Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora vzdelávania 5 000 € nákup tenisových balíčkov pre 1. - 4. ročník 12 základných škôl
ochrana a podpora zdravia; prevencia 3 000 € rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci zničenej povodňami
podpora vzdelávania 2 000 € vytvorenie detského dopravného ihriska v areáli ZŠ a MŠ
ochrana a podpora zdravia; prevencia 6 000 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 4 000 € oceňovanie záchranárov a záchranárskych tímov prednemocničnej starostlivosti
podpora vzdelávania 2 000 € vytvorenie detského dopravného ihriska v areáli MŠ
ochrana a podpora zdravia; prevencia 2 900 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
podpora vzdelávania 600 € nákup didaktických pomôcok do domova sociálnych služieb
podpora vzdelávania 2 000 € vytvorenie detského dopravného ihriska v obci
podpora vzdelávania 2 756 € vytvorenie detského dopravného ihriska v areáli ZŠ a MŠ
poskytovanie sociálnej pomoci 886,48 € nákup elektrospotrebičov, kuchynských a bytových doplnkov pre detský domov
podpora vzdelávania; ochrana a podpora zdravia; prevencia 100 000 € preškoľovanie vodičov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, tréning riešenia krízových situácií
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 800 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 800 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a tvorba životného prostredia 26 500 € zlepšovanie podmienok nemotorovej dopravy a zvyšovania povedomia o cykloturistike ako ekologickej doprave
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 800 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 600 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
podpora vzdelávania 1 000 € zakúpenie učebných pomôcok a didaktickej techniky na vyučovanie dopravnej výchovy
poskytovanie sociálnej pomoci 707,9 € zakúpenie elektrospotrebiča do domácnosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 000 € realizácia priechodu pre chodcov na pozemnej komunikácii pri materskej škole
podpora vzdelávania 121 400 € interaktívne a zábavné vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy pre deti predškolského veku, zabezpečenie bezpečnostných setov pre MŠ
ochrana a podpora zdravia; prevencia 15 000 € organizovanie súťaží ZŠ v jazde zručnosti na bicykli, dopravných predpisoch, zdravotníckej príprave a poskytovaní prvej pomoci
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba 10 000 € zakúpenie prístrojovej techniky a ďalšieho materiálovo-technického zabezpečenia na zvýšenie úrovne ošetrenia detí
ochrana a podpora zdravia; prevencia 2 100 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
správa nadácie 1 440 € konzultácie v oblasti činnosti nadácií
správa nadácie 199,2 € overenie účtovnej závierky zostavenej za rok 2010 a vypracovanie audítorskej správy
ochrana a podpora zdravia; prevencia; podpora vzdelávania 4 500 € realizácia videorelácií s tématikou prvej pomoci
ochrana a podpora zdravia; prevencia 10 000 € realizácia opravy cesty
podpora vzdelávania 2 000 € vytvorenie detského dopravného ihriska v areáli MŠ
ochrana a podpora zdravia; prevencia 7 500 € zakúpenie a inštalácia meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 500 € zakúpenie vysokofrekvenčného oscilátora hrudnej steny
ochrana a podpora zdravia; prevencia 4 000 € vybudovanie bezpečného priechodu pre chodcov v obci
podpora vzdelávania 2 000 € obnova dopravného ihriska pri MŠ
podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 000 € výstavba multifunkčného športoviska
podpora vzdelávania 2 000 € vytvorenie mobilného detského dopravného ihriska pre MŠ
podpora vzdelávania 290 € výstavba mobilného detského dopravného ihriska
ochrana a podpora zdravia 3 000 € vybudovanie sektoru pre prípravu transplantácií
ochrana a podpora zdravia; prevencia 400 € nákup reflexných pásikov pre občanov
ochrana a podpora zdravia; prevencia 400 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
podpora vzdelávania 4 000 € pracovné zošity pre II. st. ZŠ - Dopravný rýchlokurz
ochrana a podpora zdravia; prevencia 3 000 € odstránenie dopravných bariér pre ľudí so zrakovým postihnutím
podpora vzdelávania; podpora a rozvoj telesnej kultúry; zachovanie kultúrnych hodnôt 50 000 € nákup výpočtovej techniky, finančné zabezpečenie účasti dychovej hudby na festivaloch a financovanie trénerov a mládeže pri športových aktivitách
podpora vzdelávania 50 000 € nákup modernej výpočtovej a vizualizačnej techniky na vyučovanie, nákup softvérového vybavenia a školenie
podpora vzdelávania 50 000 € zakúpenie interaktívnej techniky, programového vybavenia a školenie
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € podpora 5 rodín a 2 mladých dospelých po odchode z detského domova
podpora vzdelávania 2 000 € príprava a vydanie vysokoškolskej učebnice
ochrana a podpora zdravia; prevencia 5 000 € rehabilitačné a edukatívne stretnutie užívateľov kochleárnych implantátov
ochrana a podpora zdravia; prevencia 5 000 € prístrojové vybavenie transplantačnej jednotky kostnej drene
podpora vzdelávania 2 000 € zakúpenie vybavenia mobilnej PC učebne
ochrana a podpora zdravia; prevencia 400 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 4 000 € realizácia multifunkčného ihriska pre deti, mládež a seniorov
ochrana a podpora zdravia; prevencia 400 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 800 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
podpora vzdelávania 2 000 € relizácia detského dopravného ihriska
ochrana a podpora zdravia; prevencia 2 000 € výstavba bezbariérovej rampy
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 200 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 800 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 400 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 1 200 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 10 000 € organizačné a materiálne zabezpečenie televíznej charitatívnej zbierky
zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € podpora benefičného koncertu ku Dňu nevidiacich
poskytovanie sociálnej pomoci 19 000 € nákup automobilu pre osoby s autizmom
podpora vzdelávania 3 000 € výroba a distribúcia vzdelávacích balíčkov do všetkých MŠ na Slovensku
poskytovanie sociálnej pomoci 8 908,5 € kúpa osobného automobilu, povinnej výbavy a pneumatík
podpora vzdelávania 3 000 € organizácia školení o dojčení
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € podpora vianočného benefičného koncertu detí z detských domovov
ochrana a podpora zdravia; prevencia 500 € nákup a montáž dopravných zrkadiel
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € nákup športových pomôcok
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € nákup športových pomôcok
poskytovanie sociálnej pomoci 8 036,43 € bezbariérová kúpeľňa a špeciálny kočík pre postihnuté dieťa
ochrana a podpora zdravia; prevencia 6 000 € obnova prístrojového vybavenia geriatrickej kliniky
ochrana a podpora zdravia; prevencia 2 000 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € príspevok na automobil pre detský domov
ochrana a podpora zdravia; prevencia 600 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia; prevencia 82 200 € zakúpenie prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení
podpora vzdelávania 3 000 € podpora tímov na medzinárodnej robotickej súťaži
ochrana a podpora zdravia; prevencia 700 € zakúpenie a inštalácia merača rýchlosti
podpora vzdelávania 500 € nákup pomôcok na dopravnú výchovu
poskytovanie sociálnej pomoci 290,53 € nákup zariadenia do nízkoprahového centra (knižnica a sedačka)
ochrana a podpora zdravia; prevencia 4 986 € výroba a distribúcia reflexných pásikov, reflexných viest a detského pexesa s dopravnými značkami
správa nadácie 66,88 € poplatok notárovi
Spolu 718 667,92 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder