Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 333 € organizácia podujatia Naše mesto
podpora vzdelávania 2 000 € vybudovanie dopravného ihriska pri MŠ
podpora vzdelávania 5 000 € vybudovanie dopravného ihriska
podpora vzdelávania 3 000 € organizovanie Festivalu vedy a techniky
zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € koncert k Medzinárodnému dňu nevidiacich
ochrana a podpora zdravia 3 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
podpora vzdelávania 5 000 € doplnenie hodín telesnej výchovy o výučbu tenisu
ochrana a podpora zdravia 6 500 € príspevok na prístrojové vybavenie transplantačnej jednotky kostnej drene
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € podpora 30. ročníka Vianočného benefičného koncertu pre deti z detských domovov
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € sociálna pomoc v núdzi
podpora vzdelávania 3 000 € vzdelávanie detí prostredníctvom knihy Čarovná hračka pre prvákov
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 3 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 7 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie kamerového systému
ochrana a podpora zdravia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti, osvetľovacích telies a dopravných značiek
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
podpora vzdelávania 500 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí v MŠ
podpora vzdelávania 600 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
podpora vzdelávania 1 500 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí prostredníctvom vybudovania mobilného dopravného ihriska
podpora vzdelávania 2 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
podpora vzdelávania 1 200 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí ZŠ
podpora vzdelávania 650 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí MŠ
podpora vzdelávania 300 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí MŠ
podpora a rozvoj telesnej kultúry 3 000 € príspevok na dokončenie športoviska
podpora vzdelávania 600 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
ochrana a podpora zdravia 800 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy prostredníctvom prednášok o bezpečnosti na cestách
podpora vzdelávania 800 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy prostredníctvom revitalizácie dopravného ihriska
podpora vzdelávania 2 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € podpora rozvoja telesnej kultúry prostredníctvom projektu Športom k zdraviu
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 000 € podpora rozvoja telesnej kultúry prostredníctvom dobudovania lodenice
ochrana a podpora zdravia 4 000 € administratívne zabezpečenie tímu krízovej intervencie
podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 000 € podpora športového podujatia Tenisové dni
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € sociálna pomoc v núdzi
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € podpora osláv 45. výročia založenia detského folklórneho súboru
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 5 000 € podpora telesnej kultúry prostredníctvom rozvoja mládežníckeho hokeja
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 800 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti a prednáškami o bezpečnosti
podpora vzdelávania 1 500 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy prostredníctvom organizovania medzinárodného odborného seminára
podpora vzdelávania 1 550 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora telesnej kultúry prostredníctvom príspevku na majstrovstvá Európy v bocci
podpora a rozvoj telesnej kultúry 17 000 € podpora a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom projektu Hľadáme mladé športové talenty
ochrana a podpora zdravia 2 500 € príspevok na vzdelávanie a zvyšovanie atestácie lekárov
ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie meračov rýchlosti
poskytovanie sociálnej pomoci 333 € príspevok na benefičný vianočný stromček
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 6 000 € príspevok na organizovanie podujatia Via Bona
podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy prostredníctvom projektu Cesta nie je ihrisko
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom organizovania detského športového tábora
podpora vzdelávania 1 500 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy prostredníctvom autoškoly pre deti
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana a podpora zdravia prostredníctvom projektu Bratislava Tours
ochrana a podpora zdravia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom projektu Pomôžme bezpečnosti v meste
ochrana a podpora zdravia 2 000 € ochrana a podpora zdravia občanov rozšírením kamerového systému
podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom dokončenia športoviska
podpora vzdelávania 1 500 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
ochrana a podpora zdravia 1 500 € ochrana a podpora zdravia občanov zavedením bezpečnostných opatrení
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 666 € organizovanie dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom podujatia Naše mesto
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € sociálna pomoc v núdzi
ochrana a podpora zdravia 5 000 € ochrana a podpora zdravia prostredníctvom príspevku na prístrojové vybavenie onkologických centier
ochrana a podpora zdravia 2 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
podpora vzdelávania 500 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
podpora vzdelávania 2 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 500 € podpora a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom revitalizácie detského ihriska
podpora vzdelávania 6 000 € podpora vzdelávania prostredníctvom knihy Želkova škôlka
podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania prostredníctvom vydania vysokoškolskej učebnice
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom príspevku na majstrovstvá Európy v kolkoch žien
ochrana a podpora zdravia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom nákupu a inštalácie merača rýchlosti
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € sociálna pomoc v núdzi
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € sociálna pomoc v núdzi
poskytovanie sociálnej pomoci 2 827,06 € sociálna pomoc v núdzi
podpora a rozvoj telesnej kultúry 3 000 € podpora a rozvoj telesnej kultúry prostredníctvom výstavby detského ihriska
podpora a rozvoj telesnej kultúry 700 € podpora detí k športovým aktivitám
podpora vzdelávania 300 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
poskytovanie sociálnej pomoci 700 € sociálna výpomoc pre deti z detských domovov, a to prostredníctvom organizovania benefičného koncertu
podpora vzdelávania 300 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí ZŠ
ochrana a podpora zdravia 3 500 € ochrana a podpora zdravia občanov mesta prostredníctvom nákupu a inštalácie meračov rýchlosti
ochrana a podpora zdravia 2 442,69 € ochrana a podpora zdravia, a to prostredníctvom podpory na nákup prístrojového vybavenia a detského kardiotábora
poskytovanie sociálnej pomoci 4 327,58 € poskytovanie sociálnej pomoci pre deti z detského domova v Ilave - Klobušiciach
správa nadácie 120 € vypracovanie audítorskej správy
správa nadácie 69,72 € notársky poplatok
správa nadácie 18,57 € poplatok za prístup do CPNS
správa nadácie 2,5 € poštovné
správa nadácie 3,5 € poplatok za Obchodný vestník
správa nadácie 2,14 € daň z bankových úrokov
Spolu 186 345,76 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder