesť nový kalendár aktivít stredoškolskej debatnej sezóny tak, aby bol otvorenejší a edukatívnejší najmä pre nové kluby a začínajúcich debatérov a debatérky. Vznikol priestor na celodenné debatné tréningy v regiónoch, začiatočnícke turnaje aj celoslovenské turnaje. Aj v oblasti základoškolského programu bolo umožnené zmeniť formát súťaže tak, aby bol prístupnejší novým školám a ľuďom. Metodická podpora umožňuje trénovanie nielen študentov a študentiek, ale aj vedúcich klubov alebo rozhodcov a rozhodkýň súťaží. Financie boli využité na personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Autistické centrum Andreas, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Cieľom projektu Tak ďaleko, tak blízko II. bolo nadviazať na minuloročný projekt s upriamením pozornosti na posilnenie rodičov ale aj pedagógov ako spolupracujúcich kooterapeutov, na všeobecnú podporu starostlivosti o deti s autizmom a na podporu scitlivovania verejnosti v téme autizmu. Pre rodičov a pedagógov sa v rámci projektu zorganizovalo 26 seminárov a workshopov a ďalších 14 seminárov priamo v centre. Ďalšie aktivity sa realizovali na školách, v ktorých sú deti s autizmom integrované. Stratégiou pre rodičov bolo podávanie "prvej pomoci", ako aj poskytovanie neustálej podpory prostredníctvom stretnutí, workshopov a seminárov. Financie boli využité na oživenie webovej stránky centra Andreas, propagáciu projektu, náklady spojené s poskytovaním odborných konzultácií, individuálnych terapií, vzdelávanie odborných zamestnancov a doplnkových terapií.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Klub 89, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Projekt November 89 a MY bol nultým ročníkom súťaže, ktorú pod názvom Naša nedávna história organizuje občianske združenie Klub 89. Hlavným zámerom projektu, súčasťou ktorého bolo vydanie publikácie pod názvom "Cesta k slobode - 1989", bolo vzbudiť záujem žiakov a študentov o našu novodobú históriu, konkrétne o udalosti spojené s Nežnou revolúciou v roku 1989. Do projektu sa zapojili členovia Klubu 89, ktorými sú osobnosti a aktéri Nežnej revolúcie v bývalom Československu, žiaci a študenti základných, stredných, základných umeleckých a špeciálnych škôl spolu so svojimi pedagógmi. Tému Nežnej revolúcie - November 89 a MY spracovali v kategóriách literárna tvorba, audiovizuálna tvorba a retro dizajn. Počet zapojených žiakov a študentov a kvalita prác v jednotlivých kategóriách ukázali, že pri správnom vedení a možnosti uplatnenia získaných vedomostí spôsobom, ktorí je pre žiakov a študentov atraktívny, sa zvyšuje záujem o štúdium našej nedávnej histórie. Finančné prostriedky boli využité na tlač publikácie, ktorá bola následne distribuovaná do škôl.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Do pohody; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Cieľom občianskeho združenia Do pohody je podpora umenia a kultúry v spojení s propagáciou aktívnej občianskej participácie. Vzájomné porozumenie medzi rozličnými skupinami v spoločnosti je základom mierumilovného spolužitia a budovania zdravej občianskej spoločnosti. Členovia združenia vnímajú absenciu práve takých podujatí, ktoré by spájali jednotlivé časti spoločnosti, a tak napomáhali k rozvoji vzájomného porozumenia a spolunažívania rozličných segmentov spoločnosti. Miestom realizácie projektu bol aj v tomto roku multižánrový letný festival Pohoda s dlhoročnou tradíciou, ktorý neustále viac, okrem čisto umeleckých vystúpení, poskytuje priestor pre neziskový sektor a prezentáciu aktuálnych spoločenských tém. Programovým zameraním bol projekt postavený tak, aby prostredníctvom umeleckých a iných kultúrno­spoločenských aktivít podporil záujem mladej generácie o neziskové a verejnoprospešné projekty. Cez realizáciu projektu priblížili neformálnou, autentickou formou návštevníkom festivalu, médiám a v konečnom dôsledku aj širokej verejnosti, činnosť mimovládnych organizácii, umeleckých zoskupení, aktívnych a tvorivých ľudí. Financie boli použité na produkčné a dramaturgické zastrešenie jednej zo scén na najväčšom slovenskom letnom multižánrovom festivale.
e) podpora vzdelávania 5 000 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Do DofE sa celosvetovo zapája 1,3 mil. mladých ľudí vo veku od 14-24 rokov v 130 krajinách sveta, na Slovensku vyše 3000 mladých ľudí ročne. Ide o personalizovaný, komplexný a dlhodobý rozvoj, v rámci ktorého si mladí ľudia rozvíjajú svoje charakterové vlastnosti, a to najmä cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Program poskytujú najmä stredné školy, kde v role mentorov účastníkov pôsobia učitelia, ale taktiež súčasní a budúci lídri z biznisu. Keď mladý človek naplní ciele, ktoré si s mentorom stanovil, získa prestížny certifikát s medzinárodnou platnosťou. DofE však nie je program iba pre elitných študentov z Bratislavy, je otvorený pre všetkých. V rámci projektu bol spustený pilotný ročník tzv. DofE štipendia, ktorého cieľom bolo osloviť a podporiť mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia, aby sa do programu DofE mohli zapojiť. Štipendium umožnilo zapojenie 20 mladým ľuďom a zároveň naštartovalo koncept dlhodobej podpory 7 Miestnych centier. Finančné prostriedky boli použité na komunikáciu a manažment štipendijného programu.
e) podpora vzdelávania 9 800 € Zippy; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Program Zippyho kamaráti posilňuje duševné zdravie detí vo veku 5-7rokov, ich sociálne a životné zručnosti ako spracovávanie emócií, princípy efektívnej komunikácie, riešenie záťažových situácií, budovanie medziľudských vzťahov, posilňovanie empatie a tolerancie. Dlhodobo podporuje psychickú odolnosť zapojených detí a učiteľov a prispieva tak k celkovému zdraviu našej spoločnosti. Samotný projekt je pokračovaním realizácie medzinárodného programu Zippyho kamaráti, ktorý́ sa na Slovensku realizuje od školského roka 2013/2014, od roku 2018 pod záštitou novovzniknutého občianskeho združenia Zippy. Vďaka podpore sa rozšírila realizácia programu Zippyho kamaráti do oblastí Slovenska, v ktorých zatiaľ neprebiehal a rozšíril sa počet nových škôl a tried v ostatných častiach krajiny. Posilnila sa komunikácia s doposiaľ vyškolenými učiteľmi programu. Finančné prostriedky boli využité na realizáciu školení učiteľov programu, tlač výučbových materiálov a projektový́ manažment.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Zmudri; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Veľká časť mladých ľudí nepozná udalosti, ktoré sa na Slovensku odohrali za posledné desaťročia, nepoznajú ich význam a dopad na našu súčasnú spoločnosť. V mnohých alternatívnych médiách a konšpiračných weboch sa často stretávajú s dezinterpretáciou a poskytovaní nepravdivých informácií o daných udalostiach. Z tohto vyplýva aj tendencia podporovania extrémizmu a sympatizovanie s nedemokratickými zriadeniami medzi mladými. Cieľom projektu Zmudri a kurzu o novodobých dejinách Slovenska je oboznámiť mladú generáciu o udalostiach, ktoré sa výrazne dotkli a ovplyvnili Slovensko po 2. svetovej vojne, a to pútavou formou a ich jazykom. Forma video kurzu, ktorý je robený mladými ľuďmi pre mladých ľudí, je pútavá a zodpovedá súčasným trendom a dopytu študentov, pričom sa k nim dostane cez školu, ako aj sociálne siete, ktoré sú dnes medzi mladou generáciou najpopulárnejšie. Finančné prostriedky boli využité na personálne zabezpečenie projektu, koordináciu spolupráce so strednými školami a na náklady spojené s kampaňou.
e) podpora vzdelávania 3 150 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Roadshow každoročne už 15 rokov vytvára priestor pre učiteľov, riaditeľov, ale aj rodičov či stredný školský manažment na prezentovanie a rozprávanie sa o tom, ako má vyzerať škola pripravujúca žiakov na život v 21. storočí. Rozhodujúcim prínosom podujatia je motivácia. Pre väčšinu učiteľov, ktorí sa zúčastnili niektorej z poldenných konferencii v Banskej Bystrici, Revúcej, Košiciach, Poprade, Dolnom Kubíne či Bratislave, bola práve Roadshow miestom prvého kontaktu. Formát podujatia bol zostavený z motivačných prednášok, ktoré majú vzbudiť hlbší záujem o prezentovanú tému, ale aj poskytnúť základnú sadu potrebných informácií. Druhá časť programu bola cielená na konkrétne predmety a témy v paralelných sekciách s užším tematickým zameraním. Finančné prostriedky pomohli realizačnému tímu vytvoriť atraktívne podujatie pre veľkú skupinu pedagógov a zriaďovateľov škôl. Z grantu boli uhradené náklady na ubytovanie a stravu organizátorov, administratívne a koordinačné náklady.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Neformálna skupina aktívnych študentov pod vedením Nikoly Vorelovej; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: TEDx je svetový formát neziskových konferencií s heslom "myšlienky hodné šírenia". Už druhý ročník tohto podujatia, pod názvom TEDxUniverzitaKomenského, sa uskutočnil 17. novembra 2019, teda presne 30 rokov od Nežnej revolúcie na symbolickom mieste, v Aule Univerzity Komenského. Témou konferencie realizovanej samotnými študentami Univerzity boli Zmeny. S krátkymi a údernými prezentáciami na témy spoločnosť, umenie, technológie a planéta vystúpilo 18 rečníkov. Počas prestávok boli pre návštevníkov pripravené interaktívne sprievodné aktivity a umelecké výstavy. Finančné prostriedky boli využité na celodenný catering pre účastníkov a rečníkov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Linka detskej istoty, n. o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: Linka detskej istoty v rámci realizácie projektu kontinuálne zabezpečenie 24/7 non-stop, bezplatného a anonymného priestoru pre deti a mladých ľudí - prostredníctvom Linky pre deti a mládež na tel. č. 116 111 a prostredníctvom Linky pre hľadané deti na tel. č. 116 000 a zároveň zabezpečila pravidelnú Sociálno-právnu poradňu a Rodičovskú linku pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa. Linke detskej istoty sa podarilo naplniť zámer zabezpečenia prvého kontaktu a poskytovania odbornej pomoci a starostlivosti deťom a mladým ľuďom a v prípade potreby sprostredkovanie priamej odbornej špecializovanej pomoci podľa príslušnej územnej lokality. Práve dištančné poradenstvo (telefonické, chat, e-mail) svojou anonymnosťou, bezplatnosťou, ľahkou, rýchlou a 24/7 non-stop dostupnosťou eliminuje mnohé z problémov, ktoré často bránia deťom a mládeži, aby sa obrátili na niekoho s prosbou o pomoc tvárou v tvár. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady konzultantov a supervízorov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € TEDxBratislava; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2019: TEDxBratislavaWomen je multižánrová konferencia, ktorá má za cieľ šíriť myšlienky hodné šírenia. Poslaním TEDxBratislavaWomen 2019 bolo dať rečníčkam a rečníkom príležitosť ukázať svoju odvahu a brilantnosť. Zámerom podujatia bolo sprostredkovať stretnutie čo možno najrôznorodejšej skupine zaujímavých ľudí, ktorá by inak nemala dôvod na vzájomné stretnutie a rozprúdiť tak živé diskusie na rôzne témy. Finančné prostriedky boli využité na náklady spojené s technickým zabezpečením podujatia.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získalo Cenu Nadácie Orange za inšpiratívny prístup a dlhoročný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k všímavosti a líderstvu a za aktivity rozvoja zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích programov. Finančnú odmenu, ktorá sa viaže k získanému oceneniu, využili na rozvoj novej platformy outdoorového vzdelávania s názvom Hurá von, ktorá je na Slovensku prvá svojho druhu, pričom v susedných krajinách je podobné vzdelávanie už podchytené organizáciami niekoľko rokov. Časť financií bola využitá na redizajn hlavnej webstránky, jej sprehľadnenie a prispôsobenie požiadavkám dnešnej doby a technológií.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Centrum komunitného organizovania; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Centrum komunitného organizovania získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za jedinečnosť v objeme a spektre aktivít v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja; za vytrvalé úsilie o pozitívnu spoločenskú zmenu v podobe systematickej práce na školách, v komunitách a regiónoch; za prínos v oblasti približovania ľudí k  hodnotám demokracie, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, menšinám a povedomiu o ľudských právach. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bola využitá na personálne náklady organizácie pre komunitných pracovníkov a pracovníčky.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Centrum pre výskum etnicity a kultúry; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Centrum pre výskum etnicity a kultúry získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos vo výskume, advokácii a vzdelávaní v téme sociálnej inklúzie rôznorodých marginalizovaných skupín; za systematickú prácu v oblasti scitlivovania spoločnosti v týchto témach, kultivovaní diskusie a za prínos v procese začleňovania menšín ako na mikroúrovni, lokálnej úrovni, tak aj na legislatívnej. Finančnú odmenu viažucu sa na ocenenie využili na náklady spojené s napísaním a publikovaním knihy komplexne pokrývajúcej témy, ktorým sa organizácia už 15 rokov venuje – inklúzia, menšiny, sociálna súdržnosť, interetnické vzťahy, participácia a podobne. Cieľom publikácie je obzrieť sa za vývojom na Slovensku za posledných 15 rokov, na to, čo sa podarilo a nepodarilo dosiahnuť, aké výzvy nás ešte čakajú a podobne. Dlhodobá práca a prínos organizácie sa tak zhmotní a zhodnotí aj pre širšiu laickú a odbornú verejnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Centrum Slniečko,n.o.; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Nezisková organizácia Centrum Slniečko získala ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za dlhodobé a systematické poskytovanie komplexných služieb v oblasti prevencie, ochrany a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia a rodinám v krízových situáciách a za aktívne podieľanie sa na legislatívnych a systémových zmenách v problematike ochrany detí pred násilím a obetí domáceho násilia. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bola využitá na kúpu osobného automobilu s cieľom skvalitnenia poskytovaných terénnych služieb pre deti a rodiny v kríze.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Liga za ľudské práva; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Liga za ľudské práva získala Cenu Nadácie Orange za dlhodobú prácu a prínos v oblasti advokácie, obhajoby ľudských práv, právnej ochrany a začleňovaní sa azylantov a cudzincov do majoritnej spoločnosti postavenú na presadzovaní transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky. Finančnú odmenu viažucu sa na toto ocenenie využila na ďalší rozvoj organizácie a jej zamestnancov v podobe vzdelávacích aktivít, na poskytovanie advokačných služieb svojim klientom, personálne, materiálne a administratívne výdavky spojené s každodennou prácou organizácie a propagáciu jej činnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Návrat; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Občianske združenie Návrat získalo Cenu Nadácie Orange za dlhodobú prácu v oblasti podpory a presadzovania myšlienky zotrvávania detí v primárnych rodinách alebo v náhradných rodinách; systematické angažovanie sa v prospech rodinných foriem starostlivosti o opustené deti a za aktívnu prácu s rodinami, najmä s rodinami v kríze, ktoré sú postihnuté ťažkým osudom alebo extrémnou chudobou. Finančnú odmenu viažucu sa na toto ocenenie využili na personálne zabezpečenie odborných pracovníkov, ktorí poskytujú poradenstvo, terapie rodičom a deťom. Taktiež na režijné náklady súvisiace s poskytovaním služieb pre rodiny.
e) podpora vzdelávania 5 000 € PDCS, o.z.; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Občianske združenie PDCS získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach ako sú spoluvytváranie a posilňovanie kultúry demokracie, šírenie participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a predchádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prínos v rozvoji občianskej spoločnosti. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bola využitá na zostavenie a prípravu kurzu Conflict Academy zameraného na poznanie konfliktov a odbarikádovanie dialógu, ako základného prvku demokracie, ktorý je potrebné kultivovať. Vzdelávanie bude prebiehať offline aj online v angličtine aj slovenčine s prvotriednymi slovenskými i zahraničnými odborníkmi o metódach depolarizácie, nadväzovania dialógu tam, kde je to ťažké, transformácie konfliktov, nenásilnom prístupe ku konfliktom a pod. Finančné prostriedky boli využité na mapovanie, honoráre lektorov, trénerov, metodiky, preklad materiálov a propagáciu kurzu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Proti prúdu; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Občianske združenie Proti prúdu získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos v systémovom riešení problematiky ľudí bez domova; za aktívnu prácu v prospech zlepšenia situácie ľudí na okraji spoločnosti a za scitlivovanie verejnosti a odstraňovanie predsudkov naprieč spoločnosťou. Už 18 rokov, spoločne s čitateľmi Nota bene na celom Slovensku, pomáha ľuďom bez domova lepšie žiť. Pouličný časopis Nota bene je jedinečným nástrojom pomoci ľuďom bez domova. Každý mesiac dáva 350 ľuďom bez domova šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty a možnosť zamerať sa z každodenného prežitia na ulici na dlhodobejšiu perspektívu. Finančné prostriedky viažuce sa na odmenu vyplývajúcu z ocenenia boli použité na tlač časopisu Nota bene.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Truc sphérique; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Občianske združenie Truc Sphérique získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za viac ako dvadsaťročnú autentickú, citlivú a odvážnu prácu v oblasti kultúry a rozvoja občianskej spoločnosti; za inšpiratívny prínos pozoruhodného spájania progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou. Okrem iných aktivít sa stále venuje rekonštrukcii Novej Synagógy a hoci je už druhý rok otvorená a program naplno beží, je potrebné realizovať niekoľko posledných prác. Finančná odmena viažuca sa na ocenenie bola využitá na stolárske práce, interiérové dvere a revíziu a ďalšie práce spojené so spustením výťahu, ktorého sfunkčnenie vytvorí bezbariérový prístup na balkón Synagógy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; projekt ocenený v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike získalo ocenenie v rámci 10. ročníka Ceny Nadácie Orange za dlhodobú aktívnu a vysoko profesionálnu prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb; za inovatívny prínos v procese zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím a ich prípravy na otvorený trh práce a v zapájaní tejto cieľovej skupiny do bežného života s dôrazom na ich sebaobhajovanie. Finančnú odmenu viažucu sa na toto ocenenie využili na montáž klimatizácie do školiacich priestorov v rámci centra BIVIO. Ide o priestory určené na realizáciu vzdelávacích aktivít, a to nielen samotného združenia, ale aj na realizáciu rôznych druhov školení, seminárov či teambuildingov ďalších mimovládnych organizácií a kultúrno-spoločenských a komunitných podujatí. Časť financií využili na administratívne a režijné náklady.
b) podpora a rozvoj športu 640 € Andrej Valentko; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Hokejbalový klub Vrakuňa v spolupráci so zamestnancom zabezpečili pre deti potrebnú výstroj a športové pomôcky, aby mohli pravidelne trénovať hokejbal. Deti sa vrátili na pravidelné tréningy, ktoré sú rozdelené na 2 vekové kategórie. Pomimo pravidelných tréningov organizuje HKV tzv. partičky, kde si deti zahrajú po boku svojich rodičov a trénerov. "Partička" bola myšlienka, ktorá sa stala skutočnosťou a teší sa veľkej obľube. Tešia sa, že sa vytvára nová komunita ľudí, ktorí sú nielen priateľmi športu, ale aj vzájomnými priateľmi. Keďže sú tréningy zdarma, navštevuje ich čoraz viac detí a vďaka podpore im vedia zapožičať športové pomôcky. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hokejok a čepelí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Blažej Graňák; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt bol zameraný na skvalitnenie života susedskej komunity prostredníctvom zlepšenia podmienok pre stretávanie sa a spoločné trávenie voľného času zvýšením úrovne bezpečnosti detského ihriska v areáli materskej školy inštaláciou gumeného povrchu ako aj revitalizáciou preliezky. Tieto aktivity boli realizované rodičmi detí navštevujúcich materskú školu ako aj členmi širšej miestnej komunity. Spoločnými aktivitami sa susedská komunita zblížila a plánuje pokračovať v obnove aj ďalších častí ihriska. Finančné prostriedky boli použité na kúpu gumeného podkladového materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Daniel Hoz; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: V areáli školského ihriska ZŠ Lachova chýbali miesta pre oddych a posedenie, deti často posedávali na zemi. Zrealizovaním projektu Rozprávkové lavičky zamestnanec spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zakúpili a nainštalovali tri parkové lavičky, ktoré slúžia deťom počas pobytu v škole. Tiež sú využívané širokou verejnosťou pri aktivitách v školskom areáli. Finančný dar bol použitý na zakúpenie troch lavičiek a ochranného náteru.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Fabrice Tressard; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Slovenský divadelný súbor Atelier Français v rámci projektu zamestnanca Fabrica Tressarda zorganizoval charitatívne predstavenie Meštiak šľachticom. Výťažok z tohto frankofónneho predstavenia bol určený občianskemu združeniu Deti Dunaja, ktoré sa zameriava na podporu opusteným a týraným deťom a mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia na Slovensku. Finančné prostriedky boli využité na kostýmy, tlač plagátov a prenájom priestorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Ferdinand Majerčík; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Zámerom projektu Miesto na Zemi bolo umožniť klientom CSS ORAVA v Tvrdošíne pobyt v exteriéri, v záhrade medzi stromami a tým zabezpečiť zlepšenie, doplnenie a zaistenie terapeutických kompetencií a integrovanie zdravotne znevýhodnených osôb zariadenia do spoločenského života. Priestor s ležadlami, stoličkami a slnečníkom umožnil klientom zúčastniť sa prvkov muzikoterapie, biblioterapie, stretnutí s príbuznými a pozerania filmov v exteriéri. Na projekte participovali dobrovoľníci - študenti SŠ v Tvrdošíne, zamestnanci CSS ORAVA a ich rodinní príslušníci. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ležadiel, stoličiek a slnečníka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Hana Čupilová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Charitatívny tattoo happening bol zorganizovaný 26. 10. 2019 prvýkrát na Slovensku v KC Dunaj. Aktívne sa na jeho príprave podieľalo 5 ľudí - dobrovoľníkov zo Slovenska, s podporou českého nadačného fondu Zkruhu. Zapojení tateri vytvorili jedinečný dizajn - dielo, ktoré tetovaný človek získal prispením najvyššej hodnoty. Tater svoju prácu vykonal zadarmo a tetovaný človek svoj príspevok daroval ako dar pre konkrétnych ľudí so zdravotným znevýhodnením. Akcie sa zúčastnilo 35 tatérov a svojou prácou sa im podarilo pre rodiny vyzbierať viac ako 17 934 eur. Finančné prostriedky z grantu boli použité na ubytovanie pre zahraničných tatérov, nákup materiálu na prípravu priestoru a potlač tričiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Ivan Janovec; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt Naša cesta bol zameraný na pomoc pre 20 mladých ľudí vo veku 17-20 rokov z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) z Banskobystrického kraja pri ich ceste k osamostatneniu sa. Počas dvoch víkendových stretnutí mali možnosť cez zážitkové aktivity, prednášky a živé knižnice zlepšiť svoje sociálne a komunikačné zručnosti a praktické vedomosti. Tiež mali mladí dospelí možnosť rozprávať sa s rovesníkmi o svojich obavách, strachoch z toho, čo ich čaká a stretnúť sa aj s tými, ktorí majú podobný štart na ceste života už za sebou. Z finančných prostriedkov bolo zabezpečené ubytovanie a strava počas víkendových pobytov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Jakub Mrva; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt obnovy pastvy v lesoparku úspešne začal pilotnú fázu obnovy pastvy oviec na území mestských lesov. Dobrovoľníci vybudovali drevenú ohradu z pevných agátových kolov na jednej z lúk, kde sa počas jarných a letných mesiacov páslo 5ks oviec. Tie spásali lúky, pomáhali podpore biodiverzity v tomto prostredí a plnili aj účely pre lesnú pedagogiku pre deti z bratislavských škôl. Na projekte participovali dobrovoľníci najmä z občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, zamestnanci mestských lesov a pod. Projekt priniesol pozitívne referencie, množstvo turistov, cyklistov aj bežcov projekt ocenilo. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup agátových kolov (120 ks) a nákup smrekových lát (cca 550 ks).
e) podpora vzdelávania 332 € Jana Opatovská; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Zámerom projektu bola obnova malého dopravného ihriska materskej školy, doplnenie inventáru o dopravné značky a semafory a zveľadenie okolia. Na brigáde k obnove ihriska participovali rodičia, deti a učitelia materskej školy. Okrem obnovy ihriska sa realizovaním projektu podarilo utužiť vzájomné vzťahy medzi rodičmi a ich zaangažovanie na dobrovoľných aktivitách škôlky. Deti každodenným používaním dopravného ihriska zlepšujú povedomie v oblasti dopravnej výchovy a dôležitosti ohľaduplného správania sa v cestnej premávke. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie značiek a semaforov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Jozef Dérer; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt Zelené Rinzle bol zameraný na vytvorenie príjemného prostredia pre oddych a relax obyvateľov žijúcich v okolí v bratislavských Krasňanoch. Pozemok v blízkosti bytových domov obyvatelia revitalizovali a zatrávnili. Prebehla tiež výsadba nových stromov a osadenie lavičiek, čo bolo dôležité pre začatie vytvárania uceleného rázu pozemku v budúcnosti. Obyvatelia tak môžu už v nastávajúcu jar tráviť viac času v čistom a kultúrnom prostredí okolia svojich bytových domov. Finančné prostriedky boli použité na nákup a dovoz stromov a lavičiek.
e) podpora vzdelávania 500 € Jozef Galica; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt mal za cieľ rozšíriť a skvalitniť služby Centra kresťanského poradenstva JASOM v ZŠ Narnia v Banskej Bystrici a ponúknuť nové, žiadané aktivity. Zriadili v škole špeciálnu herňu na terapiu hrou, kde pravidelne prebiehajú hrové stretnutia s deťmi. Na projekte participovali 7 dobrovoľníci, poskytovalo sa poradenstvo zamestnancom, rodičom, žiakom s problémovým správaním, žiakom so zdravotným znevýhodnením, rodičom v ťažkých životných situáciách, párom, deťom v rozvode alebo po traumatickom zážitku. Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu potrebného pre jednotlivé terapie - pieskovisko, divadlo na terapiu hrou v herničke, terapeutické karty a rodinná doska s doplnkami v individuálnom poradenstve jednotlivcom v rôznom veku, odborná literatúra ako podpora pri samoštúdiu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Lucia Žvačeková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Útulok v Trnave bojuje s nedostatkom financií, nielen na stravu a vakcináciu psov, potrebuje prostriedky aj na obnovu a kúpu nových kotercov. Vďaka zamestnankyni - dobrovoľníčke, ďalšiemu dobrovoľníkovi a získanému grantu sa podarilo pre Útulok zabezpečiť nový koterec vyrobený na mieru a obnoviť 7 hrdzavejúcich pôvodných kotercov. Nivelizačnou hmotou spevnili povrchy kotercov. Zlepšili sa tým hygienické podmienky a Útulok získal priestor pre záchranu viacerých psov. Finančné prostriedky boli použité na nákup nového koterca, nivelizačnej hmoty a farieb.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Miroslav Burdych; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Spoločenské centrum Pivnica - Priestor pre Devín pravidelne organizuje kultúrne, spoločenské a komunitné aktivity. Pre skvalitnenie a spríjemnenie aktivít centrum s pomocou zamestnanca zabezpečili mobilné pódium. Pre divákov je teraz sledovanie udalostí pohodlnejšie a účinkujúci môžu pôsobiť v profesionálnych priestoroch. Finančné prostriedky boli použité na nákup a inštaláciu pódiových podstavcov.
e) podpora vzdelávania 700 € Marián Hanák; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt Záhradná čitáreň mal za cieľ vytvoriť na školskom dvore MŠ priestor pre stretávanie detí a rodičov v popoludňajších hodinách mimo prevádzkového času školy. Zakúpením mobilných lavičiek zlepšili vybavenie školy pre outdoorové aktivity, ktoré sa začínajú rozbiehať. Aktívni dobrovoľníci zorganizovali tvorivé čítania aj jesenný bazár. Do prípravy aj realizácie projektu boli zapojené rovnako deti zo školy aj sídliska, zamestnanci školy, aj rodičia detí navštevujúcich MŠ. Finančné prostriedky boli použité na nákup mobilných lavičiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Martin Strelecký; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Zámerom projektu bolo zabezpečiť nové hojdacie hniezdo do záhrady DSS Sibírka. Pôvodné hniezdo, ktoré sa využívalo pri priamej práci s klientmi zariadenia, a nielen s nimi, sa opotrebovalo do tej miery, že ho museli odstrániť. Zamestnanec v spolupráci so zamestnancami DSS Sibírka osadili nové hojdacie kreslo, ktoré využívajú klienti Sibírky a deti s nerovnomerným vývinom zo služby včasnej intervencie. Hojdanie ako terapeutický efekt im prináša zmyslové podnety, ktoré si nedokážu samostatne zabezpečiť. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hojdacieho kresla.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Monika Čipková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt Spolu za krajší svet bol zameraný na medzigeneračnú spoluprácu - seniorov s deťmi a mládežou. Samotná realizácia podporila kooperáciu materskej školy so základnou školou, obcou a denným stacionárom pre seniorov. Výsledkom spoločnej činnosti bolo vybudovanie bezpečného ohniska, zhotovenie lavičiek a stolov, zakúpenie exteriérovej spoločenskej hry určenej pre všetky vekové skupiny a skleníka, ktorý bude použitý v rámci environmentálnej výchovy - seniori s deťmi budú pestovať zeleninu a bylinky, starší odovzdajú skúsenosti mladším. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na vybudovanie ohniska, lavičiek a stolov (betónové tvárnice, betón, dosky, tehly a pod.) a skleníka.
e) podpora vzdelávania 800 € Peter Gajdošík; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Zamestnanci spoločnosti Orange Business Services v spolupráci s vedením ZŠ v Bernolákove, OZ ZRPŠ Školáčik, dodávateľom drevených náučných tabúľ, stavebnou spoločnosťou a s podporou miestneho Dobrovoľného Hasičského zboru Bernolákovo osadili v areáli ZŠ 3 drevené náučné tabule a priblížili tak žiakom a návštevníkom areálu význam včiel pre život ľudskej spoločnosti, využitie včelích produktov v dennom živote a ľudskú činnosť ovplyvňujúcu život včiel. Finančné prostriedky boli použité na materiál, zhotovenie a osadenie informačných tabúľ a grafické práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Peter Minarovič; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Koncert Dobrá hudba pre všetkých sa uskutočnil 20. septembra 2019 o 16:00 v Pistoriho paláci v Bratislave. Zúčastnilo sa ho približne 70 ľudí, ktorí si vypočuli program zložený z piesní skladateľov romantizmu v podaní Evy Šuškovej, Petra Mazalána a Petra Pažického. Koncert bol určený aj pre ľudí so špeciálnymi potrebami, medzi divákmi boli deti aj dospelí s mentálnymi či fyzickým postihnutím, rodiny s deťmi, seniori aj bežné publikum. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie honorárov účinkujúcich, prípravu grafických návrhov pre propagáciu podujatia a vyhotovenie fotografií z koncertu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Peter Zuberec; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projekt Zelenšia obec bol orientovaný na revitalizáciu verejného priestranstva v oddychovej zóne obce Most pri Bratislave. Výsadba bola realizovaná formou dobrovoľnej brigády, ktorú zamestnanec zorganizoval. Zúčastnilo sa jej 13 dobrovoľníkov. Nápomocná bola aj obec, ktorá zabezpečila materiál na výsadbu stromov (rašelinu, koly na fixáciu stromov, dovoz stromov a materiálu). Dôležitá bola a bude pravidelná zálievka stromov, s ktorou aj v budúcnosti pomôže obec, dobrovoľníci a miestny DHZ. Realizovaním projektu sa napomohlo nielen k rozširovaniu zelene v obci, ale aj k zapájaniu obyvateľov do zveľaďovania svojej obce a samotným spoznaním dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 11 ks dubov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Radka Petricová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Cieľom projektu Fest Fiesta 2019 bolo v spolupráci s ďalšími nadšencami priniesť do Senice a blízkeho či širokého okolia tretí ročník nekomerčného multikultúrneho festivalu. Tento zámer sa opäť podarilo naplniť a pripraviť festival, ktorý zaujal svojou hudobnou produkciou malých i veľkých. Okrem hudby si mohli návštevníci pozrieť aj dve divadelné predstavenia mladých divadelníkov, ktoré svojou silnou témou rozprúdili debaty o základných ľudských hodnotách. Na festivale pracovalo cca 10 dobrovoľníkov, ktorí sa počas celého festivalu starali o pohodlie návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre detský divadelný súbor Dream a na honorár pre kapelu Pánko.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 987 € Radko Štulrajter; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Dobrovoľníkom z OZ Priatelia Rače v spolupráci s umelcom Michalom Turkovičom sa podarilo zrealizovať projekt, ktorého výsledkom je príjemnejší verejný priestor pred Železničným múzeom pozdĺž Dopravnej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača. Betónový plot oddeľujúci hlavnú cestu od priľahlého vlakového depa, kde sa nachádza aj Železničné múzeum, dostal nový šat v podobe vkusných tematických malieb, ktoré zapadli do tamojšieho verejného priestoru. Obyvatelia a návštevníci Rače, ktorí tadiaľ prechádzali, už viac nebudú mať vo výhľade zničenú stenu, ale vkusnú maľbu. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre umelca, farby, penetráciu, spreje, pásky a ďalší materiál.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Róbert Kaleta; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Cieľom projektu bolo vybudovať užitočný herný prvok, ktorý pomôže deťom rozvíjať ich pohybové aktivity, zlepší ich koordinačné schopnosti a skrášli prostredie MŠ na Topoľovej ulici v Partizánskom. Dvaja zamestnanci v spolupráci s rodičmi detí vybudovali v areáli škôlky pohyblivé schody, ktoré si deti obľúbili a radi ich využívajú pri svojich pohybových aktivitách. Rodičia plánujú ďalšie zveľadenie vonkajšieho priestoru materskej školy. Finančné prostriedky boli použité na výrobu herného prvku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Roman Páleník; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Občianske združenie Prima vďaka projektu Európsky testovací týždeň s Primou prinieslo rozšírenú možnosť anonymného a bezplatného testovania na infekčné a sexuálne prenosné choroby pre ľudí z vylúčených komunít, sociálne slabých či ľudí bez domova. OZ Prima realizovala svoj projekt počas jarného Európskeho testovacieho týždňa. Samotný testovací týždeň priniesol zvýšenie záujmu o otestovanie sa, pričom evidujú celkový nárast záujmu až o 50% oproti predchádzajúcim mesiacom. Primárne sa poskytnuté finančné prostriedky použili na nákup testov, ktoré fungujú na báze odobratia kvapky kapilárnej krvi, a to na HIV, Hepatitídu C a Syfilis, ďalej na kancelárske potreby a tlač informačných plagátov a letákov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 640 € Tomáš Neupauer; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Zamestnanec v spolupráci s OZ Helpi a mestom Žiar nad Hronom osadili v meste 5 dobrých skriniek. Tie sú určené pre všetkých obyvateľov - darcov, aby ich napĺňali trvanlivými potravinami a iným potrebným tovarom a pomohli tak najmä sociálne slabším obyvateľom mesta. Vďaka veľkému mediálnemu záujmu o projekt sa o skrinkách dozvedelo celé Slovensko a môžu sa ním inšpirovať aj v iných mestách. Finančné prostriedky bol použité na výrobu a inštaláciu skriniek a propagáciu projektu.
e) podpora vzdelávania 651 € Veronika Hriňová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Cieľom projektu bolo vytvorenie Oddychovej zóny v areály Súkromnej strednej umeleckej školy. Traja zamestnanci vybrali materiály a spoločne zhotovili a namaľovali vonkajšie sedenie, ktoré doplnili zeleňou. Sedenie v areáli pôsobí veľmi príjemne, farebne sa v priestore vyníma. Aktuálne je zóna využívaná žiakmi a učiteľmi, či už na výučbu alebo trávenie voľného času. Škole tento projekt priniesol iný pohľad na zaužívanú formu učenia. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálov na zhotovenie sedenia, farby, matrace a zeleň.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Zuzana Marošová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Cieľom projektu Komunikácia pre život bolo zabezpečiť zlepšenie komunikácie združenia Záchranná služba východ s ostatnými zložkami pri záchranných prácach v prípade vzniku akýchkoľvek mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm ako povodne, požiare, veterné smršte, snehové kalamity, zemetrasenia, ako aj na kultúrnych a športových podujatiach. Záchranná služba východ zakúpila vozidlovú rádiostanicu, čím zvýšila kvalitu a vzdialenosť spojenia sa s ostatnými zasahujúcimi záchranármi. Finančné prostriedky boli použité na nákup profesionálnej vozidlovej rádiostanice.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Zuzana Peciarová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2019: Projektom Revitalizácia hokejového ihriska dobrovoľníci v spolupráci s obcou Čierny Balog obnovili celé územie v okolí ihriska. Hoci regulácia brehov miestneho potoka narušila časový harmonogram aktivít, podarilo sa im vybudovať novú striedačku a zlepšiť tak športové podmienky nielen pre hokejových nadšencov, nadšencov korčuľovania, ale vytvoriť priestor pre iné športové aktivity miestnej komunity a žiakov blízkej základnej školy nielen počas zimných mesiacov alebo aj počas leta. Projekt spojil ľudí miestnej komunity, ktorí s ochotou participovali na jednotlivých prácach. Finančné prostriedky boli použité na nákup dreva a reziva a strešnej krytiny.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 510 € ANDORAS; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Hlavným cieľom projektu Do Betliara na bicykli: Veľké upratovanie v parku bolo prepojenie zdravého životného štýlu (cestovanie bicyklom) a pomoci svojmu okoliu. Vybudovaním stojanov a skriniek pre cyklistov bolo umožnené skvalitniť ich pobyt v areáli Kaštieľa Betliar (návštevou múzea alebo bufetu, prechádzkou a oddychom v parku). Pri príležitosti ich sprístupnenia bolo zorganizované veľké upratovanie parku pri kaštieli, do ktorého boli zapojení členovia OZ Andoras, dobrovoľníci a obyvatelia z okolia Betliara a klienti domova sociálnych služieb z Rožňavy. Dobrovoľníci pomohli svojmu okoliu, dozvedeli sa zaujímavosti z histórie parku, nadviazali nové známosti a strávili príjemný deň v nádhernom prostredí parku. Finančné prostriedky boli použité na nákup a montáž skriniek na odkladanie osobných vecí, stojanov na bicykle a na nákup vybavenia pre dobrovoľníkov (nožnice, pílky, hrable a rukavice).
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € bratislava-inline; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Bratislava-inline a SK-inline, večerné jazdy na kolieskových korčuliach, bicykloch a iných prostriedkoch sa uskutočnili už po 16. krát. Od júna do septembra organizátori pripravili 6 podujatí v Bratislave, 2 na Slovakia ringu v Orechovej Potôni, 1 v Pezinku a 5 podujatí pre deti. V spolupráci s dobrovoľníkmi, políciou, zdravotníkmi a mnohými ďalšími partnermi sa darí aktivizovať ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času a prinášať im originálny zážitok. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie a propagáciu podujatí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Bratislavská kynologická záchranárska brigáda; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Prvý a zároveň najväčší psí výbeh v Ružinove bol vybudovaný v roku 2014. Odvtedy sa tam žiadne väčšie zásahy nerobili a preto sa Bratislavská kynologická záchranárska brigáda (BKZB) rozhodla revitalizovať tento výbeh. Okrem vyzbierania odpadkov v okolí výbehu a zasypania jám vo výbehu, obnovili staré a vyrobili nové prekážky, na ktorých si psy môžu trénovať svoju obratnosť. Vo výbehu bola umiestnená miska na vodu aj odkladací box na hračky pre psov. Okrem dobrovoľníkov z BKZB sa na projekte podieľali majitelia psov, ktorí výbeh využívajú. Z finančným prostriedkov bolo zakúpené náradie, farby a materiál na prekážky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 115 € Centrum rodiny, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Vďaka projektu V komunite mi je dobre realizovala nezisková organizácia Centrum rodiny aktivity zamerané na podporu a rozvoj dobrovoľníkov/čiek ako aj rozvoj komunitných medzigeneračných aktivít. Projekt vznikol ako reakcia na stále narastajúcu izoláciu starších ľudí, ktorí sa vplyvom svojho veku či zdravotného stavu ocitajú bez záujmu svojich blízkych a bez sociálnych vzťahov. Dobrovoľníci/čky realizovali návštevy opustených seniorov, organizovali vlastné aktivity a taktiež sa podieľali na príprave a realizácií komunitných aktivít. Zo získaných finančných príspevkov sa podarilo zabezpečiť supervízie, vzdelávanie a neformálne stretnutia s dobrovoľníkmi/čkami. Taktiež sa podarilo zakúpiť hudobné nástroje a ozvučenie pre skvalitnenie komunitných aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cuketa o.z.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Zlepšiť situáciu sveta a prírody nie je v rukách len dospelých a politikov, dokáže to každý jeden z nás i deti. Malými, ale významnými krokmi ako je lokálne nakupovanie, ekologické a zážitkové vzdelávanie, rozvoj medziľudských vzťahov, kompostovanie, budovanie prírodných záhrad, zodpovedné stravovanie, spolupráca s prírodou. V rámci projektu sa podarilo poukázať na situáciu vo svete ohľadom devastovania prírody, jej zdrojov, klímy prostredníctvom workshopov, festivalov a zážitkových environmentálnych programov. Zároveň boli malým i veľkým poskytnuté jednoduché riešenia ako každý jeden z nás môže prispieť k zelenšej a zdravšej budúcnosti malými každodennými, ale významnými krokmi, ako sa dá žiť zmysluplne, zdravo, hravo spolu a užívať dni v rámci udržateľnosti. Finančné prostriedky boli využité na nákup náradia, záhradnej techniky, občerstvenia a materiálu na konzervovanie a spracovanie plodín a dreva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 190 € DARUJME SEBA; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie Darujme Seba spríjemnilo verejný priestor, okolie Zastávky na Mihaľove, ktoré slúžilo len ako tzv. technický priestor na nástup a výstup z MHD. Po odstránení železného kontajnera, ktorý tu stál ako súkromná garáž viac ako 25 rokov, ho vystriedal prach a blato. Spolu so skupinou spoluobčanov - dobrovoľníkov na tomto mieste vytvorili prírodný park. Svojpomocne vykopali základy a osadili obrubníky, prerýľovali, odkamenili a pripravili pôdu, do ktorej posadili stromček, kvitnúce kríky a kvety. Aktivita pomohla zblížiť ľudí na Mihaľove a bude domácich, okoloidúcich, návštevníkov, turistov aj pútnikov potešovať pestrou paletou farieb kvetov, zlepšovať kvalitu vzduchu a informovať o komunite Mihaľov. Finančné prostriedky boli použité na osadenie obrubníkov, výsadbu zelene a celkovú úpravu parčíka. Anonymný darca prispel osadením názvu Mihaľov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Deti z kraja drotárov; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Prostredníctvom projektu Joinpoint sa zrealizovalo čistenie pozemku pri základnej škole s cieľom vybudovať oddychovú zónu pre širokú verejnosť. Daný priestor bude slúžiť miestnej komunite, podporí začlenenie seniorov a zdravotne znevýhodnených, posilní tvorbu vzťahov v komunite ale i vzťah k prírode a k spoločnému zmysluplnému tráveniu voľného času. Počas dobrovoľníckych aktivít projektu dobrovoľníci upravili pozemok, umiestnili v priestore lavice na sedenie, stoly, hojdačky a ohnisko, osadili náučnú tabuľu, hmyzí hotel a pocitový chodník a pripravili bezbariérový prístup do priestoru parku. Zdôraznili sa medzigeneračné vzťahy a nevyužité miesto sa vďaka dobrovoľníkom z radov študentov aj seniorov premenilo na miesto pre všetkých. Finančné prostriedky boli využité na nákup hojdačky, zrubového sedenia, kameniny, náteru, stavebného a ďalšieho pomocného materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 600 € Dobrovoľný hasičský zbor Červenica pri Sabinove; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Červenica pri Sabinove v rámci projektu Oáza oddychu pre deti s rodičmi v areáli hasičskej zbrojnice v obci, ktorý je prístupný verejnosti, osadili nové smetné koše, hracie prvky - hojdacieho psíka, kresliaca tabuľa pre deti, hojdačky s príslušenstvom, basketbalový kôš, lanovkovú dráhu i lavičky k vybudovanému ohnisku. Taktiež si svojpomocne a z vlastných finančných prostriedkov vybudovali kozub s grilom, natreli a osadili staré hracie preliezky. Na realizácii sa podieľali členovia danej dobrovoľníckej organizácie zásluhou, ktorých sa to všetko podarilo zvládnuť. Finančné prostriedky boli použité iba na nákup vyššie uvedených prvkov. Dobrovoľníci odpracovali na predmetnom projekte vyše 250 hodín.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 € "EXTREME"; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianskemu združeniu EXTREME sa podarilo opraviť povrch celého krytého skateparku v Banskej Bystrici a zakúpiť vybavenie pre jeho údržbu pred obdobím, v ktorom je najviac vyťažený a využívaný. Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na realizácií, pochádzajú z okolia a starajú sa o údržbu celého priestoru a jeho prístupnosť pre všetkých, ktorí prejavia záujem o tento druh športu. Združenie sa teší narastajúcemu záujmu mladých skaterov, návratu starších jazdcov, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti mladším a tiež záujmu a podpore rodičov mladých jazdcov. Finančné prostriedky boli použité nákup materiálu na kompletnú opravu dreveného povrchu, zakúpil sa tiež priemyselný vysávač na údržbu čistoty v celom priestore, a videoprojektor.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € GREEN CUBATOR, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Bicykle za dobré skutky je založený na myšlienke podpory cyklistickej prepravy ako ekologickej alternatívy, rozvoja dobrovoľníctva a integrácie zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Cieľom je vzdelávať ľudí o ich vplyve na životné prostredie a svoje okolie, v ktorom pôsobia a vplyvom rýchlej životnej doby často aj zabúdajú. Zdieľané bicykle sú určené pre študentov UNIPO, ktorí venujú svoj čas dobrovoľníckej činnosti pre organizácie v meste Prešov. Bicykle majú navyše sledovacie zariadenia, ktoré umožňujú počítať ušetrené emisie oxidu uhličitého a motivujú k používaniu bicyklov. Projekt prezentuje myšlienku, že aj jednotlivec je dôležitým článkom spoločnosti a dokáže byť vzorom pre svoje okolie. Finančné prostriedky boli použité na monitorovacie zariadenia kompatibilné s registračnou aplikáciou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Hornonitrianske stopy; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Bojnicko - dubnické cyklotrasy, ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba bol realizovaný občianskym združením Hornonitrianske stopy. Jeho zámerom bolo posunúť cyklotrasy na vyššiu úroveň. To sa podarilo vďaka osadeniu nových prvkov a vybudovaniu nových prístupových trás, ktoré zvýšili komfort všetkým cyklistom využívajúcich tieto trasy. V budovaní cyklotrás plánuje o.z. Hornonitrianske stopy pokračovať aj v ďalších rokoch, tiež pripravujú organizáciu Hornonitrianskej enduro série 2020. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na výstavbu niektorých prvkov, na vybudovanie výšľapu a na prenosný stan, ktorý stavitelia tratí využívajú celoročne pri organizácii športových podujatí.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 100 € Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Workshopy na výrobu sviečok organizované zamestnancami organizácie Impulzu, ZPMP v Petržalke pre širokú verejnosť sa ukázali byť účinným nástrojom na rozširovanie siete priaznivcov organizácie, jej priateľov, dobrovoľníkov, podporovateľov a vzájomného porozumenia a tolerancie. Vďaka nim organizácia získala 40 nových dobrovoľníkov. Na Radničkiných trhoch, ktoré sú prezentáciou všetkých chránených dielní na Slovensku, získal Impulz, ZPMP v Petržalke hlavné ocenenie za rôznorodý sortiment vysokej kvalita a manažment predaja. Slovenská televízia natočila so zamestnancami chránenej dielne v relácii "Postav strom, zasaď strom" výrobný postup troch produktov chránenej dielne. Skupina 25 Slovincov sa okrem iných aktivít potešila workshopu na výrobu sviečok. Tieto všetky aktivity a tvorivé stretnutia sú príležitosťou k vytváraniu kontaktov ľudí s mentálnym postihnutím a verejnosti k ich prijímaniu ako rovnocennej súčasti spoločnosti. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie potrebné k výrobe sviečok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € KASPIAN; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Spoločne pre všetkých bol zameraný na rozvoj a podporu komunitného života na petržalskom sídlisku. Osadenie bylinkového hrantu a obnova betónovej steny, pomohli dostať ešte viac KASPIAN do povedomia a aj jeho komunitné zameranie. Vďaka projektu bol zrealizovaný už druhý ročník letného kina. Letné premietanie tak mohli zažiť aj rodiny s malými deťmi z miestnej komunity, pretože filmové projekcie boli pre nich časovo a aj tým, že boli realizované priamo medzi petržalskými bytovými domami, dostupnejšie. Pravidelne organizované montessori aktivity s veľkým množstvom zábavných hier zameraných na rozvoj zmyslov, vedomostí, zručností detí, ako aj tréning ich samoobslužných činností, vytvorili obyvateľom veľkého sídliska kvalitný priestor pre všestranný rozvoj ich detí. Jednotlivé akcie boli realizované vďaka 15 malým aj veľkým dobrovoľníkom, ktorí odpracovali spolu 45 hodín. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie letného kina, materiál na montessori aktivity a občerstvenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € KC PRIESTOR; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Sereď 2.0 priniesol do mesta viac človečiny, zelene, kultúry a poľudštil vybraný verejný priestor. Ukázal obyvateľom, ako si sami dokážu skrášliť svoje okolie, ako spoznať záujmy svojich susedov, ako si naplánovať spolu s nimi peknú brigádu a tešiť sa z výsledku. Vďaka projektu Sereď 2.0 sa počas leta konali tri Sídliskové pikniky, na ktorých sa otvárali dôležité ekologické témy, ďalej, vznikla prvá Pocitová mapa Serede, a odborne sa na sídlisku vysadili stromy a kríky a osadili sa nové cyklostojany aj mestský pestovací záhon. Financie boli použité na nákup občerstvenia na pikniky, farby a materiál na mestské zásahy, lektorné a tlač plagátov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 370 € Klub ochrancov zelene; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Pôvodným zámer projektu výsadby zelene pri cyklotrase bol z dôvodu komplikácií s neočakávanými povoleniami upravený, avšak pri dodržaní pôvodného účelu, na ktorý boli financie vyčlenené. Výsadba stromov prebehla na inom mieste, v obci Vrboce. Zámerom bola výsadba líp meruôsmych rokov pri pamätníku, mieste, ktoré návštevníkom pripomína a informuje ich o významných udalostiach našej histórie. Financie boli využité na nákup zelene a výsadbových pomôcok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 600 € KoZa v Háji; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie Koza v Háji v súčasnosti združuje 15 rodín, vďaka ktorým sa podarilo vytvoriť žijúcu záhradku stmeľujúcu komunitu, skrášľujúcu okolie, poskytujúcu úrodu a zároveň príjemné miesto na oddych a stretávanie sa. Členovia združenia spolu so svojimi deťmi vynaložili veľa úsilia pri budovaní a starostlivosti o záhradu, pričom sa podučili novým technickým zručnostiam a získali nové poznatky nielen z oblasti záhradkárčenia a ovocinárstva, ale aj zo spojenia s prírodou, ročným cyklom a zodpovednejším životným štýlom. Budovanie záhrady ako aj sprievodné aktivity pomohli vytvoriť zdravú sídliskovú komunitu so záujmom o medziľudské vzťahy, ako aj o okolité prostredie a jeho zveľaďovanie. Finančná podpora bola použitá na zabezpečenie záhradného náradia, materiálu na vyvýšené záhony, mobiliár, bylinkovej špirály, vybudovanie kompostoviska a hmyzieho domčeka.
f) ochrana ľudských práv 3 000 € Neformálna skupina aktívnych občanov Jilestar pod vedením Adriany Makó Gerovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Neformálna skupina pedagogických zamestnancov materskej školy v Kamennej Porube založila spevácko-tanečný súbor Jilestar - Zo srdca pre deti a mládež zo sociálne-znevýhodneného prostredia. Tento súbor sa orientuje okrem spevu a tanca aj na výučbu rómskej histórie, zvykov a tradícií. Neformálna skupina tak vytvorila priestor pre tieto deti a mládež, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas v priateľskej atmosfére. Postupne plnia všetky stanovené ciele, pri ktorých pomáha približne 40 dobrovoľníkov z obce ale aj mimo nej. Finančné prostriedky boli použité na nákup rómskych krojov, hudobnej techniky, spevníkov, literatúry a rómskej vlajky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 900 € Neformálna skupina aktívnych občanov Naša Revúca; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: V meste Revúca neexistuje verejný priestor, kde by sa ľudia stretávali, zdieľali by svoj čas a spoločne sa o priestor starali. Projekt Oddychová zóna Revúca mal za cieľ stavbu altánku so zelenou strechou, ktorý sa nepodarilo postaviť v roku 2019 z dôvodu nezískania právoplatného povolenia pre stavbu. Napriek tomu je úspechom formovanie občianskej spoločnosti vykonaným workshopom na písanie a predkladanie projektov, ale aj všetky prípravné práce a spolupráca dobrovoľníkov pri stavbe základov pre altánok. Sformovaná skupina aktívnych občanov plánuje altánok dokončiť na jar 2020. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu na stavbu altánku a lavičiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov Občiansky výbor Horné Kočkovce; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Vďaka projektu Ohnisko pre všetkých mohli členovia výboru mestskej časti Horné Kočkovce mesta Púchov obnoviť a oživiť prírodný areál. Neformálnej skupine dobrovoľníkov sa podarilo vybudovať murované ohnisko voľne prístupné verejnosti a spevniť prístupový chodník v areáli. Osadili nové parkové lavičky a odpadkové koše. Podarilo sa to, že areál sa stal obľúbeným miestom rodinných výletov, školských exkurzií a zážitkového vyučovania v prírode. Na obnove sa podieľalo 32 dobrovoľníkov a spoločnými silami pripravili pre všetkých milovníkov prírody krásny priestor na trávenie voľných chvíľ. Areál môže slúžiť ako multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor, čiastočne nahrádzajúci aj chýbajúci amfiteáter. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, lavičky, odpadkové koše a terénne úpravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov Poď na dvor; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Iniciatíva Poď na dvor zrealizovala stavbu multifunkčného kónického objektu z dreva. Do zhotovovania objektu sa dobrovoľne a aktívne zapojila susedská komunita pod odborným vedením stolára a architektky. Projekt multifunkčného objektu Iniciatívy Poď na dvor priniesol zázemie pre organizovanie komunitných podujatí, dôstojný priestor pre kultúrne podujatia ako sú koncerty, diskusie, čítanie z kníh a premietanie, zjednodušenie prístupu k pomôckam pre komunitnú záhradu a k športovým potrebám pre deti. Objekt slúži všetkým obyvateľom susedstva, ktorí radi a aktívne trávia čas na dvore v rámci podujatí, ktoré Iniciatíva Poď na dvor pravidelne organizuje, alebo aj vo všedných dňoch. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, náradie, honorár pre stolára, ochranné pomôcky, tlač propagačných materiálov, grafické práce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 999 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Ivety Martinkovej ; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: V rámci projektu neformálnej skupiny aktívnych Žilinčanov bolo vyčistené a zhodnotené povodie historického Framborského potoka, blízkych mokradí a ďalších dostupných území. Vybudoval sa ohradník na ochranu potoka a jeho širšieho okolia za účelom vytvorenia malej prírodnej rezervácie. Znehodnotené steny cestných telies boli prekryté umeleckými grafity s prírodnou a environmentálnou tematikou. Za účelom edukácie sa inštalovali informačné tabule, stručne zhŕňajúce minulosť, prítomnosť Frambora a vízie do budúcnosti. Na realizácii sa podieľali predovšetkým dobrovoľníci-neformálna skupina Framborákov, ktorej zámerom je vrátiť vzácne prírodné a historické územie všetkým Žilinčanom tak, ako to bolo v minulosti. Financie boli využité na materiál, farby, pletivo, agátové stĺpy a spreje na grafity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 583 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Martina Kociana; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Na nádvorie Župného domu v Zlatých Moravciach sa opäť vrátil život. Zmizla náletová zeleň, odpadky, popadané tehly. Dobrovoľníci, umelci a študenti nelenili, spojili sa pre dobrú vec a premenili zanedbaný priestor najväčšieho nádvoria na Slovensku na nový verejný/kultúrny priestor. V tomto priestore zorganizovali 6 kultúrno-spoločenských podujatí a pokračujú ďalej. Na realizácií projektu sa podieľalo približne 30 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu zelene a osvetlenie nádvoria.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Matthiasa Marcela Jeana Arnoulda; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Stromy na Stromovej bol dobrovoľníkmi z radov Piešťanského okruhu, skautov, susedov a okoloidúcich, zrealizovaný začiatkom septembra 2019. Prebehli tri celodenné brigády, za ten čas vyčistili priestory a stena zadnej časti garáží, 30 rokov nevyužívaná a plná nevábnych grafitov, sa zmenila na náučnú stenu s hravými grafikmi. Pôvodné grafity sa pretreli na bielo a na stene pribudlo 7 nových grafík s popismi. Stromová ulica tak dostala novú tvár a ľudia prechádzajúci tak dostali šancu si ju užiť, pozastaviť sa a tešiť sa z práce dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb a iného materiálu na tvorbu grafík, občerstvenia a honorár pre grafika.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Miroslava Švehlu; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Revitalizácia šatne a výroba nového mobiliáru mal za cieľ v Bošácej obnoviť šatne najmenších futbalistov vo veku od 5 do 13 rokov. Dobrovoľníci šatňu vypratali, vyčistili, vymaľovali strop, steny. Na zem natiahli protiprachový náter. Vyrobili tiež nový mobiliár (lavice, stôl). Osadili nové vešiaky. Navyše zrekonštruovali elektroinštalácia, osvetlenie. Okrem zvýšenia bezpečnosti a komfortu pre deti priniesla táto obnova aj záujem verejnosti, vrátane prílevu nových detí do radov futbalistov, čo považujú za najväčšie pozitívum. Projekt realizovalo celkovo 16 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali približne 140 hodín. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb, štetcov, konštrukčného materiálu na výrobu mobiliáru.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Miroslavy Kupčiovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Vďaka neformálnej skupine aktívnych občanov pribudol v Tlmačoch zelený priestor určený na oddych a relaxáciu širokej verejnosti. Skrášlila sa nevyužitá plocha v blízkosti pešej zóny, vysadila sa zeleň, osadili sa lavičky a smetné koše. Realizáciou projektu došlo k zlepšeniu životného prostredia pre miestnych obyvateľov, skvalitnenia prostredia a vytvoril sa priestor na stretávanie sa a oddych. Na projekte sa podieľala neformálna skupina občanov, dobrovoľníci, mesto Tlmače, Služby mesta Tlmače, klub dôchodcov, farnosť mesta. Financie boli využité na nákup zelene a lavičiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Moniky Čechovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Neformálna skupina spolu s deťmi Centra pre deti a rodiny, s vychovávateľmi a ich rodinnými príslušníkmi vytvorila oddychovú zónu v areáli Centra pre deti a rodiny v Handlovej. Počas realizácie bola upravená záhradka, vysadené okrasné kvety, dobrovoľníci zrekonštruovali lavičky, vybudovali hojdačky pre najmenšie deti. Vzniknutý priestor slúži deťom, ktoré tu trávia svoj voľný čas. Hlavným cieľom bolo osvojovanie si pracovných návykov a technických zručnosti detí. Deti sa tešili, že si samostatne zmontovali záhradné sedenie. Vlastnými rukami zveľadili svoje okolie a vážia si ho, pretože na jeho úpravu vynaložili svoju silu. Finančné prostriedky boli použité na okrasnú záhradku, materiál na lavičky, posedenie a hojdačku pre deti.
f) ochrana ľudských práv 2 000 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Paulíny Radimákovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: V rámci projektu Romane čhavore jilestar (Rómske deti od srdca) zorganizovala neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Paulíny Radimákovej aktivity na rozvoj osobnosti detí, medziľudských vzťahov a hodnôt. Podarilo sa im postupne identifikovať deti s vlastnou etnicitou a nehanbiť sa za to, kým sú. V rámci krúžkov, skúšok, koncertov, vystúpení, výletov či tábora dali možnosť deťom, aby sa učili na sebe pracovať. Projekt rómskeho speváckeho súboru dopadol veľmi dobre, pretože dosiahol pozitívne zmeny medzi rómskymi deťmi a takisto nadšenie a vôľu dosahovať ešte lepšie výsledky a pokračovať ďalej. Podarilo sa ním postupne prepájať majoritu s minoritou a pomocou rómskej hudby, spevu a tanca prinášať radosť a vzájomné porozumenie. Na projekte a vedení súboru sa podieľali traja dobrovoľníci - Paulína Radimáková, Ján Kačo, Beáta Danišová a ďalší dobrovoľníci. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie gitary, kostýmov na vystúpenia, drogérie, edukačných hier a dofinancovanie aktivít počas letnej školy hudby (letného tábora).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Radovana Cegledyho; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Dlhodobým zámerom neformálnej skupiny Odvážme sa zrýchliť je vysadiť 500 ks stromčekov počas 10 rokov a prispieť tak k revitalizácii zelene v meste Rimavská Sobota a vytvoreniu lepšieho miesta pre život. V rámci projektu sa počas sobotného októbrového dňa podarilo vysadiť 50 okrasných ovocných stromov v mestskej časti sídlisko Západ, ktoré skrášlia a spríjemnia prostredie piatich vnútroblokov. Akcie sa zúčastnilo 50 dobrovoľníkov - jednotlivcov, rodín s deťmi, poslancov, členov ďalších občianskych združení. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie sadeníc stromčekov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Romana Trimela; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Neformálna skupina dobrovoľníkov revitalizovala pietne miesto cintorína v Častkove. Pribudli tu lavičky na oddych a posedenie pri spomínaní na svojich najbližších. Odstránili čiernu skládku betónu a priestor doplnili odpadkovými košmi. Zasadili nové kvety, kríky a tuje. Brigády sa zúčastnili hasiči, poľovníci, spolupracovala aj samospráva. Pomáhali všetky generácie. Dobrovoľníci majú odhodlanie pokračovať v podobných brigádach pre obec aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičiek, odpadkových košov, zelene a na dopravu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Tomáša Turčeka; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Neformálna skupina aktívnych občanov sa vrhla do výraznej revitalizácie oddychovej zóny pri starom stavidle na rieke Žitava, v historickej časti Zungov, kde je vybudované stavidlo na hrádzi, ktoré dlhé roky chátralo. Vysiali biodiverzitnú lúku a vysadili stromy, umiestnili lavičky a koše. Na výsadbe sa podieľali občania obce, žiaci z miestnej ŽŠ a MŠ a ich rodičia. Miestni DHZ požičiavali techniku a zavlažovali stromy a lúky v časoch sucha. Na dome stavidla prebehla rekonštrukcia objektu, umiestnili sa dvere, okná a zrenovovali sa schody. Tento verejný priestor je určených pre všetkých, ktorí chcú tráviť svoj voľný čas v prírode. Financie boli použité na terénne úpravy, výsadbu stromov a kríkov, vytvorenie živého vŕbového domčeka pre deti a vyhotovenie 4 oceľových pôvodných okien na dome stavidla.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 100 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Veroniky Chomovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Vďaka projektu Tomčianska alej sa podarilo vytvoriť prvú prírodnú oddychovú zónu v mestskej časti Martin-Tomčany. Tomčianska alej ožila aj vďaka usilovným dobrovoľníkom, ktorí vyčistili niekoľkoročné skládky a revitalizovali zeleň. V lokalite boli osadené dve vstupné tabule, dva 1,8m vysoké hmyzie hotely a prírodné lavičky. Na stromoch pribudli hniezdiace búdky a kŕmidlá pre vtáky. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na odvoz skládkového odpadu a spracovanie odstránených náletových krovín lesnou technikou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Neformálna skupina aktívnych občanov z Veľkej lúky; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Spojme sa pri opekačke na Veľkej Lúke sa nám úspešne podarilo zrealizovať, hlavne vďaka ochote mladých ľudí ochotných zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti pre zveľadenie obce a komunity. V zanedbanom priestore za obcou najprv odstránili staré poškodené sedenie, urobili terénne úpravy a vybudovali nové sedenie pri ohnisku. Vybudovali zastrešený altánok, nové lavice a stoly a priestor na uloženie dreva. Pri výstavbe sedenia pomohli aj dobrovoľní hasiči z DHZ Veľká Lúka. Na záver zorganizovali veľkú opekačku pre všetky deti a ich rodičov, ktorí sa radi vracajú na toto miesto. Finančné prostriedky boli použité na terénne úpravy a nákup materiálu potrebného na výstavbu stolov so sedením okolo ohniska a výstavbu altánku so sedením.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Neformálna skupina aktívnych občanov Zelená hliadka; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Neformálna skupina obyvateľov, ktorá v súčasnosti funguje v rámci občianskeho združenia UrbanET, začali vďaka získaným finančných prostriedkoch s revitalizáciou Záhradného dvora Sibírska, verejného priestoru v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Dobrovoľníci spolu s deťmi z okolia počas tvorivých dielní vyrobili kŕmidlá pre vtáky a vysadili zeleň. Keďže sa nepodarilo splniť všetky stanovené ciele, projekt bude pokračovať aj v roku 2020. Na realizácií sa podieľalo 5 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup zelene (ovocných krov), výrobu vysutého záhonu a lavičky pre mládež a materiálu na výrobu vtáčích kŕmidiel, hmyzieho hotela či búdky pre netopiere.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 150 € Nezisková organizácia Viridi Via; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Vo Fakultnej nemocnici v Trnave sa v priebehu októbra zrealizovala prvá fáza projektu Záhrada nových začiatkov. Terapeutická záhrada bude slúžiť užívateľom nemocničného areálu. Dobrovoľníci vybudovali chodník kruhového tvaru, kde popri jeho vnútornej strane vysadili polmesiacovitý trvalkový záhon. Pôvodne sa na mieste určenom pre terapeutickú záhradu nachádzali chátrajúce lavičky. Tie si dobrovoľníci zobrali na obrúsenie, vymaľovanie a osadenie nových drevených dosiek. Zrepasované lavičky sa budú do záhrady osádzať po zimnom období, na jar 2020. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na chodník a nákup mobiliáru.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Občianske združenie adrenalínových športov; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie adrenalínových športov vybudovalo zo získaných finančných prostriedkov prvý betónový skatepark v okrese Sabinov, konkrétne v obci Šarišské Michaľany. Projekt realizovali s pomocou 44 dobrovoľníkov, obcí Šarišské Michaľany a Ostrovany a taktiež s podporou Prešovského samosprávneho kraja. Predtým zničený asfalt premenili dobrovoľníci pod dohľadom odborníkov na skatepark vyrobený presne podľa predstáv jeho užívateľov. Každý mladý „skejťák/skejťáčka“ si tak príde na svoje a môže využiť 200 m2 lešteného betónu na prekonávanie samého seba, zdarma, každý jeden slnečný deň. Združenie pomohlo spojiť mládež v okolí a tak podľa názvu projektu Budujme spoločne nie len krajší skatepark vybudovali spoločne lepšie medziľudské vzťahy a pocit sebarealizácie všetkých zúčastnených. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, nástroje a stravu pre zúčastnených dobrovoľníkov.
b) podpora a rozvoj športu 950 € Občianske združenie Na vŕšku; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: OZ Na vŕšku vybudovalo outdoorové ihrisko pre hry Šach a Dáma. Z hľadiska náplne sú tieto hry vhodné pre staršiu generáciu, i pre mladších účastníkov. Zorganizovali niekoľko stretnutí a hier na šachovnicovom ihrisku a dve súťaže vekovo neobmedzených účastníkov. Podmienkou bola hra s pravidlami, kde museli hrať dve dvojice, teda každý pár s generačným rozdielom. Pri hre použili vlastnoručne vyrobené figúrky. V jarných mesiacoch do okolia ihriska umiestnia lavičky. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu, obrubníkov, cementu a dlažby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Občianske združenie Odyseus; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Rozvoj komunity na Stavbárskej ulici – projekt Komunitné hliadky na Pentagone, mal za účel podporu angažovanosti ľudí zo znevýhodnených komunít do diania v ich okolí a zvýšenie ich sociálnej inklúzie. Komunitné hliadky mali za úlohu zber pohodených injekčných striekačiek a odpadkov v okolí, pomoc pri upratovacích prácach v kontaktnom centre, mediáciu konfliktov s obyvateľmi/kami okolia a ďalšie činnosti, prispievajúce k rozvoju ich pracovných návykov a rôznych kompetencií. V rámci projektu prebiehali pravidelné upratovania okolia, do ktorých sa zapájali členovia a členky znevýhodnených komunít a bolo zorganizované tiež jedno veľké upratovanie okolia. Okrem toho bol osadený kontajner na použité injekčné striekačky, ktorého vyberanie bude naďalej v réžii členov a členiek komunity. Vďaka projektu bolo možné zabezpečiť upratovacie pomôcky a pitný režim pre členov a členky Komunitných hliadok a tiež dostatočné množstvo materiálu, vydávaného v kontaktnom centre, ktoré na Pentagone OZ Odyseus dlhodobo prevádzkuje.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € OZ ZBOJSKÁ; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Environmentálne aktivity pre zvýšenie kvality života obyvateľov na Muránskej planine sa realizoval v prostredí areálu TIS Burda a vytvoril z neho aktívny komunitný priestor. OZ Zbojská v areáli dobudovali altánok a vybudovali nové suché WC pre zlepšenie kvality oddychu. Realizáciou 4 edukačných environmentálnych podujatí sa oživilo verejné priestranstvo v sedle Burda a využili sa prírodné zdroje danej lokality, účastníci spoznali faunu a flóru NP Muránska planina, liečivé byliny a spôsob ochrany netopierov. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí tu pracovali, sa podarilo podporiť aktívny turizmus, ako aj posilniť medziľudské vzťahy medzi odborníkmi z NP Muránska planina venujúcimi sa ochrane prírody a obyvateľmi i návštevníkmi územia NP Muránska planina. V rámci projektu bola informovaná široká verejnosť o celospoločenských environmentálnych problémoch. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, materiál na prácu s bylinkami a prenájom premietacej techniky.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie Petra Bošňáka - OZ PB; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt "Poznaj a chráň!" je zameraný na obohatenie lesoparku o edukatívne prvky a zaujímavé infotabule s tematikou fauny a flóry žijúcej v lesoparku a jeho okolí. Myšlienka podať tento projekt vznikla inšpiráciou v tlači /Nitrianske noviny/ o už zrealizovanom projekte OZ Párnického rybára. Po osobnej návšteve v Párnici sa dobrovoľníci z OZ Petra Bošňáka - OZ PB rozhodli v pripraviť projekt infotabúľ a drevených prvkov v lesoparku pri rieke Váh. Do úpravy prostredia sa zapojili dobrovoľníci a pomohli prostredie vyčistiť od odpadu a nelegálnych skládok, pozametať chodníky, vyrezať náletové dreviny. Po zničení základov pre osadenie tabúľ vandalmi, bola inštalácia prvkov odložená na neskoršie obdobie. Aktivity vytiahli deti spolu s rodičmi do prírody, podporili spoločne trávený čas v prírode a prispeli k vytváraniu zdravej komunitnej spoločnosti a zvýšeniu návštevnosti lesoparku. Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie drevených prvkov a infotabúľ.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie Prima; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: OZ Prima realizovala v októbri 2019 rekonštrukciu svojho kontaktného centra. Kontaktné centrum bolo vôbec prvé svojho druhu na území mesta Bratislava a svoje dvere otvorilo v roku 2005. Kontaktné centrum je miestom bezpečia a istoty, často jediným miestom, kde sú klienti a klientky vypočutí, kde si môžu oddýchnuť, zohriať sa, porozprávať sa a poradiť. Kontaktné centrum na petržalskom sídlisku Kopčany už potrebovalo renováciu stien, podlahy a osvetlenia, aby aj naďalej mohlo kvalitne slúžiť svojim návštevníkom - ako zamestnancom, tak aj klientom. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu na obnovu stien, podlahy a osvetlenia centra.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie SLNKOTVOR; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Zámerom projektu Spojme sa pre prírodu, ktorý realizovalo Občianske združenie SLNKOTVOR, bolo vybudovať drevené mobilné altánky pri včelíne v školskej záhrade, kde toto OZ pravidelne organizuje zážitkové včelie exkurzie a prednášky na ich včeľom náučnom chodníku. Altánky skrášlili tento verejný priestor, ktorý pravidelne navštevujú žiaci ZŠ počas včelárskeho krúžku, široká verejnosť počas zážitkových exkurzií, ako aj včelári - začiatočníci, ktorí k nim chodia na poradenstvo. Projekt bol určený pre domáce obyvateľstvo, kúpeľných hostí aj turistov, ktorých do kúpeľnej obce Lúčky ročne príde cca 14 000 z celého Slovenska i zahraničia. Financie boli použité na nákup materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Pawn The Ground; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Zámerom projektu Pawn The Ground Bike Park/Skatepark Žilina bolo postaviť prvý krytý skatepark v Žiline. Počas uplynulých mesiacov dobrovoľníci pracovali na zhotovení skateboardových prekážok a nájazdov. Spoločné brigády a aktivity spojili komunitu ľudí zaujímajúcich sa o tento šport a spôsob trávenia voľného času. Skatepark sa zatiaľ nepodarilo oficiálne otvoriť pre verejnosť, zatiaľ nezískal bezpečnostné povolenia. Žiadosť o povolenia je v procese vybavovania. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na zhotovenie prekážok a nájazdov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Pohodovo, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Spomaľovač bol súhrnom aktivít, ktoré v umelo vytvorenom petržalskom sídliskovom prostredí "monokultúrne sekanej trávy" pomohol rôznorodej komunite detí, dospelých a seniorov zastaviť sa a prepojiť sa navzájom v spoločnej práci na premene prostredia, v ktorom žijú. V spoločnej mega brigáde a drobných aktivitách začali premenu časti monokultúry sekanej trávy na divočinu, ktorá navracia život a rôznorodosť do prostredia. Približne 300 dobrovoľníkov sa stretlo zrealizovalo čistenie, výsadbu (motýlia lúčka, bylinkárium, kvitnúce a jedlé súčasti a záhony pozemku) a aktivity na podporu biodiverzity (stavanie domčekov a príbytkov pre hmyz, vtáky, ježe, jašterice, netopiera, motýle, kompostoviská, "listovňa" z napadaného lístia atď..) Priamo pri tvorbou jednotlivých ekoprostredí a práci s drevom sa dobrovoľníci priamo učili, ako žiť ekologicky, podporiť a rozšíriť zničenú biodiverzitu v ich prostredí s rozlohou cca 2ha sídliskovej "voľnočasovej" plochy, ktorá je súčasťou priľahlej CZŠ Narnia. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pracovného náradia, stavebný materiál a výsadbový materiál.
b) podpora a rozvoj športu 1 100 € POHYBOVŇA; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Členovia OZ Pohybovňa sa stretávajú na pravidelných tréningoch, venujú sa športovým disciplínam, ktoré nie sú súťažné, ale snažia sa rozhýbať čo najväčšie masy. Je to najmä parkúr, ktorý je spojením gymnastiky, akrobacie, atletiky, tanca a silovej prípravy. Fyzickým tréningom sa zlepšuje motorika, pohybové zručnosti, ale aj psychická rovnováha. V rámci kultúrno-spoločenských akcií v meste Malacky propaguje združenie pohyb a zdravý životný štýl vytvorením improvizovanej MINI telocvične v prírode. Súčasťou podujatí sú predovšetkým súťaže, rozmanité prekážkové dráhy, chodenie po lane a cvičenie na gymnastických kruhoch, diskusie a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu. Zaviedli tak tradíciu obohatenia spoločenských akcií o pohybovú zložku, kedy sa malí aj veľkí účastníci aktívne zapájajú do cvičení. Finančné prostriedky boli použité na nákup športových potrieb.
e) podpora vzdelávania 2 499 € Priatelia trstenskej prírody; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Aktívni občania združení v občianskom združení Priatelia trstenskej prírody premenili 100m2 poškodenej betónovej plochy v areáli miestnej základnej školy na výstavnú plochu, ktorá bude v budúcnosti slúžiť aj ako exteriérová učebňa. Na ploche vystavili staré gazdovské náradie. Pre verejnosť a žiakov miestnej základnej školy zorganizovali dve prednášky na tému permakultúrne pestovanie ovocia a zeleniny. Upravili bývalé školské políčko. Vysadili na ňom ovocné stromy, vysiali na ňom semeno trávy kvitnúca lúka. V budúcnosti si na časti políčka budú žiaci skúšať pestovanie zeleniny. Záhradné náradie darovali základnej škole. Finančné prostriedky boli použité na úpravu výstavnej plochy, náradie, osivo a hnojivo a odmenu pre lektora.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 433 € Rezort Zamagurie; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie Rezort Zamagurie začalo skrášľovať priestor objektu bývalých skleníkov v meste Spišská Stará Ves. Cieľom projektu bolo upraviť a vyčistiť priestor od zbytkov skla, osadiť vyvýšené záhony s výsadbou liečivých rastlín a prenosného sedenia. Členovia združenia pripravili 2 edukačné programy so zameraním na liečivé rastliny a lesnú pedagogiku na prírodno-kultúrnom odkaze liečiteľa Cypriána. Na realizácii jednotlivých aktivít sa podieľalo 18 dobrovoľníkov. Týmto projektom sa podarilo skrášliť zanedbanú zónu a vytvoriť priestor, v ktorom budú môcť prebiehať edukačné programy a ďalšie aktivity združenia. Finančné prostriedky boli použité na sadenice a vyvýšený záhon, kompostér a lavicové sedenie so stolom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 350 € Rodičia a škola; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Projekt Campus Kolonka sledoval cieľ spojiť mladých a starších pri vytváraní a zveľaďovaní nevšedného miesta v parku medzi inštitúciami strednej školy, vysokej školy, domova sociálnych služieb a obyvateľov mesta Púchov. Originálnym nápadom bolo osadenie tabule, ktorá slúži komunite na premietanie filmov, učenie sa študentov, ale aj ako spomienka na jediného púchovského akademického sochára. Park sa stal viacúčelovým miestom stretnutí viacerých generácií aj vďaka vytvoreniu pevného chodníka, v ktorom sa dá vzdelávať, stretávať sa, ale aj športovať. Finančné prostriedky boli použité na výrobu premietacej tabule, zámkovú dlažbu a obrubníky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 815 € Rodinné centrum AKO DOMA; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie Rodinné centrum AKO DOMA vybudovalo a zveľadilo interiér rodinného centra pre rodiny s deťmi v meste Svit. Takisto zveľadilo celú budovu, kde sa rodinné centrum nachádza. Svojpomocne s pomocou dobrovoľníkov uskutočnilo celé prerábanie. Na realizácii sa podieľalo 10 dobrovoľníkov. 18. septembra 2019 rodinné centrum otvorilo svoje brány pre komunitu a poskytuje pravidelné aj jednorazové aktivity pre rodičov s deťmi. Zo získaných prostriedkov nakúpilo vybavenie do herne, nábytok, stoly a stoličky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Šanca pre Dražice; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie Šanca pre Dražice v spolupráci s dobrovoľníkmi v obci a z okolia zachránili Tvorivý domček, do ktorého im zatieklo a z ktorého im vietor odniesol striešku. Vymaľovali ho, zateplili, opravili striešku, podlahu, poškodený nábytok, ušili záclonky a upravili okolie. Na realizácii sa podieľalo 20 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spoločne približne 200 hodín. Financie boli použité na nákup materiálu potrebného na maľovanie, dezinfekciu, zateplenie a záclonky. V budúcnosti plánujú vyriešiť kúrenie, postaviť menší altánok, posedenie, vysadiť nové stromy či záhradku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Ťahanovská záhrada; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie Ťahanovská záhrada skvalitnilo priestory komunitnej záhrady v nepoužívaných priestoroch rodinného domu a priľahlej záhrade, rozšírila sa rozvíjajúca sa komunita na viac rodín a jednotlivcov a vytvorili zázemie a podmienky prenekomerčne organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia a to v úzkom kontakte s prírodou. V záhrade realizovali rôzne stretnutia, oslavy, prednášky, tematické workshopy, udalosti, prechádzky určené pre kohokoľvek, ale primárne pre rodiny s deťmi. Združeniu sa podarilo nájsť veľa ochotných ľudí s chuťou podieľať sa na živote komunity. Na aktivitách sa podieľalo približne 25 dospelých a mnoho detí, členovia komunity, dobrovoľníci. Finančné prostriedky boli použité na pracovné náradie, ochranné pracovné pomôcky, hrový materiál.
b) podpora a rozvoj športu 736 € TJ Nové Sady; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Vďaka projektu vybudovali TJ Nové sady workoutové ihrisko. Takýto priestor v komunite citeľne chýbal. Mladí športovci už nemusia skákať po lavičkách v parku a vystavovať sa tým riziku zranenia. Miestni nadšenci telovýchovy už nemusia cestovať do Nitry, ak chcú cvičiť, alebo si kupovať drahé zariadenia domov. Na začiatku realizácie boli hlavní ťahúni členovia TJ Nové Sady a členovia miestneho Turistického klubu. Časom sa k dobrovoľníckym prácam na budovaní workoutového ihriska priadavali aj ľudia z okolia či mládež, ktorá sa zaujíma o posilňovanie alebo iný typ cvičenia. Finančné prostriedky boli využité na oceľ, betón a farbu - materiál na výrobu a upevnenie cvičebných zariadení.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vďaka podpore projektu Zoznám sa so svojím útulkáčom a práci dobrovoľníkov, vytvorila priestor na príjemné trávenie voľného času v prírode medzi zvieratkami hlavne pre rodiny s deťmi, dobrovoľníkov na venčenie psov, ale aj širokú verejnosť. Dobrovoľníci v oddychovej zóne útulku dokončili prístrešok a vybudovali nový. Vyčistili a upravili priestory, umiestnili 10 informačných tabúľ náučného chodníka. Projekt priniesol zmenu vo vnímaní útulku ako miesta, kde sa dá oddýchnuť aj s deťmi v príjemnom prostredí, zvýšil návštevnosť útulku, aj počet adoptovaných psov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie stavebného materiálu, farby a smetné koše.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € V drevenici; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Občianske združenie V drevenici založilo lesný klub pre deti a ich rodičov v prírodnom prostredí na okraji mesta Bytča. Lesný klub funguje na ekologických princípoch. Jeho hlavnou myšlienkou je vedenie detí k láske k prírode a k osvojovaniu si environmentálnej gramotnosti v prirodzenom prírodnom prostredí. V rámci projektu prebehla rekonštrukcia vnútorných aj vonkajších priestorov pre lesný klub. Tie je tak možné využívať celoročne. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie klubu - koše, sudy, kompostér, vonkajšie sedenie, interiérový koberec.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Združenie STORM; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2019: Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS v správe Združenia STORM zrekonštruoval vnútorné priestory klubovne pre klientov programu, deti a mladých ľudí. Do realizačnej fázy projektu boli zapojení všetci pracovníci programu, ale aj dobrovoľníci z radov klientov, či členov miestnej komunity. Tri týždne ťažkej práce vyústili v príjemné a bezpečné prostredie pre deti a mladých. Výmenou prešiel náter na stenách, podlaha, vstupné dvere pre klientov a nábytok klubovne. Do klubovne pribudol nový gauč, nové skrine, a dokonca aj "tabuľová" stena na ktorej môžu návštevníci nechávať rôzne odkazy. Do realizácie projektu sa zapojilo vyše 20 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu mobiliáru a vybavenia klubovne.
e) podpora vzdelávania 1 200 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľom projektu bolo pripraviť a zrealizovať výučbu programovania v jazyku Python s využitím hardvéru. Študenti 1. súkromného gymnázia v Bratislave vytvorili jednoduché hardvérové zariadenie s použitím rôznych senzorov. Naučili sa pracovať s Raspberry Pi a vytvoriť zariadenia, ktoré s ním komunikujú. Vďaka projektu sa podarilo zvýšiť motiváciu študentov a prepojiť reálny svet s digitálnymi technológiami. Finančné prostriedky boli použité na nákup minipočítačov Raspberry Pi, hardvérových komponentov, elektronických súčiastok, senzorov, motorčekov a pod.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Pútavo-moderne-pre budúcnosť! priniesol do Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou nové možnosti využitia IT technológií vo vyučovacom procese. Učitelia zakúpené tablety spolu s inovatívnymi metódami vložili do obsahu vyučovania a zefektívnili tak proces vyučovania pre žiakov našej školy čím ich dokázali lepšie pripraviť na potreby budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov.
e) podpora vzdelávania 800 € Európsky Dialóg, o.z.; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Naučme sa čítať médiá určený pre študentov stredných škôl realizovali zástupcovia občianskeho združenia Európsky Dialóg. V rámci série prednášok spojených s workshopmi na štyroch školách vysvetlili účastníkom význam mediálnej gramotnosti a kritického myslenia a ukázali im, prečo je dôležité, aby sa vedeli v dnešnom digitalizovanom svete médií lepšie orientovať. Na základe praktických príkladov a cvičenia pochopili, aké typy dezinformácií a hoaxov sa v dnešnom mediálnom priestore šíria a tiež s akým zámerom to niekto môže robiť. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, ubytovanie, propagačné materiály a odmeny pre dvoch facilitátorov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € FIRST Global Slovakia, o.z.; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Občianske združenie FIRST Global Slovakia sa zaoberá robotikou. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať historicky prvý (nultý) ročník v robotickej súťaži s dôrazom na ekologické problémy, ktorej víťaz bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej olympiáde v Dubaji v októbri tohto roka. Cieľovou skupinou boli stredoškoláci vo veku 15 - 18 rokov a ich učitelia, mentori tímov. Finančné prostriedky boli použité na nákup robotickej sady, z ktorej študenti zostavili funkčného robota.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Gaštanový koník, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Farebný internet podporil moderné vzdelávanie založené nielen na používaní digitálnych technológií, ale aj nových spôsoboch komunikácie podporujúcich motiváciu žiakov prepojením rôznych vekových kategórií a skupín. Žiaci špeciálnej základnej školy v spolupráci so študentami Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach z odboru Digitálna maľba vytvorili kresby a maľby, ktoré následne upravili a odoslali do tlače. Spoločným výstupom projektu je omaľovánka Čaropestrý svet, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka pre základné školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarných pomôcok, techniky a tlač omaľovánky. 
e) podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium Giraltovce; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Žiaci Gymnázia v Giraltovciach počas realizácie projektu spracovali vlastné projekty s využitím robotických sád ARDUINO a open-sorce platformy. Ich cieľom bolo oboznámiť sa, ako pracujú elektronické zariadenia a naštartovať záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie aj u žiakov z okolitých škôl. Projekt predstavili realizáciou tvorivých dielní aj žiakom okolitých škôl, rodičom a širokej verejnosti. Výstupom, okrem vytvorených projektov a prezentácií, bola aj nástenka v škole a webová stránka prístupná verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na sady ARDUINO, učebnicu programovacieho jazyka C++ a tlač materiálov na nástenky.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Gymnázium J.Francisciho-Rimavského; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Realizáciou projektu enviRobot sa učitelia a žiaci Gymnázia J.F.-Rimavského v Levoči snažili prepojiť svet IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Po zakúpení a zapožičaní digitálnych meracích prístrojov, sond, senzorov kompatibilných s IT, využili naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín doma aj v škole a ich analýzu a spracovanie. Na záver študenti navrhli odporúčania a možnosti ako eliminovať, či odstrániť nepriaznivé výsledky zistení. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu ako meracie pomôcky, riadiaca jednotka, luxomer s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 500 € Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: V rámci projektu zorganizovalo Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave niekoľko worshopov a divadelných vystúpení pre rozmanité vekové kategórie. Cieľom projektu bolo poukázať na nutnosť správnej argumentácie a overovania pravdivosti faktov zverejnených v médiách. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu ako tabule, flip-chart, kulisy, edukačný roll-up a mzdu pre externého lektora.
e) podpora vzdelávania 700 € Gymnázium sv. Uršule; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: V rámci projektu Kódovanie zábavne a hravo sa žiaci Gymnázia sv. Uršule v Bratislave, konkrétne triedy sekunda a kvarta, zoznámili s princípmi programovania hardvéru. Žiaci skúmali pomocou naprogramovaných micro:bitov fyzikálne javy akým je gravitácia, zvuk, vodivosť predmetov. Zároveň si precvičovali v novom prostredí získane programátorské zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu sady micro:bitov, reproduktory, svietiace LED-pásiky a zostavy Elektro Basic Kit for BBC Micro:bit.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt s názvom Cestou-necestou po nebezpečenstvách internetu bol zameraný na vzdelávacie aktivity, ktoré slúžia ako prevencia pred rizikami internetu a sociálnych sietí. Tím pozostávajúci zo študentov a pedagógov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou cestoval po okolitých základných školách so svojím vzdelávacím programom. Aktivity pozostávali z interaktívnej videoprojekcie, teoretickej prednášky a úloh na rozvoj kritického myslenia s inštruktážnymi videami od známych osobností. Finančné prostriedky boli použité na nákup audiovizuálnej techniky potrebnej na natáčanie videí, licencie na program slúžiace na ich editáciu, kancelársky papier, honoráre pre známe osobnosti a prenájom autobusu.
e) podpora vzdelávania 540 € Gymnázium, súkromná  8-ročná škola, Dneperská 1, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľom projektu Vernie, ver mi! bolo vzdelávanie žiakov v oblasti pravidiel zodpovedného a bezpečného využívania digitálnych technológií. Vďaka dvom častiam natočeného filmu v hlavnej úlohe s robotom Verniem nastavili malým divákom interaktívneho divadelného predstavenia pomyselné zrkadlo ich, nie vždy žiadúceho, správania sa v digitálnom svete a následne ich intuitívne naviedli k formulovaniu pravidiel slušného správania sa v tomto svete. Natočeniu filmov a realizácií dvoch interaktívnych predstavení predchádzali úvahy a diskusie so žiakmi na predmetnú tému na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, programovania a informatiky, ako aj zoznámenia sa s robotom a jeho oživením priamo na hodinách informatiky a programovania. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie dvoch kusov kreatívnej súpravy LEGO Boost potrebných na zostavenie robota a tabletu na jeho ovládanie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: V súčasnosti sa výchovno-vzdelávací proces nezaobíde bez využitia digitálnych technológii. Očakávanými výsledkami projektu boli simulácie robotov, besedy s odborníkmi, workshopy, videokonferencia a žiacke práce na danú tému. Finančné prostriedky z projektu boli použité na materiálne a technické vybavenie na zložitejšie simulácie a programovanie ako kompaktná kamera, HDD, záložný zdroj, záznamové zariadenie, ústredňu so zabudovaným komunikátorom a lego.
e) podpora vzdelávania 620 € Obchodná akadémia Dolný Kubín; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Zámerom projektu STREDco bolo vybudovať miesto s prvkami co-workingu pre mladých ľudí, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať v IT oblastiach ako programovanie, web dizajn a pod. Predkladatelia aktivitami predstavili svet programovania, internetovej bezpečnosti a vytvorili aplikáciu na zdokonaľovanie 10 prstovej metódy písania na PC. Počas hodín aplikovanej informatiky a krúžkov sa naučili základy programovania v jazyku JavaScript. Finančné prostriedky boli použité na dovybavenie IT miestnosti.
e) podpora vzdelávania 1 390 € PRÍRODA; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Občianske združenie Príroda spolu so zamestnancami a študentami Katedry informatiky FPV UMB realizovali počas akademického roka 2018/2019 projekt s názvom Programovanie mobilných aplikácii a robotov pre deti zo základných škôl. Počas projektu realizovali bezplatný informatický krúžok pre žiakov ZŠ v rámci mesta Banská Bystrica, dodatočnú pedagogickú prax pre študentov z Katedry informatiky FPV UMB a workshop na medzinárodnej konferencii DidInfo 2019. Výstupy z projektu sa im podarilo odprezentovať na viacerých konferenciách doma aj v zahraničí v celkovom počte 5 článkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hardvérových pomôcok na vyučovanie informatiky ako tablety, dosková programovacia hra Scottie Go!, príslušenstvo pre edukačnú dosku BBC micro:bit a didaktického robota Codeybot.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu Františka Švantnera; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľom projektu Media Guru Course bolo pomôcť študentom orientovať sa v dnešnom mediálnom online prostredí. Kurz podporil ich kritické myslenie, naučil odhaľovať dezinformácie, vytvárať a pracovať s mediálnym obsahom. Žiaci získali osobný peer-to-peer mentoring od expertov z praxe, pochopili fungovaniu a nebezpečenstvu sociálnych sietí a mnoho ďalšieho. Kurz prepojil teoretické vedomosti z rôznych predmetov a prakticky ich aplikoval na konkrétne situácie. Finančné prostriedky boli použité na materiálno technické zabezpečenie, prácu expertov a projektový manažment.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola Dudince; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Škola programovania Spojenej školy v Dudinciach umožnil žiakom tvoriť digitálny obsah a výsledky svojej práce prezentovať. Žiaci zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti, práca v tímoch ich obohatila o sociálne zručnosti. Projekt umožnil posunúť vyučovanie kvalitatívne vpred, žiaci rozvíjali logiku a kreativitu. Finančné prostriedky boli použité na nákup robotickej stavebnice, robota a spotrebného materiálu.
e) podpora vzdelávania 850 € Spojená škola Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Študenti 2. a 3. ročníka gymnázia v rámci projektu nadobudli zručnosti pri práci s digitálnymi technológiami na hodinách biológie. Laboratórne práce vypracovali študenti elektronicky, čo umožnilo omnoho pružnejšiu komunikáciu medzi študentom a učiteľom. Vďaka využitiu mikroskopickej kamery pozorovali mikroskopický preparát v reálnom čase. Pomocou držiakov na mobilný telefón následne fotografovali mikroskopické preparáty vlastným mobilom. Cieľom aktivít bolo ukázať študentom súčasné využitie digitálnych technológií v biológii a naučiť ich s nimi pracovať. Finančné prostriedky boli použité na kúpu digitálneho mikroskopu, fotoadaptérov na mobilné telefóny a HD, mikroskopickú kameru a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 000 € SPy o.z.; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: V rámci projektu Učíme s Hardvérom združenie SPy popularizovalo moderné vyučovanie pomocou zariadenia BBC micro:bit na základných a stredných školách po celom Slovensku. Združenie zorganizovalo školenia pre takmer 200 učiteľov informatiky a 300 žiakov. Do projektu sa zapojilo vyše 40 škôl, ktoré aktívne zariadenia na svojich hodinách informatiky využívajú. Mnohí žiaci sa zapojili aj do tímovej súťaže SPyCup, v ktorej tvorili a prezentovali projekt podľa vlastného nápadu. Finančné prostriedky boli využité na spolufinancovanie nákupu hardvéru a realizáciu školení na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Stredná priemyselná škola dopravná; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Realizáciou projektu Digitalizácia vyučovania pomocou Arduina žiaci 3. a 4. ročníka Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach sa oboznámili s možnosťami využitia Arduina v praxi a vytvorili pomocou Arduina rôzne učebné pomôcky. So svojimi výrobkami sa prezentovali pred spolužiakmi ako aj pred verejnosťou a odbornou porotou na akciách ako Deň otvorených dverí, Pro Educo a pod. Aj v nasledujúcich rokoch sa využijú Arduiny na výrobu učebných pomôcok a zdokonaľovanie digitálnej gramotnosti. Finančné prostriedky sa použili na nákup komponentov a materiálov na výrobu učebných pomôcok pomocou Arduinov.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Predkladatelia projektu zo Školy u Filipa oživili a spestrili vyučovacie hodiny informatiky a aktívne zapojili do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Počas vyučovacích hodín sa oboznamovali s Raspberry pí, jeho softvérom, komponentmi. Žiaci sa zúčastňovali Digi krúžku a workshopu pre rodičov. Zároveň si vyskúšali integrované tematické vyučovanie na hodinách biológie a informatiky. Výstupom boli 3 kamery, jedna bola použitá na monitorovanie 3D tlačiarne, jedna na pozorovanie vtáčieho krmítka, ktorej stream je na webovej stránke prístupný verejnosti. Žiaci zároveň vytvorili meteostanicu pred školou. Finančné prostriedky boli použité na nákup Raspberry pí, komponentov, vstupných zariadení a napájacích komponentov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Súkromná základná škola, Slobody 1, 040 01 Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Prostredníctvom fiktívnej postavy Frída žiaci vytvárali rôzne mediálne obsahy, naučili sa kriticky myslieť, vytvárať argumenty a reagovať na rôzne mediálne obsahy. Výstupom bolo rovesnícke vzdelávanie starších žiakov mladším a žiakmi vytvorené rôzne mediálne obsahy, ktorými reagovali na rôzne situácie. Finančné prostriedky boli použité na technické a kancelárske vybavenie, na zabezpečenie lektorov, tlač propagačných a sprievodných materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Súkromné gymnázium Banskobystrické, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Do projektu Tvoríme 3D pomôcky bola zapojená prakticky celá škola Súkromného gymnázia v Banskej Bystrici - žiaci, učitelia grafiky, informatiky, biológie, chémie. Žiaci v praxi videli aj dôsledky, aký rozdiel je v tvorbe 3D modelu pre elektronické použitie a 3D modelu pre tlač. Finančné prostriedky boli použité na nákup 3D tlačiarne a tlač materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Urobme internet lepším miestom realizovalo občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže na Orave. Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí prostredníctvom zhodnocovania výpovednej hodnoty obrazového materiálu, ktorý je zdieľaný na internete. Žiaci absolvovali projektový deň s názvom „Never všetkému, čo vidíš“, kde sa učili kriticky zhodnocovať fotografie zdieľané online a zúčastnili sa fotoworkshopu, kde sa učili vytvárať fotky s výpovednou hodnotou a kde aj hodnotili webové stránky svojich škôl a vytvárali návrhy na facebookové a instagramové profily. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie lektorov pre projektový deň a workshop a na metodické vytvorenie materiálov pre učiteľov.
e) podpora vzdelávania 720 € Základná škola Bystrany; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Základná škola v Bystranoch je vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa snaží svojich zverencov čo najviac motivovať, sprostredkovať a využívať praxou overené inovatívne metódy. Zámerom projektu Rómovia v Bystranoch včera a dnes bolo hravou formou aplikovať mediálnu, regionálnu a multikultúrnu výchovu do procesov školskej i mimoškolskej práce. Prostredníctvom projektu žiaci vytvorili hodnotné multimediálne dielo, ktorým priblížili históriu miestnej rómskej komunity. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku, fotoaparátov, pamäťových kariet a na odmenu pre troch pedagógov priamo zapojených do projektu.
e) podpora vzdelávania 1 800 € Základná škola Jakubov; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Základnej škole v Jakubove sa  v rámci projektu podarilo inovovať hodiny informatiky a programovania na 2.stupni prostredníctvom programovateľných LEGO robotov. Výstupom projektu je učebný materiál, ktorý sa bude ďalej dopĺňať. V priebehu projektu sa podarilo nadviazať a upevniť kontakty medzi učiteľmi a žiakmi jednotlivých škôl. Finančné prostriedky boli použité na nákup LEGO súprav, doplnkov, náhradných vodičov a odmeny pre koordinátora a pracovníka ÚI SAV.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Jána Palárika v Majcichove; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Staršie žiačky Základnej školy v Majcichove v rámci projektu tretí rok pracovali v programe Mladí reportéri pre životné prostredie a učili mladších žiakov, prvý rok zapojených v programe, pracovať na vytvorení kvalitnej reportážnej fotografie, článku a reportážneho videa. Finančné prostriedky boli použité na nákup dvoch kusov zrkadlových fotoaparátov.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola Janigova 2, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Žiaci s pomocou pedagógov zo základnej školy Janigova 2 v Košiciach v rámci projektu vytvorili sériu troch videoblogov zo života a aktivít na škole. Cieľovú skupinu projektu tvorili žiaci 5. a 7. ročníka, ktorých dané oblasti zaujímajú a mali potenciál na tvorbu týchto videoblogov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu redaktorského mikrofónu, kancelárskych a reklamných potrieb, notebooku, tabletu, tlačiarne a externého harddisku.
e) podpora vzdelávania 700 € Základná škola Ľudovíta Fullu; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt s názvom Vo svet(l)e displejov spojil vyučovanie mediálnej výchovy s vyučovaním dramatickej výchovy a filozofiou učenia sa cez príbeh. Žiaci 2. stupňa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach nacvičili divadelnú hru Na krídlach o lastovičke Klementínke, ktorá uverila falošným priateľom a podľahla závislosti na počte lajkov, až kým nenašla správnu cestu k hodnotám ukrytých v rodine. Žiaci zorganizovali výrobu kulís, šitie kostýmov, tvorbu scenára a vystúpenia pre deti i rodičov. Divadelné vystúpenie a názory divákov nakrútili a na hodinách mediálnej výchovy zostrihali reportáž. Výstupom projektu bola príručka pre učiteľov 1. stupňa a rodičov s návrhmi zážitkových aktivít nadväzujúcich na divadelné vystúpenie rozvíjajúce mediálnu gramotnosť a vzťahy v triedach. Finančné prostriedky boli použité na tlač príručky, nákup softwéru na editáciu videa a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8 Kremnica; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľom projektu Programovanie nielen pre deti bola inovácia výučby informatiky prostredníctvom školení pedagógov v ZŠ Pavla Križku v Kremnici. Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo, zlepšilo ich digitálnu gramotnosť v oblasti programovania. Novonadobudnuté zručnosti a vedomosti budú pedagógovia využívať na hodinách informatiky. Projekt prispel k zlepšeniu počítačovej gramotnosti učiteľov a žiakov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie školení pre učiteľov a na nákup robotických hračiek a stavebníc.
e) podpora vzdelávania 700 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Trpaslíci v akcii bol zameraný na výchovno-vzdelávacie pôsobenie vedené hrou, radosťou a aktívnou činnosťou detí. Vďaka realizovaným aktivitám prváci a piataci ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej zažili nielen dobrodružstvo v radostnej, hravej a tvorivej atmosfére, ale vybudovali sa u nich aj základné piliere na bezpečné, zodpovedné a aktívne využívanie internetu a sociálnych sietí. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych pomôcok a iného spotrebného materiálu, na vytlačenie fotokníh pre prvákov a na zakúpenie dostatočného priestoru no blogovej stránke www.trpaslici0.webnode.sk .
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľké Ludince 390; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt DigiMaker, ktorého sa zúčastnili učitelia a žiaci Základnej školy Veľké Ludince spočíval v príprave zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií na škole. Tvorbou v rámci projektu sa žiaci oboznámili s aktuálnymi problémami a rozvojom kritického myslenia napr. v oblasti kyberšikany, ochrany osobných údajov, rozumného využívania sociálnych sietí, internetu, bezpečného používania mobilných telefónov a podobne. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov, odmenu lektorovi a materiálu potrebného na výrobu vynálezov ako rezačka polystyrénu, pilníky, brúsku.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou Bratrícka 19; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Nie sme naivni.sk sa zameriaval na šírenie osvety nástrah internetu a kyberšikany. Hlavným zámerom bolo, aby túto osvetu šírili deti deťom. Projekt sa ukázal ako nesmierne prospešný. V projekte bolo zaradené kritické myslenie žiakov, ktoré je súčasťou moderných koncepcií vzdelávania a žiaci prostredníctvom takéhoto spôsobu vyučovania vlastnou analýzou situácií nadobudli zručnosti a návyky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu fotoaparátu, tlačiarne, kancelárskych potrieb a odmenu pre realizátorov.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou Dlhé Pole; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Žiaci zo ZŠ s MŠ v Dlhom Poli v projekte s názvom Invázne organizmy - nevítaní nájomníci formou tímových aktivít s využitím digitálnych technológií vytvorili vlastný zaujímavý mediálny vyučovací obsah. Pri tvorbe aplikácie sa žiaci aktívne podieľali na príprave jej obsahu a vzhľadu a počas besedy s jej tvorcom sa naučili ako sa tvoria jednoduché aplikácie. Finančné prostriedky boli v projekte použité na nákup notebooku, dataprojektora a odmenu pre tvorcu aplikácie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Pedagógovia a žiaci 5. ročníka v ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku v rámci projektu Programujeme s Ozobotmi inovovali prístup k vyučovaniu robotiky a programovania. Pri programovaní mini-senzorických robotov sa žiaci naučili aj základy robotiky a rozšírili si svoje digitálne kompetencie. Cieľom projektu bolo zvýšiť motiváciu žiakov a ich aktívne učenia sa, cez kooperatívne, skupinové a rovesnícke vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na kúpu ozobotov a potrebného príslušenstva.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou Pod hájom 967; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Keramika verzus 3D tlač bol realizovaný v šiestom ročníku, počas hodín výtvarnej výchovy, informatiky, techniky a pre záujem žiakov, aj v čase po vyučovaní. Žiaci pracovali s hlinou, glazovali, vypaľovali. Oboznámili sa so základnými nástrojmi kresliaceho programu, vytvorený model expedovali do 3D tlačiarne, sledovali proces tvorby výrobku. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie besedy k 3D tlači a s keramikárkou, na nákup hrnčiarskej hliny, keramických pomôcok, kancelárskeho a obalového materiálu a materiálu do 3D tlačiarne.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Žiaci a pedagógovia ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne v rámci projektu Veda v sieti vytvorili na školskom on-line portáli www.ekoobjektiv.sk rubriku, v ktorej ponúkajú formou videonávodov námety na rozličné prírodovedné experimenty. Žiaci ôsmeho ročníka pokusy navrhli, v spolupráci s vyučujúcim svoje návrhy korigovali, technicky pripravili, realizovali, spracovali a publikovali. Svoje výsledky prezentovali formou rovesníckeho vzdelávania pred ostatnými žiakmi a v spolupráci s mestskou televíziou ponúkli širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup meracích prístrojov a pomôcok.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľovou skupinou projektu Krížom - krážom Trstenou realizovaným ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej boli žiaci druhého stupňa ZŠ. Počas projektových aktivít sa žiaci venovali prepojeniu moderných vyučovacích metód s pomocou didaktickej techniky s klasickými metódami a zážitkovým učením. Výsledky a výstupy projektu budú žiaci a učitelia používať počas vyučovania aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup didaktickej techniky a kancelárskeho materiálu.
e) podpora vzdelávania 750 € Základná škola s materskou školou Sedlice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Pomocou navrhovaných aktivít v rámci projektu všetci žiaci ZŠ a MŠ Sedlice sústredili svoju pozornosť na rozpoznanie pozitív a negatív vplyvu médií, významu etických hodnôt či schopnosti správne sa zachovať v rôznych situáciách pod vplyvom médií. Prostredníctvom tabletov, ich ovládania či využívania nových aplikácií v nich, sa zlepšil a skvalitnil vyučovací proces na škole. Žiaci boli schopní vytvoriť mediálny obsah a propagovať ho primárnej i sekundárnej skupine. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tabletov.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola s materskou školou, Udiča 248; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Základná škola s materskou školu Udiča pri realizovaní projektu Ako na internet? Hravo! prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania vytvorila projektový deň na podporu zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií. Žiaci deviateho ročník pre svojich mladších spolužiakov z druhého ročníka pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Vytvorili hodnotný edukačný a didaktický materiál, ktorí sa bude aj naďalej používaný pri výučbe digitálnych technológií. Finančné prostriedky sa využili na kúpu laminovacieho stroja a fólií, kancelárskych potrieb, tlač materiálov na projektový deň a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Základná škola Seňa; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Programovanie hrou sa realizoval pre žiakov 3. - 9.ročníka a učiteľov na Základnej škole Seňa. Cieľom aktivít bolo zlepšenie vyučovania základov programovania na prvom stupni školy, ako aj zvýšenie motivácie a záujmu žiakov o túto tému. Učitelia absolvovali vzdelávanie na tému využívania technologických pomôcok a výučbu programovania na hodinách informatiky. Získané poznatky priamo aplikovali na vyučovaní pomocou programovateľných robotov. Finančné prostriedky boli použité na nákup školskej súpravy robotov Ozobot Evo, pomôcok BlueBot, spotrebného materiálu na vyučovanie a technické zabezpečenie vzdelávania pre učiteľov.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa č. 107; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ v Hornej Ždani sa v rámci projektu Reportéri v akcii stali novinármi, aby mladších žiakov poučili o nebezpečenstvách internetu a kyberšikany. Natočili sériu videí technikou GreenScreen a predviedli ich s príslušným komentárom spolužiakom. Prispeli do školského časopisu textami o internete a netikete. Dodržiavanie pravidiel internetovej komunikácie predviedli v eTwinningových medzinárodných projektoch. Finančné prostriedky boli použité na kúpu kamery, softvéru na úpravu videa, stojana na plátno a kancelárskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Ul. Dargovských hrdinov Humenné; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľom projektu Hodiny vedy s WeDo bola implementácia robotiky a programovania do nižších ročníkov nižšieho stredného vzdelávania a vytvorenie základov pre ďalšie štúdium robotiky a programovania vo vyšších ročníkoch. Finančné prostriedky boli použité na úhradu hlavnej materiálnej pomôcky, robotickej stavebnice Lego WeDo 2.0, na iPady s príslušnou aplikáciou a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 590 € Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: V rámci projektu Programujeme s legom II., ktorý bol pokračovaním minuloročného projektu, žiaci deviateho ročníka Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici na hodinách informatiky zostrojili a naprogramovali robotov, s ktorými sa zúčastnili súťaže Robocup Slovensko 2019. Následne ich predviedli svojim mladším spolužiakom v aule školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup nadstavbových častí, senzorov a dobíjateľných batérií do lego robotov.
e) podpora vzdelávania 640 € Základná škola, Domaniža 103; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Základná škola v Domaniži sa dlhodobo venuje robotickému krúžku, kde žiaci pomocou Lego stavebníc konštruujú a programujú robotov. V rámci realizácie projektu sa na škole mohol viesť robotický krúžok s väčším počtom žiakov. Žiaci sa zúčastňovali na rôznych robotických súťažiach. Svojich robotov prezentovali rodičom, hosťom zo zahraničia, ako i širšej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie dvoch kusov stavebnice Lego, pomocou ktorých sa vzdeláva viac žiakov a pripravuje sa na budúcu profesiu IT špecialistov.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola, Rázusova 2260, Čadca; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Projekt Rázuska Tv bol realizovaný na ZŠ na Rázusovej ulici v Čadci. Aktivity projektu realizovali vyučujúci so žiakmi 8. ročníka na hodinách slovenského jazyka, občianskej náuky, etickej výchovy a informatiky. Boli zamerané na rozvoj mediálnej gramotnosti, komunikačných zručností a práce s IKT. Žiaci väčšinou pracovali v skupinách, kriticky hodnotili mediálne obsahy, vytvárali svoje vlastné texty, učili sa vytvárať TV reláciu a videá. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku, fotoaparátu a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Cieľom projektu Základnej školy Štefana Senčíka bolo oživiť a spestriť mediálno-novinársky krúžok a aktívne zapojiť do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Počas realizovaných aktivít žiaci vytvárali reportáže, krátke videá, animácie, zostrihy, ankety a iné mediálne obsahy pre širokú verejnosť. Zapájali sa do súťaží, vytvárali školský časopis a pripravovali relácie do školského rádia Tekováčik pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov a notebookov, fotoaparátu a slúchadiel.
e) podpora vzdelávania 390 € Základná škola, Kubranská cesta, 911 01 Trenčín; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: V rámci projektu sa žiaci 4. - 9. ročníka základnej školy v Trenčíne naučili pracovať a programovať v jazyku PYTHON. O to zaujímavejšie bolo vyučovanie, keď mohli pracovať s hardvérom a svoje poznatky realizovať priamo v praxi. Vďaka vizuálnej podobe led diód bolo toto zariadenie pre deti interaktívne a plné zábavy. Finančné prostriedky boli použité na nákup hardvéru.
e) podpora vzdelávania 310 € Zvonkohra o.z.; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2018/2019: Občianske združenie Zvonkohra svojím projektom Virtuálna trieda pre výuku programovania poukázala na možnosti využívania a rozvíjania programovania u žiakov základných škôl. Cieľom projektu bolo predstaviť žiakom programovanie formou hry, kde môžu prejaviť svoju kreativitu a podporiť sebarealizáciu. Stavaním robotických súprav si rozvíjali technologické zručnosti a zapojili sa aj do rovesníckeho vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na nákup lego programovacej stavebnice a tabletu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adriana Fontányová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Fontányová je sociálna pracovníčka, ktorá sa rozhodla pomôcť projektom Moje deti osamelej matke s dvoma autistickými deťmi. Matka sa o deti stará sama a kvôli náročnosti starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti jej nezostávajú financie, aby im mohla zabezpečiť všetko, čo potrebujú. Pani Adriana rodine zakúpila potraviny na štedrú večeru a oblečenie pre deti a vďaka tomu zabudli aspoň na chvíľu na ťažkosti života. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a oblečenie pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adriana Fontányová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Anna je dôchodkyňa starajúca sa o svojich vnukov, ktorých opustila matka a dodnes sa s nimi nekontaktuje. Keďže pani Anna bola sama bez domova, spoločne našli útočisko v krízovom centre. Pani Fontányová ich v ťažkých chvíľach podporila v rámci projektu Babka Anna nákupom teplého oblečenia pre vnukov a potravín na štedrú večeru. Okrem toho im upiekla a odovzdala vianočné koláče. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín a ošatenia a obuvi pre vnukov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adriana Fontányová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pomoc v rámci projektu Viktória od pani Fontányovej bola pre starého otca Michala, jeho dcéru a vnučku Viktóriu. Kvôli zložitým a veľmi ťažkým životným okolnostiam ostal pán Stanislav vdovec a jeho dcéra poznačená psychickými problémami. Pani Fontányová im vďaka finančným prostriedkom nakúpila potraviny na štedrú večeru a spoločenské hry pre vnučku. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Adriána Koristeková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Adriána projektom - Hurá, mám telku a magič len pre seba, pomohla kamarátovi, mentálne postihnutému klientovi Ivovi. Ivo rád počúva hudbu. Takýmto spôsobom sa jej podarilo Iva a jeho kamarátov potešiť. Z finančných prostriedkov bol zakúpený CD prehrávač.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 119 € Adriana Zahradníková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Sociálna pracovníčka spoločne s dobrovoľníkmi z komunity pripravila v rámci projektu Vianoce ako doma vianočné posedenie pre ľudí bez domova, ktorí prespávajú v nocľahárni. Vďaka projektu Vianoce ako doma spoločne vytvorili príjemnú atmosféru spolupatričnosti a blízkosti, pripravili štedrovečernú večeru a odovzdali darčeky a vianočné priania. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Alžbeta obdarovala projektom Hrejivé vianočné sviatky matku štyroch detí, ktorá s nimi zostala sama. Otec ich opustil a nijako im nepomáha.  Pomohla im nákupom nového ošatenia a obuvi, ktoré deti získali darom. Pani Alžbeta takto zmenila ich smútok na radosť a mohli tak prežiť pokojné a krásne vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na nákup ošatenia a obuvi pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Alžbeta projektom Láskavý Ježiško pomohla rodine v ťažkej finančnej situácii nákupom zimného oblečenia a topánok pre deti k prežitiu Vianoc po akých túžili. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov, ošatenia a obuvi pre deti. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Alžbeta projektom Túžobné očakávanie Ježiška pomohla rodine s piatimi deťmi v zlej finančnej situácii nakúpiť darčeky pre deti k Vianociam. Pomohla tým rodine pripraviť Vianoce po akých deti túžili. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov pre deti - ošatenia a obuvi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Daniela Huňáková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Daniele sa projektom Rozžiarme očká 2018 podarilo spríjemniť Vianoce trom rodinám. Tieto rodiny žijú v skromných podmienkach spolu s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia, darčekov a potravín na prípravu štedrovečernej večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Danka Kaliašová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pomoc od pani Danky v rámci projektu Rozžiarme očká smutné bola určená rodinám, ktoré žijú v skromných podmienkach. Tieto rodiny sa starajú o choré deti, a tak počas Vianoc mohli zabudnúť na starosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, oblečenia a drobných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Denisa Galadová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Galadová pomohla rozvedenej kamarátke so synom trpiacim ADHD. Žijú v skromných pomeroch, bez chladničky. V rámci projektu Pokojnejšie Vianoce im pani Denisa zakúpila chýbajúcu chladničku, aby si mohli bezstarostne skladovať potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 183,25 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Radek sa so svojou rodinou ocitol v ťažkej životnej situácii po vyhoretí ich domu, ktorý sa chytil od požiaru susedného domu. Pani Erika sa im snažila poskytnúť pomoc, aby zvládli prekonať náročnú situáciu. Prostredníctvom vianočného daru vo forme zakúpeného ošatenia, hračiek, potravín a školských potrieb im pomohla na nový začiatok a zvládnuť najkrajšie sviatky roka, ktoré nemohli stráviť vo svojom domove.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Helena Vahová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Helena prostredníctvom projektu Stolček prestri sa pomohla svojim susedom, rodine v hmotnej núdzi, ktorá žije v jednej izbe. Spríjemnila im tak predvianočný čas spoločnou prípravou medovníkov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín a drobných darčekov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ivana Dankovičová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana pomohla projektom Iskra v smutných očiach pani Hilde, ktorá má zdravotné problémy a preto si nemôže nájsť prácu. Zohnala jej staré kachle na vykurovanie jej izby a z finančných prostriedkov jej zakúpila potraviny k štedrému večeru. Zimné oblečenie jej darovali ľudia z dediny v rámci zbierky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ivana Dankovičová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana pomohla prostredníctvom projektu Nádej na radosť pánovi Alojzovi, ktorý prišiel o zrak a je v zlej finančnej situácii. Oblečenie sa jej podarilo pozháňať v rámci zbierky šatstva. Z finančných prostriedkov boli zakúpené nevyhnutné potraviny nielen na sviatočné chvíle a drevo na kúrenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jozef Krok; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Jozef sa rozhodol v rámci projektu Vianočná súdržnosť pre svoju komunitu pripraviť vianočné posedenie so Štedrou večerou aj s darčekmi pod stromček. Rozdelil ľuďom úlohy a spolu navarili večeru, pripravili a ozdobili stôl, napiekli koláč. Ľudia z komunity sa viac spoznali, porozprávali sa medzi sebou, zatancovali si spolu. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Katarína Brašeňová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Pomoc skutkom nie slovom obdarovala pána Vladimíra, ktorý je bez domova. Nové a vhodné ošatenie a obuv pomôže človeku bez domova ľahšie prežiť aj chladné obdobia. Za finančné prostriedky zakúpila potrebné ošatenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Čisárová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Pomoc milej rodinke pomohla rodine ťažko chorého otca. Príjem rodiny je minimálny a náklady ho prevyšujú. Pani Katarína sa im preto rozhodla pred Vianocami pomôcť a potešiť ich. Finančné prostriedky použila na nákup oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Katarína Fecková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Terénna sociálna pracovníčka, pani Katarína, projektom Spoločné dobro obdarovala osobu bez domova s ťažkým životným osudom bojujúcou so zákernou onkologickou chorobou. Finančné prostriedky využila na zakúpenie potravín a drogérie, čím odľahčila finančnú záťaž obdarovaného.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Katarína Fecková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Terénna sociálna pracovníčka, pani Katarína, obdarovala matku a jej štyri maloleté dcéry. Za finančné prostriedky z projektu Túžba pomôcť zakúpila potraviny na prípravu štedrej večere a malé darčeky pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Kúdelová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Čaro vianočné sa podarilo v Komunitnom centre obdarovať deti z málo podnetného prostredia a spoločne pripraviť vianočnú besiedku. Deti mohli zažiť pravú vianočnú atmosféru, ozdobovali stromček pri vianočných piesňach, piekli vianočné pečivo. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských pomôcok pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Katarína Kúdelová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Vianočné varenie obdarovala 5 rodín vo finančnej núdzi. Za finančné prostriedky sa zakúpili hlavné potraviny, ktoré boli potrebné k príprave vianočnej večere a darček v podobe hygienického balíčka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Katarína Kuljačeková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pracovníčka obecného úradu v rámci projektu Detská postieľka obdarovala mladú rodinku, ktorá čaká prírastok do rodiny. Finančné prostriedky použila na nákup darčekov ako detský fusak, osušku a detskú kozmetiku.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Katarína Kuljačeková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína, sociálna pracovníčka z obce, obdarovala v rámci projektu Vlastný domov osamelú matku so synom, ktorí nemajú ľahký život. Za finančné prostriedky zakúpila automatickú práčku a prací prostriedok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Katarína Moncoľová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Koláče na Vianoce obdarovala rodinu so štyrmi deťmi. K dvom starším dievčatám pribudli dvojičky, z ktorých jedna sa narodila s Downovým syndrómom. Rodina žije z jedného príjmu, nakoľko je mamina na rodičovskom príspevku a ešte sa nemôže vrátiť do práce. Finančné prostriedky boli použité na kúpu sporáka, keďže starý už doslúžil.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Katarína Sziglová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katka s manželom v rámci projektu Vianoce pre Veve obdarovali Veroniku s Downovým syndrómom. Keďže musí brať aj kvôli chorému srdcu veľa liekov, chceli jej zabezpečiť vitamíny a probiotiká na podporu zdravia a zlepšenie imunity. Finančné prostriedky použili na nákup výživových doplnkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Klaudia Starove; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Klaudia žiadala o pomoc pre pani Blažku, ktorá potrebovala novú chladničku. Prostredníctvom projektu Vianoce po celý rok jej uľahčila trávenie nie len predvianočných chvíľ, nakoľko je pani Blažka v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky boli použité na úhradu chladničky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lenka Barabasová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Lenka v rámci projektu Marián obdarovala pána Mariana a jeho rodinu, ktorý vďaka chorobe prišiel o príjem. Finančné prostriedky mu poslala priamo na účet. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Lenka Pocklanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Lenka, mama ťažko postihnutého syna, ktorý je na vozíčku, obdarovala v rámci projektu Radostné Vianoce rodinu, ktorá má tiež choré dieťa. Chlapček je ležiaci na vozíčku a potrebuje nepretržitú opateru. Finančné prostriedky boli použité na úhradu teplej veľkej pevnej deky na žinenky, ktorá sa nebude šmýkať. Ďalej na nepremokavú plachtu do postele a potraviny na štedrovečerný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ľubica Vidrová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ľubica v rámci projektu Kuchynský pomocník pomohla rodine s chlapčekom, ktorý má ťažké zdravotné postihnutie. Dieťatko je ležiace s prísnym diétnym stravovaním, kde jedlo musí byť vždy čerstvo uvarené. Keďže sa im pokazil sporák a 3 horáky sa nedali opraviť, variť na jednom horáku bolo veľmi náročné. Finančné prostriedky boli preto použité na úhradu sporáku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 422 € Lucia Koctúrová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Sociálna pracovníčka Lucia s kolektívom DSS  zorganizovala v rámci projektu Splnenie snov, vianočný večierok a zbierku peňazí na darčeky predajom vyrobených vianočných vencov, na ktorých materiál boli poskytnuté finančné prostriedky. Podarilo sa tak obdarovať umiestnených obyvateľov domova.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ľudmila Matiašková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ľudmila požiadala o pomoc pre 7-člennú rodinu v hmotnej núdzi. Vďaka projektu Teplo domova rodine vo vianočnom, ale aj v zimnom období priniesla trochu pohody. Finančné prostriedky boli použité na nákup kachlí. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Lukáš Chladný; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Lukáš projektom Nový začiatok pomohol rodine pozostávajúcej z matky a 4 detí, ktorí začínajú svoj život znovu na nule, na novom mieste. Opustili otca, ktorý trpí závislosťami. O pomoc žiadal dobrovoľník, ktorý doučoval najmladšiu dcéru, postupne sa spoznal s celou rodinou a stali sa z nich priatelia. Finančné prostriedky boli použité na úhradu zimného oblečenia aby zvládli zimu v zdraví a tým finančne odbremenil ich matku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Magdaléna Hrivniaková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Skupina dobrovoľníkov pod vedením pani Magdalény pripravila vianočnú besiedku s kresťanskou tematikou s názvom Najkrajší vianočný príbeh pre opustených seniorov v Domove pokojnej staroby v Košiciach. Projekt Koláčičky pre babičky nadviazal na úspešný prvý ročník z minulého roka a má veľké ambície a plány pokračovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín a pomôcok na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Marcela Matejovová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Usmievavé dievča Barborka statočne bojuje so svojim chorým srdiečkom. Štedrý podvečer prežila nielen v kruhu svojej rodiny, ale i susedov, ktorí ju vďaka projektu Vianočné srdce obdarovali darčekmi Nadácie Orange. Všetci spoločne navštívili kostol a zúčastnili sa štedrovečernej omši venovanej uzdraveniu Barborky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu relaxačného kútika: tuli vak, kniha, vlna, deka a mixér.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Marek Bachynec; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Darujeme seniorom čas Vianočnej koledy realizoval pán Marek za účelom medzigeneračnej solidarity, kde deti potešili seniorov v Zariadení sociálnych služieb pre seniorov v Dolnom Kubíne peknou vianočnou piesňou. Následne deti obdarovali v Detskom centre malým vianočným darčekom a vianočným posedením. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín, drogérie a hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Baďurová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Mária v rámci projektu Lackovi pre radosť obdarovala 18 ročného chlapca, ktorý prišiel o oboch rodičov. Ostal sirotou bez finančnej podpory, mal pozastavený sirotský dôchodok. Finančné prostriedky boli použité na nákup zimného oblečenie, ktoré nevyhnutne potreboval.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Mária Baďurová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Mária v rámci projektu Spokojné Vianoce obdarovala onkologickú pacientku, ktorej už druhý krát operovali hlavu a choroba neustupuje, iba sa spomalila. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mária Bradáčová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Mária projektom Svetielko šťastia pre deti obdarovala dve maloleté deti. Matka detí sa nachádza v ťažkej životnej situácií a nemala dostatok finančných prostriedkov na nákup vianočných darčekov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu školských potrieb, detského oblečenia a hračiek. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Melicherčíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Mária projektom Vianoce pod perinou žiadala o pomoc pre tri rodiny, nachádzajúce sa aktuálne v ťažkých životných situáciách. Rodinám darovala paplóny a vankúše na zlepšenie zdravotného stavu a komfortu bývania. Finančné prostriedky boli použité na nákup paplónov a vankúšov. Nakúpených bolo 11 paplónov a 11 vankúšov, ktoré boli rodinám odovzdané.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Mária Pudišová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Dve učiteľky Špeciálnej základnej školy požiadali projektom Anjeli lietajú nízko a ORANGE je blízko - NÁS o príspevok na vianočnú večeru pre deti Špeciálnej základnej školy, ktoré žijú v biednych a chudobných podmienkach a nepoznajú čaro naozajstných Vianoc. V rámci projektu sa podarilo navariť a napiecť pre 43 detí a vytvoriť tak pravú vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Mária Šárossyová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Denis bol účastníkom dopravnej nehody a len vďaka silnej podpore rodiny a priateľov sa dostáva znova do formy. Jeho prebudenie z kómy a následná rekonvalescencia ide zo dňa na deň lepšie a aj vďaka pomoci pani Márie môže na sebe pracovať nielen v rehabilitačných centrách, ale aj doma. Pomôcky zakúpené z grantu nachádzajú každodenné využitie. Z finančných prostriedkov z projektu To zvládneš Denis! bola zakúpená podložka na cvičenie na doma.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Maroš Halahija, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Maroš v rámci projektu Čaro Vianoc pre všetkých obdaril klientov občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, ktorí sa ocitli v núdzi a útočisko našli práve tam. Čaro Vianoc priblížil podávaním spoločne pripravenej vianočnej kapustnice a obdarovaním klientov darčekom vo forme hygienického balíčka. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a drogérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Marta Repková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Marta projektom Vianoce pre dvojičky obdarovala osamelú matku s dvojičkami vo veľmi zlej životnej situácii. Za finančné prostriedky zakúpila rozkladací gauč pre deti, ktorý im zabezpečí pohodlné spanie v noci a cez deň viac priestoru na hranie. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Marta Vajdová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Marta žiadala o pomoc pre onkologickú pacientku, ktorej sa choroba vrátila už po tretí krát, pred Vianocami chodila na chemoterapiu, ktorú ešte neukončila. Za finančné prostriedky z projektu Naša učiteľka boli zakúpené potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Marta Velcerová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Marta v rámci projektu Radostné a teplé Vianoce obdarovala pani Ivetku so synčekom Adriánkom. Za finančné prostriedky nakúpila potraviny potrebné k vianočnej večeri. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Martina Michlišinová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pomoc od pani Martiny bola určená pre dvoch školopovinných bratov. Jeden je s hendikepom, ktorý potrebuje pomôcku na rozvoj komunikácie, stimulácie očiek a zlepšovanie zdravotného stavu, druhý má poruchy učenia a potrebuje pomôcku na písanie. V ich zložitej ťažkej životnej situácii, kde môže pracovať len otec, príjem nepostačuje na pokrytie základných potrieb. Finančné prostriedky z projektu Vzdelávací pomocníčke boli použité na nákup notebooku. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Martina Šeďová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Martina, sociálna pracovníčka, v rámci projektu Teplo domova obdarovala osamelého pána z obce Važec, ktorého život nie je ľahký. V krátkom čase prišiel o oboch rodičov a pred dvoma rokmi aj o brata, s ktorým žil a trávil spoločné chvíle. Na všetko ostal sám. Zo svojho skromného príjmu si nemohol dovoliť zakúpiť novú pec na kúrenie a varenie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pece a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miriama Darnadiová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Miriama žiadala o príspevok pre zariadenie pre seniorov SVETLO Krupina. Zariadenie má 32 obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Za získané prostriedky na projekt Vyzdobme si Vianoce sa podarilo nakúpiť materiál a kreatívne potreby na výrobu vianočných ozdôb do zariadenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 95 € Miroslava Debnáriková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Neformálna skupina kolegýň a klientov v rámci projektu Jednoducho čistučké Vianoce zorganizovala pre svoju bývalú kolegyňu vianočné upratovanie, pečenie koláčov, vianočný nákup a vytvorenie vianočných ozdôb, lebo jej zdravotný stav a sociálna situácia jej nedovoľovali, aby tieto činnosti zvládla sama. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, drogérie a vianočnej výzdoby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Miroslava Debnáriková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Neformálna skupina zložená zo zamestnancov a klientov domova sociálnych služieb pripravila v rámci projektu Nemusia byť sami pre osamelo žijúcich seniorov vianočné prekvapenia v podobe obdarovania vlastnoručne vyrobených malých darčekov - vianočných magnetiek, osobnou návštevou a zaspievaním kolied. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na vianočnú dielničku. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Miroslava Fontányová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eva sa sama stará o svoje dve deti a chorú matku. Táto situácia jej nedovoľuje zabezpečiť všetko potrebné. Pani Miroslava z finančných prostriedkov na projekt Vianoce, aké ešte nikdy nevideli zabezpečila tejto rodine pomoc kúpou potravín, darčekov a vytvorila tak na utrápenej tvári jeden veľký úsmev a vďačné slová. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Miroslava Pálková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Miroslava projektom Hojne pod vianočným stromčekom mohla prispieť k rodinnej pohode počas vianočných sviatkov osamelej matke pani Miroslave a jej trom deťom. Za finančné prostriedky nakúpila základné potraviny potrebné na prípravu sviatočných jedál a malé vianočné darčeky, ktoré vyčarili deťom pani Miroslavy úsmev na tvárach.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Miroslava Pálková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Miroslava chcela projektom V teplúčku pri stromčeku dopriať pánovi Jaroslavovi, osamelému seniorovi, teplo v jeho domácnosti počas vianočných sviatkov. Za finančné prostriedky zakúpila palivové drevo, ktoré bolo zabezpečené Mestskými lesmi Krupina. Pánovi Jaroslavovi tak zabezpečila príjemný vianočný darček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Miroslava Priatková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Nikola je žena, ktorá napriek ťažkej životnej i finančnej situácii rada pomáha iným. Má štyri deti a sú to láskavé bytosti. Preto sa pani Miroslava rozhodla v rámci projektu Vianoce sú len raz! potešiť ich darčekmi pod stromček. Za finančné prostriedky bol zakúpený potravinový balíček a pre každé dieťa hračka - dve dievčatá dostali puzzle a bábiku a dvaja chlapci autá. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Dlugošová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Monika v rámci projektu Vianoce bez mamy pomohla Danielovi, ktorého opustila počas roka manželka a rozhodla sa žiť s iným mužom. Dve najmladšie deti vzala so sebou a dvoch starších synov nechala v starostlivosti otca. Za finančné prostriedky zakúpila potraviny, hygienické potreby a hračky ako potešenie pre deti. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Monika Dlugošová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Monika pomohla projektom Vianoce pre Ivetu Ivete, ktorá je ženou s podlomeným zdravím. Poberá invalidný dôchodok a vplyvom rôznych životných situácií sa ocitá toho času v azylovom dome, kde nateraz žije. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, pochutín a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Monika Dlugošová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Monika v rámci projektu Vločky šťastia pomohla pani Viere, ktorá sa dlhodobo stará o dospelého, postihnutého syna. Intenzívna starostlivosť pani Viere nedovoľuje pracovať. Jej príjem je obmedzený a nepostačuje na vykrytie všetkých potrieb v domácnosti. Za finančné prostriedky boli zakúpené potraviny, hygienické potreby a pochutiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Monika Kubíniová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Monika v rámci projektu Krajší deň obdarovala osamelú mamu s postihnutým synom, ktorá je v ťažkej životnej situácii. Finančné prostriedky použila na nákup potravín na vianočný stôl a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Monika Kubíniová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Monika v rámci projektu Rozprávková postieľka obdarovala dievčatko, ktoré je ležiace a plienkované a potrebuje starostlivosť, pri ktorej sú potrebné hygienické pomôcky. Veľkým pomocníkom sú nepremokavé plachty a umývateľný paplón. Finančné prostriedky boli použité na nákup plachty, obliečky, umývateľného paplóna a chrániča matraca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Monika Najvirtová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Monika v rámci projektu Snežná húsenička obdarovala rómske deti a deti zo sociálne slabých rodín. Za finančné prostriedky zakúpila klzáky, rukavice a sladkosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Monika Tušimová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Útulný domov pani Monika obdarovala rodinu s tromi maloletými deťmi bývajúcimi v nevyhovujúcich podmienkach. Cieľom projektu bolo pre rodinku vytvoriť útulnejší domov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu nových paplónov, vankúšov, posteľnej bielizne, uterákov a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Natália Haneková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Natália v rámci projektu Farebný svet okolo obdarovala Majku, klientku zariadenia sociálnych služieb, ktorá je autistka. Rodičia sa rozviedli a ona to ťažko znáša. Finančné prostriedky boli použité na nákup pasteliek, farieb a omaľovániek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Natália Haneková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Natália v rámci projektu Vo svete kníh obdarovala klientku zariadenia sociálnych služieb, o ktorú sa starajú starí rodičia. Za finančné prostriedky zakúpila knihy rozprávok a vianočných príbehov. Vďaka čítaniu bude menej hyperaktívna, pretože má knihy veľmi rada. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 165 € Natália Topoľská; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Natália, zamestnankyňa neziskovej organizácie v rámci projektu Vianočný čas pomohla klientom útulku - osamelým mužom, ženám a matkám s deťmi, prežiť pokojné a štedré vianočné sviatky. Za finančné prostriedky nakúpila potraviny, aby si mohli navariť tradičnú Štedrú večeru a napiecť vianočné pečivo. Spolu s klientmi vyrobila vianočné ozdoby a napiekla medovníčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Nikola Sabolová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Laurika je 10 ročne dievčatko, ktoré žije s mamkou a jej 14 ročnou sestrou v podnájme. Lauriku a jej rodinu opustil otec, keď bola ešte malá. Jej mama sa o ne stará sama, z dôvodu nedostatku financií im žiaľ, nevie zabezpečiť všetko čo potrebujú. Pani Nikola sa projektom Detský sen rozhodla rodine pomôcť a za finančné prostriedky nakúpila potraviny, drogériu a drobné darčeky pre dievčatá. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Nikola Sabolová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Jozef je mladý 26 ročný muž, ktorý nemá ľahký život. Od 3 rokoch žil v detskom domove kvôli tomu, že ho rodičia týrali. Napriek všetkému zlému sa z neho stal slušný, čestný a dobrosrdečný človek, ktorý chce pomáhať iným ľuďom. Pani Nikola sa mu projektom Úsmev vďačnosti rozhodla pomôcť a urobiť mu krásne Vianočné sviatky. Za finančné prostriedky nakúpila trvanlivé potraviny, drogériu a darček v podobe oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Nikola Sabolová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Nikola sa projektom Vianočná pohoda rozhodla pomôcť Janke, osamelej matke, ktorá tragickou nehodou prišla o muža. Zostala sama s dcérou, ktorá čaká dieťa. Janka zarába málo peňazí, ledva im vystačí na nájom a potraviny. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb a malého darčeka pod stromček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Občianske združenie – Serafím; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Členovia Občianskeho združenia sa projektom Darujme Vianočný úsmev rozhodli urobiť radosť ľuďom v siedmych rodinách na severovýchode Slovenska, ktoré sú v rôznych životných situáciách. V rámci projektu Darujme Vianočný úsmev za finančné prostriedky zakúpili pracie prostriedky, drogériu a trvanlivé potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie v rámci projektu Nech sú tieto Vianoce o čosi ľahšie pomohlo rodine s ťažko chorou dcérou. Finančné prostriedky boli použité na kúpu potravín a darčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Ďakujem prostredníctvom projektu Prvé Vianoce pomohlo štvorčlennej rodine s ťažko chorým synčekom, pre ktorého toto boli prvé Vianoce. Rodinka žije len z matkinho rodičovského príspevku. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na sviatočný stôl a darčeka v podobe hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Otília Ferenčíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Otília žiadala projektom Prvé skutočné Vianoce o pomoc pre týranú slečnu, ktorá mala možnosť zažiť štedré a pokojné Vianoce. Podarilo sa zabezpečiť potrebné potraviny na sviatočné dni a kompletnú Štedrovečernú večeru. Obdarovaná dostala to, čo najviac potrebovala pre štúdium a jedlo po ktorom veľmi túžila, ktoré už dávno nejedla. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na sviatočné dni a notebook.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Otília Ferenčíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Otília v rámci projektu Šťastné pranie a sušenie obdarovala ťažko skúšanú trojčlennú rodinu. Choroby a nepriaznivé podmienky života sú neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života. Navyše mama rodiny je teraz sama na dlhšiu dobu vo vážnom stave v nemocnici kde strávila aj Štedrý deň a celé sviatky. Za finančné prostriedky zakúpili práčku so sušičkou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Otília Ferenčíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Otília s deťmi z krúžku šikovných rúk pri ZŠ obdarovali projektom Vôňa Vianoc ľudí bez domova a telesne postihnutých ľudí. Vlastnoručne napiekli a vyzdobili tisícky medovníčkov, ktoré zabalili a osobne roznášali. Deti boli tak zasiahnuté príbehmi, že sa rozhodli o tom, čo zažili, napísať článok do budúceho čísla školského časopisu. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na medovníky a PHM.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Silvia Sihelská; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Silvia projektom Kúzlo Vianoc obdarovala mladú mamičku Moniku, v ktorá žije so synom sama. Napriek tomu, že pracuje, jej príjem je tesne nad hranicou minimálnej mzdy. Chlapček je žiakom 1.stupňa ZŠ. Finančné prostriedky boli použité na kúpu darčeka v podobe hračky , potravín a pochutín na vianočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 154 € Peter Zátroch; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Peter pracuje už deviaty rok v Útulku Nádej pre ľudí bez domova. Cieľom projektu Nádejné Vianoce vo Zvolene bolo priniesť štedré a príjemné Vianoce ľuďom bez domova. Spoločne s klientami vyzdobili priestory a pripravili večeru. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a drobné darčeky. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Petra Drábová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Petra žiadala projektom Vianoce pre všetkých o podporu na zorganizovanie štedrovečernej večere pre ľudí v núdzi a bez domova. V predvianočnom období spolu s rodinou pripravili tradičné jedlá, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole a zaviezli ich do útulku pre ľudí bez domova. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Petra Krajčová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Petra spolu s tímom dobrovoľníkov z občianskeho združenia v rámci projektu Pomoc pani Janke obdarovala pani Janku, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii. Táto situácia vznikla dôsledkom toho, že si jej muž vzal život a pani Janka ostala sama s dvoma deťmi. Za finančné prostriedky boli zakúpené paplóny, vankúše a posteľná bielizeň. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Róbert Grundza; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Róbert pracuje ako vychovávateľ v detskom domove. V rámci projektu spravil krajšie Vianoce súrodencom, ktorí prišli toto leto o svoju mamku. Chodia do školy, sú v pubertálnom veku takže radi sa obliekajú, a chcú sa páčiť okoliu. Za finančné prostriedky z projektu Súrodenecké silné puto spoločne nakúpili zimné oblečenie, vetrovku, obuv, hygienu a elektrický holiaci strojček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Rozália Kaščáková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Rozália projektom Radosť rozdávaním rastie pomohla rodine, ktorá sa ocitla vo veľmi ťažkej životnej a sociálnej situácii. Rakovina ich syna zasiahla celú rodinu, ktorá aj predtým bola ťažko skúšaná. Za finančné prostriedky zabezpečila potraviny na Vianoce, oblečenie pre deti na zimu, nevyhnutné lieky na liečenie rakoviny ich syna a Mikulášske darčeky pre celú rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Silvia Sihelská; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Silvia obdarovala projektom Kúzelné Vianoce pani Danielu, mamu troch detí. Nateraz jej domov poskytli priatelia. Jedno z detí je však ťažko zdravotne postihnuté. Charakter postihu vyžaduje nepretržitú starostlivosť a pani Daniela sa nebude môcť zamestnať. Za finančné prostriedky zakúpila hygienické potreby, potraviny a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Silvia Sihelská; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Silvii sa podarilo projektom Vianočná nádej spríjemniť vianočné sviatky Marekovi, ktorý je na vozíku. Prejavený záujem dobre padol obdarovanej osobe a zároveň v darcoch zanechal príjemný pocit ľudskej spolupatričnosti a radosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup pochutín, vitamínov a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 144 € Silvia Václavíková, Mgr., PhD; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Autorka projektu Dvojnásobné posolstvo Vianoc pani Silvia obdarovala rodinu pani Zuzany darčekom, ktorý je nenahraditeľným pomocníkom v ich momentálnej nepriaznivej sociálnej situácií. Za finančné prostriedky zakúpila vysávač.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Simona Mitrášová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Sociálna pracovníčka pani Simona žiadala o pomoc pre rómsku rodinu, v ktorej vyrastá maloletá Evka, ktorá žije spoločne so svojimi rodičmi. Evka je už mladá slečna a túžila, aby mohla ísť do svojej izby a zavrieť sa sebou dvere. Jej sen sa podarilo projektom Čaro domova uskutočniť. Finančné prostriedky boli použité na kúpu okna a dlaždíc na obloženie kozuba a pece.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Slavomíra Piričová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Rodina pani Slavomíry spoločne s ďalšími projektom Dávať A Radovať sa (DAR) obdarovala pani Alžbetu a jej štyri deti, ktorí sa nachádzajú v neľahkej životnej situácii. Spoločne s obdarovanou rodinou za finančné prostriedky zakúpili automatickú práčku. Obdarovali ich aj potravinami, ovocím, čistiacimi, hygienickými potrebami, teplým oblečením a darcovská firma v Snine im darovala drevo na kúrenie. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Soňa Hlaváčová, PhDr., PhD.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Vedúca zariadenia Charitného domu sv. Alžbety sa podieľala prostredníctvom projektu Zachránené Vianoce na realizácii vianočného posedenia za spoločným stolom plným dobrôt a vianočných tradičných jedál, na ktorých si ľudia bez domova pochutili aj po ďalšie dni. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Tatiana Bogdanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Tatiana spoločne s deťmi z detského domova v rámci projektu S láskou vyrobené vyrobili fotorámiky pre ich súrodencov umiestnených do profesionálnych rodín. Takouto maličkosťou mali príležitosť zaželať si krásne Vianoce a osobne obdarovať súrodencov. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu fotorámikov. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Terézia Podolanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Terézia v rámci projektu Vianoce v suchu obdarovala tri deti v neštátnom detskom domove. Deti následkom traumatických zážitkov trpia nočným pomočovaním. Za finančné prostriedky zakúpila nepremokavé plachty a plienky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Tomáš Miňo; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Svetielko od Terky sa podarilo zrealizovať spoločnú slávnostnú kapustnicu pre desať ľudí bez domova. Na aktivite pomáhali dobrovoľníci, z radov seniorov mesta, pri podávaní slávnostnej kapustnice, dámy zaspievali krásne vianočné koledy. Finančné prostriedky boli použité na nákup kapustnice a hygienických potrieb do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Tomáš Palenčár; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Vítajme Ho spolu! pán Tomáš nakúpil potraviny na prípravu štedrovečernej večere a 24. decembra sa v útulku pre bezdomovcov, spoločne s ľuďmi bez domova, pripravovali tradičné vianočné pokrmy, ako je vyprážaná ryba so zemiakovým šalátom, kapustnica, oblátky s medom, bobaľky s makom a pod. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Tomáš Švec; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Tomáš v rámci projektu Stačí aj málo obdaroval slečnu Mariannu, ktorá je vážne chorým onkologickým pacientom. Zakúpený notebook bol nachystaný tak, aby nemala s jeho používaním žiadne starosti a aby jej robil spoločníka, po ktorom tak veľmi túžila, no nemohla si ho dopriať. Finančné prostriedky boli použité na kúpu notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Valéria Votoupalová ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Valéria je starostka obce a dobre pozná pomery rodín v obci. Vie, že starší a chorí obyvatelia väčšinou žijú medzi štyrmi stenami svojich domov. Preto sa rozhodla projektom Vianočné pohladenie obdarovať starších, osamelých, chorých ľudí v obci vianočným darčekom a pripraveným krátkym kultúrnym programom ochotných detí pri osobnej návšteve. Finančné prostriedky boli použité na nákup vianočného pečiva a čokoládových ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Veronika Antalová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Študentka, ktorá sa v rámci dobrovoľníctva pravidelne stretáva so štyrmi deťmi z ohrozenej rodiny, ktoré vychováva sám otec im spríjemnila Vianočné sviatky. V rámci projektu Spolu na Vianoce na plavárni spoločne nakúpili potraviny na Štedrú večeru a dostali permanentku na plaváreň. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a permanentiek na plaváreň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 370 € Veronika Bániková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Dobrovoľníci z mesta Liptovský Mikuláš spolu s pani Veronikou ukázali v predvianočnom čase ľuďom bez domova solidaritu s ich životom na ulici. Pre každého z nich v rámci projektu Nohy v teple pripravili darček v podobe teplých zimných topánok a teplých ponožiek. Finančné prostriedky boli použité na nákup 24 párov zimných teplých topánok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Veronika Beregházyová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Veronika v rámci projektu Dobrú chuť kúpila pre uja Imra darček, ktorý je pre jeho nepriaznivý zdravotný stav nevyhnutnosťou v jeho živote a bežnom fungovaní. Za finančné prostriedky zakúpila mixér, keďže stravu nevie prijímať v pevnom stave.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Veronika Beregházyová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Veronika projektom KUK pre teba darovala najkrajšie Vianoce chlapcovi, ktorý už prestával veriť, že môže byť milovaný a že sú ľudia, ktorí na neho myslia. Za finančné prostriedky zakúpila televízor, ktorý si jeho rodina nemohla dovoliť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Veronika Takáčová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Veronika v rámci projektu Vianoce na matraci nie na zemi obdarovala mnohopočetné rodiny žijúce v sociálnych bytoch mimo mesta. Nedostatok miesta a náročné podmienky im často nedovoľujú zabezpečiť si pokojné miesto na spanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup matracov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Zora Ďurinová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zora projektom Damiánkov vianočný darček obdarovala vytúženou hračkou chlapčeka s mozgovou obrnou, ktorý je nechodiaci. Napriek svojmu handicapu je veľmi veselý a milý. Za finančné prostriedky zakúpila Lego duplo, ktoré zabalila a balíček odovzdala jeho mamine, ktorá ho Damiánkovi položila pod vianočný stromček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Zuzana Begová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Autista Karol s doposiaľ ťažkým životným osudom je umiestnený v špecializovanom zariadení. Tento rok tu trávil svoje prvé Vianoce. Pani Zuzana mu ich projektom Autíčko pre Karola spríjemnila vysnívaným darčekom. Za finančné prostriedky zakúpila autíčko na diaľkové ovládanie a guličkovú náplň do sedacieho vaku, v ktorom Karolko trávi veľa voľného času.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Zuzana Begová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana pracuje ako špeciálna pedagogička v špecializovanom zariadení pre autistov. Projektom Petríkove hojdacie kreslo pripravila vianočné prekvapenie klientovi tohto zariadenia Petrovi. Finančné prostriedky boli použité na nákup hojdacieho kresla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zuzana Beregházyová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana na Vianoce v rámci projektu Chcem študovať obdarovala mladého človeka, ktorý si v minulosti vytrpel dosť ponižovania, a ktorý chce začať a mať šancu na lepší život a to aj získaním kvalitného vzdelania. Za finančné prostriedky zakúpila notebook. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zuzana Beregházyová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana v rámci projektu Naša izbička obdarovala mladú rodinu s dvomi deťmi, ktorá za posledný rok prežila strach, útek a stratu domova. Za finančné prostriedky zakúpila koberec, dve postele a hračky pre malé slečny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Zuzana Harcsová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projektom Spomienka je súčasť života zamestnankyňa zariadenia sociálnych služieb spolu so svojimi kolegyňami spríjemnili každodenný život klientom zariadenia sociálnych služieb. Z vlastných prostriedkov dali vyrobiť fotografie blízkych osôb, priateľov, známych a fotografie z akcií a tieto umiestnili na nástenky v izbách všetkých klientov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup násteniek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Zuzana Lašáková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana projektom Hrejivý plameň rozžiarila Vianočné sviatky osamelej pani kúpou sporáka na tuhé palivo, ktorý tak veľmi potrebovala. Nečakaný darček priniesol pocit šťastia, radosti z prekvapenia a tiež zahnal obavy, ktorými sa pani trápila, keďže starý sporák bol vo veľmi zlom stave. Finančné prostriedky boli použité na kúpu sporáka na tuhé palivo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zuzana Šmijovská; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana v rámci projektu Pomoc s radosťou pomohla onkologickému pacientovi, ktorý sa nachádza v zlej životnej situácií kúpením multifunkčného zariadenia. Tým ho v čase Vianoc prekvapila a potešila nenahraditeľným pomocníkom pri príprave jedál nakoľko prijíma len tekutú potravu. Finančné prostriedky boli použité na nákup kuchynského robota Bosch.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zuzana Veress; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana v rámci projektu Viky a Nikou pomohla starej mame, ktorá sa stará o dve vnúčatá, obe so zdravotnými ťažkosťami vyžadujúcimi si špeciálnu starostlivosť. Za finančné prostriedky zakúpila potraviny a hru. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 95 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníci služby včasnej intervencie prostredníctvom projektu pomohli Tamarke, dievčaťu so zdravotným znevýhodnením. Zakúpili hmatové podložky, ktoré prinášajú taktilné podnety a zároveň stimulujú reflexné body chodidiel. Uľahčuje sa jej tak každodenná rutina tým, že môže cvičiť doma, zlepšiť si chôdzu a byť rovnocenná so svojimi rovesníkmi. Finančné prostriedky boli použité na hmatové podložky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníci služby včasnej intervencie obdarovali malého Oliho so zdravotným znevýhodnením pieskovými vrecúškami, ktoré majú všestranné využitie v oblasti rozvoja motoriky a propriocepcie a ľahko priľnú na rôzne časti tela. Rodina sa potešila, pretože vrecúška môžu pomôcť Olimu lepšie rehabilitovať a rozvíjať motoriku. Finančné prostriedky boli použité na pieskové vrecúška.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníci služby včasnej intervencie obdarovali malú Milotku a jej rodinu nákupom potravín na vianočný stôl. Milotka má vážne zdravotné znevýhodnenie, potrebuje neustále terapie, čo je pre rodinu finančne veľmi náročné, keďže žijú iba z rodičovského príspevku. Pracovníci chceli takto rodine spríjemniť najkrajšie sviatky v roku. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 65 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníci služby včasnej intervencie obdarovali Tomáška so zdravotným znevýhodnením time timerom, ktorý je určený práve pre takéto deti. Tomáško sa narodil s vážnou diagnózou a k tomu pridruženými postihnutiami so sebapoškodzovacími sklonmi. Vďaka pomôcke sa naučí ľahšie vnímať časový sled od začiatku po koniec aktivity, terapie a pomôže mu to lepšie napredovať a začleniť sa v kolektíve. Finančné prostriedky boli použité na time timer.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € ,,DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb, Krškany; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zariadenie sociálnych služieb obdarovalo prijímateľov sociálnej služby darčekovým balíčkom. Zamestnanci zariadenia spolu s dobrovoľníkmi zakúpili osamelým prijímateľom spodné prádlo, ktoré zabalili do balíčkov a odovzdali im ich po spoločne strávenom čase na Štedrý večer. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € ,,DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb, Krškany; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: "DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb, Krškany obdarovalo svojich 100 prijímateľov s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Zamestnanci spolu s dobrovoľníkmi a klientmi napiekli vianočné pečivo, oblátky a nakúpili ovocie, aby na Štedrý deň spoločne zasadli k Štedrovečernému stolu. Spievali vianočné koledy a rozdali si darčeky. Spoločne si tak vytvorili príjemnú, pokojnú rodinnú vianočnú atmosféru aj napriek tomu, že žijú vo veľkom zariadení. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu neziskovej organizácie bolo pomôcť Martinke, ktorá je v ťažkej situácii. Bola jej darovaná zimná dámska bunda a jej malému synčekovi Tobiasovi oblečenie. Tiež ich čakalo vianočné pečivo, večera a balíček potrebných vecí. Mohli tak zažiť atmosféru Vianoc a príjemné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu neziskovej organizácie bolo pomôcť dievčaťu Sáre, ktorú opustila matka. Adaptácia na nové prostredie bola náročná, bolo pre ňu ťažké si zvyknúť. Darované oblečenie ju však veľmi potešilo a bude z neho mať úžitok a radosť aj po období Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na nákup obuvi a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 65 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: V rámci projektu Vianočná idylka pre súrodencov bola pomoc nasmerovaná pre súrodencov Kristínu, Sebastiána a Iva, ktorí prežívajú nepriaznivé pomery v rodine. Po vianočnej večeri dostali darčeky v podobe oblečenia a školských potrieb. Strávili tak príjemnejšie sviatky s atmosférou Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, obuv a písacie potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: V rámci projektu Vianočné prekvapenie pre rodinu bola pomoc smerovaná rodine v ťažkej situácii. Vďaka projektu sa zabezpečili dary pre starších chlapcov aj mladšie deti a vianočné pečivo pre celú rodinu. Dievčatku Sabínke, ktoré je nadané na hudbu a dramaturgiu sa uhradil poplatok za základnú umeleckú školu. Rodinu darčeky veľmi potešili a sú vďační. Finančné prostriedky boli použité na poplatok za ZUŠ.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Arcidiecézna charita Košice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Tím sociálnych pracovníkov Arcidiecéznej charity v Košiciach pripravil Vianočné prekvapenie pre deti a ich rodičov, ktoré stratili svoj vlastný domov a sú nútené žiť v Krízovom centre. Pre rodiny zorganizovali spoločnú večeru so štedro prestretým vianočným stolom, na ktorom nechýbali tradičné vianočné pokrmy. Podarilo sa im zrealizovať, aby sa všetky deti a ich rodičia stretli spoločne pri jednom slávnostnom stole, aby zažili pravú atmosféru Vianoc nesúcu sa v duchu vianočných kolied a piesní. Vytvorili pre ľudí bez domova neopakovateľnú atmosféru Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 285 € Bocianie deti; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: V rámci projektu S nami nikdy nebudete sami bola pomoc určená ľudom bez domova žijúcim v zariadeniach náhradného bývania. Dobrovoľníci vytvorili vianočnú atmosféru v zariadeniach, okrem darčekov rozdávali radosť, vianočnú štedrosť a hlavne pocit, že počas týchto sviatkov nie sú na tomto svete sami, ale že sú spolu jedna veľká rodina. Finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 440 € Centrum MEMORY n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt Rozsvieťme Vianoce bol zameraný na pomoc ľudom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Seniori z denného pobytu ako aj seniori, ktorí navštevujú tréningy pamäti a kreatívne dopoludnia počas adventu vyrábali vianočné sviečky, ktoré si zobrali do svojich domácností na spríjemnenie vianočnej atmosféry alebo ako drobnosti na obdarovanie príbuzných. Táto forma art terapie podporila ich autonómiu, precvičila hrubú a jemnú motoriku klientov ako aj schopnosť koncentrácie. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Centrum sociálnych služieb KA; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu Hrejivý pocit Vianoc bolo nakúpiť potraviny potrebné na prípravu vianočnej kapustnice a pečiva. Tieto vianočné špeciality pripravili rodiny v núdzi, pre ktoré bola pomoc určená, spolu so zamestnancami Centra sociálnych služieb a ponúkali ich ľuďom na predvianočnom programe mesta za 1 kus trvanlivej potraviny. Vyzbierané potraviny následne zamestnanci Centra rozdelili do balíčkov a rozdistribuovali do rodín. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, spotrebný tovar a prenájom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Centrum voľného času, SNP 492/27, Dobšiná; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Centrum voľného času realizovalo projekt určený pre deti zo sociálne odkázaných a viacdetných rodín a tiež pre všetky deti, ktorých rodiny sa ocitli v ťažkej finančnej a životnej situácii. Deti za pomoci zamestnancov centra napiekli vianočné pečivo, ktoré si zobrali domov pre svoje rodiny. Príjemnú atmosféru si spoločne vychutnali aj na vianočnej besiedke. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, krabice a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 185 € Collegium Holíč; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: OZ Collegium pri SOŠ Holíč spestrilo predvianočný čas obyvateľom Senior domu Terézia v Holíči. Študenti strednej odbornej školy pripravili chlebíčky, napiekli koláče a spoločné stretnutie so seniormi strávili pri spoločenských hrách a rozhovoroch. Pripravili im aj kultúrny program. Finančné prostriedky boli použité na nákup spoločenských hier a surovín na občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Filantrop, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Nezisková organizácia Filantrop obdarovala 28 klientov so zdravotne ťažkým postihnutím rôznorodými spoločenskými hrami, ktoré im spríjemnia zimné dni a zároveň im zlepšia jemnú motoriku, logické zmýšľanie a tímovú spoluprácu. Odovzdanie darčekov sa konalo po odohraní Vianočného divadelného predstavenia, na ktorom klienti vystupovali. Klienti sa darom veľmi potešili a hrajú ich skoro celý deň. Finančný dar bol použitý na kúpu spoločenských hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu Vianoce pre chorých ľudí bez domova bolo priniesť trochu slávnostnej a rodinnej atmosféry pre chorých a opustených ľudí bez domova. V rámci vianočných sviatkov útulok zabezpečil pre svojich klientov kvalitnejšie slávnostné jedlo v rodinnej priateľskej atmosfére. Takto aj osamelí a chorí zažili pár výnimočných chvíľ. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a výzdobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu Vianoce pre ľudí z ulice bolo zabezpečiť vianočné balíčky pre ľudí bez domova nachádzajúcich sa v záhradkárskych oblastiach resp. bez prístrešku. Terénni pracovníci pripravili balíček pre každého klienta, s ktorým sú v kontakte. Ten obsahoval praktické darčeky, ktoré ľudia bez domova zužitkujú. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, pastilky a drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Diecézna Charita Rožňava; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Diecézna charita vo svojom nízkoprahovom dennom centre pripravila pre občanov bez domova posedenie pri vianočnej kapustnici. Počas spoločného večera im tiež odovzdali darčeky. Takto aj občania, ktorí sú bez domova alebo žijú pod hranicou chudoby mohli zažiť vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a riad.