Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Allianz

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Sv. Gorazda v Močenku
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Osadenie merača rýchlosti v Pravoticiach, ktorého cieľom je dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti v obci a zabezpečenie premávky bez nehôd a úrazov a zníženie hlučnosti dopravy pre občanov bývajúcich pri frekventovanej ceste.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Osadenie merača rýchlosti v obci Novoť na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a zníženie rizika nehôd.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Zakúpením a osadením makety policajta a reflexných zastavovacích terčov sa zvýšila obozretnosť vodičov a tak aj bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Prístrojové vybavenie ECMO (extrakorporálna membránová oxygenácia) pre Detskú kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Renovácia dopravného ihriska v MŠ Gessayova v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 206 987,83 € Cieľom projektu bolo hravou formou vrátiť tému prvej pomoci na ZŠ. Naučiť školákov dbať na svoju bezpečnosť a predchádzať úrazom v školských zariadeniach, kde sú každodenne svojím konaním, ale aj prostredníctvom externých vplyvov, vystavení rizikám.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Vďaka projektu sa deti oboznámili s dopravnými značkami a pravidlami cestnej premávky a na dopravné ihrisko boli zakúpené kolobežky. OZ Nie sme sami, Prešov
e) podpora vzdelávania 1 500 € MŠ Čata - Deti najprv spoznávali dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky pomocou výučbového programu na interaktívnej tabuli. Neskôr na novo vybudovanom dopravnom ihrisku si mohli vyskúšať získané poznatky aj v názorných situačných úlohách.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Z finančných prostriedkov boli nakúpené pre deti dopravné pomôcky a materiály na výučbu dopravnej výchovy v ZŠ a MŠ Liesek.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Dofinancovanie vybudovania dopravného ihriska v Tisovci.
e) podpora vzdelávania 400 € Pomocou grantových finančných prostriedkov mesto Tisovec zabezpečilo pre deti kvalitné exteriérové detské náradie – vežovú zostavu, ktorá im umožní rozvíjať pohybové zručnosti.
e) podpora vzdelávania 200 € Nákup nástrojov a súčastí na street workoutové ihrisko v Mošovciach
e) podpora vzdelávania 1 200 € Dopravná výchova v ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava
e) podpora vzdelávania 5 000 € Počas troch dní sa deti a ich rodičia učili dávať prvú pomoc, zavolať záchranku a zvládnuť nečakané situácie na festivale detských snov, rozprávok a smiechu Za siedmimi horami v Liptovskom Mikuláši.
e) podpora vzdelávania 170 € Vďaka dotácii sa vybudovalo dopravné ihrisko pre materskú školu v Opatovskom Sokolci. Zakúpili sa dopravné značky, semafory, bicykle, kolobežky, odrážadlá a ochranné pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 600 € Vďaka dotácii bolo vybudované dopravné a outdoorové ihrisko v Necpaloch. Boli zakúpené kolobežky a cyklistické prilby, dopravné značky, software s tematikou bezpečnosti na cestách a bola vybudovaná bezpečnostná dlažba.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Grant bol hlavnou hybnou silou pri realizácii ubytovacích kapacít strediska Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova. Vďaka poskytnutej dotácii boli zakúpené nové poschodové postele a kvalitné matrace do novoopravených prespávacích miestností.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Úsmev ako dar – Vianočný benefičný koncert
b) podpora a rozvoj športu 500 € Finančná podpora na rozvoj športového talentu mladého karatistu v nepriaznivej sociálnej situácii.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Finančná podpora tréningov a súťažných vystúpení súboru Arabeska.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Pokrytie nákladov súvisiacich s bezpečnosťou bežcov na trase z Košíc cez Tepličku nad Váhom až do Bratislavy - The Run Slovakia.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Organizačné zabezpečenie Majstrovstiev Slovenska športovcov s mentálnym postihnutím.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich 2018
Spolu 270 537,83 €