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Domov MÁRIE; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom Domova MÁRIE bolo urobiť radosť pani Evke, ktorá chcela potešiť počas vianočného obdobia aj ostatných klientov domova, ale aj deti, ktoré prišli spríjemniť toto obdobie rôznymi koledami a vystúpeniami. Takto mohla Evka s nimi tráviť vianočný spoločný čas. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Domov MÁRIE; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Domov Márie sa spojil so špeciálnou základnou školou, aby spoločne vyrobili pohľadnice nielen pre seba, ale aj do iných zariadení. Tam ich posielali deti zo školy seniorom, ktorí nemajú rodinu. Spoločným vianočným pečením perníkov odmenili deti za ich snahu. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie Svätého Lazara; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zariadenie DSS Adelka - občianske združenie sv. Lazara žiadalo o pomoc pre svojich 27 klientov. Podarilo sa im vytvoriť vianočnú atmosféru pri pečení vianočných koláčov, varení punču a rozbaľovaní darčeka - stroja na prípravu pozdravom a telegramov, ktoré budú klienti môcť vyrábať. Nechýbalo ani spoločné vianočné posedenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup zariadenia na výrobu pozdravov a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 257,32 € Komunita Sant´Egidio; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo zorganizovať vianočný obed pre ľudí bez domova a sprostredkovať im atmosféru Vianoc. Keďže mnohí z nich často trpia hladom, bola im poskytnutá plnohodnotná strava, ktorá ich nasýtila. Účastníkom obeda to pomohlo prežiť krajšie Vianoce napriek ich veľmi náročnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Mama šiestich detí, ktorej Maják nádeje chcel pomôcť darovaním chladničky, dostala pomoc od iných organizácií, preto sa rozhodli obdariť inú rodinu - rodinu pána S., ktorá žije v núdzi vo veľmi biednych podmienkach v jednej izbe chatrče, umocnených zlým zdravotným stavom otca. Maják nádeje pre nich zabezpečil novú piecku a uhlie, aby mali na dlhší čas čím kúriť. Ich stará už bola v dezolátnom stave, čmudila a spôsobovala časté choroby detí. Rodina bola dojatá od radosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup piecky a uhlia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Prostredníctvom projektu Miesto pre nás sa zakúpila veľká šatníková skriňa pre pani Zuzanu a jej maloletú dcérku do ich starého bytu. Nakoľko je pani Zuzana na invalidnom dôchodku, nemôže si dovoliť nákupy zariadenia bytu, v ktorom sa už nábytok rozpadáva a neplní svoju funkciu. Pani Zuzana žije skromne, no s veľkým srdcom vychováva dcérku, ktorej sa snaží vynahradiť lásku jej zosnulého otca. Finančné prostriedky boli použité na nákup nábytku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 430 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Prostredníctvom projektu Naša kuchyňa bola zakúpená kuchynská linka s drezom pre pani Margitu a jej 8 detí, ktorí spolu žijú v 1-izbovom sociálnom byte. Nakoľko je pani Margita na materskej dovolenke a aj ostatné deti sú ešte malé, nemohla si ju sama dovoliť kúpiť, je to pre ňu veľmi veľká položka. Funkčná kuchynská linka pomôže skvalitniť každodenný život celej jej rodine. Finančné prostriedky boli použité na nákup kuchynskej linky a drezu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Janka býva v sociálnej bytovke s dvoma dcérami. Je to veľmi príkladná a starostlivá mamka, ktorá žije z minima. Veľmi túžila dostať elektrickú rúru, doteraz varila na dvojplatničke, požičanej od susedky. Tento dar ich veľmi potešil a bude slúžiť dlhé roky. Okrem rúry dokúpili aj hrnce a vysávač. Ich život sa tým zlepšil a mamka s deťmi sú za to vďačné. Finančné prostriedky boli použité na nákup elektrickej rúry, hrncov a vysávaču.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € OZ LIANKOVO; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: OZ LIANKOVO poskytlo trojčlennej rodine - otcovi s dvoma synmi veľkú pomoc a to kúpou novej práčky, čím im uľahčili ich bežné fungovanie, keďže doteraz museli prať ručne z dôvodu, že ich stará pračka doslúžila. Finančné prostriedky boli použité na nákup pračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Miestne združenie YMCA NESVADY (KRESŤANSKÉ ZDRUŽENIE MLADÝCH ĽUDÍ - YOUNG MEN´S CHRISTIAN ASSOCIATION); projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola nasmerovaná mladej vdove, ktorá sama vychováva dve maloleté dcéry. Kúpa poschodovej postele do detskej izby urobila radosť deťom a spravila prvé sviatky bez milovaného otca a manžela aspoň trochu znesiteľnejšie, ako aj odbremenila vdovu od finančnej záťaže, pretože nová posteľ bola už nutnosťou pre staršiu dcéru. Prekvapenie bolo dokonalé, obdarovaná s deťmi boli veľmi vďačné a dojaté, bol to večer plný emócií. Finančné prostriedky boli použité na kúpu poschodovej postele.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE "OZ BELASÝ MOTÝĽ"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zamestnancom zariadenia sociálnych služieb v spolupráci so základnou školou sa podarilo počas vianočných sviatkov spríjemniť chvíle klientkam, ktoré trpia mentálnym a psychickým postihnutím . Klientky a žiaci školy vyrábali vianočné ozdoby, darčeky a zdobili medovníčky, ktoré vlastnoručne upiekli. Vyrobené darčeky podarovali svojim blízkym. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € EDELIN; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo vniesť v predvianočnom čase seniorom trošku šťastia, lásky a pohody do každodenného stereotypného života. Prostredníctvom návštevy týchto seniorov im boli odovzdané pripravované darčeky a obedár. Takouto formou sa zároveň prepojilo spolužitie všetkých generácií v obci v jedno. Žiaci sa naučili obdarovávať a seniori pocítili záujem aj zo strany tej najmladšej generácie. Finančné prostriedky boli použité na nákup obedárov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt Potešíme slovom a piesňou bol určený pre seniorov, ktorí žijú v DSS Benetrix v Priekope. Študenti z dramatického krúžku Divadelné krôčiky im v predvianočnom období zahrali divadelné predstavenie doprevádzané hrou na hudobné nástroje a tancom. Po predstavení obdarovali klientov DSS pripravenými kozmetickými balíčkami. Súčasťou predstavení bolo občerstvenie s pripravenými vianočnými koláčikmi a medovníkmi. V projekte bol využitý tvorivo-humanistický prístup a empatické vnímanie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kozmetických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pre sociálne znevýhodnených ľudí - bezdomovcov, ktorí žijú vo verejnom kempe. Pre príjemnejšie strávenie vianočných sviatkov boli obdarovaný drobnými darčekmi a jedlom, aby aj oni mohli na chvíľu zabudnúť na ľahostajnosť okolitého sveta a spríjemniť si vianočné sviatky. Spolu s dobrovoľníkmi organizácie a deťmi zo základnej školy navštívili tiež vianočné trhy. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické a školské potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 345 € ESTHER; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pre týrané ženy vo forme nákupu darčekov ich deťom. Vďaka tomu sa poradilo nakúpiť množstvo hračiek a pomôcok a tak potešiť deti aj mamičky pod vianočným stromčekom. Radosť a nadšenie detí zo štedrejších Vianoc bola nesmierna. Finančný dar bol použitý na drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie Kultúra; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu bolo urobiť krajšie Vianoce malému školákovi Matejovi a jeho starkej. Návšteva wellness centra im zážitkovou formou aspoň na chvíľu pomohla zabudnúť na odcudzenie sa Matejovej matky a adoptívnej dcéry starkej. Obaja si darček užili, zaplávali si v bazéne, oddýchli si, starká nabrala sily na masáži. Finančné prostriedky boli použité na relaxačný poukaz a masáže. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie Kultúra; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť osamelej matke 6 detí v jej zložitej situácii. Nakúpili sa vianočné darčeky pre deti, ktoré mali veľkú radosť. Projekt bol realizovaný v čase, keď im bolo súčasne pomáhané so sťahovaním, vytváraním nového domova a vyhovujúcich podmienok. Matka Alena bola šťastná z nového bývania, deti z darčekov pre ne. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € OZ LIANKOVO; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pre pani Martu a jej synov na zabezpečenie darčekov a potravín na Vianoce. Táto rodina žije v núdzi finančnej, ale aj zdravotnej, prežila si veľa trápenia a bolesti. Pani Marta aj jej synovia mali veľkú radosť z prekvapenia pod stromčekom. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, obuv a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € OZ Margarétka Lovinobaňa; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Občianske združenie Margarétka Lovinobaňa dlhodobo pôsobí v obci a vo voľnočasovom centre pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre tieto deti pracovníci organizácie zorganizovali tvorivé dielne, pečenie koláčikov a vianočný večierok. Finančný príspevok bol použitý na kúpu potravín na pečenie a občerstvenie na vianočný večierok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Občianske združenie Odyseus; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc občianskeho združenia bola určená pre ľudí z vylúčených skupín, ktoré majú obmedzený prístup k službám a dennodenne čelia predsudkom a diskriminácii. Boli obdarovaní praktickými vianočnými balíčkami. Pracovníkom zo združenia sa podarilo navodiť vianočnú atmosféru výzdobou a darčekmi, ktoré rozdávali každému, kto prišiel. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny a termosky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Prima; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu Vianoce pre každého bolo pomôcť ľudom žijúcim na okraji spoločnosti - injekční užívatelia drog, ľudia z pouličného sexbiznisu a ľudia bez domova. Títo ľudia nemajú väčšinou žiadne sociálne zázemie a neudržiavajú kontakty s rodinou. Vďaka projektu im boli sprostredkované praktické vianočné darčeky. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny, spacáky a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 91 € SENIOR pri Domove MÁRIE; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pre pána Igora, ktorý sa stal klientom zariadenia sociálnych služieb. Zámerom bolo uľahčiť mu vstup do života v tomto zariadení. Má rád prácu s drevom v dielni, bol mu preto darovaný všetok potrebný materiál. Podarilo sa mu vyrobiť rôzne dekorácie a vtáčiu búdku. Finančné prostriedky boli použité na farby, náradie a drevený materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 188 € SENIOR pri Domove MÁRIE; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená rodine, ktorá spolu prvý a možno posledný krát strávila vianočné sviatky so všetkým, čo k tomu patrí. Boli to pre nich nezabudnuteľné okamihy, najmä pre pána Jozefa, ktorý trpí rakovinou. Pri rozbaľovaní darčekov pri večeri sa obidvom manželom tisli slzy do očí od dojatia, že na nich niekto myslel. Finančné prostriedky boli použité na pobyt, cestovné náklady a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Občianske združenie STOPA Slovensko; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pre ľudí bez domova alebo osoby v extrémnom sociálnom vylúčení. Pred vianočnými sviatkami boli navštívení a obdarovaní v ich prostredí. Dary pozostávali z praktických vecí, ktoré sú pre nás každodennou súčasťou, no ľudia žijúci na ulici si ich nemôžu dovoliť. Vďaka tomuto projektu boli aj oni nezištne obdarovaní a potešení. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, obuv, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Občianske združenie Žilinský štart; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo spríjemniť vianočné chvíle klientom útulku. Ide o ľudí, ktorí sa ocitli v krízových situáciách, stratili vlastné bývanie, nemajú rodinu, ktorá by im dokázala pomôcť. Zamestnanci a klienti spoločne pripravili večeru s vianočným programom, kde si spoločne zaspievali koledy, pripomenuli tradičné zvyky. Vďaka tomu mohli ľudia bez domova prežiť štedré a dôstojné Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Prístav nádeje, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť rodinám, ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo hmotnej núdzi a/alebo majú člena so zdravotným znevýhodnením, a to balíčkom potravín dlhodobej spotreby, vďaka ktorým si sami dokázali pripraviť štedré Vianoce a uvariť jedlo. Predsedníctvo a dobrovoľníci (ľudia so zdravotným znevýhodnením) týmto obdarovaným napiekli koláčiky, odovzdali im ošatenie a hračky, ktoré boli súčasťou Vianočného balíčka a to počas spoločného večera, ktorý zorganizovali. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Prúty; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo obdarovať viacero rodín, ktoré sa aj napriek nepriaznivej životnej situácii snažia zabezpečiť pre svojich blízkych všetko potrebné. Hlavným zámerom bolo zabezpečiť, aby Vianoce neboli pre rodinu príliš finančne náročné a aby si ich mohli čo najviac užiť. Preto členovia združenia okrem nákupov pomohli s upratovaním, varením a pečením. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov Liptovský Mikuláš; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc Slovenského červeného kríža bola nasmerovaná ľuďom bez domova, aby lepšie zvládli obdobie zimy, ktoré je pre nich najťažšie. Darovanie teplých čiapok a rukavíc im spríjemnilo vianočné sviatky a pomohlo prekonať chladné obdobie. Darček dostali na spoločnom posedení pri kapustnici - takto aj ľudia bez domova mohli zažiť sviatočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700, Kaľava 30; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo obdarovať dvoch seniorov - členov Zväzu telesne postihnutých, ktorí trpia rôznymi zdravotnými problémami a nemajú sa na koho obrátiť. Bandáže s vyhrievaním, ktoré pracujú na princípe termoterapie im pomáhajú uvoľniť bolesť svalov a kĺbov, preto im tento darček spríjemnil nielen Vianoce, ale budú mať z neho radosť aj dlhšie obdobie. Obaja boli nadšení a dojatí z tohto prekvapenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup bandáže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700, Kaľava 30; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená Zuzke, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Po tehotenstve s nie šťastným koncom a potrebnom zákroku, dostala mozgovú príhodu. V súčasnosti je ochrnutá na pravú stranu a tak jej stimulačné pomôcky budú nápomocné pri rehabilitácii a pomôžu k postupnému zlepšovaniu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Finančné prostriedky boli použité na masážnu podložku a rehabilitačné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700, Kaľava 30; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť Pavlovi, skromnému pánovi, ktorý sa dlhodobo lieči na cukrovku a cholesterol, teda diagnózy, ktoré jedna s druhou súvisí. Darovaný multifunkčný cholesterolmeter, ktorý okrem cholesterolu meria aj kyselinu močovú a glukózu ho potešil a uľahčí mu liečbu. Dar prijal veľmi ústretovo a srdečne. Finančné prostriedky boli použité na kúpu cholesterolmetra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 700; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bola pomoc rodine v hmotnej a sociálnej núdzi formou daru v podobe mikrovlnnej rúry. Tým sa rodine vyjadrila spolupatričnosť a zároveň uľahčil a skvalitnil život matky, ktorá sa dlhodobo stará o svoju dcérku Zuzanku s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Nemať mikrovlnku bolo pre rodinu obrovským problémom, keďže zapínanie plynu na sporáku je pri postihnutom dievčatku nebezpečné. Finančné prostriedky boli použité na kúpu mikrovlnnej rúry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700, Kaľava 30; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo obdarovať dievča Vandu - úspešnú plavkyňu s Downovým syndrómom. Darovaný tablet Vande slúži ako pomôcka na uľahčenie vzdelávania. Projekt prispel ku krásnym chvíľam naplnených čistou detskou radosťou a zároveň posilnil pocit spolupatričnosti a predvianočnej atmosféry. Finančné prostriedky boli použité na kúpu tabletu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Spojená škola, Pod kalváriou 941, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,Pod kalváriou 941, Topolčany; Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Ul. Pavlovova 17, Topolčany; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt Od Ondreja do Vianoc bol určený 84 žiakom s mentálnym postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou. Cieľom projektu bolo spríjemniť im vianočné sviatky a ukázať čaro prestretého stola. Spoločne zhotovovali vianočné pozdravy, piekli medovníky a ozdobovali vianočný stromček. Žiaci prežili chvíle, ktoré nemôžu prežívať vo svojom domácom prostredí. Pred odchodom na vianočné prázdniny žiaci spolu so svojimi učiteľkami zasadli k štedrovečernému stolu a pripomenuli si najkrajšie sviatky roku. Pod stromčekom si našli vianočný balíček. Národné zvyky a tradície si spoločne pripomenuli krásnym vianočným pásmom. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie potravín k príprave slávnostnej tabule, výzdobu stromčeka a kúpu vianočných balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Stredná odborná škola podnikania a služieb; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu strednej odbornej školy bolo pripraviť Vianoce pre dôchodcov žijúcich v domove sociálnych služieb. Takto škola rozvíja sociálne cítenie mladých, ktorí pre seniorov pripravovali darčeky, vianočné pečivo, pozdravy, ich kozmetičky išli tiež skrášliť dámy z domova. Poobede im darovali darčeky, zavinšovali a zaspievali. Finančné prostriedky boli použité na drobné darčeky, potraviny, kreatívny materiál a kozmeticko-kadernícky materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie ZR SOSGEMKE; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Študenti - budúci kaderníci, kozmetici a vizážisti sa rozhodli osamelým seniorom spríjemniť predvianočný čas. Na jednej strane im poskytli beauty služby, zvýraznili tak ich krásu a atraktívnosť aj vo vyššom veku. Na strane druhej spoločne prežitým časom, milým slovkom a pochopením seniorom vykúzlili krásne úsmevy na tvárach. Finančné prostriedky boli použité na nákup prípravkov na poskytnutie beauty služieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Stredná zdravotnícka škola; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiaci strednej zdravotníckej školy spolu s učiteľkami v predvianočný deň v nemocniciach spríjemnili chvíle pacientom, ktorých stav im nedovolil byť v blízkosti svojej rodiny. Na jednotlivých oddeleniach vo vianočnom prestrojení im zaspievali, zavinšovali koledy, odovzdali ručne vyrobený pozdrav a malý darček. Financie boli použité na nákup kreatívneho materiálu, drobných darčekov a dekoračných predmetov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Stredná zdravotnícka škola; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo potešiť a obdarovať klientov zariadenia sociálnej starostlivosti formou drobných darčekov a spoločného vianočného večera. Žiaci strednej zdravotníckej školy spolu s učiteľkami odovzdali vianočný pozdrav klientom a pripravili im krátky kultúrny program. Taktiež im napiekli medovníčky a priniesli ovocie. Finančné prostriedky boli použité na vianočné darčeky, kreatívny materiál a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Šanca pre Dražice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníci komunitného centra a dobrovoľníci obdarovali v čase Vianoc bezdomovcov a sociálne slabšie rodiny s viacerými maloletými deťmi. Práve im poskytla pomoc vo forme jedla vysnívané dobroty, aby aj ich Vianoce boli štedré. Prispeli tak k sviatočnej atmosfére v rodinách, ktoré sú na to odkázané. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € ŠOK; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola nasmerovaná rodine, ktorá je dlhodobo v neľahkej životnej situácií. Matka je pri výchove dvoch hendikepovaných synov odkázaná na seba a pomoc okolia, pričom staršiemu z nich bola nedávno diagnostikovaná leukémia. Keďže je pripútaný na lôžko, nový matrac im rozhodne pomohol ku krajším Vianociam. Finančné prostriedky boli použité na kúpu matraca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Terka; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Dobrovoľníci OZ Terka sa podujali zlepšiť podmienky na vzdelávanie, voľnočasové aktivity a zábavu desiatky detí zo skromnejších pomerov. Obdarovali ich pomôckami do školy, na tvorivé krúžky i voľnočasové aktivity, ktoré pomôžu rozvoju ich kreativity i osobnosti. Veci, pre niekoho také všedné, ktoré iným pomôžu splniť si množstvo malých snov a túžob. Svet farieb im pomôže objavovať zákutia ich fantázie, no tiež doplniť pomôcky na vyučovanie a tým celý proces zatraktívniť. Kreatívne potreby doplnila užitočná, veku primeraná hračka a vianočný pozdrav, ktoré umocnili radosť obdarovaných. Finančný dar bol použitý na nákup školských a kreatívnych potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Terka; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Dobrovoľníci pripravili balíčky pochutín a ovocia, ktorými obdarovali chorých, zdravotne znevýhodnených a osamelo žijúcich ľudí. Vybrali jednotlivcov, ktorých situácia vyžaduje intervenciu, osoby, ktoré si vlastnými silami pomôcť nevedia. Spoluobčania v núdzi tak mali bohatší vianočný stôl a potešil ich vianočný pozdrav i osobná návšteva dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Terka; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Svetielko od Terky je tradičný projekt, úzko naviazaný na Vianoce. Jeho zámerom bolo doručiť Betlehemské svetielko do domácnosti ľudí s obmedzením pohybu, pre ktorých je cesta v zimnom období náročná a nebezpečná. Skupinky mladých ľudí navštívili domácnosti imobilných, chorých i starých spoluobčanov, pre ktorých je tento symbol veľmi vzácnou súčasťou Vianoc. Obdarovaní boli kahančekom s plamienkom, symbolizujúcim nádej. Počas presunu ulicami mali možnosť odpáliť si svetielko všetci obyvatelia, čo vo veľkej obci využili stovky veriacich. Finančné prostriedky boli použité na nákup svietnikov a kahancov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Trnavská arcidiecézna charita; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt charity a jej pracovníkov bol smerovaný na dve rodiny, ktoré to v živote nemali vôbec jednoduché. Cieľom bolo dopriať im také Vianoce, aké ešte nemali možnosť zažiť. Nakúpili sa potraviny a darčeky pre dievčatká, deti aj mamičky sa veľmi potešili. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Základná škola Gabčíkovo; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiaci základnej školy pripravili klientom zo zariadenia pre seniorov príjemné predvianočné prekvapenie. Pekný program, darčeky aj Balíčky zdravia pre radosť, ktoré slávnostne odovzdali babičkám a deduškom týždeň pred Vianocami. Prejavili im tak úctu a vďaku za roky, počas ktorých odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Základná škola Komenského 707/4, Sečovce; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo zorganizovať Štedrú večeru pre žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia. Zapojená bola základná škola, ktorej žiaci a pedagógovia urobili nákup, nachystali sviatočné stoly a uvarili večeru. Pripravili si tak pekný spoločný deň s vianočnou atmosférou. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a výzdobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4, Šamorín; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiaci základnej školy sa rozhodli spríjemniť vianočné sviatky seniorom z domova dôchodcov. Pripravili im prekvapenie vo forme sladkých balíčkov, vyrobili vianočné ozdoby. Počas samotnej návštevy vládla skvelá atmosféra, babky a dedkovia sa poďakovali za cenné sviatočné stretnutie, ich radosť bola úprimná a naplnená. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiaci zo základnej školy Rozmarínová ul. 1 v Komárne skrášlili a obohatili obdobie adventu deťom z Centra pre deti a rodiny v Komárne. Spoločnými silami pripravili adventné popoludnie so zdobením medovníčkov, tvorivými dielničkami, pokusohraním a koledami. Finančné prostriedky boli využité na nákup spotrebného a dekoračného materiálu k tvorivým dielničkám, materiálu k pokusom a na darčeky pre deti v podobe ovocia, vymaľovávaniek a farbičiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Kolektív učiteľov základnej školy sa rozhodol spríjemniť Vianoce svojim žiakom. Keďže väčšina detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a finančná situácia im nedovoľuje zažiť Vianoce, po ktorých túžia, pripravili pre nich malý darček a zároveň aj materiál na výrobu darčeka pre seba, či svojich blízkych. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Starí rodičia z Fiľakova sa starajú o svoje štyri maloleté vnúčatká, nakoľko im zomrela mama a otec ich opustil. Táto 6-členná rodina žije v malom 2 izbovom byte v chudobnej oblasti južného Slovenska. Dobrovoľníci zo Združenia Exallievov a priateľov Dona Bosca na Slovensku sa rozhodli rodinu navštíviť, potešiť ich a darovať deťom konkrétne materiálne veci, ktoré potrebovali - zimné bundy a čižmy. Tieto deti si v živote vytrpeli už dosť a vďaka ich starým rodičom našli opäť domov. Ich vďačnosť a úsmevy ukázali, že táto pomoc bola potrebná. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia a topánok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Brat žije so svojou sestrou a jej ťažko postihnutou dcérou pripútanou na vozíček v ubytovni a čakajú na pridelenie sociálneho bytu. Táto rodina má toho síce málo, ale stoja pri sebe a majú sa radi. Vo voľnom čase spoločne vyrábajú vianočné ozdoby, aby si zarobili na nájomné za bývanie. Pre túto rodinu dobrovoľníci zo Združenia Exallievov a priateľov Dona Bosca na Slovensku kúpili mikrovlnku a automatickú práčku, ktoré tak veľmi potrebovali. Rodinu v predvianočnom čase navštívili a potešili rozhovorom. Finančný príspevok bol použitý na kúpy mikrovlnnej rúry, pračky a vybavenie domácnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť Andrejkovi, chlapčekovi, ktorý aj napriek tomu, že mu osud nadelil vážny zdravotný handicap nereptá, ale naopak, rozdáva všade naokolo radosť. Andrejko, i keď nemôže chodiť, vie sa celkom obratne pohybovať po štvornožky. Preto mu bol darovaný koberec, ktorý mu pomôže slobodne sa pohybovať aspoň štvornožky a pohodlný tulivak, ktorý mu bude azylom. Finančné prostriedky boli použité na koberec a sedací vak.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Základná škola s materskou školou Tulčík; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo potešiť osamelých ľudí a seniorov. Žiaci a pedagógovia im pripravili darčeky (kalendár, perníky a voskové sviečky), ktoré im v predvianočný čas darovali. Boli radi, že spoločne mohli aj takto prispieť k príjemnej vianočnej pohode pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Finančné prostriedky boli použité na kalendáre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená deťom pochádzajúcim zo sociálne a emocionálne znevýhodnených rodín, žijúce vo veľmi zlých životných podmienkach. Rodičia týchto detí sú dlhodobo nezamestnaní, jediným ich príjmom sú dávky v hmotnej núdzi. Cieľom bolo deti obdarovať so zážitkom vianočnej atmosféry, prostredníctvom výletu na vianočné trhy a účasťou na vianočnom divadelnom predstavení. Finančné prostriedky boli použité na divadelné predstavenie.
Spolu 489 053,57 €